-
French

-
English

-
Svenska

-
Deutsch

-
Russia

-
Italian

-
Portug

-
Spanish

-
Arabic

-
Suomi

-
Norsk
HOME


Ett liv för frihet
biografi av
Ahmed Rami


ZIP
© Ahmed Rami, ISBN. 91-971094-l-X Kultur Förlag
. *
Författarens adress:
Box 316, 101 26 Stockholm. Tel 0708121240.
Boken kan beställas genom bokhandeln
eller genom att sätta in 180 kr på Pg Pg 488 90 62-8.

Ge mig modet att
acceptera det ting jag inte kan ändra på.

Ge mig modet att
ändra på de ting som jag kan ändra.

Ge mig visheten att
kunna skilja det ena från det andra.

Ahmed Rami

 Förord
Av Valentin Prussakov

För över 25 år sedan beordrade kung Hassan II att den f.d. löjtnanten Ahmed Rami skulle spåras upp och föras till Marocko. Han hade deltagit i åtminstone två sammansvärjningar som syftade till att störta monarkin och upprätta en islamisk republik. Den marockanska säkerhetstjänsten har inte kunnat klara av det kungliga uppdraget.

I dag är denne sympatiske, ungdomlige och otroligt energiska person en av de mest populära personerna i Sverige, men samtidigt också en av de mest hatade. Hans politiska åsikter diskuteras i riksdagen och, som det sägs, även i regeringskretsar. Han har skrivit och gett ut fyra tjocka böcker. I dessa redogör han för, på ett övertygande sätt, att i Sverige, liksom överallt i Väst, är grunderna för det nationella livet underminerade, och att det styrs av människor som inte har någonting gemensamt med äkta demokrati utan strävar efter att förverkliga fientliga syften mot varje folk. Det är den beryktade "nya världsordningen". Rami, som idag är svensk medborgare, tröttnar aldrig på att upprepa detta i Radio Islams sändningar.

***

Det är begripligt att den här sortens åsikter inte gillas utan väcker, milt sagt, märkbar irritation inom "den mäktiga världen". För några år sedan åtalades han (en arab och hundraprocentig semit) för - antisemitism. Han dömdes till fängelse där han fick tillbringa ett halvår. Förvånansvärt är att han har befunnits vara den enda politiska fången i hela Sverige.

Trots allt är Ahmed Rami inte en bruten man och har på intet sätt förlorat modet. Fängelset har kanhända endast stärkt och övertygat honom om att han har rätt. Radio Islams sändningar fortsätter och den modige marockanen tänker inte avbryta kampen. För honom är det livsviktigt "att folk i alla länder verkligen borde få vara oberoende, och inte underordna sig den minoritet som tillskansat sig makten".

 

- Vad är då grunden för hans övertygelse? Vad är det som ger honom styrkan att säga högt det som majoriteten inte ens vågar tänka? Har han förstått mot vem han lyft handen, vem det är som han har utmanat? När jag träffade Ahmed Rami kunde jag självfallet inte låta bli att ställa honom dessa frågor.

"- Ända sedan min ungdom håller jag fast vid den socialistiska övertygelsen. Jag har alltid strävat efter jämlikhet och rättvisa, säger han. Av den orsaken anslöt jag mig till "Folklig Union" (UNFP), grundat av Ben-Barka, som sedermera mördades av hemliga polisen. Kung Hassan II har helt och hållet hans död på sitt samvete. Han styr landet med medeltida grymhet sedan flera decennier, och är huvudsakligen främmande makters skyddsling, främst Israels och Israels USA.

Ibland kan man höra att Marocko är en demokratisk monarki. Och med det menas en "judekrati". Man får kritisera vem som helst, bara inte dem som har den verkliga makten. De håller sig alltid i skymundan, och deras namn får överhuvud taget inte nämnas.

Kungen kan inte ta ett steg utan juden André Azoulay - en sionistisk rådgivare från Kanada. Azoulay och sådana som han bestämmer numera över Marockos statsangelägenheter. Utbildning, massmedia och hela samhällslivet bestäms av dessa herrar, och inte av marockanerna själva. De ger inriktningen och bestämmer vilka ideal som medborgarna bör vägledas av i sitt dagliga liv. Med säkerhet kan man säga att i detta arabland har vi den verkliga sionistiska censuren som kallas "demokrati". Därför kan det aldrig bli tal om en fri folklig vilja eller det fria ordet. För övrigt har min livserfarenhet övertygat mig om att situationen i andra länder inte är bättre...

I Sverige pågår "hjärntvätten" för fullt, och man tvingar på folk främmande antisvenska värderingar. Det är bara helt blinda och döva som inte kan lägga märke till detta. Den sionistiska intellektuella terrorismens och desinformationens verk är att folk förnekar existensen av en judisk makt men samtidigt är de livrädda för den! Med all rätt kan svenskarna vara stolta över sin höga levnadsstandard, men envist vägrar de att inse vad det är som tagits ifrån dem.

Makten över banker, massmedia och näringsliv ligger i händerna på en liten grupp av de "utvalda". All undervisning i skolor och universitet bedrivs på för minoriteten fördelaktigt sätt. Utöver detta tolkas nu historien, inklusive inte alltför avlägsna händelser, i minoritetens intresse. Men sanningen är en helt annan än den som visas på TV. Och vad är det för frihet, oberoende och demokrati, när makten tillhör en minoritet? Detta gäller även i Sverige.

I den förra regeringen innehades posten som samordningsminister - en mycket viktig post - av Jan Nygren, en representant för den etniska minoriteten. På intet sätt dolde han att han kände sig som herre över Sverige. Han publicerade - i Judisk Krönika - en artikel där han helt öppet och vältaligt skrev "Mitt judiska Sverige". Denna person hade mycket att säga till om när det gällde vem som skulle sitta i regeringen!

Nu är Nygren borta från regeringen, men i gengäld fick man, som statsministerns närmaste man, en annan av "de utvalda", en mycket rik spekulant, Leif Pagrotsky, i posten som biträdande finansminister. I dag är han dessutom utrikeshandelsminister och därmed en viktig representant för "den gyllene internationalen"."


- Under vilken regering: socialdemokratisk eller högerregering märks det största inflytandet från denna minoritet?

"- Det spelar absolut ingen roll vilken regering landet har. Skillnaden mellan höger och vänster är av falsk karaktär. Det är ju faktiskt så att makten ägs av de som äger landets finansiella tillgångar och massmedierna. Jag säger rakt ut: I Sverige är alla politiska partier fullständigt judaiserade. Kampen står inte mellan höger och vänster, som okunnigt folk tror, utan mellan olika sionistiska klaner. De kämpar inte för landets bästa, utan för egen vinnings skull."


- Finns det många i Sverige som har samma åsikter?

"-Nej, inte många. Som ni förstår under en så hård intellektuell, politisk och polisiär terrorism är det svårt för de flesta att prioritera civilkurage. Det är förmodligen den primitiva självbevarelsedriften som fungerar. Alla vill äta och dricka gott och bekymra sig så litet som möjligt. Men ändå så kommer det gensvar på Radio Islams sändningar. Jag får tiotals, om inte hundratals, brev däribland många från andra länder. Tack vare Internet har det blivit lättare att umgås och utbyta information. Jag hoppas att jag ska finna meningsfränder även i Ryssland. De nykläckta slavägarna fortsätter att frukta ert land trots att de har lyckats slå det i bitar."


- Skulle ni inte vilja resa till Ryssland?

"- Jag tror att det skulle vara utomordentligt farligt. Hos er är kriminaliteten idag större än i USA. Enligt de uppgifter jag har så har många antisionister dött under egendomliga och dunkla omständigheter. Antingen har de dött under en vanlig läkarundersökning trots att de aldrig haft några problem med hälsan, eller så har de körts ihjäl av en bil, och en del har hittats hängda. I alla händelser så har man inte fått fast mördarna, eller rättare sagt, man har inte letat efter dem.

"Svenska" tidningar (och ni vet vem som äger eller styr dem ) skriver ständigt om ert land som en "fara" och ger en bild av att dagens Ryssland är ett paradis för maffian. Ert land har alltid varit och kommer att förbli det absolut största hotet mot "det lilla folket" som inte upphör att frukta Ryssland även om det nu verkar som om landet är besegrat och knappt förmår andas efter så många experiment av de utvalda "övermänniskorna". Jag drar den slutsatsen då jag läser de anti-ryska artiklarna, vilka fortsätter att dyka upp i den svenska pressen. En del av dem är skrivna av den i Sverige kände politikern Per Ahlmark. Och det är alldeles tydligt att det inte är en slump att Israel till hans ära har uppkallat en - på palestinsk stulen mark - nyplanterad skog efter honom. Ahlmark har även av den judiska fösamlingen i Danmark utnämnts till människa, "Ben Adam"!"


- Är ni inte rädd att bo i Sverige? Ni har ju redan suttit bakom galler.

"- En troende människa har ingenting att frukta. Jag är van vid hot och just nu pågår en våldsam kampanj mot mig och Radio Islam. Men i Stockholm kan man än så länge säga det man tänker, även om man inte har alltför många anhängare. Mafiosos, all världens mafiosos, betraktar sig själva idag som segrare. Enligt deras synsätt är "spelet avgjort". Och det är klart, att den som säger sanningen inte kan känna sig säker någonstans. Bara i dag har jag fått ett brev med följande innehåll:

"Du ditt smutsiga, arabiska svin, vad är det du vill åstadkomma? Vi skrattar åt dina ynkliga ansträngningar. Vi njuter av att höra dina program efter en hela vodka "Absolut". Vi har hela världen i våra händer. Och när vi har lust, så kommer du att försvinna från jordens yta som en fluga, och ingen kommer att säga ett knyst, och inte heller lägga märke till ditt försvinnande.""


- Men vad är det egentligen ni strävar efter?

-"Jag eftersträvar det som, enligt min åsikt, varje männniska borde eftersträva: frihet och rättvisa. I denna värld, skapad av Allah, ska ingen ha privilegier inklusive den sioistiska maffian som har skaffat sig omätlig makt och omätliga rikedomar genom lögner, bakslughet, bedrägerier och föraktliga lurendrejerier. I dag firar de den gränslösa, ändlösa Purim. Låt svenskar, ryssar, araber och andra folk få vara jämlika med dem som förklarat sig själv vara utvalda och förmer än alla andra folk!"

"Jag är muslim och det innebär att jag är emot alla privilegier särskilt de som är byggda enbart på makt och djungelns lag. Jag hoppas att jag uttryckt mig enkelt och klart, och att ni förstår vem det är som tycker illa om mina åsikter och det jag gör."


* * *

Någon skulle kanske kalla Ahmed Rami paranoiker eller en person med en fix idé. Jag själv ser honom som en person som tack vare sin exeptionella självuppoffring ännu inte slutgiltigt utplånat gränserna mellan ont och gott, sanning och lögn, frihet och slaveri. Man kan endast beklaga att dessa idealister - som Rami - blir allt färre i vår alltför pragmatiska värld där det är betydligt fördelaktigare att vara listig och anpassa sig än att vara sig själv.

Det går inte att köpa Ahmed Rami. Av den orsaken är han hatad och farlig för alla dem som förespråkar "den nya världsordningen" både i Sverige och långt utanför landets gränser.

Valentin Prussakov, Journalist i Pravda


Förord till den tyska översättningen
Gerd Honsik

Ahmed Rami lärde jag känna hemma hos den då 82-årige generalmajoren Otto Ernts Remer i dennes andalusiska exil i Marbella.

Den aktningsvärda vänskap som dessa båda så olika människor förenades av verkade vid första anblicken motsägelsefull. Å ena sidan den bedagade tyske världskrigsofficeren, dekorerad med Riddarkorset med eklöv, 11 gånger sårad och med 48 närstrider bakom sig, å andra sidan den unge pansarlöjtnanten i den marockanska armén.

Å ena sidan den tyske yrkessoldaten, uppfostrad i preussisk tradition, som en gång slog ned en kupp mot sitt statsöverhuvud Adolf Hitler (20 juli 1944) -- å andra sidan den förre pansarlöjtnanten Ahmed Rami, son till en stolt och utfattig berbershejk (en ko och fyra får), vilken som ung officer traktade efter livet på sitt statsöverhuvud, kung Hassan av Marocko --liksom Wilhelm Tell gjorde med sin ståthållare.

Men vid närmare betraktande fann jag, att dessa båda personligheter, som verkade så olika, liknande varandra på ett sällsamt sätt: Båda var rakryggade idealister utan förståelse för den "västliga gemenskapens" materialistiska spelregler, immuna mot varje frestelse, ridderliga och alltid beredda att tjäna det goda, liksom en gång Don Quichote, och beredda att satsa sitt liv för sina folk.

För båda var ett starkt hedersbegrepp bestämmande. Båda ville tjäna sitt folk. Den ene 1944, den andre 1972. Remer var den 20 juli 1944 övertygad om att den överväldigande majoriteten av det tyska folket stod bakom Hitler. Att regimen alltså var legitimerad.

Ahmed Rami var 1972 av övertygelsen att kungen av Marocko var en marionett till den franska kolonialmakten och till CIA och att han utövade en skamlig våldsregim mot sitt folks vilja. Och att statsmakten alltså var illegitim.

Så den ene försvarade sitt statsöverhuvud, när denne blev angripen, och den andre angrep sitt statsöverhuvud, till vars försvar han var anställd. Men ändå handlade båda av samma bevekelsegrund, fosterlandskärleken!

Det första av denna boks två budskap är: Det finns omständigheter, som frigör en soldat från sin trohetsed mot sitt statsöverhuvud och tvärtom förpliktigar honom att vända sig mot denne.

Ty en soldat har, liksom också varje annan medborgare, sin trohet till folket (folkväldet/demokratin). Och naturligtvis också till statens verkställande makt, så länge denna makt erhåller sin legitimation från suveränen, det vill säga från folket.

När regeringen ställer sig mot folket, blir det för alla, men främst för soldaterna, en plikt att göra motstånd.

Närhelst en regim handlar till skada för folket, genom list eller bedrägeri hindrar folkväldet, söker minska allmännyttan, berövar det till och med på dess territoriums exklusivitet eller vill förinta det med andra medel, är det militära försvaret i detta land skyldig att bjuda motstånd mot en sådan regering. En sådan förbrytarregim måste genom ingripande från militären tas till fånga och ställas inför rätta.

Och det andra budskapet i den här boken:

I en tid då den amerikanska världsordningen har förklarat krig mot folkens självbestämmanderätt och genom sitt monetära system och sitt pressövertag förvägrar folken i Europa, Afrika och Asien att få sina statsgränser att likna nationsgränserna måste vi tyskar erkänna: Vi kan inte längre befria oss själva: Det globala hotet mot nationerna och demokratierna (folkväldena) kan bara globalt motarbetas.

Rättigheterna för albaner, tibetaner, hutus, tutsis, apacher, eskimåer, aboriginer, kurder, armenier, boer, bantus, kroater, bosnienserber och palestinier måste vi göra till vår egen, tyska, angelägenhet. Och utlänningarna blir våra naturliga bundsförvanter, som beaktar också den tyska saken liksom sin egen.

Aldrig har hat, våld och etnisk rensning uppstått genom vakthållning kring självbestämmanderätten utan alltid genom att denna förvägrats.

Ansvarig för detta totala, hundraåriga krig mot självbestämmandet och folkväldet är det amerikanska imperiet (läs: ostkusten), som med sitt perfida enpartisystem inte bara förtrycker sitt eget folk utan också genom att styra penningströmmarna och med hjälp av sitt medianät och sina interventionstrupper utgör en dödlig fara för det etniska och dess demokratier.

Denna fara är av naturen global och kan därför bara besegras globalt.

Den vite mannen, den svarte mannen, den gula mannen, den röda mannen måste världsvitt förena sig mot penningväldet.

Vad från och med nu sker angår oss alla.

En medborgarrättskämpe och tyskvän från Atlasbergens stenöknar, som både engagerar sig för palestiniernas rätt till självbestämmande och för åsiktsfriheten i Tyskland skall vara vår läromästare, när det gäller att skapa ett världsomfattande --raser och religioner överskridande-- förbund mot globaliseringsivrarna.

Han, som ideligen höjt sin stämma för de politiska fångarna och de politiskt förföljda, för Faurisson, för Remer, för Walendy, för Deckert, för Kemper, för Lachout och otaliga andra.

Men låt oss unna oss hans språkkonst, som är enkel och klar som Koranen själv. Alltså ur den källa han som herdepojke har öst ur.

Hör historien om barfotapojken, som kom från Atlasbergens raviner och medveten om sin mission tog vägen till Casablanca för att lära sig att läsa.

Han uppsteg ur armod till en kompromisslös frihetskämpe och hans stämma i exil blev till hopp för hans folk.

Nu talar min vän Ahmed Rami, shejkens son!

Gerd Honsik

 


Föreg. sida

Nästa sida

Index


Upprop!


ZIP
Ahmed Rami´s biograhie in other languages:
French
Russian
Português
Engelsk
  


Vad är
Israel?
101 fakta istället för
den judiska

lögnpropagandan
---Av Ahmed Rami.

ZIP


Israel
Falsk
Varudeklaration

Den Judiska myten
om rasen
-Av Ahmed Rami.

ZIP


Israels makt
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIPJudisk
häxprocess
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIP


Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika lände till stöd för
Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen och herraväldet i Palestina
och i resten av världen. Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 
No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Radio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi

©
No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME