No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语

Islamofobi och sionism

(Utdrag från Mohamed Omars recension av Andreas Malms bok om Islamfobi, Hatet mot muslimer.)

 

Ingen som studerar islamofobi kan undgå att upptäcka dess kopplingar till sionismen. Det är därför anmärkningsvärt, när i en anspråksfull bok om islamofobi, skriven av en kännare av Palestinakonflikten [Andreas Malm], ingen analys av dessa kopplingar görs. Det kan inte röra sig om något annat än medveten mörkläggning. Malm vill inte att detta diskuteras. Han hade kunnat stryka flera kapitel om kristet islamhat från medeltiden och om orientalismen på 1800-talet och i stället skrivit femtio sidor om sambandet mellan sionism om islamofobi. Det vore mer relevant för förståelsen av samtidens islamofobi, som ju är djupt sammanflätad med Israels agenda, vilket alla vet, Malm inbegripen, som på allvar följer islamofobin, kartlägger den, spårar aktörernas finansiärer, ideologiska hemvister och nätverk.

Är det en slump att nästan alla de tongivande islamofoberna har judisk bakgrund? Författare, journalister och akademiker som Melanie Philips, Sam Harris, Bat Ye’or, Walter Laqueur, Bernard Lewis, Daniel Pipes och Ralph Israeli. Och de islamofober inom Eurabienbranschen som inte har judisk bakgrund är, utan undantag, sionister. Islamofobisk verksamhet åtföljs så gott som alltid av judisk etnisk aktivism. När islamofoben Geert Wilders åker på turné i USA väljer han synagogor som sin arena, klär sig i kippa och möts av stående ovationer från de fromma församlingarna. Ilya Meyer från synagogan i Göteborg översätter Daniel Pipes anti-islamiska alster till svenska. År 2007 tilldelades Ted Ekeroth Herzl Award, till minne av sionismens grundare, av World Zionist Organization för sina ”exceptionella insatser för Israel och sionismen”. Vari bestod dessa ”exceptionella insatser” om inte i spridandet av islamofobi i Sverige?

I stället gör Malm islamofobi till ett ”borgerligt” fenomen! Han verkar varken vilja eller våga se det uppenbara judiska inflytandet över islamofobidiskursen och hur den passar deras syften som handen i handsken. Islamofobin har blivit en integrerad del av dagens sionism. Den som är mot islam är nästan per automatik för Israel och den som är för Israel är nästan per automatik mot islam.

Alla de fräcka kvacksalvare som gör karriär på att ”kritisera” islam har aldrig, med ett enda ord, kritiserat judendomen på samma sätt, trots att några av dem, som somaliskan Ayaan Hirsi Ali, påstår sig vara emot all religion. Hur många framstående judendomskritiker kan du räkna till? Islamofoberna kritiserar islam för att förena tro och politik, men aldrig sionismen som är det mest iögonfallande exemplet på en ideologi som förenar religion och politik och dessutom sanktionerar hat, förtryck och mord på icke-judar. Det är märkligt att Palestinavännen Malm inte närmare granskar sionismens kopplingar till den islamofobiska ideologiproduktionen, trots att de är övertydliga också vid en ytlig betraktelse. Varför denna försummelse från en annars så energetisk grävande journalist? Är det j-tabut som spökar? När man börjar titta på vilka som producerar och finansierar de islamofobiska filmerna, böckerna och tidningarna, vilka som arrangerar konferenser och seminarier, vilka som bloggar på nätet och vilka de länkar till, och så vidare, inser man ganska snart att islamofobin till stor del är en ”judisk grej” (nota bene: det finns anti-sionistiska judar). Låt oss titta närmare på en fallstudie, den anti-islamiska filmen Obsession.

Under det amerikanska presidentvalet genomfördes en massiv anti-islamisk kampanj i USA. En dvd med filmen Obsession: Radical Islam’s War Against the West, som förvränger och demoniserar islam, spreds till 26 miljoner amerikanska hushåll som bilaga till 70 olika tidningar. Vilka låg bakom denna dyra och omfattande kampanj? Jo, dvd:n distribuerades av Clarion Fund, en ideell organisation som bildats av filmens producent, den judiske rabbinen Raphael Shore. Clarion är en fasad för Aish HaTorah, en judisk organisation med vilken den delar adress i New York. Aish HaTorahs syfte är att återföra sekulära judar till en strikt religiös ortodoxi och att sprida och försvara sionismen. De har kontor i Israel och USA. (Läs även “Who are behind pushing Islamophobia?” av Ali Gharib och ”Who put hate in my Sunday paper?” av Omid Safi.)

Trots att sionismen antagligen är den ensamt viktigaste faktorn till den växande islamofobin, nämner Malm den knappast med ett ord utan flummar på om ”otrygghet hos arbetarklassen”. Sionisternas syfte med islamofobin är att skapa opinion för fortsatt ockupation av Palestina och fortsatt dominans i Mellanöstern. Den är också viktig för att förhindra muslimernas integrering i Europa, ekonomiska framsteg och högre utbildning, så att de inte ska kunna påverka politiken i anti-sionistisk riktning. Ye’or, Philips, Laqueur och de andra judiska sionisterna inom islamofobigenren kan inte nog många gånger upprepa hur muslimerna kommer till Europa och sprider ”antisemitism”, det vill säga kritik mot Israel, och att Europa än en gång står inför ett vägval ”liksom på 30-talet”. Det är tydligt att judarna upplever att deras intressen hotas av den muslimska närvaron i Västvärlden. Om muslimerna lär sig språken, gör klassresor, integreras i det sociala livet, blir journalister, författare och intellektuella, ja då kan de vända opinionen mot Israel. De muslimska invandrarna förstärker de pro-palestinska sentiment som redan finns här, därför måste muslimerna hålla i vanmakt, hållas nere, hållas segregerade och outbildade (s.151). Islamofobin spelar på européers nationella känslor, den uppvisar en falsk omsorg om ”den västerländska civilisationen”, men sionisterna som ligger bakom den struntar i själva verket fullständigt i Europas väl och ve, för dem handlar det enbart om judarna och Israel. Hatet mot muslimer följer en enkel logik för sionisterna: få européer att hata muslimer, så kommer de att älska Israel.


Läs också våra artiklar på engelska i arkivet:

The Jews behind islamophobia

Judaism's war against Islam


"Det är ingen nyhet att de svenska judarna genom många olika kanaler bedriver ett lobbyarbete för Israels sak. [...] Vi måste kämpa för och försvara Israel med alla de medel som står till vårt förfogande."

- Willy Salomon, vice ordförande Stockholms Judiska Församling, Judisk Krönika, nr.4-5/1988.


Palestine banner
Viva Palestina!

Senaste upplagt


Islamofobi och sionism

En tom säck kan inte stå
Revisionistisk bok av Lars Adelskogh

De svenska judarna och Israel
- citaten från ledande judar säger allt!

Foton 

DN:s judiske chefredaktör Peter Wolodarskis Israelkopplingar; Sionistorganisationen Project Interchange och American Jewish Committee

Pravdas intervju med Ahmed Rami


Talmud unmasked
Talmud: en sionistisk operationsmanual


Israelobbyn och Förenta Staternas utrikespolitik
Av John J. Mearsheimer & Stephen M. Walt

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

Jan Myrdal intervjuas av Hizbollahs tidning

Mein Kampf
Av Adolf Hitler

"Varför skulle araberna gå med på fred? Om jag vore arab-ledare skulle jag aldrig träffa några överenskommelser med Israel. Det är naturligt: vi har stulit deras land."

- David Ben-Gurion, Israels första premiärminister


Det judiska Bonnierimperiet
- verktyg i Israels tjänst

Elie Wiesel: falskt vittne
Av Robert Faurisson

"Expo" - instrument i sionismens tjänst

Vad är sionism? - intervju med sionistkritikern Lasse WilhelmsonIsraels Nätverk i Sverige
Verket som avslöjar namnen på Israelmaffian och deras positioner i Sveriges maktcentra

Revisionismens segrar
Av Robert Faurisson

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Sverigedemokraterna - i Israels sold - Bröderna Ekeroth, Bieler, Frick

Ahmed Rami intervjuar tyske general Remer i AL SHAAB 

Kan man verkligen skilja sionismen från judendomen?
Av Ibrahim Alloush


The Founding Myths of Modern Israel
Roger Garaudy: "Den israeliska
statens grundläggande myter"


Utdrag från den sionistiska planen för Mellanöstern

Reel Bad Arabs - Revealing the racist Jewish Hollywood propaganda

Alliansen Sydafrika - Israel

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

Leuchter-rapporten - Den första kemiska undersökningen av "gaskamrarna"

Israel Shahak: Jewish History, Jewish Religion
IsraelShahak: "Judisk historia,
Judisk religion"Varför behövs en islamisk revolution? - Av Ahmed Rami

Sions Vises Protokoll

Videos - viktig samling

Samlade citat om sionismen, judendomen, Radio Islam, etc

Förbjud det judiska Gamla Testamentet!
Av Ahmed Rami

Karikatyrer 

Aktivism! - Förena er i kampen!


Down with Zio-Apartheid
 Stop Jewish Apartheid!