HOME


  

 

  Harcom

ADOLF HITLER

 

Zárszó


1923. november 9-én fennállása negyedik évében a Nemzeti Szocialista Német Munkáspártot az egész Német Birodalomban feloszlatták és betiltottak. Ma, 1926 novemberében ismét az egész országban szabad mozgalomként, erõsebben és belsõleg szilárdabban áll, mint valaha.
A mozgalomnak semmit sem árthatott az egyes vezérek üldözése, gyalázása, gyanúsítása. Eszméjének helyessége, szándékának tiszta, becsületes volta, híveinek áldozatkészsége folytán eddig minden elnyomásból megerõsödve került ki a mozgalom.
Ha a parlamentáris korrupció mai világában mindig küzdelme legmélyebb lényegét tartja szem elõtt, és a faj és egyéniség értékének tiszta megtestesítõjét látja magában és aszerint is cselekszik, akkor majdnem számtani pontosságú törvényszerûséggel küzdelmében a gyõzelem pálmáját fogja elvinni, éppen úgy, mint ahogy Németországnak is szükségképpen el kell nyernie az õt e földön megilletõ helyet, hogyha hasonló alapelvek szerint vezetik és szervezik.
Az az állam, amely a fajmérgezés mai korszakában magát a legkitûnõbb faji elemek gondozásának szenteli, egy napon a föld ura lesz.
Ezt sohase felejtsék el mozgalmunk hívei, ha valaha is az áldozat nagyságát félve összehasonlítanák az elérhetõ eredménnyel!
 
 IndexHOME


MEIN KAMPF, ADOLF HITLER

Svenska
English
English
Deutsch
German
French
French

THE POLITICAL TESTAMENT OF ADOLF HITLER
French
French
English
English
Deutsch
German
Italian
Italian
Spanish
Spanish.
Norsk
Norsk

The Jewish plans!
The Jewish Plots!

Must Germany Perish?
A Jewish plan for the extinction of the German nation
and the total eradication from the earth, of all her people!
Judaism =Racism, Domination, Dccupation
| English | French | Deutsch | Svenska | Portug | Russian | Spanish |

The Protocols of Zion
| English | French | Deutsch | Svenska | Portug | Russian | Spanish | Italian | Danish |