HOME 

 

  Tio frågor om 9-11

 

källa:

Eric Hufschmid:

"Painful Deceptions", Eric Hufschmid interviewed by Connie Bryan on 9/11
Arkitekten Richard Gage: "How the Towers Fell", http://www.ae911truth.org/

 

 

1. WTC-tornen
 

 


WTC-tornen bestod av två ramar med stålpelare.


Den inre ramen bestod av 47  pelare.


Den yttre ramen bestod av 236 pelare.

 

 

WTC-tornen kollapsar.


Något får byggnadens material att flyga rakt ut åtsidan mycket långt.

 Titta på puffarna nedtill.
Om det inte är sprängmedel som spränger bort något, vad är det?
Se det i film här efter 3 min.

 

 


 

 

 

 


2. Dessa bilder är från Ground Zero. Hur kommer det sig att stålpelarnas vinkel liknar det som blir
    efter en professionell kontrollerad rivning med sprängmedel?

 


 

 

 


3. Hur kunde Building 7 rasa ihop? Byggnaden var 47 våningar hög med 83 stålpelare.

Film när byggnaden kollapsar

"To bring this building down into its footprint required that all 58 perimeter columns and 25 core columns be destroyed simultaneously."

Building 7 träffades av byggnadsmaterial från det wtc-torn som låg närmast. Det började brinna i byggnaden och kl 17.21 kollapsade byggnaden på ca 7 sekunder. Building 7 träffades inte av något flygplan.

 

 
Building 7
 

 


 

 

 

 


4. Larry Silverstein är spindeln i nätet för World Trade Center. Landlord för Building 7.

Här talar han om ögonblicket innan Building 7 rasade ihop. "pull it" ska vara slang för antingen en kontrollerad rivning med sprängning eller ska ha betytt "evakuera", att brandmännen skulle evakuera byggnaden. Vad det än betyder blir uttalandet obegripligt.

 Lyssna här på Larry Silverstein

 [PBS Home Video, "America Rebuilds", Larry Silverstein explains what happend]
   
"I remember getting a call from the fire-department commande, telling me that they were not sure they were going to be able to contain the fire, and I said, "You know, we've had such terrible loss of life, maybe the smartest thing to do is pull it, And they made that decision to pull, and then we watched the building collapse.""

 

 


 


5. BBC rapporterade om kollapsen av Building 7, 26 minuter innan den inträffade. Building 7 kollapsade 17.21.

"21:54 GMT is 16:54 (4:54 PM) East Coast time, 26 minutes BEFORE WTC 7 actually collapsed."

BBC försvarar sig här

BBC inslag

 

 


 

 


6. Varför sparades inte stålskrotet efter de tre byggnaderna, tvillingtornen och building 7? De enorma mängder stålskrot efter dessa tre byggnader såldes bl.a. till Kina.

Bild Ground Zero

 


Delar av stål från building 7 ska ingå  i det här amerikanska krigsfartyget.

 

 


 

 


7. Något skapade denna skada på Pentagon.
På en del av Pentagon som var tom och var under renovering.
 

 

 


Den franska författaren Thierry Meyssan har skrivit två böcker om attacken mot Pentagon. Han påstår att det inte fanns några spår av något flygplan eller dess passagerare.
Le Pentagate [Pentagate], L'Effroyable Imposture [The Big Lie]


 


Flight 77, Boeing 757 med  59 passagerare.
Detta stora flygplan ska ha träffat Pentagon.

 

 


 

 


8. Kapten Russ Wittenberg tvivlar på att dessa terrorister kunde ha flugit dessa flygplan.

 Lyssna här på Kapten Russ Wittenberg

Pilot who flew 2 planes used on 9/11 doesn't believe official story


 
Former Air Force fighter pilot Russ Wittenberg, who flew over 100 combat missions in Vietnam, sat in the cockpit for Pan Am and United for over 30 years, and previously flew two of the actual airplanes that were allegedly hijacked on 9/11 (United Airlines Flight 175 & 93), does not believe the government's official 9/11 conspiracy theory... RUSS WITTENBERG:

"I flew the two actual aircraft which were involved in 9/11... Fight number 175 and Flight 93, the 757 that allegedly went down in Shanksville and Flight 175 is the aircraft that's alleged to have hit the South Tower. I don't believe it's possible for... a so-called terrorist to train on a 172, then jump in a cockpit of a 757-767 class cockpit, and vertical navigate the aircraft, lateral navigate the aircraft, and fly the airplane at speeds exceeding it's design limit speed by well over 100 knots, make high-speed high-banked turns,.. pulling probably 5, 6, 7 G's... I couldn't do it and I'm absolutely positive they couldn't do it."

http://www.pilotsfor911truth.org/

 

 


 

 


9. Christopher Bollyn: How does a Boeing 757 disappear into such a small crater without leaving any trace of itself?

 

FLIGHT 93
 

Eric Hufschmid: "It reminded me of the phone calls from Flight 93 in which Mark Bingham calls his mother and says "Hi Mom. This is Mark Bingham." This is a sign that something is seriously wrong."

"Here is the statement of an experienced airline pilot: “The idea of being able to use a cellphone while flying is completely impractical. Once through about 10,000 feet, the thing is useless, since you are too high and moving too fast for the phone to provide a signal.” (AVWeb, 1999)"

Här lyckas American Airlines med specialutrustning att ringa med mobiltelefon från flygplan. 19 juli 2004
 

Planet ska ha kraschat i Pennsylvania. Planet en Boeing 757 hade 44 passagerare.

Ernie Stull säger att hans syster och en vän var först på plats. Christopher Bollyn säger han har pratat med kvinnan. Hon säger det var en mycket kraftig explosion. Hon rusade fram till platsen som hade ett stort hål i marken men inga vrakdelar från ett flygplan.

 

Christopher Bollyn

American Free Press 2004

"American Free Press visited Somerset County to look into some of the questions surrounding United Airlines Flight 93, which allegedly turned over and crashed in a refilled strip mine between Lambertsville and Shanksville, Pa., taking 44 lives with it."

"One question, “is what happened to the physical wreckage of the plane?”

“There was no plane,” Ernie Stull, mayor of Shanksville, told German television in March 2003:

“My sister and a good friend of mine were the first ones there,” Stull said. “They were standing on a street corner in Shanksville talking. Their car was nearby, so they were the first here - and the fire department came. Everyone was puzzled, because the call had been that a plane had crashed. But there was no plane.”"

 


FOX and NBC live news
coverage is from the crash site of United Flight 93.


 


 

10. Rudolph Giuliani, [mayor of New York City], gör ett märkligt uttalande

ABC News Broadcast

Interview with ABC's then-anchor Peter Jennings, conducted only hours after the Sept. 11 attacks in New York.

Rudolph Giuliani: "I went down to the scene and we set up headquarters at 75 Barkley Street, which was right there with the Police Commissioner, the Fire Commissioner, the Head of Emergency Management, and we were operating out of there when we were told that the World Trade Center was going to collapse. And it did collapse before we could actually get out of the building, so we were trapped in the building for 10, 15 minutes, and finally found an exit and got out, walked north, and took a lot of people with us."

 Lyssna här på Rudolph Giuliani


 


 

 

Spekulationer om termit

 

Fysikprofessor Steven Jones menar att han funnit belägg för ett ovanligt sprängämne i dammet från World Trade Center. När termit antänds sker en kraftig kemisk reaktion där järnkulor bildas. "Termitens kemiska fingeravtryck dvs. järnkulorna som bildas matchar kulorna jag hittade i dammet från World Trade Center." När termit reagerar blåses smält järn ut i luften och små droppar bildas. De antar fast form och bildar små kulor. Järnkulorna kan bara bildas vid mycket höga temperaturer. Professor Jones är övertygad om att kulorna bildades av termit som genererar extrema temperaturer 

 

These frames show the northeast corner of the South Tower seconds before its precipitous fall. The spout of orange molten metal and rising white smoke has the appearance of a thermite reaction.

 

 


 Vittnen 9-11 som talar om explosioner. [mp3] 


911 Loose Change

 

 


[PART1of9] 911 MYSTERIES: DEMOLITIONS [CASE CLOSED]

 

 


 
 

 

Föredrag av David Ray Griffin

Truth and Politics
Unanswered Questions about 9/11
David Ray Griffin speaking in Santa Rosa, CA

October 3, 2004

David Ray Griffin är professor emeritus i teologi från Claremont College of Theology och har skrivit en rad böcker om 9/11, nu senast “9/11 Contradictions”. 


 

 


HOME