-French

-English

-Svenska

-Deutsch

-Russia

-Italian

-Portug

-Spanish

-Arabic

-Suomi

-Norsk
HOME

Ett liv för frihet
biografi av
Ahmed Rami


(ZIP)
© Ahmed Rami, ISBN. 91-971094-l-X Kultur Förlag
. *
Författarens adress:
Box 316, 101 26 Stockholm. Tel 0708121240.
Boken kan beställas genom bokhandeln
eller genom att sätta in 180 kr på Pg Pg 488 90 62-8.
 

 

MISSAKTNING

 

Om några judar känner sig missaktade av vad vi har sagt i Radio Islam om judendomen som en barbarisk religion, så är det helt missriktat att anklaga Radio Islam för detta eftersom vi på Radio Islam endast har citerat (OBS! relevanta citat) från judendomens heligaste skrift Torah: alltså de fem Moseböckerna i Gamla Testamentet, d v s den judiska bibeln. Ingen jude i hela världen kan på heder och samvete förneka följande:

1. att Torah är judendomens lag och lära som ömt vårdas och utläres i alla judiska skolor och är religiöst och etiskt förpliktande för troende judar.

2. ingen jude i hela världen kan bestrida att de citat från Torah som vi återgivit i Radio Islam är autentiska. Och därför är det mycket graverande och komprometterande att Radio Islams meningsmotståndare, de mest hätska och oförsonliga av dem, vägrar att debattera med oss och heller aldrig ifrågasätter om vara citat är riktiga eller om vara slutsatser skulle vara felaktiga.

Nej, man ivrar i stället på censur och vill stoppa oss och därmed nedtysta en liten men obekväm och farlig röst. Det sjuka samvetet talar här. Man vet att man företräder en sjuk sak och vill därför nedtysta varje djupt gående och kännbar kritik.

Vi har aldrig direkt bestridit att judendomen är en religion, eftersom det är en uppenbarelse i själva läran - ett slags metafysik (det som ligger bortom den reella världen och det som kan konkretiseras och bevisas.) Men det unika för judendomen är att det är den enda nationalistiska religionen avsedd enbart för ett folk, ett herrefolk eller Herrens utvalda folk.

Det andra unika draget i judendomen är att det är den enda religion som har utpekat ett visst land (från Nilen till Eufrat) som sitt eget folks land (1 Mos. 15:18-21).

Det tredje unika draget i judendomen är att det är den enda religion som uppmanar de rättrogna (d v 5 det utvalda folket) att döda eller förslava alla folk som redan bor i det utlovade landet (5 Mos. 6-7, särskilt hänvisar jag även till 7 kap. verserna 1-3 och verserna 16-24).

Vidare bör noteras att just genom att judendomen är sammanbunden till enbart ett folk, judarna, följer att inget judiskt folk kan existera utan judendomen.

Svenskarna var svenskar innan de blev kristna för över 1000 år sedan. I dag är ett mycket stort antal svenskar icke-kristna även om de av traditionella skäl döps i kyrkan och begravs i den kristna kyrkan. Men alla dessa icke-kristna svenskar är ju i alla fall svenskar. De upphör inte att tillhöra en nation och ett folk bara för att de upphör att tillhöra en viss religion.

Om alla svenskar skulle bli muslimer så skulle de för den skull inte upphöra att vara svenskar.

Men om en jude lämnar judendomen och blir kristen eller muslim, då upphör han att vara jude och tillhör sålunda ej längre det judiska folket. Däremot tillåts en jude att vara gudsförnekare bara han inte övergår till en annan religion. Han är och förblir ändå jude, tillhörande det judiska folket.

Härav framgår att judarna inte tar detta med religionen och Gud så allvarligt. Det viktiga är att judarna håller samman överallt där de bor i världen och visar främsta lojalitet mot den judiska staten Israel. Därav den sionistiska liksom den judiska världsorganisationen.

Detta är inga fantomer eller inbillningsfoster av antisemiter eller judehatare, det är en realitet. Det finns en världssionistisk organisation och en världsjudisk kongress som regelbundet har sammankomster och fattar resolutioner för judisk sammanhållning i hela världen till stöd för Israel.

Alltså de judiska församlingarna och de olika sionistiska representantsorganisationerna i skilda länder, också i Sverige, är uppbundna till denna världssionistiska organisation och till denna världsjudiska kongress och därmed även till den judiska eller sionistiska staten Israel. Och därmed är faktiskt alla organiserade judar i de judiska församlingarna eller de judiska organisationerna utanför Israel (t ex här i Sverige) agenter för främmande makt. Detta har vi ofta påtalat i Radio Islam. Är detta då fel eller grundlöst förtal?

Ingen sionist eller prosionist eller någon överhuvudtaget har vänt sig till oss på Radio Islam och kunnat motbevisa denna konklusion. Frågan gäller då: är det sant eller lögn det vi har sagt i Radio Islam?

Om det nu är så, enligt lagen, att man är totalt ointresserad av vad som är sant eller falskt i ett budskap eller en information, och endast är intresserad av om någon eller några känner sig kränkta eller uppfattar sig som missaktade så blir ju det hela en fråga om subjektivt godtycke. Vem som helst som är känslig till ytterlighet, stingslig, lättretlig eller allmänt irritabel och lättstött kan ju känna sig förfördelad eller missaktad för minsta ord som verkar misshagande. Under sådana omständigheter:

d v s att vissa personer eller grupper, som inte tål minsta kritik utan ständigt jämrar sig över att de känner sig missaktade, trampade på tårna och är hypersensitiva som "prinsessan på ärten" i H C Andersens saga, skall få diktera villkoren för vad som får sägas eller inte sägas, tyckas eller inte tyckas, då kan vi säga farväl till yttrandefriheten, debattfriheten, demokratin och civilisationen.


Föreg. sida

Nästa sida

Index

ZIP

Ahmed Rami´s biograhie in other languages:
French
Russian
Português
EngelskVad är
Israel?
101 fakta istället för
den judiska

lögnpropagandan
---Av Ahmed Rami.

ZIP


Israel
Falsk
Varudeklaration

Den Judiska myten
om rasen
-Av Ahmed Rami.

ZIP


Israels makt
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIPJudisk
häxprocess
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIP


Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika lände till stöd för
Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen och herraväldet i Palestina
och i resten av världen. Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 
No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi

©
No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME