-French

-English

-Svenska

-Deutsch

-Russia

-Italian

-Portug

-Spanish

-Arabic

-Suomi

-Norsk
HOME

Ett liv för frihet
biografi av
Ahmed Rami


(ZIP)
© Ahmed Rami, ISBN. 91-971094-l-X Kultur Förlag
. *
Författarens adress:
Box 316, 101 26 Stockholm. Tel 0708121240.
Boken kan beställas genom bokhandeln
eller genom att sätta in 180 kr på Pg Pg 488 90 62-8.
 

 

HAN TAR SIONISTERNA PÅ ALLVAR

 

Serge Padoan skrev i tidningen Filastin nr 4 följande:

"Radio Islam heter ett närradioprogram i Stockholm med marockanen och statsvetaren Ahmed Rami som ansvarig utgivare.

Programmet har rönt mycket uppmärksamhet för sin fräna kritik av Israel och har stämplats som antisemitiskt.

Nu har Ahmed Rami givit ut en bok, Vad är Israel?, i vilken han ger sig på uppgiften att i grunden analysera sionismen, judendomen och Israel.

Som namnet på hans radioprogram låter förstå, är Ahmed Ramis utgångspunkt den islamiska och i ett vidare perspektiv den religiösa. Sålunda ger han sig på judendomen. Han tar alltså sionisterna på allvar, när de åberopar bibeln för att rättfärdiga sina anspråk på Palestina. Och han är inte nådig.

Enligt Ahmed Rami är judendomen en primitiv, etnocentrisk stamreligion. Judarnas Gud är grym och nyckfull. Genom tiderna har han hetsat sitt utvalda folk - bara det är rasistiskt - till bestialiska utrotningskrig mot andra folk och omvänt utsatt judarna för sin fruktansvärda hämnd, när de inte velat lyda.

På detta arv bär idag sionismen, som enligt Ahmed Rami överhuvudtaget inte kunnat uppstå utan judendomen. Till slut tycks begreppen flyta samman.

Judendomen och sionismen är detsamma, men i olika tidsåldrar. Så vill sionisterna onekligen ha det. Men var placerar man då antisionistiska troende judar?

Förutom det är allt väl så långt. En aldrig så skoningslös kritik av en religion kan inte betraktas som rasism, så länge som dess utövare respekteras som individer, vilket Ahmed Rami anser sig göra med judarna."

Serge Padoan Filastin Nr 4, 1988


Föreg. sida

Nästa sida

Index

ZIP

Ahmed Rami´s biograhie in other languages:
French
Russian
Português
EngelskVad är
Israel?
101 fakta istället för
den judiska

lögnpropagandan
---Av Ahmed Rami.

ZIP


Israel
Falsk
Varudeklaration

Den Judiska myten
om rasen
-Av Ahmed Rami.

ZIP


Israels makt
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIPJudisk
häxprocess
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIP


Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika lände till stöd för
Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen och herraväldet i Palestina
och i resten av världen. Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 
No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi

©
No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME