HOME


 
Läs FiB/K och inte Malm
Av  
EVA MYRDAL

2006-11-16
FiB/K dömdes till döden av Andreas Malm den 9 november 2006 i DN. 
Så fort vi hann sände vi in ett svar. Efter att nu förgäves ha vänat nästan
 en vecka på publicering eller åtminstone ett svar från redaktionen, publicerar
vi det här istället. Som krönikör ska man tyligen kunna stå oemotsagd. 
Hjälp oss sprida det för att åtminstone bjuda drevet en smula motlut.

Läs FiB/K och inte Malm

Av
EVA MYRDAL
 Folket i Bild/Kulturfronts ordförande och ansvariga utgivare

”Medan den israeliska armén nu dagligen slaktar Gazas civilbefolkning och behovet av verklig solidaritet är större än någonsin, pågår nu en gravt havererad debatt på FiB/Kulturfronts nätforum om judar och sionism” skriver Andreas Malm på DN Kultur 9/11-2006. Man kan tycka fritt om vad som är en "havererad" debatt, men att i Sveriges största morgontidning slänga ur sig ett hopkok av lösryckta citat, gör i alla fall varken debatten eller solidariteten bättre. Hade det inte varit för att Malm direkt tilltalat oss med önskan om att Folket i Bild/Kulturfront skall "sjunka till botten ensam", hade vi inte bemödat oss om att svara.
 
Folket i Bild är en kulturförening som vilar på tre enkla men fundamentala principer:

  1. Yttrande- och tryckfrihet
  2. För en folkets kultur
  3. Antiimperialism 

Den första parollen blir allt viktigare. I såväl Europa som i Förenta Staterna pågår ett kraftfullt lobbyarbete för att, med hjälp av olika lagar, och mer eller mindre konstruerade opinioner, stärka kontrollen över tanken och ordet. Ofta görs detta i namn av tolerans, men resultatet blir ett alltmer intolerant samhälle där tankens frihet, som så många gånger förr, dör kvävningsdöden. Malms påhopp görs i klassisk "guilt-by-association"-tradition, t.ex. att den som visar att en åsikt finns automatiskt anses ha den åsikten.
 
Folket i Bild Kulturfront är en tidning. Det är den man skall läsa, och inte Malm, om man vill veta vad tidningen står för. Folket i Bild kommer en gång i månaden, men föreningen Folket i Bild, som äger tidningen, har också en hemsida. Följ den! Den följer upp där tidningens långa pressläggning inte hinner med. De pågående krigen i Palestina, Afghanistan och Irak får mycket spaltutrymme, liksom under sommaren det israeliska anfallskriget mot Libanon. Men vi skriver också om andra saker: skola, kultur, samhälle, vetenskap - och t.o.m. mat! Vårt ställningstagande för rätten till motstånd mot anfallskrig och ockupation är glasklart. Gas och olja exploateras nu i Afghanistan av utländska intressen. Om det skriver vi i novembernumret.
 
Föreningen förestår också, som Malm upptäckt, en e-postdiskussionslista. Där deltar den som anmäler sig, medlem eller ej. Även här gäller föreningens paroller - alltså även den om yttrande- och tryckfrihet, som Malm uppenbarligen tycker så illa om. Lagens bestämmelser för vad som är tryckfrihetsbrott är vårt rättesnöre, ingenting annat.
 
Men själva föreningsarbetet drivs i folkrörelsetradition, med årsstämma, och en medlem - en röst. Det är där tidningens inriktning beslutas. Om Andreas Malm kan frigöra sig från idéerna om åsiktskontroll och tankedepartement är han, naturligtvis, också välkommen att på samma villkor som andra deltaga i det utvecklingsarbetet.

EVA MYRDAL

Glöm inte
att prenumerera på papperstidningen Folket i Bild/Kulturfront
och sprida den till släkt och vänner, också genom www.fib.se


Om Palestinarörelsens
mål och medel

 Replik till Andraes Malm 
Av

Anders Püschel
fibforum@fib.se

14 Nov 2006
From : "Anders_Püschel" <anders.puschel@gmail.com>
To : fibforum@fib.se
Eftersom min replik på Malm inte har publicerats i DN - inte ens en refus fick jag - återger jag den nedan. Om FiB/K vill publicera den på sin hemsida, så varsågod.  Veterligen har inte heller varken Lasse Wilhelmsons eller FiB/K:s egen replik kommit in. Så är det tydligen numera i Bonniers massmedia; inte ens Jan Myrdals replikrätt respekteras ju - i det fallet var det Per Svensson i Expressen som angrep. Jag är inte förvånad över att han har sällat sig till det här drevet. För det är väl ett drev som det är fråga om nu, i o m att även Daniel Levin har angripit Knut Lindelöfs text på FiB/K:s hemsida i GP.  Är det dags att formulera en ny regel för FiB-forum: "skriv ingenting på forumet som du inte vill ha citerat eller refererat lösryckt ur sitt sammanhang på DN:s kultursidor"?


Anders Püschel
fibforum@fib.se
Andreas Malm kritiserar i DN ("Palestinafrågan", 9 november 2006) mina och andras inlägg om Palestinarörelsen på den e-postlista som drivs av föreningen Folket i Bild/Kulturfront (FiB/K).

Malms kritik är en del av hans angrepp på föreningen och dess tidskrift. Angreppet har det uttalade syfte att skada FiB/K, som Malm önskar ska "sjunka till botten".

Det är skamligt att önska att en liten och självständig tidskrift (inga statsbidrag, inga rika finansiärer) ska dö, särskilt när önskan framförs i en av Sveriges största och rikaste tidningar.
 
De inlägg som Malm kritiserar ingår i en omfattande och ännu pågående diskussion om Palestinarörelsens mål och medel, som bland annat har gällt försvaret för de fördrivna palestiniernas rätt att, i enlighet med FN:s resolutioner i ärendet, återvända till sitt hemland, och stödet till den arabiska medborgarminoritetens krav på att den rasistiska diskrimineringen av dem ska upphöra i Israel.

Sådana frågor är dock inte Malm intresserad av. Istället påstår han att jag vill att alla judar "ska ut" ur Palestinarörelsen. Det är inte sant. Allmänt sett bryr jag mig inte om vad folk som engagerar sig i Palestinarörelsen har för etnicitet.

Jag ser dock annorlunda på de som uttryckligen organiserar sig som judar, bland andra föreningen Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF), där den av Malm nämnde Palestinaaktivisten Henry Ascher är medlem. JIPF är i verkligheten en sionistisk organisation. Den värnar om staten Israel som judisk stat, och motsätter sig därför såväl de fördrivna palestiniernas rätt att återvända till sitt hemland som bojkott av Israel. Jag menar därför att Palestinarörelsen inte bör omfamna denna organisation, som uttrycker åsikter som rörelsen bör bekämpa.
 
Utöver sionistiska judar finns det - åtminstone i USA - också enligt egen utsago antisionistiska judar som ansluter sig till Palestinarörelsen, men samtidigt kräver utrymme för sin "judiskhet" inom den. Även detta är minst sagt problematiskt, eftersom rörelsens egentliga uppgift är att försvara palestiniernas intressen. Det var detta jag diskuterade i det av mina inlägg som Malm bara citerar ämnesraden ur.
 
Malm tycks mena att det är farligt att alls diskutera dessa saker, och nämner inte att andra deltagare på FiB/K:s e-postlista har kritiserat mina åsikter. Själv tycker jag att diskussionen är ett sundhetstecken.
 
Frågan om hur solidaritetsarbetet med Palestina hämmas av olika ovidkommande hänsyn är alltför viktig för att den ska tillåtas haverera mot Andreas Malms indignation.

Anders Püschel
fibforum@fib.se

Om den judiska propagandaKLAGOMUREN

Den judiska rörelsen har en listig taktisk tradition att klaga
och jämra sig för att kamouflera sina egna brott.

Medan den judiska ockupationen begår idag de
värsta massakrerna i Palestina så sysslar den
judiska maffian här i Sverige med att avleda
uppmärksamheten, från deras brott i Palestina
till ett judiskt krig mot ytrandefrihet här i Sverige !..


1 - För... och emot...
ytrrandefrihet !

Om ett inlägg (av juden Jonathan Liberman och 
Lisa Bjurwald)
AB:s debattsida 2006-11-09


En intressant kampanj mot yttrandefriheten.
 
Eller för. Eller...

Ja, författarna tycks inte veta vilken sida de
egentligen ska stå på.
 
Också intressant att de "har tröttnat på att
ständigt stöta på
Radio Islams "judelistor" vid
varje internetsökning sedan 1996".
 
Man undrar vad det är för internetsökningar de
gör som *alltid* stöter på
Radio Islam.

Jonathan Liberman,  journalist, folkpartist från
Norrköpingm, har bl a försvarat yttrandefriheten
i fallet Muhammed-teckningarna ("alla får
uttrycka sin åsikt oavsett hur dumt eller fel man
anser att det är.

I försvaret av dessa rättigheter viker vi inte en
tum."), och därtill propagerat för (den så vitt jag
förstår genomförda) privatisering av
vattenförsörjningen i sin hemstad.

Anders Püschel
fibforum@fib.se
"I have seen much war in my lifetime
and I hate it profoundly. But there are
things worse than war; and all of
them come with defeat."

-- Ernest Hemingway2 - FiB "dödsdömd"
... för
"antisemitism"

Om ett inlägg ( av sionisten Andreas Malm ) publicerad
  i den judiska DN-
Kuktur  2006-11-09:


Av KNUT LINDELÖF

DN-KULTUR 2006-11-09 skriver Andreas Malm (redaktör för
syndikalistiska Arbetaren) om en diskussion som förts på FiBforum,
vår öppna e-postlista. Han är upprörd för att några namngivna personer
tillåtits framföra åsikter som går ut på att förskjuta betoningen i
beskrivningen av skuldbördan - för övergreppen mot palestinier - från
sionister till judar, från politiska till religiösa arenor. Detta har hårt och
bestämt avvisats av andra. En sådan diskussion är enligt Malm
diskvalificerande för FiB.

Tidningen tilldöms en snar och smärtsam drunkningsdöd: "Dags att låta
FiB
sjunka till botten ensam."


Samtidigt som FiB och Arbetaren är inne i en vänskaplig period av
utbytesannonsering på respektive hemsidor kommer detta angrepp i DN. Jag
fann inget liknande i Arbetaren. Där tickar vår banner som talar om att vi
är både levande och oberoende. Lustigt sammanträffande.
 
Diskussionen om vad som är antisemitism (i israelisk/sionistisk
mening) är inte helt enkel. Jag har försökt följa den alltsedan diskussionen
om Shamirs bok Blommorna i Gallileen och senare när Johannes
Wahlström
fick sin stora artikel om Israellobbyn i Ordfront Magasin
fördömd av en praktiskt taget enig svensk kulturelit (inklusive Ordfront).

Det hela handlar i första hand om yttrandefrihet och inte om sionism eller
judar. Diskussion om israeliska statens informella tentakler (lobbyn), som
påverkar regeringar och mediaföreträdare med skrämseltaktik i form av
antisemitismstämpling, måste kunna föras.
 
Israels utsatta läge idag förklarar förmodligen desperationen.
 
Efter det stora politiska och militära bakslaget i Libanon, stora politiska
och militära misstag i Gaza och när husse håller på att tappa greppet hemma
i Washington, då kan man förstå att ändamålen kan komma att få helga medlen.
 
Då tar man till vad som helst. Då får antisemitiska piskan vina över alla
med förintelsen i färskt minne. Det verkar som början till slutet.
 
I detta drev medverkar Arbetaren och Andreas Malm. Må de leva
länge så vi får diskutera ut saken.


KNUT LINDELÖF
(Publicerad på www.fib.se 2006-11-09)
 WILHELMSON:
för en demokratiskt
stat i Palestina


Hela denna historia började – inte förvånande – med att Lisa
Abramowicz från Svensk Israelinformation sommaren 2004
skickade ett brev till Palestinagruppernas expedition i Sverige,
där hon varnade för Israel Shamir. Något som Arbetaren inte
var sen att haka på.

Shamir argumenterar för en demokratiskt stat i Palestina, där
alla medborgare har samma rättigheter, oavsett religiös eller
etnisk tillhörighet. Mitt ”brott” då var att jag anser att Israel
Shamir är en läsvärd författare, liksom många andra, utan att
därför sätta likhetstecken mellan Shamir och mina egna åsikter.

Min egen uppfattning i Israel/Palestinafrågan framgår i min
artikel på SVD Brännpunkt sommaren 2003
Demokrati eller
folkmord
och på DN Kultur sommaren 2004 Isolera
apartheidstaten Israel
tillsammans med Per Wästberg och
Lennart Grosin.

En artikel som var en uppföljning av ett upprop i DN som
undertecknades av över 200 personer, främst kulturarbetare
och forskare, utanför den sedvanliga vänstern. Många artiklar
jag skrivit är spridda på webbsidor runt om i världen, bland
annat den ansedda webbtidningen The Palestine Chronicle.

Aldrig i något sammanhang har jag gett uttryck för någon
rasistiskt uppfattning eller kritiserat judar enbart för att de
identifierar sig som judar. Jag hatar rasismen, inte minst i
statskonstruktionen Israel, där endast judar är fullvärdiga
medborgare.

Däremot har jag kritiserat den dubbelmoral som de flesta
judiska församlingar, organisationer och enskilda judar
utanför Israel uppvisar genom att stödja apartheidstaten
Israel (”Den judiska staten”) och samtidigt plädera för
demokratiska fri- och rättigheter i de länder de själva bor.

Jag har varnat för att detta kommer att slå tillbaka mot
dem själva, i takt med att Israels folkmordspolitik gentemot
palestinierna fullbordas och de till synes ändlösa angreppskrigen
mot omvärlden fortsätter.

Jag hävdar vidare att en så kallade tvåstatslösning, som innebär
att de fördrivna palestinierna inte får komma tillbaka hem enligt
gällande FN-beslut, innebär en pervertering av folkrätten, då det
skulle legalisera etnisk rensning och markstöld. En lösning som
för övrigt saknar stöd i den delningsplan som FN föreslog 1947
och i senare FN-beslut.

I takt med att Israels politik nu börjar nå vägs ände, är det fullt
naturligt att dess förespråkare blir allt desperatare. Att vissa
”radikaler” i detta läge blir nyttiga idioter, är mer ett uttryck för
deras rädsla att få den ”antisemitiska” smeten kletad på ryggen och
omsorg om den egna tuppkammen, än ett klartänkt politiskt
ställningstagande.

Som nybliven pensionär behöver jag inte bekymra mig om min
försörjning eller karriär och känner mig snarast hedrad över
uppmärksamheten.

Lasse Wilhelmson
fibforum@fib.se, den
11-10-2006Ytterligare en häxprocess av samma typ som den mot Ordfront för ett par år
sedan tycks vara inledd. I borgerliga media är en imperialistisk/rasistisk
grundinställning självklar. Folket i tredje världen anses inte kunna styra
över sig själva utan måste ställas under västligt förmyndarskap. Döda
Irakier räknas inte, ej heller Palestinier. Få upprörs särskilt mycket över
den missär som väldigt många Palestinier tvingas leva i, än färre av att
västvärlden ytterligare straffar palestinierna för att de behagat välja en
regering som våra låtsasdemokratiska ledare inte gillar. De mellan 1,2 - 2,2
miljoner döda som sanktionerna mot Irak ledde till, och som Sverige deltog
i, nämndes knappast. Scott Ritter (eller är det möjligen Seymor Hersch)
beskriver detta att folket i mellanöstern inte betraktas som fullvärdiga
människor på ett målande sätt i slutet av intervjun Target Iran

http://informationclearinghouse.info/article15434.htm
 
I början av samma intervju påstår Scott Ritter att den pro-israeliska lobbyn
har ett avgörande inflytande på USA:s utrikespolitik. Bl.a säger han

" ?.Israeli interest may in fact be dictating what America is doing, that
what we are doing in the Middle East may not be to the benefit of Americas
national security but to Israelis national security but we don�t want to
talk about that because one of the great success stories out there is the
pro-Israeli lobby that has successfully enabled themselves to blend the two
together so that when we speak about Israeli interests they say no, we speak
about American interests."

Scott Ritter kan nog vara glad att han inte lever i vårt land. Då hade han
rimligen också blivit stämplad som provokatör av palestinavänner som
accepterar apartheidstaten och förmenar palestinierna deras oförytterliga
rätt att återvända. Möjligen hade det räknats som en förmildrande
omständighet att Scott Ritter säger sig vara en vän av Israel och själv hade
agerat på samma sätt om han varit i israelernas kläder. Han sa inte ens att
dessa kläder i stor utsträckning är fritt valda. Bosättarna har ju oftast
inte varit tvingade att flytta dit.

Bengt Håkansson
fibforum@fib.se
10 Nov 2006

____________________________________________________

Den 9 november 2006 är datumet för Kristallnatten - knappast en
tillfällighet att Malms krönika publiceras i dag. Och det var väl så sent
som i går som Myrdal attackerades. De är uppenbarligen ute efter FiB.
Kristoffer Larsson
fibforum@fib.se
___________________________________________________
All reklam är bra reklam brukar man säga. Får se om det gäller även i
detta fallet.
Men det är bra att bli angripen av motståndaren var det någon som sa!
Det visar att man uppnått något. Huruvida "Arbetaren" hör till
motståndarna är väl en aning oklart. Att deras redaktör Malm gör det,
har varit klart för mig sedan länge.
Det är en av dessa figurer som föröker göra karriär på sin radikalism.
Jag har sett sådana förut. Intressant att se var Andreas Malm hamnar
till sist.
Hans_Olof_Öberg
fibforum@fib.se

_______________________________________________
Vad skulle alternativet vara, att bedriva något slags självcensur på ett
öppet forum (eller att den ansvarige för listan tar bort - för vissa -
obekväma inlägg)?
Märkligt, kan tyckas, är att DN publicerar en sådan "vinklad" artikel
som Malms.
Och varför överhuvudtaget publicera en artikel som polemiserar med
åsikter som ett par av deltagarna uttryckt på ett nätforum (åsikter som
för övrigt skarpt kritiserats av andra deltagare), vilket merparen av
DNs läsare inte har tillgång till att själva ta ställning till.
Ola Jordán
fibforum@fib.se
___________________________________________________

Så blev det offentlighet av FiBforums debatt om judar, judiskhet
mm.
 Det var väntat och vi kommer att beredas få tillfällen att ställa
 något till rätta. Inte ens kommer vi att bli tagna på allvar när vi
 hävdar att i FiB diskuteras öppet och att olika
(även kontroversiella) åsikter är en tillgång för diskussionen och
förståndet. Avslutningen skummar av förakt för fri debatt; "Dags
att låta FiB sjunka till botten ensam." Frågan är om upplagan
kommer att påverkas. Vi får se.
Knut Lindelöf wrote
fibforum@fib.se
___________________________________________________
"När Kapitalet tar till vapen" är inte någon bra bok. Jag har
tidigare kallat den för "eklektisk smörja" och har ingen anledning
att ändra på den uppfattningen. Den är ett gott exempel på hur
Malm söker göra karriär på sin radikalism, som är både grund och
känslosam för att inte säga poserande.
Hans Olof Öberg
fibforum@fib.se
________________________________________________
"Malmös maoistmiljö"
. Undrar vad Malm syftar på? Jag vill
minnas att Andreas Malm tidigare karakteriserat Irakkommittén i
Malmö som "mao-stalinistisk" eller liknande.
For the record: En extremt felaktig beskrivning.
Irakkommittén är mycket diversifierad och "pluralistisk" vad
gäller politisk bakgrund bland medlemmar.
Det som förenar politiskt är kommitténs plattform:
- Nej till ockupationen av Irak
- USA-alliansen ut ur Irak
- Inget svenskt stöd till ockupationen
- Inget missbruk av FN för ockupation
- Solidaritet med Iraks folk för fred och självbestämmande
- Stöd irakiernas motståndskamp
Är dessa krav uttryckligen "maoistiska"? Löjligt.
Jon Bonnevier
fibforum@fib.se
_________________________________________________
Grundvalen för alla debatter, mot eller med åsikter, ligger i
möjligheterna att få föra ut dem.  Och det är detta som det här
handlar om; vår möjlighet att själva kunna bestämma vilket som
är rätt och riktigt.
Kenneth Rasmusson
fibforum@fib.se
__________________________________________________
Och oavsett anledningen till att en åsikt uttrycks måste den få
uttryckas. Vilka åsikter anser man i n t e får uttryckas var?
Bengt Eriksson
fibforum@fib.se
__________________________________________________
Trenden bland borgerliga media är gammal; dvs. att man mer än
gärna använder sig av så kallade "krönikörer" där man kan kasta
sin skit utan att sedan behöva känna sig tvingade att införa några
repliker eller genmälen.
Kenneth Rasmusson
fibforum@fib.se
___________________________________________________
... Den principiella skillnaden mellan att offentliggöra en
artikel/krönika i DN och ett inlägg på fibforum är att på
forumet är det möjligt att den/de som angrips har möjlighet
att svara på angreppen, utan att underställas en redaktörs
argusögon, och utan att riskera att få inlägget refuserat.
Utan att kunna bevisa det i nuläget, så ansluter jag mig
(ser det som en rimlig hypotes) till Kristoffer Larssons
uppfattning: "De är uppenbarligen ute efter FiB".
Ola Jordán
fibforum@fib.se
 


Häromdagen fick jag hem Ibn Khalduns Prolegomena. Introduktion till världshistorien, utgiven av Alhambra (i översättning av Ingvar Rydberg). Ett av världslitteraturens mästerverk aldrig tidigare utgivet på svenska förrän det lilla Alhambra tog sig an uppgiften.

Jag kommer att tänka på det när jag läser Andreas Malm raseriutbrott mot Folket i Bild/Kulturfront och Alhambra i
Dagens Nyheter (9/11 2006).

Malm har följt en debatt i Palestinafrågan på föreningens nätforum.

Ja, att det är en debatt får läsaren gissa sig till eftersom Malm väljer att enbart återge de åsikter som bekräftar hans underliggande tes, att FiB/Kulturfront idag är ett näste fyllt av lömska antisemiter som inget hellre vill än att slänga kroknäsorna i havet. Därför bör tidningen dö, ju fortare desto bättre, tycks vara Malms slutsats.

Som alla diskussionslistor på nätet är FiB Forum en ganska vildvuxen sammanslutning, fylld av mer eller mindre kloka inlägg. De tider man behöver ägna sig åt annat och inte vill ha brevlådan full får man koppla bort sig.

Eftersom jag själv inte varit ansluten på ett tag undrar jag därför om det har framförts andra åsikter i den återgivna debatten? Har de citerade debattörerna stått oemotsagda? Och, är detta av tidningen/föreningen sanktionerade åsikter, uttryckta i redaktionella och politiska program, som kan motivera Malms drastiska slutkläm? Därom lämnas läsaren i okunnighet.

I avvaktan på ett svar från Malm kan vi fundera över varför vissa debattörer då och då klampar över gränsen mellan att kritisera israelerna och staten Israels politik – och judarna som folk. Kanske finner man orsaken i det faktum att staten Israel självt definierar sig som en judisk stat och att araber och palestinier konsekvent diskrimineras i lagar och praxis. Gud må förlåta dem som då kanske blandar ihop begreppen.

Malm avslutar sitt inlägg med att söka skrämma bort de författare som stödjer Kulturfronten i förhoppningen att FiB ensam må sjunka till botten. Frågan är om det är omsorgen om den palestinska saken som driver Malm eller hatet mot en liten tidning som – till skillnad mot t.ex. Arbetaren – inte är beroende av statliga stödmiljoner.

I en fri debatt har Andreas Malm också all rätt att avsky Israel Shamirs åsikter, men på vilket vis skulle det gynna den palestinska saken eller förståelsen mellan den muslimska världen och väst om det lilla förlaget Alhambra dör. Ett vet jag i alla fall, vi slipper utgivningen av den arabiska litteraturens mästerverk på svenska i fortsättningen.

George W. Bush, varsågod, det vore ju en tröst i bedrövelsen efter valnederlaget!

Tom Carlson
November 10, 2006


Wilhelmssons åsikt att judisk särorganisering - åtminstone i vårt land där judarna varit helt integrerade tills alldeles nyligen - är ett steg tillbaka tycker jag är värd att diskutera i alla fall.

Och måste allt på Ramis hemsida vara förgiftat bara för att han har en arabnationalistisk, antijudisk hangup? Så som en betydande del av världen (dock färre än de som domineras av antipalestinska, antiarabiska hangups).

Malms inlägg är i grunden riktat mot yttrande- och debattfriheten. Typiskt att det kommer i DN-kultur som de senaste 20 åren haft som enda självständiga tanke i en i övrigt alltmer utarmad produkt att FiB-Kulturfront måste dö.

Stefan Lindgren


Frågan om "antisemitism"
Från : Mikael Wälivaara, fibforum@fib.se, 11-01-2006

Jag följer Lasse Wilhelmsons exempel och spränger in några korta kommentarer till Henrys konspiratoriska funderingar:

1 nov 2006 skrev Henry Ascher:

"Anders Püschel framstår alltmer som den klassiska provokatören: en aktiv och vid ett ytligt betraktande radikal person som samtidigt som han försöker framställa sig som hängiven och medveten för en splittrande linje, en till synes “vänster”-hållning som vid närmare granskning är en linje som ligger helt i motståndarens intresse."

Kan du definiera motståndaren för mig?  Är det Israel och USA- imperialismen eller är det "antisemitismen"? Med denna hållning försöker han vinna med sig en del människor som attraheras av det som framstår just som aktiv och medveten. Vad är alternativet? Att vi ska attraheras av den som framstår som passiv och omedveten? )

"Om Püschel är en medveten infiltratör eller bara en nyttig idiot är förstås omöjligt att säga och egentligen inte så intressant. Effekten av det han gör är densamma."

( Det gläder mig att ni inser att ni infiltreras. Men är det av sionister och USA-imperialister eller av "antisemiter"? Rubriken på ditt inlägg är ju om antisemitism.)

"För den som möjligen känner sig lockad av Püschel och för alla oss andra vill jag bifoga en längre text av Staffan Beckman.

Staffan Beckman skriver: "Det är inte antisemitism att hävda att Israel är en kolonial, rasistisk och expansionistisk statsbildning i nära samverkan med imperialismen, det är inte antisemitism att beskriva hur Israels och USA-imperialismens intressen i långa stycken sammanfaller, det är inte antisemitism att klargöra att det finns en sionistisk raspolitik som syftar till att dra till sej så många judar som möjligt i ett så stort Israel som möjligt."
"

Staffan Beckman är tydligen en källa vi kan förlita oss på, så låt mig då fråga:

a) Vad exakt i Püschels och Wilhelmsons åsikter är det då som är antisemitiskt? Har någon av dem uttryckte det hårdare än så här?

b) Det är alltså okej att kalla sionister för rasister, som syftar till att dra till sig judar, men, om jag förstår saken rätt, antisemitiskt om Beckman istället råkat säga "som syftar till att dra till sig ANDRA judar"? (Bara så att jag vet var PC-linjen går.)

c) Jag förstår den historiska implikationen - staten Israel som en "safe haven" för förföljda judar efter Förintelsen, något ju vi inte får debattera - men i så fall borde vi väl förbjuda sionismen, inrätta folkrättsliga domstolar och göra varje sionistiskt uttalande lika kriminellt som det är att uttala sig antisemitiskt. Eller?


Mikael Wälivaara

Glöm inte att prenumerera på papperstidningen
Folket i Bild/Kulturfront

och sprida den till släkt och vänner, också genom www.fib.se


HOME