Gammal kartbok

från början av 1900-talet

Den lilla kartboken
af Joh. And. Svensson
lärare vid Norra Sandsjö Folkskolor

 

exempel på kartbokens rubriker:

 Den lilla kartboken (163 kb)

Öfversiktskarta öfver Skandinaviska halfön

Finland och Östersjölandskapen

Ryska Kejsarriket

Brittiska öarna, Danmark, Island

Holland, Belgien, Nordtyskland, Preussen, Polen

Sydtyskland, Schweiz, Österrike, Ungern m.m.

Italien, Turkiet och Grekland

Europa (Öfversiktskarta)

Palestina (Kanaans land)

Arabien, Persien, Indien, Kina

Förenta Staterna i Nordamerika

Amerika

Afrika, Australien

 

 

 


Vad är
Israel?
101 fakta istället för
den judiska

lögnpropagandan
---Av Ahmed Rami.

ZIP


Israel
Falsk
Varudeklaration

Den Judiska myten
om rasen
-Av Ahmed Rami.

ZIP


Israels makt
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIPJudisk
häxprocess
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIPNo hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME