HOME


  

 

 Mein Kampf

ADOLF HITLER

 

 

PREDMLUVA

 

Dnem 1. dubna 1924 jsem mel na základe rozsudku mnichovského Lidového soudu nastoupit do vezení v Landsberku na Lechu.

Tím se mi poprvé naskytla po letech nepretržité práce možnost pristoupit k dílu, které mnozí požadovali a které jsem sám považoval za úcelné pro hnutí. Rozhodl jsem se vysvetlit ve dvou dílech nejen cíle našeho hnutí, ale také popsat jeho vývoj. To bude poucnejší než náctr jakéhokoliv doktrinárského projendnání.

Mel jsem pritom také príležitost vylícit svuj vlastní rust, pokud je to nutné k pochopení jak prvního tak i druhého svazku, a pokud to poslouží k rozptýlení špatných legend, které vytvárí židovský tisk o mé osobe.

Obracím se pritom s tímto dílem ne na cizí, nýbrž na ty príslušníky hnutí, kterí mu náleží srdcem a jejichž rozum usiluje o uprímné poucení.

Vím, že clovek se dá získat spíš mluveným slovem než slovem psaným, že každé veliké hnutí na tomto svete vdecí za svuj rust spíše velkým recníkum než písarum.

Nicméne k soustavnému a jednotnému zastávaní nejakého ucení je treba, aby jeho zásady byly napsány navždy. K tomu mají sloužit tyto dva svazky jako stavební kameny, které pripojuji ke spolecnému dílu.

 

 

Landsberg am Lech
pevnostní veznice autor

IndexHOME


MEIN KAMPF, ADOLF HITLER

Svenska
English
English
Deutsch
German
French
French

THE POLITICAL TESTAMENT OF ADOLF HITLER
French
French
English
English
Deutsch
German
Italian
Italian
Spanish
Spanish.
Norsk
Norsk

The Jewish plans!
The Jewish Plots!

Must Germany Perish?
A Jewish plan for the extinction of the German nation
and the total eradication from the earth, of all her people!
Judaism =Racism, Domination, Dccupation
| English | French | Deutsch | Svenska | Portug | Russian | Spanish |

The Protocols of Zion
| English | French | Deutsch | Svenska | Portug | Russian | Spanish | Italian | Danish |