HOME

DEBATT OM  AHMED RAMI, SVERIGE OCH  YTTRANDEFRIHETEN

"Gud har blivit svensk"

Ahmed Rami: en väl behövlig blodtransfusion. Han är på
något sätt mer svensk än de gamla infödda svenskarna

Från Sveriges  Radios arkiverade diskussioner

En skapelseberättelse

Jag förnekar aldrig kampen mellan gott och ont, ljus och mörker. Vad som utspelar sig i min själ (eller din) eller vilket sorts andligt materia ingår i mitt blod (eller ditt), vet jag inte. Ej heller vad är at betrakta som ljust och mörkt materia. Det är en forskningsfråga. Men en sak är säkert, what goes around comes around. Inga tankar, ord eller gärningar, goda eller onda går förlorade. De letar säkert efter nya kroppar att materialisera sig.


Fallet med Ahmed Rami - en skapelseberättelse

Tänk dig t ex en kille som Ahmed Rami, född 1946, pansarofficer i den marockanska armén och den ende som överlevde en militärkupp mot den dåvarande marockanske kungen Hassan II. Minns jag inte fel så inträffade kuppen 1972 samtidigt som OS i München. Händelsen var samtida med gisslantagandet och münchenmassakern på israeliska idrottare. Det som Steven Spielberg nyligen (häromåret) lät filmatisera. Mitt under kuppen och massakern var den svenske kungen (då kronprinsen) nere och kärade ner sig i Silvia. Medan liberala israelaktivister rev sig i håret av upprördhet agerade den svenska prinsen som tjuren Ferdinand som bara ville sitta på ett smultronställa och lukta på blommorna.
 

Svenskarna gav järnet under kriget

Olof Palme och den då mycket unge Anna Lindh fann Ahmed Rami ut i vassen och tog honom till sina hjärtan. Han adopterades som en moses av det socialdemokratiska superradarparet och gav honom det kärlek han behövde. Han var en produkt av sin samtid men också en blandning av "svenskt järn", "tyskt blod" och "nordafrikanskt jord". Tyska kanoner och stridvagnar var ju tillverkade av den svenska järnmalmen, eftersom järnet höll ypperst världsklass.

När Rami kom igång med sin radio islam, kom han att jämföras med Joe Goebbels av Göran Rosenberg. Rosenberg var rosenrasande över varför vissa svenska debattörer valde att försvara honom som försvare av "islam" när det fanns andra mer rumsrena "representativa" representanter.

I många avseenden kan fallet Rami liknas med Nasa och deras ryska kollegor inom raket och rymdforskning, som använde "tyskarna" för att komma åt stjärnorna. Ramis experiment med mörket tyskt materia kan i första anblicken liknas med ett ironiskt skämt, en "svensk" motreaktion å "Tysklands vägnar" mot amerikanska och ryska "segrarmakter".

Men nog var det islam, i ett mycket primitivt stadium, som det experimenterades med. Enligt Koranen är människor skapade av jord och vad är jord om inte en blandning av ökensand och förmultnat materia och annan sörja och "dynga"?
 

I ett hav av hårt straffat materia

I tryckfrihetsmålet ansåg Ramis försvarare någonting i stil med att han uttalade citat från ett hav av straffritt material. Jag anser att det snarare är islams skapelsesyn som Rami gav uttryck för. Han uppstod i en miljö där svensk livstro och sexlust förde en inre kamp mot tysk krigslust och dödsdrift. Tyska bödlar chockerade världen med vittnade iskallt om brutaliteten och svenska sexister chockerade tillbaka genom at demonstrera en lika iskall förhållande till sexualitet i sina filmer. Bilden av "totenkopfs" tyskar och spritt språngande svenskar etsade sig fast.
 

Hafez ger vägledning

Läser man koranen med moderna glasögon så står det klart och tydligt: Jag (Allah) skapar liv ur döden. Rami är en iskall svensk skapelse och lika mycket en replik i Koranen. Och nu står Sverige där ensam med sitt "skam", precis som Adam stod där med skammen och skämdes inför de prydliga "änglar".
 

Gudsstaten, den svenska livsstaten och dess skapelse

Det Hafez som författtarinnan Anita Goldmann förälskat sig i och tagit in i sitt harem av Guds älskarinnor gör bara en sak i sina dikter. Hafez tar parti för Allah och för Adam mot alla änglar som kritiserade Gud för att ha skapat en skamlig varelse som människan och föredrog henne före de rena prydiga änglarna. Också Gud fick utstå kritik av de så annars laglydiga änglarna. Den svenska staten och dess förhållande till Rami och hans kritiker är inte särskilt olik Guds försvar av sin skapelse.


Gud är svensk

Hafez är närvarande i Iran därför att iranierna ändå tror att de fått kärlektens gåva i hjärtat och tror på Guds nåd. Att det alltid finns någon därute som älskar dem och tar deras parti mot en kör av gapiga och skrikiga änglar. Om man rensar och polerar det som återstår av den svenska guds-, freds- och livsstaten så upptäcker man en liten spegelskärva som man se Guds bild i. Gud har blivit svensk.

Farsist
http://forum.svt.se/jive/svt/report.jspa?messageID=174625

 FÖR SVERIGE

Ahmed Rami en väl
behövlig blodtransfusion
Han är på något sätt mer svensk
än de gamla infödda svenskarna !

Av:
Herman vR
Debatthuset
http://www.debatthuset.com/forums/archive/index.php/t-3761.html

Skulle du och andra sionistjudar kunna tänka sig uppvakta den store förtryckte berbisk-marockanske dissidenten Ahmed Rami i hans svenska exil och föra hans frihetskamp framåt? T ex att ägna 1% av den tid som annars ägnas åt att förfölja honom, typ?
 
Ahmed Rami är politiskt icke PK i Sverige. Därför är det intressant att ta reda på vad han säger i stället för att gnälla som kärringar. Han är en hjälte som framför obekväma fakta i ZOG Sverige.

Rami en förföljd dissident som fått sin mänskliga rättighet kränkt och sin rätt att utöva politisk islam inskränkt.

Det är väldigt få som insett vidden av hans hjältemod. Det är konstigt att ingen i det politiska och kulturella etablicemanget tar upp hans fall som ett utslag av kampen för friheten och demokratin.

När turen kommer till Rami stämplas hans radio"aktiva" islam som ett uttryck för "antisemitism". I Ramis fall är det inga islamexperter som rotar i Koran och Hadith för att få belägg för hans inställning, även om det skulle vara fånigt att vad muslimer gör eller inte gör ska stämmas av med religiösa urkunder. Men i rättvisans och konsekvensens namn. Han borde stå som representant för politisk islam i Sverige mot den exempelösa lögnen och hyckleriet i samhället.

I väst - med islams är det som med antisemitismens definition, det är den judiska maktens propagandan som bestämmer.

Ahmed Rami bidrog till att skapa ny svensk jord, bl a genom att blanda ihop den svenska arabismens ökensand med "rasistisk" sörja och "antisemitisk" dynga från Tredje Rike som han spred ut i etern, som en replik mot den svensk-arabisk-israeliska komplotten mot islam och dess revolution.

Självklart är han också bärare av den tyska nordafrikkårens stolta pansartrupper och därmed en väl behövlig blodtransfusion.

Av all det pansarskrot (gjort av svensk järnmalm) som tyskarna lämnade kvar i Afrika måste någonting fastnat i hans arvmassa och blodomlopp. Han föddes året efter kriget 1946, som en skänk från försynen. Han är på något sätt mer svensk än de gamla infödda svenskarna.

Han är på något sätt mer svensk än de gamla infödda svenskarna.

Hans kampf för svensk yttrandefrihet mot judisk propagandamakten i Sverige samt frigörelse från zionistisk dominans har både långa anor och reell substans.

En av Ramis intressantare teser är att det är i Europa som frigörelsen ska starta för att det överhuvudtaget ska bli aktuell med någon frigörelse i Palestina och i arabvärlden. Den svarta pjäsen har gjort sitt drag. Det är de vita pjäsernas tur att göra sitt. Det kan bli svårt p g a rasismen, sionismen, hyckleriet och medvetslösheten. Men hoppas ska man ju.

Kampen för yttrandefrihet är ingen liten sak. Om vi inte kan stå upp för en individs frihetskamp, hur kan man stå upp för en hel nation? Nej, Radio Islam får bli symbolen för kampen för global frihet och rättvisa.

Hela poängen med Ramiaffären är försvar för hans rätt att utöva svensk "synd" och samhällskritik. Att få kamelen att upptäcka sina egna puckel istället för att skratta åt andras.

Hjärpe ger jag inte mycket för. Han visade en nedlåtande tycka-synd-om-attityd mot Radio Islam, t ex genom att ha synpunkter på Ramis språk och muslimers behov att hävda sig i medierna. Men prof Bergman (frid över hans själ) vågade gå till botten vad gäller exegetiken och förankrade Ramis uttalanden citat i gammaltestamenteligt kontext och palestinakonflikten.

För det blev Bergman själv förföljd i sitt arbete och hudflängd i medierna. Hjärpe riskerade inte mycket, annat än lite mothugg från Ahlmark. Men tydligen generaliserar judarna också över islamologerna.

Vid närmare eftertanke är det den uppställighet som Myrdal, Bergman och Hillersberg (frid också över hans själ) visade i media, akademin och konsten som den svenska demokratin fortfarande kan gå med högburet huvud.
 
-----

Tyskland har onekligen en kollektiv skuld. Landet har direkt eller indirekt bidragit till skapande av den judiska ockupationsstaten Israel. Tyskland  finansierat uppbygnaden av en ockupationsstat på palestinsk mark.

 Det är palestinierna som är det ultimata offret för tysk-judiska mellanhavanden.

 Tyksland ska omedelbart till skranket och tvingas ställa till rätta de oförrätter som landet begått i maskopi med judiska sionister. Ett land kan inte gottgöra en illgärning (om det nu får kallas gottgörelse) genom att stödja nya illgärningar. Och Palestina och palestinier försvinner inte bara för att sionist-judarna och deras medbrottslingar förnekar deras existens.

Tysklands skuld till Palestina och det palestinska folket får aldrig glömmas bort eller avskrivas. Det är mot denna bakgrund som Ahmed Rami kräver att Tyskland reser sig för att det ska hända något substantiellt i Palestinafrågan.


Palestinafrågan är det tyska folkets sista och oåterkalleliga chans, en biljett till ett liv i freiheit. Missar de DET tåget kommer historiens dom at vara skoningslös. Det är endast genom att känna en kollketiv skuld gentemot palestinierna som kapitlet om de två stora krigen kan avslutas. Det tyska riket måste nog förbereda sig för att göra en Mohammed Ali, gå upp i ringen för en tredje titelmatch. Det man en gång börjat SKA man avsluta på ett snyggt sätt.

Inte så mycket att för ödet har bestämt det så, utan för att det är det enda rätta Tyskland kan göra för att återupprätta Europa och mänsklig värdighet.

 
Intelligens och sinnlighet ligger i Tyskarnas natur. De ser saker som de vanliga dödliga inte kan beskåda. Tyskland kommer alltid att resa sig ur ruin, aska och vanära. Däri ligger deras storhet.


Yttrandefriheten är att betrakta som statsreligion över allt annat i Sverige.

 Trycket är starkt från EU att anamma de yttrande- och tryck"frihet"slagar som kriminaliserar att ifrågasätta vad som i vissa islam-iranska kretsar (Ahmed Rami, Mahmoud Ahmadinedjad m fl) betraktas som den nya förintelsereligionen. Ahmed Ramis skapelse "radio islam" är under ständig borgerlig belägring. Liberaler, konservtiva och trasborgerliga israelaktivister trycker hårt på justitiekanslern att ta itu med Rami.


De frågor som Rami tar upp i sina böcker  borde vara självklarheter i en öppen och fri debatt. Men så är det alltså icke fallet. Yttrandefriheten är tillåten, men dess tillämpning är omöjlig eftersom den är förenad med stora risker.

Iranska intellektuella och politiker har slutat påminna EU om de folkvalda palestinska ledare som hotas eller dagligen faller offer staten Israels attacker.

Nu är de bekymrade för europeiska "dissidenter" och "samvetsfångar" som hamnar i fria-ords-förespråkarnas fängelse.

För att inte tala om alla hemliga fängelser och tortyrcentraler i och utanför Europa som USA uppmanat sina allierade att förneka.


Sverige gör klokt i att hävda sin neutralitet och alliansfrihet. Vita huset, Staten israel, Bryssel, Moskva, arabregimerna är i djup kris.

Palme och Lindh åtnjuter respekt därför de var beredda att kämpa för fred och människors rätt till liv. Lindh var bland de få som protesterade mot Israels "utomrättsliga avrättningar" av plaestinska ledare. När hon återvände från sitt besök i Teheran, blev hon bålbränd i de judiska medierna av de stämdigt lidande israelälskare "exiliranierna" för att hon klädde sig i hejab.

Det var också Palme och Lindh som tog emot den politiska flyktingen Ahmed Rami och introducerade honom i svensk socialdemokrati. Efter sin bedrift inom svensk yttrandefrihet kastades han ut i kylan och omvandlades till den svenska politikens Oliver Twist.

Var ska kylskåpet stå nurå?


Ahmed Rami är, hur ironiskt det kan låta, det lilla som är kvar av det socialdemokratiska freds och folkhemsprojektet och 70-talsutopion om "världen i Sverige". ett projekt som många politiska grupper, nationella, sociala, demokratiska och numera ocskå liberala och konservativa europapolitker är ute efter.

Sverige har alla möjligheter i världen, en unik postion, att påverka den islamiska och dess arab-och Europapolitik. Men först måste den svenska demokatin föregå med gott exempel och visa var skåpet ska stå.

 Islamskåpet och diverse socialdemokratiska kronsprisar. Kanske i ett nytt Sverige som inte liknar Rumsfelds s k nya Europa.

Men som sagt var, det är för tidigt att ta ut årgångsflaskorna ur kylskåpet eller isen. Maud är faktiskt smartare än Carl. Hon valde att spara på Reinfeldt till en framtida valseger.

Herman vR

  Också ett sätt att minnas 
"Att något görs mot  yttrandefriheten"!
http://www.aftonbladet.se/vss/debatt...927250,00.html

Den nionde november (minnesdagen över kristallnatten) kräver juden Jonathan Liberman och judinnan Lisa Bjurwald i Afton bladet - att "något görs åt Ahmed Rami "....

Nu undrar jag om inte den nya borgerliga regeringen inte har något viktigare för sig än att stänga en hemsida, eller släcka en nertystad röst. Efter det gångna året av fria-ords-hysteri gällande att försvara  Mohammedkarikatyrerna och avhuggna profethuvuden på tyska teatrar där sägs så allvarsamt och högtidligt att yttrandefriheten är och SKA vara obegränsad.

I så fall, det är Ahmed Ramis demokratiska och medborgerliga fri- och rättighet som regeringen ska värna om istället för att gå på de krav som mediedrevet ställer.

Yttrandefriheten SKA vara odelbar och öppen för ALLA som har rätt till samhället. Speciellt när tabun och gränser för det tillåtna diskuteras.

Sedan kan man fråga de judiska vänsteraktivisterna Liberman och Bjurwald varför de undviker att bemöta Ramis teser och påstående i sak, han som har utvecklats till ikon i internationella kretsar och vars textdatabas sväller i cyberrymden.

Ska man högtidlighålla minnet av kristallnatten så är det yttrandefriheten man ska slå vakt om. Speciellt om den hotas av en mobb som själv är en del av makten eller utövar starkt inflytande i maktens korridorer. Man kan inte bedriva nazism i antinazismens namn.

En svensk för yttrandefriheten
http://www.aftonbladet.se/vss/debatt...927250,00.html

HOME