8.

Det revisionistiska påståendet:

Den amerikanska avrättningsexperten Fred Leuchter levererade ett vetenskapligt genombrott genom att bevisa att de så kallade gaskamrarna i Auschwitz inte kunde ha använts för sitt påstådda syfte.

 

Efter Leuchterrapporterna har Fred Leuchter blivit illvilligt attackerad av två anledningar: 1) Han hade ingen ingenjörsexamen när han skrev sina banbrytande studier, och 2) han betalades av Zündels försvar och anses därför vara det revisionistiska synsttet tack skyldig.

Låt oss pröva anklagelserna.

Det är sant att Leuchter inte hade en lämplig examen. Jesus hade ingen examen i kristendom. Marx hade ingen examen i marxism.

Vad Leuchter upptäckte kan verifieras, och har verifierats av ingenjörer som har oklanderliga examina.

Fred Leuchter var, innan han fick sin karriär och sitt rykte förstört av Förintelselobbyn, en högst efterskt specialist i avrättningsutrustning i Amerika, enligt fängelsedirektren Bill Armentrout som rekommenderade honom.

Fängelsedirektr Armentrout vittnade i Zündelrättegången 1988 om att han bara kände till en enda konsult i USA som kände till formgivning, handhavande och skötsel av gaskammare, och denne konsult var Fred Leuchter.

Det var Armentrout som uppmanade Zündelatt kontakta Leuchter. (Armontrouts vittnesmål sammanfattat i Did Six Million Really Die? Report of the Evidence in the Canadian "False News" Trial of Ernst Zündel- 1988, redigerad av Barbara Kulaszka, sid 351-353)

Leuchter var en mycket kompetent, vlavlnad och respekterad man på sitt område - tills hans ekonomi och rykte förstördes av illvilliga attacker från Förintelselobbyn, som såg sin lönsamma skojarverksamhet som drar in miljarder dollar varje år utmanad av Leuchters upptäckter. Vidare, så erkändes Leuchter som expertvittne av domare Thomas vid Zündelrättegången. Vilken seriös efterforskare som helst kunde ha verifierat det genom att kontrollera utskrifterna om Leuchters vittnesmål från Zündelrttegången 1988. (Leuchters vittnesmål sammanfattat i Did Six Million Really Die? Report of the Evidence in the Canadian "False News" Trial of Ernst Zündel - 1988, redigerad av Barbara Kulaszka, sid 354-362)

Den andra anklagelsen är att Leuchter betalades av Zündels försvar - och därför stämplas hans upptäckter automatiskt som "misstänkta."

Självklart betalades Fred Leuchter av Zündels försvar. Han anställdes för att åka till Auschwitz på ett mycket dramatiskt, hemligt uppdrag medan Ernst Zündelstod inför rätta i Toronto 1988, kämpande för sin frihet och sitt rykte. Det fanns varken tid eller pengar till att leta efter någon annan. Han var inte tvivelaktig som specialist som det upprepade gånger har hävdats.

Vidare så förklarade Leuchter redan från början för Zündeloch hans advokat, innan han åkte till Auschwitz, att han trodde på påståendet om gaskammare i Auschwitz, och om han fann att påståendet kunde verifieras skulle han förklara det under vittneseden och i sin rapport.

Zündelskickade ändå iväg honom eftersom han var säker på sina fakta och räknade med Leuchters yrkesintegritet.

Leuchter åkte dit. Han såg. Han kom tillbaka som en mycket upplyst man.

Läs vad han hade att säga. (Leuchter, Fred A. The Leuchter Report: The How and the Why. Journal of Historical Review 9, (1989): 133-139.)

Så Leuchter fick betalt för sitt arbete. Och? Vem betalade för Pressacs undersökning och bok? Vem betalade för Beate Klarsfield Foundation? Vem betalade för studien av Zündelfallet sammandraget i en bok som heter "Hate on Trial"? (Gabriel Weimann and Conrad Winn, Hate on Trial, Mosaic Press, Oakville, 1986)

(Nej, inte de ni tror! åtminstone en del betalades av de kanadensiska skattebetalarna!)

Dr Hilberg och Dr Browning betalades av den kanadensiska regeringen för sin expertis att understödja Förintelselobbyns påståenden. Browning fick 25 000 dollar bara han för att vittna mot Ernst Zündel- från de kanadensiska skattebetalarna.

Utgör dessa båda fakta, att Leuchter betalades, och att Leuchter inte hade de papper som krävdes för att göra det arbete som han utförde, skäl att förneka vetenskapliga upptäckter som kan dubbelkollas och verifieras? När Leuchter tillfrågades vad som skulle hindra någon från att betalas för att baktala hans (Leuchters) vetenskapliga upptäckter, sade Leuchter helt enkelt:

"Den som gjorde det skulle riskera sitt professionella anseende."

Kommer högt ansedda yrkesmän inom ingenjörskonsten att vara villiga att komma fram och upprepa det som Leuchter gjorde? Vi får vänta och se.

Revisionismens verklighet är hård. Just nu i Tyskland, kommer en vetenskapsman som verifierar Leuchterrapporten att förlora sitt jobb och åka i fängelse. Detta hände den unge Germar Rudolf, en tysk forskare med de bästa kvalifikationer, utan en prick i sina papper eller på sitt rykte. Han skrev en storslagen rapport. (Das Rudolf Gutachten, Cromwell Press, 1993.) Hans liv och karriär är förstörda, medan Brownings förmögenhet sköt i höjden.

Bara detta räcker för att förstå varför inte många anmäler sig frivilligt för att traska iväg till Auschwitz med sin egen ingenjörsutrustning.

 

Sammanfattningsvis

Ingen förnekar koncentrationslägren. De var interneringscentraler, med betydligt färre intagna än vad som påstås. De var inte några mordcentraler.

Faktum är, att enligt Time Lifes bokserie om fångar hade Tyskland mindre än en sjättedel så många läger som USA hade för japaner, tyskar, italienare och krigsfångar, och betydligt färre läger än de Allierades illasinnade allierade, Stalin, hade i sitt Gulag.

Dessa läger, exempelvis Auschwitz hade judar intagna, bland många andra nationaliteter. De hyste även brottslingar, inklusive tyska brottslingar. De hyste förrädare, spioner och andra som saboterade Tyskland i kriget.

Återigen: De var interneringscentraler. De var INTE mordcentraler.

 Ingen överlevde Stalins mordkommandon i Katyn, och mycket få överlevde den isbemängda grav som var Kolyma och många andra av Stalins läger. Det tål att upprepas att i den kända "Förintelsens" fall, har vi det enda fall av "folkmord" som dagligen "bevisas" av överlevande.

Det är sorgligt nog sant att tiotusentals människor av olika nationaliteter dog i olika tyska läger, till stor del av sjukdomar som orsakats av undernäring, trängsel, brist på hygien och brist på mediciner. Otvivelaktigt dog vissa av vanvård och till och med grym behandling från brutala vakter. Eftersom den mänskliga naturen är som den är, måste grymheter ha skett. Ingen förnekar heller enskilda grymheter. Vem kan gissa hur en vakt kan ha känt sig och handlat, som just fått reda på att hans eget barn bränts till döds i den verkliga Förintelse som kallades Dresden - en försvarslös, strategiskt oviktig stad fylld av flyktingar? Om han just fått veta att hans egen mor låg begravd i ruinerna av Hamburg eller Berlin? Han skulle inte ha känt sig trevlig mot de han ansåg vara fiender. Under de omständigheterna, kan judar ha stått högt på den listan.

Dessa erfarenheter var inte unika för "nazistlägren."

De delades av tiotals miljoner i Stalins gulager i läger för politiska fångar och krigsfångar. Detta de delades av holländarna i japanernas händer, och av britterna och kanadensarna i Burma, Singapore och Hong Kong. Det delades av amerikanerna på Filippinerna, och av tyskarna i Polen, Tjeckoslovakien, Jugoslavien och Frankrike.

Och låt oss inte glömma att det delades av tyskarna i Tyskland efter kriget i den amerikanska arméns dödsläger i Rheinwiesen, som beskrivs av den kanadensiska författaren James Bacque i hans bok "Other Losses" och i hans nya bok i ämnet, "Of Crimes and Mercies." Bacque hävdar att nio miljoner tyskar dog som ett direkt resultat av en medveten hållning av de Allierade.

Alla dessa dödsfall var tragiska. De var tragiska för judar, och de var tragiska för tyskar. De var tragiska för alla inblandade i kriget. För att citera Dr Robert Faurisson, framstående revisionist: "Ni talar hela tiden om krigsförbrytelser. Kriget i sig är förbrytelsen."

Att hävda att grymheter begicks och sedan likställa dem med folkmord är illvilligt vilseledande. Den statistiska och logistiska gåtan om vilka judar som fördes till vilka läger, och varför, och när, dokumenterades för länge sedan i en mycket detaljerad bok av Walter Sanning som heter "The Dissolution of European Jewry." ( Sanning: "The Dissolution of European Jewry.")

Med de senaste vändningarna och vridningarna i Förintelselobbyns dans runt den Stora Förintelsemyten, vill de få er att tro att dödslägren mestadels fanns i "öst" (där de flesta judar ska ha levt), och att få dog i det "gamla tyska Riket" - eftersom det var lättare att bevara en hemlighet i öst.

Oj! Vilken bluff!

Faktum är att tiotusentals människor fraktades med tåg från Auschwitz i Polen till andra läger i Altreich (det egentliga Tyskland) framemot krigsslutet - Elie Wiesel, Sabina Citron och Anne Frank fanns med bland dessa.

Detta utfördes till tyska kostnader och tysk olägenhet. Det utfördes knappast för att döda dem. De kunde lätt ha lämnats kvar att svälta ihjäl i de övergivna koncentrationslägren när folk flydde undan kommunismen.

Det fanns inga tyska "dödsläger." Punkt, slut. Människor dog i alla koncentrationsläger under kriget av alla möjliga orsaker, inklusive ålder.

En sista poäng måste göras av den världsberömda plaketten i Auschwitz.

I decennier hävdades det på denna plakett att fyra miljoner dog i ett folkmord i Auschwitz. Som det sammanfattats av Dr Faurisson, lydde inskriptionen på "minnesplattan" fram till 3 april 1990 - dit påven och många länders ledare togs så att de kunde knäböja för icke-existerande offer - enligt följande på nitton olika språk:

"Fyra miljoner människor led och dog här för de nazistiska mördarnas händer under åren 1940 till 1945."

Under nästan ett halvsekel har ungefär 500 000 turister medvetet vilseletts av intellektuella bedragare och omoraliska skurkar under sitt besök i denna temapark av antityska lögner och ohyggligheter vid Auschwitz och Birkenau - där guider, böcker och filmer i årtionden insisterade att allt som besökarna såg var "i originalskick."

Den nya texten lyder enligt följande: "Må denna plats, där nazisterna mördade 1 500 000 män, kvinnor och barn, majoriteten av dem judar från olika europeiska länder, för evigt vara för mänskligheten ett rop av förtvivlan och varning." (Luc Rosenzweig, "Auschwitz, la Pologne et le gènocide" ("Auschwitz, Polen och folkmordet"), Le Monde, 27 januari 1995, sid 1)

Varför de sänkta siffrorna?

Nu säger Förintelselobbyn att, "Nämen oj då, det var inte vi. Ryssarna hittade på dem."

Enligt denna argumentering, har de elaka ryssarna

". . . medvetet angivit antalet icke-judiska förluster vid Auschwitz-Birkenau till många gånger det verkliga antalet. Efter kommunismens fall i Polen och f d Sovjetunionen, har de ansvariga vid Auschwitz samvetsgrannt minskat förlustsiffrorna i linje med de historikers uppskattningar som, i åratal, har insisterat att mellan en och 1 1/2 miljon människor gick under vid Auschwitz-Birkenau - 80 - 90% av dem judar." (The Breitbard Document, utgivet av Simon Wiesenthal Center )

Visst, skyll på ryssar och polacker. Medge inte revisionisternas del i att antalet minskar och minskar under forskningens förstoringsglas.

Varför inte ta ännu en titt på Faurissons avslöjande diagram?

 

 

Dr Faurisson kommer, som är hans vanliga stil, varandes den noggranna vetenskapsman och samvetsgranna forskare som han är, att berätta vad man hittills vet. (Fullständig förklaring (på engelska) i Appendix A)

Diagrammet ovan sattes ihop i december 1995 som svar på en annons som satts ut av Jewish Anti-Defamation League i New York Times. Annonsen frågade: Vad hände med de saknade judarna?

Det är precis vad revisionister frågar - en fråga för vilken de blivit jagade, misshandlade, bespottade, förtalade, anklagade, åtalade och dömda och till och med mördade. Varför är det "kriminellt" att vilja veta varför antalet minskar och minskar - som en ballong som man stuckit hål i?

Är det inte goda nyheter, snarare än dåliga nyheter, att miljoner inte dog vid Auschwitz? Är inte det en anledning att fröjdas?

Kommer vi någonsin att få veta vad som verkligen hände och hur många offren var? Inte om vi inte får ställa frågor!

Efter en intensiv brevkampanj som Zündel startade till herr Gorbatjov för några år sedan, släppte Sovjetunionen till slut de kvarvarande dödsböckerna från Auschwitz, som de hade tagit 1945.

Överraskning! Gissa vad? De så kallade "fyra miljonerna," reviderade till "1,5 miljoner," har sjunkit till 74 000 bevisade dödsfall!

Alla finns de noggrannt nedtecknade - namn, datum, nationalitet, religion, tidpunkt, anledning och orsak till dödsfallet!

Den tyske efterforskaren Tjudar Rudolf, som talar flytande tyska, engelska, jiddish och polska och förstår de flesta slaviska namn och språk, har omsorgsfullt gått igenom alla dessa dödsböcker från Sovjet/Auschwitz och räknade ut antalet judiska döda enligt namn och religion - medräknandes även slaviserade namn.

Slutresultatet?

Drygt 30 000 judiska döda i Auschwitz.

Detta är vad Förintelserevisionismen har åstadkommit!

Från allt vi vet just nu, enligt denne mans bildade analys, förlorade 30 000 judar alltså sina liv, främst pga sjukdomar och trängsel, i Auschwitz och de omgivande arbetslägren som ingick i Auschwitzkomplexet.

Detta antal människor är tragiskt nog. Varför detta behov av att överdriva? För att rättfärdiga vad? En illvillig hatkampanj under ett halvt sekel mot en före detta fiende? En regim som sedan femtio år finns i historieböckerna?

Är det var det här handlar om?

Eller är det inte snarare för att hålla tyskarna i oavbruten mental, politisk, ekonomisk och finansiell fångenskap och göra dem mottagliga för ständigt nya, dåligt förklädda utpressningsplaner som har pressat över 100 miljarder DM ur dem till Förintelselobbyisterna och deras stammedlemmar, institutioner och organisationer - Israel, inte att förglömma? Som inte ens existerade vid tidpunkten för de påstådda brott som nazisterna ska ha utfört?

Den etniska skymfningen av tyskar och Tyskland måste upphöra. Förintelsen handlar inte, och har aldrig handlat, om detta reklamerade "judiska offerskap." Det handlar om utpressning. Maktpolitik. Och pengar och hämnd och hat!

Det tyska folket, de flesta av dem inte ens födda när Andra världskrigets tragedi drabbade deras land, har betalat enorma summor i skadestånd till den judiska staten och det judiska folket - många av dem arvtagare som själva inte heller var födda när vad världen nu lärt sig att kalla "Holocaust" ägde rum.

Dessa tyska människor har rätt till alla fakta. Förintelselobbyn förvränger skamlöst sina "fakta" för att passa sin dagordning av intolerans mot alla som ifrågasätter dess oskäliga, lömska metoder och mål, användandet av hemliga agenter, bojkotter, hot och terrorism.

Att göra ständigt nya generationer av tyskar till offer pga de illdåd, riktiga och inbillade, som utförts av deras farföräldrar och snart farfarsföräldrar, är inget sätt att bringa fred, tolerans och harmoni till världen.

Ernst Zündel har sagt att de förföljda av igår har blivit förföljarna av idag.

____

4 april, 1996

 

Introduktion -

Det revisionistiska påståendet:

Part I -

Förintelsen är en användbar efterkrigspropaganda, som började som en systematisk kampanj under Andra världskriget som en av de taktiker som användes av välfinansierade grupper för att mana på trupperna och engagera världen, speciellt Amerika, i vad som visade sig bli i princip ett krig broder mot broder .


Part II -

Det finns inga bevis för att Förintelsen, så som den avbildas av Förintelselobbyn och den mycket politiskt inriktade Hollywoodindustrin, faktiskt ägde rum..


Part III -

Antalet offer för "Frintelsen" är ansvarslöst överdrivet.


Part IV -

Officiell statspolitik gentemot judarna i Tredje Riket var utvandring, inte utrotning.


Part V -

Inte ett enda dokument har påträffats med Hitlers namnteckning som beordrar en utrotning av judarna.


Part VI -

Zyklon B var ett desinfektionsmedel. Det var inte ändamålsenligt för massmord.


Part VII -

Zyklon B var mycket giftigt. Därför hade det varit dåraktigt och motverkat sitt syfte att försätta Tredje Rikets personal i fara genom att, som det påstås, dra ut kropparna kort efter att de "gasats."


Part VIII -

Den amerikanska avrättningsexperten Fred Leuchter levererade ett vetenskapligt genombrott genom att bevisa att de så kallade gaskamrarna i Auschwitz inte kunde ha använts för sitt påstådda syfte.


the Zundelsite
No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME