"Alla stora sanningar börjar som kätterier."
- GB Shaw

HOME


Blandade citat

Senast uppdaterad 22/8-1997Om Radio Islam

Få saker har väckt så stor debatt som Radio Islam. Mycket har skrivits, en del genomtänkt, annat rentav löjligt. Läsaren må själv välja vad han vill placera i vilken kategori. Här följer ett litet axplock av de kommentarer som fällts:


"Det pågår en diskussion om Palestinafrågan i Radio Islam och sådant måste vi kunna ta. Frågor av det här slaget bör inte sopas under mattan, det är det farligaste av allt."

- Justitiekansler Hans Stark, SvD, 27/1, 1988


Föreningen Folket i Bild/Kulturfront har sedan starten 1971 haft den parollfästa ståndpunkten att försvara yttrande- och tryckfriheten.
I enlighet härmed anser vi det vara rätt att JK inte åtalade Salman Rushdie, liksom vi anser det vara fel att åtala Ahmed Rami för sändningarna i Radio Islam och för boken "Vad är Israel?", trots att de, var för sig, upplevdes som kränkande av stora grupper muslimska och judiska medborgare.

- Folket i Bild/Kulturfront, Styrelsen, Stockholm, 5/5, 1990


"I en politisk debatt är det orimligt att en viss intressegrupp, som är engagerad i konflikten, skall ha en priviligierad ställning genom vad som är i praktiken en rätt till censur av motståndarnas inlägg, d.v.s. ha rätten att kräva att vissa frågor inte debatteras, eller att kunna skrämma motståndare till tystnad genom hot om repressalier (fängelse, böter).
(...)
Ahmed Rami och Radio Islam är i viss mån representanter för en grupp människor, muslimer i Sverige, som än så länge tillhör det utsatta skiktet i det svenska samhället. Man har små resurser, materiellt, men framför allt i immateriellt avseende. Man har just inte några framstående intellektuellt sofistikerade talesmän.
Mot sig - i Palestinakonflikten - har man grupper med förankring i samhällets övre skikt, med tillgång till högt kvalificerade intellektuella, med kunskap och med makt över språket och formuleringskonsten.
Kampen är inte på lika villkor. De obehagliga och anstötliga ordvalen och generaliseringarna är hjälplöshetens språk. Jag menar att det ligger något i Jan Myrdals bruk av termen "klasskamp" om den här affären."

- Professor Jan Hjärpe, Lund, 6/9, 1989


"För mig själv står det allt mer och mer klart, att just de grupper som under två års tid så intensivt uppvaktade justitiekanslern med skrivelser för att få till stånd åtal mot Ahmed Rami och Närradio Islam egentligen aldrig helt accepterat en process i vanlig ordning. Ahmed Rami borde ha hängts offentligt, ohörd!"

- Professor Jan Bergman, UNT, 21/3, 1990


"Jag har inte tid för Er."

- Morton H. Narrowe, Överrabbin, 13/10, 1987, svar till Ahmed Rami efter en inbjudan från denne till debatt i Radio Islam


"Jag är livrädd för Radio Islam."

- Jerzy Einhorn (kds)


"När argumenten tryter för sionister, börjar de alltid anklaga sina motståndare för antisemitism. Men vi tycker varken illa om judar eller kristna. Men vi kritiserar sionismen radikalt. Vi kritiserar den apartheid som bedrivs i den israeliska staten."

- Ahmed Rami, Expressen, 25/8, 1987


"Avsikten med straffbudet "hets mot folkgrupp" har varit att ge ett minoritetsskydd. Ett sådant skydd får dock inte leda till att en minoritet får en särskilt priviligierad ställning i förhållande till medborgare i allmänhet.
Därför kan Rami inte fällas för att han hädat eller på annat sätt förtalat den judiska minoritetsreligionen."

- Claes-Adam Wachtmeister, Expressen, 26/9, 1989


"Måndag. Aaah! Sitter på tidningen och lyssnar på en kassett med Radio Islam. Aaah! Det är obehagligt, upprörande - och skönt. Tänk att för en gångs skull ha rätt att hata, oreserverat, utan hänsyn, utan att försöka förstå, ungefär som gojim kan göra."

- Ricki Neuman, judisk journalist på Svenska Dagbladet, SvD, 29/1, 1993


"Det är möjligt att det är ett privilegium att få lagens skydd mot Ahmed Rami och hans gelikar. I så fall ber jag allra som ödmjukast att få åtnjuta detta skydd."

- Göran Rosenberg, Expressen, 2/10, 1989


"Jag tror inte att den judiska folkgruppen verkligen känner sig hotad av eventuella anstötligheter i Radio Islam. Det är snarare debatten om Palestinafrågan och Radio Islams politiska ståndpunkt man vänder sig emot."

- Professor Jan Hjärpe, SvD, 6/9, 1989


Läs också de samlade texterna om yttrandefriheten.

Om hets mot folkgrupp

Som alla vet är lagen om hets mot folkgrupp mycket godtycklig. Rushdie blir frikänd och hyllad, medans Ahmed Rami fälls och fördöms. Här nedan skall vi visa hur motsägelsefullt västvärlden reagerar när den frikänner all rasism och hets som riktas mot muslimer och "svartskallar":


""Det utsäger om invandrande flyktingar att de, om de skall tas emot, bevisligen skall ha varit torterade och att man kan kastrera dem så att man slipper att de ynglar av sig så otroligt."
(...)
Vid en samlad bedömning finner tingsrätten inte ådagalagt att Herrmanns syfte varit att uttrycka en uppfattning som omfattar hets mot folkgrupp. Syftet har istället varit att informera om och diskutera framstegspartiets kritik av den svenska invandringspolitiken."

- Stockholms Tingsrätt, 22/1, 1987 (Om Framstegspartiets (sedemera Sverigepartiets) och dess ordförande Stefan Herrmanns närradiosändningar)


"Jag har således inte att pröva om bokens skildringar med anknytning till Islam i sig innebär att religionen framställs i en negativ eller förlöjligande dager eller eljest på ett sätt som kan vara stötande för dess bekännare."

- Justitiekanslern Hans Stark om Salman Rushdies Satansverserna, 12/9, 1989


"I en anonym skrivelse som inkom till justitiekanslern den 11 november 1986 har ansvarige utgivaren för periodiska tidskriften "Cats" anmälts för tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp. I skrivelsen har anförts att i nummer 10 för år 1986 av den anmälda skriften förekommer på sidan 26 följande yttranden. "Så småningom kom jag på att sådana är nästan alla arabiska män, särskilt de äldre. De blir sexuellt upphetsade av att förödmjuka kvinnor och behandla dem som slavinnor. De flesta araber betraktar kvinnor som ett slags verktyg, som de kan använda precis som de har lust till."
(...)
Enligt min mening är de påtalade yttrandena inte av det slaget att de innefattar tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp. På grund härav vidtar jag inte någon åtgärd med anledning av anmälan.

- Justitiekanslern Johan Fischerström, 14/11, 1986


"Den som hetsar mot judendomen hetsar mot judar."

- Göran Rosenberg, Expressen, 2/10, 1989Hets mot folkgrupp framförs ofta av judar vid offentliga möten, i tidskrifter och böcker. Detta kan de alltid göra ostraffat, ofta hyllas de även för det:


"Gårdagens fiende kommer också att vara dagens och morgondagens fiende om man inte outtröttligt förintar dem. Man har oriktigt sagt att de gamla nazisterna och fascisterna är döda. I verkligheten existerar de ännu och är dagens fiender och förbrytare. (...) Det gäller att en gång för alla förinta potentiella fiender, ja t.o.m. på embryo-stadiet."

- Simon Wiesenthal 18/11, 1969 i ett tal för en judisk studentklubb, återgivet i Salzburger Volksblatt, den 23/1, 1970, under rubriken "Krossa Österrike"


"Jag är svensk och således expert på opportunister."

- Per Ahlmark, Israellobbyist, f.d. vice-statsminister och folkpartistisk partiledare, citat från boken "Vänstern och Tyranniet"


"Araber och andra djur"

- Erica Jong, amerikansk judinna och författarinna, som rubrik på ett av hennes kapitel i bestsellern "Rädd att flyga", Norstedts förlag, sid. 228


"Vi säger till dem [palestinierna], från höjden av detta berg, från tusentals år av historisk perspektiv, att de är som gräshoppor, i jämförelse med oss."

- Yitzhak Shamir, israelisk premiärminister, Newsweek, 11 april, 1988, sid. 21


"En miljon araber är inte värda en judisk fingernagel."

- Rabbin Yaachoy Perrin, vid sitt tal på den judiske massmördaren Baruch Goldsteins begravning, 1994, citerad i New York Times, 28/2, 1994


"Islam är fienden till all fruktbar tanke, alla verkliga initiativ och alla produktiva idéer. Islam har inte åstadkommit något gott i det förflutna, och kommer aldrig heller att göra det i framtiden. Islam representerar mörk reaktion för hundratals miljoner mänskliga varelser."

- Dr. A. Carlebach, chefredaktör för den israeliska tidningen Ma'ariv, 7/10, 1955, Ma'ariv


"Varje jude borde, någonstans inom sig, inrätta ett område för hat - ett friskt och kraftfullt hat - för det som Tysken personifierar och för det som Tysken hävdar."

- Elie Wiesel, Rendez-vous avec la haine (Möte med Hatet), Legends of Our Time, New York, Avon Books, 1968


"Araberna har inte lämnat något värdefullt bidrag till världen. De har inte åstadkommit ett dugg. Araberna är det minst skapande folket i världen. Dom bara säljer olja som dom inte har investerat en enda cent i. Dom stryper världen."

- Dr. Aharon Davidi, general vid de israeliska fallskärmstrupperna, Ma'ariv, 6/12, 1974


"Civila som våra styrkor stöter på under kriget eller under loppet av en spaning eller en räd, får dödas och skall efter Halachi-reglerna dödas, närhelst det inte kan säkerställas att de är ur stånd att slå tillbaka mot oss. Under inga omständigheter bör man lita på en arab, även om han gör intryck av att vara civiliserad."

- Överstelöjtnant Abraham Avidan (Zemel), överrabbin vid Israels centralkommando, i en broschyr med titeln "I efterverkningarna av Yom Kippur-kriget. Några reflexioner, halaka och forskningen", citerad i Haol'am Hazeh, 15/5, 1974


Bibelordet 'Du skall icke dräpa' gäller inte för judar, som dödar hotfulla icke-judar. I krig är det en god gärning att döda varje goj (icke-jude) i en judebekämpande nation, till och med deras hustrur och barn."

- Ido Elba, israelisk rabbin, "The Times", 16/3, 1995


"Hela världen hatar araberna
Det viktigaste är att döda dem en och en
Vi åker till Hebron för att kasta en till granat
Med dessa fötter har jag trampat min fiende
Med dessa tänder har jag bitit hans kött
Med dessa läppar har jag sugit hans blod
Än är jag inte mätt på hämnd
När blir jag det?"

- Judisk barnvisa, sjungen av judiska barn i en dokumentär visad på "Dokument Utifrån", TV2, och TV5, den franska kanalen, den 1/5, 1994


Se även den rasism och hets mot folkgrupp som finns återgedd i de judiska heliga skrifterna.


Om Israel och sionismen


"Varför skulle araberna gå med på fred? Om jag vore arab-ledare skulle jag aldrig träffa några överenskommelser med Israel. Det är naturligt: vi har stulit deras land. Visst lovade Gud oss det - men vad betyder det för dem? Vår Gud är inte deras. Vi härstammar från det gamla Israel, det är sant, men för över två tusen år sedan - och vad betyder det för dem? Det har funnits antisemitism, nazister, Hitler, Auschwitz - men var det deras fel? De ser bara en sak: vi har kommit hit och stulit deras land. Varför skulle de acceptera det?"

- David Ben-Gurion, Israels förste premiärminister, i Nahum Goldmanns bok "Den Judiska Paradoxen", 278, Tidens Förlag, s. 112


"Detta land har lovats oss av Gud och vi har rätt till det."

- Menachem Begin, israelisk premiärminister, Davar, 12/12, 1978


"Vi måste besätta hela Det Stora Israel. Det är nödvändigt för vår säkerhet. Det är en plikt för varje ung människa i Israel att bosätta sig i ockuperat område."

- Moshe Arens, israelisk försvarsminister, Ha'aretz, 18/7, 1983


"Vi kommer, med eller utan er vilja, att besätta Palestina. Ni kan påskynda eller fördröja det, men det är bättre för er att hjälpa oss, ty annars kommer vår makt att förvandlas till en världsomstörtande makt."

- Chaim Weizmann, Jüdische Rundschau, nr. 4, 1920


"Arabländernas svaga punkt, deras akilleshäl, är Libanon. Det islamiska väldet där är konstlat och kan lätt störtas. En kristen stat bör upprättas där, som vi kan ingå ett förbund med. Sedan, när vi har brutit Arablegionens styrka och bombat Amman, huvudstaden i Jordanien, kan vi utplåna Transjordanien. Därefter kommer Syrien att falla samman. Och om Egypten då skulle våga föra krig mot oss, skall vi bomba Port Said, Alexandria och Kairo. Vi skulle då slutföra krigföringen och få Egypten, Assyrien och Kaldéen att betala till oss vad de är skyldiga våra förfäder."

- David Ben-Gurion, senare Israels förste premiärminister, den 21 maj 1947 i sin dagbok, alltså ett år innan Ben Gurion och några andra ledande sionister utropade den judiska staten Israel den 14 maj 1948


"Våra fäder uppnådde de gränser som erkändes i delningsplanen. Vår generation har nått 1949 års gränser och utvidgat den judiska statens område. Nu, efter sexdagarskriget 1967, har den nya generationen lyckats nå Suez, Jordanfloden och Golanhöjderna. Men detta är inte slutet. Vi kommer att utvidga våra gränser bortom Jordanfloden och kanske omfatta hela Libanon och centrala Syrien också."

- Moshe Dayan, israelisk general och politiker, The Times, 25/6, 1969


"Den judiska staten må omfatta områdena från den egyptiska floden Nilen till floden Eufrat."

- Theodor Herzl, Världsionistiska Organisationens grundare, från hans samlade dagböcker, del. 2, s. 711 i den engelska utgåvan


"Det finns gränser för allt utom för Israel."

- Tikkanen, DN, 29/3, 1978


"Israels gränser är dit den israeliska armén kan nå!"

- General Moshe Dayan, israelisk överbefälhavare


"Gränser går där det finns judar som bosätter sig. Det är inte linjer på en karta."

- Golda Meir, israelisk premiärminister, 1976


"Du ber mig om att garantera dina gränser. Vilka gränser önskar du att jag skall garantera?"

- USAs president Johnsson till Israels statsminister Eshkol, Newsweek, 22/1, 1968


"Ni måste kämpa energiskt för att etablera ett israeliskt imperium som skall täcka hela området mellan Nilen och Eufrat - antingen genom våld eller med slug diplomati."

- David Ben-Gurion, i ett tal till studenter vid Hebreiska Universitet i Jerusalem, 1950


"Israel är numera en militär supermakt (...) För amerikanerna är det viktigaste att Israel är starkt. Alla de europeiska ländernas militära styrkor är svagare än våra. Israel kan på en vecka erövra ett område från Khartoum i Sudan till Bagdad i Irak och ända till Alger."

- Ariel Sharon, israelisk general och minister i flera israeliska regeringar, beryktad som Beiruts slaktare och ansvarig för massakern i de palestinska flyktinglägren Sabra och Shatila i Libanon sommaren 1982, citerad i den israeliska tidningen Yediot Aharonot, den 7 juni, 1973


"Amerikanerna har gett oss vapen så att vi ska använda dem när det är nödvändigt - i vissa fall är det tillåtet för den civiliserade världen att ta kontroll med våld över oljekällorna i hela Mellanöstern."

- Yitzhak Rabin, Ha'aretz, 20/7, 1973


"Vi kom till detta land som redan var befolkat av araber och etablerade en hebreisk, judisk, stat. Judiska byar byggdes upp på platser för de arabiska byarna. Ni känner inte ens till namnen på dessa arabiska byar, och jag förebråer inte, för geografiböckerna existerar inte längre. Varken böckerna eller de arabiska byarna existerar längre. (...) Det finns ingen bebyggd plats i detta land som inte tidigare hade en arabisk befolkning."

- Moshe Dayan, israelisk general och befälhavare, "Ha'aretz", 4 april, 1969


"Det är sant att det inte existerar någon sionism, ingen bosättning och ingen judisk stat, utan fördrivning av araber och konfiskering av deras mark."

- Yeshayahu Ben Porath, ledamot av det israeliska parlamentet, Knesset, Yediot Aharonot, 14 juli, 1972


"Vi måste ha det klart för oss att det inte finns plats för båda folken i detta land. Om araberna lämnade landet kommer det att ligga vidöppet för oss (...) Det finns ingen annan utväg än att förflytta dem alla ...man får inte lämna kvar en enda by, en enda stam."

- Joseph Weitz, chef för Judiska Nationalfonden, nedtecknat år 1940, och återgivet i hans bok "Journal", utgiven i Tel-Aviv, Israel, 1960


"I vårt land finns endast plats för judarna. Vi skall säga till araberna: Ge er av härifrån! Och om de inte följer uppmaningen, om de skulle göra motstånd, skall vi driva ut dem med våld!"

- Prof. Ben-Zion Dinur, Israels förste utbildningsminister och nära vän till dåvarande israeliske premiärministern David Ben-Gurion, i sin introduktion till boken "History of Haganah", utgiven av Världssionistiska Organisationen


"Vi skall fördriva araberna, och ta deras boningar."

- David Ben-Gurion, israelisk premiärminister, i ett brev skrivet 1937, publicerat i "Ben Gurion and the Palestinians", Shabtai Teveth, sida 189


"Israel måste bli ett nytt Getto, ett hundraprocentigt judiskt samhälle, lika "Gojim-Rein", som det Nationalistiska Tyskland var "Juden-Rein"."

- William Zukermann, sionistisk aktivist, "Jewish Newsletter", 28 juli, 1959


"Bibeln befaller oss att erövra Israels land, att utrota dess invånare och befolka det. Israel kan inte undgå denna befallning, och det är absolut förbjudet att lämna landet och överlåta det åt icke-judar. I detta land finns inte plats för andra folk än Israels folk."

- Moshe Ben-Zion Ushpizai, israelisk rabbin, Yediot Achronot, 20/12, 1974


"Om arabiska flyktingar skulle få återvända? Det är bäst att klart och tydligt en gång för alltid säga ifrån att detta skall vi aldrig låta ske."

- Golda Meir, israelisk premiärminister från Israels arbetarparti i den israeliska tidskriften NER september/oktober 1961


"Det palestinska folkets tragedi är att deras land bortskänktes av en utländsk makt till ett främmande folk för att skapa en ny stat, som ledde till att hundratusentals oskyldiga människor gjordes till permanent hemlösa flyktingar och att deras antal bara ökat med varje ny konflikt. Hur länge kan världen uthärda denna med berått mod genomförda grymma tragedi? (...) Det sägs ständigt att vi måste sympatisera med Israel på grund av de lidanden som judarna fick utstå i Europa av nazisterna. Detta är sannerligen inget skäl att föreviga något lidande. Vad Israel gör nu kan aldrig förlåtas och att åberopa sig på det förflutnas skräckvälde för att rättfärdiga dagens är inget annat än rent och skärt hyckleri."

- Bertrand Russel, engelsk filosof, Nobelpristagare och fredskämpe, i ett tal 31/1, 1970


"Det råder konsensus mellan arbetarpartiet och Likud, att de aldrig kommer att acceptera en palestinsk stat. En sådan stat vore en katastrof - en tidsinställd bomb."

- Yitzhak Rabin, israelisk försvarsminister och senare premiärminister, The Age, 17/5, 1985


"Palestinierna kommer inte att få spela någon roll i en framtida fredsuppgörelse."

- Abba Eban, israelisk utrikesminister, Le Monde, 20/1, 1969


"Är det möjligt att det kan finnas, i de ockuperade områdena, ett palestinskt politiskt parti som inte kräver att Israel följer FNs resolution nr 242 och lämnar de ockuperade territorierna? Vi kommer dock aldrig att lämna de ockuperade områdena. Så vad är det för mening med att de har politiska organisationer?"

- Moshe Dayan, israelisk befälhavare, Ha'aretz, 19/11, 1971


"Svenska judar, som blint sluter upp bakom regeringen Begins politik, ser uppenbarligen konflikten mer med judiska än med svenska ögon."

- Kvällspostens ledarsida, 22/6, 1982


"Barn mördas för att det judiska folket förföljdes genom århundraden av Europas kristna. Ondskan går igen. - Människor har ingen betydelse. Det är egendomsfolk det gäller"

- Claes Engström, Arbetet, 17/6, 1982


"Israelerna släppte ner bomber som såg ut som leksaker. En del hade form av aptitretande plastäpplen. Andra var små leksaksflygplan, också de i plast. Barnen tog upp dem från marken och började leka med dem - tills de exploderade."

- Rädda Barnen i deras tidskrift "Världen och vi", nr. 4, 1982


"Vi bryr oss inte om vad gojim, alltså icke-judar, säger och tycker. Vi bryr oss bara om vad de gör, om deras agerande är till vår fördel eller kan skada oss."

- David Ben-Gurion, Ha'aretz, 16/2, 1960


"Vi respekterar de resolutioner som förtjänar respekt, och vi underlåter att respektera de resolutioner som saknar all grund i logik eller rätt eller lag."

- Abba Eban, Israels utrikesminister, intervjuad i Sveriges Radio om FNs resolutioner mot Israel, 9 maj, 1968


"De som tillhör min generation och som när vi var väldigt unga såg bilderna av de judiska barnen i koncentrationslägren och gettona och insåg den oerhörda förbrytelse som begåtts mot dem och som därav liksom fick en smärta som följer oss genom livet - vi känner oss naturligtvis utom oss av samma smärta när vi ser bilderna av de palestinska barnen, precis på samma sätt förföljda. Men denna gång är det Israel som står bakom dåden."

- Olof Palme, TCO-kongressen, 1/7, 1982


"Allt detta prat om den oerhörda faran p.g.a. av vårt lands ringa storlek, en version som hittades på när kriget väl var över, togs aldrig med i de beräkningar vi gjorde innan fientligheterna bröt ut. Samtidigt som vi fortskred med total mobilisering av våra styrkor, var det bara en dåre som kunde tro att alla dessa styrkor behövdes för vårt "försvar" mot det egyptiska hotet. Att låtsas att de egyptiska truppkoncentrationerna längs våra gränser på något som helst sätt kunde hota Israels existens är inte bara en förolämpning mot de som är kapabla att bedöma en sådan situation, utan är också en förolämpning mot den israeliska armén."

- General Mattitiahu Peled, vid israeliska arméns generalstab om Sexdagarskriget 1967, "Le Monde", 3 juni, 1972


"Det är ett misstag som kan stå oss dyrt. Om en sådan stat skapas blir det till priset av att den integreras i den fientliga strategin mot araberna och i det prosionistiska västerländska systemets nät. (...) Ledarna för denna ministat skulle med naturnödvändighet vara arabfientliga och fientligt inställda till Palestinas befrielse."

- Ahmed Ben Bella, Algeriets f.d. president innan militärkuppen, om skapandet av en palestinsk på varje bit av Israel evakuerat område i en intervju i A. Ramis bok "Vad är Israel?"


"Den genomsnittlige medborgaren i Israel erhåller inget tillräckligt stöd från regeringen, som rättar sig efter olika påtryckningsgrupper på bekostnad av den enskilde. Lagar som är avsedda att skydda individen åsidosätts på grund av vissa särintressen. Knesset, det israeliska parlamentet, representerar inte den enskilde medborgaren, eftersom dess ledamöter inte är valda av honom."

- Chaim Herzog, tidigare Israels statsminister, The Jerusalem Post Weekly, 4/1, 1972


"Sionism och antisemitism är uttryck för identiskt samma åsikter, nämligen att det är omöjligt för judar och icke-judar att leva samman i ett och samma samhälle."

- Arnold J. Toynbee, engelsk historiker, i ett tal vid American Council for Judaism, Philadelphia, USA, maj, 1961


"Gaza är för mig en kombination av koncentrationsläger och ett getto. Det är en skam att Israel på det sätt som det görs har utvecklat de metoder med vilka judar förföljdes och trakasserades i Europa för femtio år sedan. Det finns drag av sådan djävulskap (som i Hitler-Tyskland), sådan systematik, i förföljelsen av människor"

- Carl Frick, riksdagsledamot (Mp), i riksdagen, 4/12, 1989


"Det som skiljer israelerna som ockupanter från historiens övriga kolonialister är att israelerna inte ser sig själva som ockupanter utan som ockuperade. När vi uppträder som klassiska kolonialister och någon utifrån påpekar detta för oss, känner vi oss förföljda och antastade. Då måste vi försvara oss, d.v.s. attackera."

- Yehuakim Stein, israelisk psykoanalytiker, GP, 6/7-89


"Jag har aldrig sett någon president vägra israelerna något. De får allt de önskar. Och de vet hela tiden om allt som pågår. Till slut blev det så att jag inte vågade skriva ned någonting. Om det amerikanska folket förstod vilken makt dessa människor har över vår regering skulle de göra väpnat uppror. Våra medborgare har ingen aning om vad som pågår."

- Thomas Moorer, amerikansk Amiral, i Paul Findleys bok "They Dare to Speak Out"


"Den mycket skickliga israeliska informations tjänsten och hela den israeliska pressen samverkade för att snickra ihop en skev och förvriden version som experter på området genom varje tillgänglig kanal spred till det egna folket och till alla sympatisörer och supporters i USA och resten av världen. Aldrig i hela mitt liv hade jag trott att sanningen kunde förvrängas på ett så cyniskt och skickligt sätt."

- Carl von Horn, under åren 1958-60 och 1961-62 chef för Förenta Nationernas övervakningskommission i Palestina, i sin bok "Fredens soldater", 1966, Norstedts Förlag


"Det finns en mäktig pro-israelisk lobby i Frankrike, som utövar sin makt huvudsakligen inom informationsväsendet."

- General de Gaulle, citatet återgivet i Le Parisien Libéré, 29/2, 1988


"Man kan ju alltid fundera över varför judarna i alla tider förföljs. Är det för den inbyggda krämarmentaliteten hos judarna och viljan att roffa åt sig så mycket som möjligt (...) Att döma av hur judarna agerar på Västbanken och i Gaza verkar de inte ha lärt sig något av läxan (Förintelsen)"

- Lennart Grönlund i en recension av Göran Tunströms bok Det sanna livet, Hälsinge-Kuriren, 10/10, 1991


"Antingen förblir vi en judisk stat och blir alltmer odemokratiska, eller blir vi en demokratisk stat, men inte en judisk. (...) Demokrati kan endast upprätthållas om vi ger Israels araber fulla och lika medborgerliga rättigheter."

- Meron Benvinisti, jude och tidigare borgmästare i Jerusalem, Newsweek, 20/5-70


"Jag är optimist, jag tror att Israel kommer att upphöra att existera före Armageddon"

- Jan Guillou, SvD, 13/3, 1977


"Sionismen är en politisk livsåskådning, där ideologi/teologi är av rasistisk karaktär. Detta är en uppfattning som de flesta av världens länder anser. Även världssamfundet Förenta Nationerna tog 1975 med överväldigande majoritet avstånd frän sionismen som grund för ockupation och erövring av de landområden där palestinierna bodde.
Man har anfört skäl för sionismen som menar att vi skall uppfatta den israeliska militärens framfart som en "befrielserörelse".
Vem, undrar jag, är i dag i behov av befrielse; staten Israel eller det palestinska folket?
Snarare kan man jämföra den sionistiska ideologin med apartheidideologin i Sydafrika. Om man vill kämpa för demokratisering av stater så kan man inte vara anhängare av någon rasistisk åskådning."

- Ma Oftedal, Arbetet, 11/3, 1988


"1. Judarnas emancipation eller frigörelse var ett misstag.
2. Judarna kan i Europas länder endast fungera som ett sönderfrätande element socialt och kulturellt.
3. Judarna kan - till skillnad från andra europeiska folk - inte assimilieras, de kommer alltid att bibehålla sin särart och vara främlingar i Europa.
4. Alla världens judar utgör ett enda folk oavsett var de bor och vilka språk de talar.
5. Antisemitismen var och är det naturliga uttrycket för de europeiska nationernas folkliga medvetande, därför är antisemitismen outrotlig."

- Jakob Agus, judisk rabbin, The Meaning of Jewish History, Abelard-Schuman, 1963, vil. II, s. 391


"Det var inget mord utan en avrättning. I dag när hela världen väsnas för att få oss att lämna ifrån oss delar av Israels land kan vi finna inspiration i Bernadottes öde."

- Yeshoshua Zetler, en av de judar som, på direkt order av Israels senare premiärminister Yitzhak Shamir, sköt ned FNs medlare i det dåvarande Palestina, den svenske greven Folke Bernadotte, Aftonbladet, 10/9, 1988


"När innnebörden i Folke Bernadottes nya delningsplan för Palestina gick upp för oss var det inget resonemang om saken, den svenske greven måste avrättas..."

- Meshulam Makover, Sternmedlem och en av de judar som mördade Folke Bernadotte, citerad i Aftonbladet, 10/9, 1988


"Ändå har jag sett flera exempel på unga kolleger som kommer, t.o.m. några stycken från den kommunistiska rörelsen, och haft samma uppfattning som all annan vänster till frågan om Israel som omedelbart på Dagens Nyheter och Expressen börjat tala om araber som "terrorister". På första anställningsdagen, praktiskt taget."

- Jan Guillou, intervjuad i Radio Islam, 7/9, 1987


"Det fanns inget folk kallat palestinier. Det var inte så att där fanns ett palestinskt folk och vi kom och drev ut dom och tog deras land ifrån dem. De existerade inte."

- Golda Meir, israelisk premiärminister, Sunday Times, 15/6, 1969


"Sionismen är inte en fråga om religion utan uteslutande en fråga om ras..."

- Max Nordau, ordförande för Världssionistiska Organisationen, La Libre Parole, 21/12, 1903


"Och sålunda erkänner vi att varje existens har till syfte att framställa en övermänniska, detta är det bärande och väsentliga inslaget i en överlägsen nation. En sådan nation har existensberättigande, vars intellektuella karaktär gör den dugligare och kraftfullare än andra nationer."

- Ahad Ha'am, sionistisk författare, Sources de la Pensée Juive Contemporaine, Jerusalem, 1970, s. 49


"Israel är en rasistisk stat, där man återgår till förlegade religiösa grundsatser om att judarna utgör mänsklighetens elit som har rätt att göra andra folk till sina slavar, eftersom en jude i slav tillstånd aldrig skulle kunna ägna sig själv åt Gud i kraft av sin så kallade utvaldhet."

- Professor Israel Shahak, israelisk medborgarrättskämpe, Ha'aretz, 27/11, 1971


"Sionisterna godtar i grunden antisemiternas rasideologi, men drar därur olika slutsatser. Istället för teutonerna eller germanerna är det judarna som är den rena, överlägsna rasen."

- Professor Morris R. Cohen, judisk filosof, The Faith of a Liberal, New York, 1946


"Vårt erkännande av den judiska nationaliteten sörjer för ett klart och uppriktigt förhållande till det tyska folket och dess nationella och rasmässiga realiteter. Vi önskar inte förfalska dessa grundläggande frågor, eftersom också vi är emot blandäktenskap och för bevarandet av den judiska folkgruppens renhet, och vi avvisar varje överträdelse på det kulturella området."

- Resolution fastställd av Tysklands Sionistiska Federation, 21/6, 1933, citerad i Lucy Dawidowicz bok "A Holocaust Reader"


"Nürnberglagarna (av 1935 i det nazistiska Tyskland som rättsligt skilde tyskar och judar) tycks mig överensstämma helt med önskan om ett separat liv grundat på ömsesidig respekt."

- Georg Kareski, ledare för Tysklands Sionistförbund i en intervju i den nazistiska propagandaministern Joseph Goebbels tidning Die Angriff. Återgiven i den sionistiska tidskriften Jewish Chronicle i London den 3 januari 1936


"Sionismen måste understödjas kraftfullt, så ett visst antal judar årligen transporteras till Palestina eller åtminstone kan förmås att lämna Tyskland."

- Alfred Rosenberg, nazismens filosofiske vägledare, Die Spur des Juden im Wandel der Zeiten


"I slutet av 1937 etablerade sig den sionistiska organisationen Mossad Alyah Beth i Berlin för att leda utvandringen av tyska judar till Palestina. Året därpå, 1938, kom sionisten Bar-Gilead frå Mossad överens med den sedermera så beryktade Adolf Eichmann om att upprätta särskilda utbildningsläger i bland annat modernt jordbruk, så att de judiska emigranterna skulle vara bättre förberedda, när de anlände till Palestina. Denna verksamhet övertog nazisterna själva 1939, efter krigsutbrottet den 1 september."

- Professor Lucy Dawidowicz, A Holocaust Reader


"NMO är väl införstådd med den tyska regeringens goda vilja till de sionistiska aktiviteterna och de sionistiska emigrationsplanerna enligt följande:

1) Gemensamma intressen kan å ena sidan existera mellan genomförandet av en europeisk nyordning i överensstämmelse med det koncept som framlagts av Tyskland och å andra sidan med det judiska folkets nationella strävan, förkroppsligade av NMO (Irgun Z'wai Leumin)..

2) Ömsesidigt och nära samarbeta mellan det nya Tyskland och en ny folkligt-nationell judisk enhet skulle vara möjligt..

3)Upprättandet av en historisk judisk stat på nationell och totalitär bas, enligt fördrag förbundet med Tyskland för att stärka des intressen i Mellanöstern i framtiden, skulle därmed kunna åvägabringas.

Utgående från dessa förutsättningar skulle NMO i Palestina, efter att ha tillfredsställt sina nationella anspråk genom den israeliska frihetsrörelsen, aktivt kunna inträda i kriget (mot de allierade) på Tysklands sida."

- Dokument ur det Västtyska Förbundsarkivet under beteckningen E 234158, daterat 11/1, 1941, där den sionistiska terrorgruppen NMO söker en allians med Nazityskland


"Erinrar om att i sin resolution 3151 G (XXVIII) från den 14 december 1973 fördömde Generalförsamlingen bl.a. den oheliga alliansen mellan sydafrikansk rasism och sionismen.
(...)
Noterar också resolution 77 (XII) antagen av församlingen för statsöverhuvuden och regeringar inom Organisationen för afrikansk enhet (OAU) vid dess 12:e ordinarie session som hölls i Kampala från den 28:e juli till den 1 augusti 1975, vilken ansåg: "att den rasistiska regimen i det ockuperade Palestina och de rasistiska regimerna i Zimbabwe och Sydafrika har ett gemensamt imperialistiskt ursprung, utgör en helhet och har samma rasistiska struktur och är organiskt förenade i sin politik som syftar till förtryck av människans värdighet och integritet".
Noterar också den politiska deklarationen och strategin för att stärka internationell fred och säkerhet och för att intensifiera solidariteten och den ömsesidiga hjälp mellan alliansfria stater som antogs vid Konferensen för de alliansfria ländernas utrikesministrar, som hölls i Lima från den 25 till 30 augusti 1975, som på det strängaste fördömer sionismen som ett hot mot världsfreden och säkerheten och manar alla länder att bekämpa denna rasistiska och imperialistiska ideologi.
1. Beslutar att sionismen är en form av rasism och rasdiskriminering."

- Ur FNs generalförsamlings resolution 3379, 10/11, 1975


"Doktor Goldmann utmanade Amerikas och andra länders judar att samla mod och öppet förklara en dubbel lojalitet, en lojalitet till landet där de bor och en annan starkare och avgörande lojalitet till Israel. Judar får aldrig falla för patriotiskt prat om att vara lojala endast och främst till det land där de bor och lever. De skall endast vara fulla patrioter till den judiska staten Israel."

- Om Nahum Goldmann, i den jiddisch-språkiga tidningen Daily Forward, 9/1, 1959


"Doktor Goldmann samtyckte med Ben-Gurion att alla judar i diasporan, alltså utanför Israel, är i landsflykt och endast kan befrias och fullkomnas i Israel. Men den praktiska överföringen av alla judar i exil till Israel var något som de båda inte var överens om. Medan Ben-Gurion yrkar på att denna överföring skall ske så snabbt som möjligt, menar Goldmann att det här blir fråga om en långvarig utvecklingsprocess. Men under tiden kan och skall diaspora-sionisterna hjälpa Israel ekonomiskt, finansiellt, politiskt och kulturellt lika mycket om inte mer som om de bodde i Israel. Ty israeler och diasporajudar är ett och samma folk."

- Jewish Newsletter, 9/9, 1957, om Nahum Goldmann och David Ben-Gurion


"Judarna är det enda folket med två vitala centra: Israel och exilländerna. I exilländerna är det judarnas plikt att säkra Israels fortsatta existens."

- Nahum Goldmann, länge ordförförande för både Världssionistiska Organisationen och Judiska Världskongressen, Jewish Daily Forward, New York, 9/1, 1959


"Även de judar som avstått från att emigrera (Aliya) till Israel, betraktar staten Israel som sin nation och egendom. När en jude i Amerika, Sydafrika eller något europeiskt land talar om 'vår regering' med sina judiska landsmän menas självklart Israels regering, och den judiska allmänheten i olika länder betraktar lika självfallet de israeliska ambassadörerna som sina egna representanter."

- David Ben-Gurion, Israels förste premiärminister, Israels Årsbok 1953-1954, s. 35


"De är ovilliga att säga, att de inte är amerikaner och inte har del i det amerikanska hemlandet som alla andra amerikaner, eftersom de inte vill väcka onödig misstro över att deras nationella lojalitet står till Israel och endast till Israel."

- David Ben-Gurion, New York Times, 17/5, 1961


"Alla judar, var de än befinner sig i världen, vill se Israel som en del av sig själva. Därför förnekar de eller försöker hitta försvar för det som händer där nu."

- Cordelia Edvardson, SvDs judiska Israelkorrespondent, Aftonbladet, 29/10, 1988


"...det är de olika ländernas sionistiska organisationers kollektiva plikt att under alla omständigheter, villkorslöst, bistå den judiska staten, även om ett sådant ställningstagande skulle komma i konflikt med myndigheterna i de respektive nationerna."

- David Ben-Gurion, israelisk premiärminister och framträdande judisk ledarfigur sade inför Världsionistiska Organisationens 23:e kongress, David Ben-Gurion, "Tasks and character of a modern sionist", "Jerusalem Post", 17 augusti 1952, och "Jewish telegraphic agency", 8 januari 1951


"Judarna är de största spekulanterna i världen. De är ständigt i färd med att etablera sig där ett centrum för civilisation håller på att ta gestalt. Då centrum var i Främre Orienten var de i Palestina, sedan i Babylonien och slutligen i Alexandria. Då romarna erövrade Främre Orienten begav de sig till Europa, till Rom och till Rhenlandet. Senare till Amerika. Idag håller Främre Orienten på att åter bli ett viktigt centrum och därmed är judarna tillbaka. De är alltid där de stora, spekulativa värdena i historien är belägna."

Nahum Goldmann, Den Judiska Paradoxen, Tidens Förlag, 1978


"Man måste räkna med att åtminstone 95 procent av alla judar som upplever sig som judar - det finns många judar som liksom glidit ut i assimilation och assimilierats - men alla judar som upplever sin judiska identitet, 95 procent av dem, identifierar sig på något sätt med Israel."

- Biskop Krister Stendahl, i Radio Islam, 23/5, 1987


"Att svika Israel vore att svika mig själv."

- Per Ahlmark, Veckojournalen, nr. 18, 1979


"Judendomen är en strategi för judar att leva bland icke-judar. Därför tror jag inte heller att en verkligt troende jude behöver Israel. Men om han känner att han behöver Israel, förvandlas han till ett konstigt nationalistiskt messianskt monster."

- Yoram Kaniuk, israelisk författare i Thomas Nydahls bok "Intifada", 1988, s. 76


"Rabbinerna har fått ständigt ökat svängrum i Israel för att hålla folket nere i okunnighet. Ju okunnigare och vidskepligare folket är, desto starkare blir också prästerskapet."

- Shulamit Aloni, länge medlem av Israels Knesset, 13/12, 1974, i Norman Daceys bok "Democracy" in Israel, s. 21


"Israels makt över USAs rika och högutbildade judar ligger främst på det psykologiska planet genom att ständigt frammana fruktan för judefientlighet som när som helst kan flamma upp och driva judarna i elände och kanske in i nya gaskammare. Israel - i samverkan med Världssionistiska Organisationen och Världsjudiska Kongressen - är fullt medveten om att sionismens förutsättning är judisk sammanhållning överallt där det finns judar, särskilt i USA som Israel är helt beroende av. Och judisk sammanhållning kan endast finnas när judar tror sig stå inför ett verkligt eller inbillat gemensamt hot: ett folkligt judehat eller "antisemitism". Utan antisemitism ingen sionism."

- Stephen D. Isaacs, judisk statsvetare, Jews and American Politics


"Det kan inte finnas två folkrätter, två uppsättningar lag, en för Israel och en för resten av oss."

- Anders Ferm, Sveriges FN-ambassadör till FNs generalförsamling, 1/12-87, citerad i Expressen, 2/12, 1987


"Detta land existerar till en följd av ett löfte av Gud själv. Det skulle vara löjligt att be om erkännande av dess legitimitet."

- Golda Meir, israelisk premiärminister, i ett tal i Knesset, citerat i Le Monde, 15/10, 1971


"Alla terrorister överallt, i Israel liksom i arabländerna och utomlands, måste oskadliggöras för alltid. Jag vet att detta utförs, jag har själv planlagt och utfört det."

- Ariel Sharon, israelisk general som haft flera ministerposter, Yediot Achronot, 26/5, 1974


"Vi vet ju också, att den israeliska staten under sin existens även före Shamirs premiärministerskap har använt sig av direkta individuella mord. Man använde brevbomber mot tyska experter i Kairo på 50-talet. Det är helt klart och det är ingenting att diskutera, för det erkänner även den israeliska historien idag, att sådant pågick då. Man mördade palestinier runt omkring i Västeuropa på 70-talet. Man begick ju t.o.m. det misstaget att man mördade en marockan i Lillehammer, som man trodde var en palestinsk ledare, och sköt ned honom på öppen gata. Så de individuella morden ingår i en sionistisk strategi."

- Per Gahrton, intervjuad i Radio Islam om Palme-mordet, återgivet i A. Ramis bok "Vad är Israel?"


"Ett av den Judiska Världskongressens huvudsakliga mål är att representera varje judisk kommunitet var det än må vara från det ögonblick den inte är stark nog att handla självständigt. På grund härav måste flertalet av våra interventioner vara hemliga."

- Nahum Goldmann, Den Judiska Paradoxen, s. 57


"Han [Gud] är historiens Herre, som leder sin historia. Han står aldrig på de starkas sida utan alltid på de svagas. Och judarna i Israel är i dag på de starkas sida och palestinierna på de svagas sida."

- Syster Marianne, katolsk nunna och förkämpe för flyktingar och asylpolitik


"Hur kan någon vara så dum att han tror på oss?"

- Moshe Sharett, israelisk premiärminister och utrikesminister, från hans dagböcker, även avhandlade i boken "Israels Sacred Terrorism - A Study based on Moshe Sharetts Personal Diary", av Livia Rokach


"... vi judar är intresserade av Palestina därför att det utgör själva knytpunkten mellan Europa, Asien, Afrika och därmed är centrum för politisk världsmakt. Kort sagt ett militärstrategiskt centrum för att kunna behärska hela världen."

Nahum Goldmann, mångårig president för Världssionistiska Organisationen och Judiska Världskongressen inför den sionistiska världskongressen 1947


"Israel, i egenskap av judisk stat, utgör inte bar ett hot mot sig själv och sina invånare, utan mot alla folk och stater i och bortom Mellanöstern."

- Prof. Israel Shahak, jude och grundare av Förbundet för Mänskliga Rättigheter i Israel, i sin bok "Jewish History, Jewish Religion"


Om judendomen


"Detta folk, det judiska, skall härska över alla andra ... Detta folk är i sanning Israel, mänsklighetens överlägsna förebild under vilket alla andra folk står. Israel förkroppsligar själva godhetens idé och Det Goda är övermänniskornas eller övernationens egendom, som besitter kraften att utsträcka sina liv för att fullkomna världsherrens vilja utan hänsyn till vad den stora massan av lägre stående folk därmed kan åsamkas och utan hänsyn till de skador som därmed kan vållas. Ty endast och allenast övermänniskan och övernationen är människosläktets adel och blomma. Alla övriga nationer och folk är bara skapade för att tjäna detta utval som utgör ledarna."

- Ahad Ha'am - Ascher Ginzberg - sionist, i Transvaluation of Value


"Zion är mer än en nation. Sionismen är bekännelsen till något enastående, något speciellt och oförlikneligt ... Inledningen till Guds herravälde över alla människofolk."

- Martin Buber: Zionistische Dynamik i Allgemeine Wochenzeitung der Juden in Deutschland, den 9 juni 1950


"Visst är judarna en ras. Det har befunnits vara omöjligt att utesluta de judar som övergått till andra religioner från judenheten."

- Dr. Cyrus Adler i förordet till The Jewish Encyclopedia


"Låt oss erkänna att vi judar utgör en särskild nation som varje jude tillhör, oavsett i vilket land han lever och vilket medborgarskap han har ... Därför judar, organisera er, organisera er, organisera er ända tills varje jude står upp och kan räknas som en oövervinnerlig makt."

- Louis D. Brandeis: Zionism and the American Jews (Brandeis var medlem av USA:s högsta domstol och ordförande för USA:s sionistorganisation


"Judisk religion är framför allt judisk patriotism."

- Moses Hess: Rom und Jerusalem, s. 61


"En jude tillhör sin ras och följaktligen tillhör han också judendomen, trots det faktum att han eller hans förfäder har blivit avfällingar."

- Moses Hess, ibid. s. 97-98


"Namnet på vår nationella religion, judedomen, är härlett från den nationella beteckningen. En icke-religiös jude är fortfarande jude, och han kan med svårighet undfly sin nationella plikt bara genom att förneka benämningen jude."

- Jessie E Sampter: Guide to Zionism, utgiven av The Zionist Organisation of America, s.5


"Judarna var ursprungligen en nation, och de har mer än andra nationer bibehållit det bärande nationella elementet i nationen, nämligen rasen, vilket bevisas av att de skiljer sig från alla andra folk."

- Arthur D Lewis: The Jews a Nation, s. 15


"Vår nationalitet är våra fäders religion, och vi erkänner ingen annan nationalitet ... Den judiska läran skall utbredas över hela världen. Israeliter, var ni än lever i världen måste ni alltid betrakta er som en del av det utvalda folket."

- Stormästaren Isaak Aron Cremieux, i manifestet för Alliance Israëlite Universel i Paris år 1860


"Vår ärorika Purim kräver: utrota de antisemitiska termiterna... Amerikas judar måste gå i närkamp med våra samtida antisemiter. Vi måste fylla våra fängelser med antisemitiska gangsters. Vi måste fylla våra sinnessjukhus med antisemitiska dårar ..."

- Rabbinen Leon Spitz i den judiska tidskriften The American Hebrew, 1 mars, 1946


"Jude är var och en som är född av judisk mor."

- Hans W. Levy, judisk församlingsledare i Göteborg, SvD, 22/7, 1990


"Det är blodet som juden känner som ett arv från årtusenden och som gör honom odödlig. Denna insikt om att det är blodet som skapar den närande kraften hos varje enskild är det väsentliga; att de djupaste lagarna för vårt vara bestäms av blodet, att vårt innersta tänkande och vår vilja bestäms av det. (...) Vem det vara må som ställs inför valet mellan miljöpåverkningar och blodets substans och kraftkälla väljer blodet, om han vill vara en verklig jude."

- Martin Buber, judisk filosof, Drei Reden über das Judentum, 1911


"Min mänskliga värdighet är helt beroende av min rätt att vara jude. Inte i religiös bemärkelse, jag är inte religiös, utan i historisk och nationell bemärkelse. Och jag är övertygad om att det judiska folket idag lever och dör med staten Israel. Utan Israel är judendomen dömd till undergång."

- Cordelia Edvardson, SvDs Israelkorrespondent, i hennes bok "Om jag glömmer dig - en invandrares dagbok från Israel", 1976, Forums förlag


"Assimiliering utgör ett större hot mot den eviga judiska existensen än förföljelser, inkvisitionen, pogromer och Förintelsen i det förflutna."

- Nahum Goldmann i ett tal vid den 26:e Världssionistiska Kongressen, Jerusalem, 30/12, 1964, citerad i Le Monde, 1/1, 1965


"Vi är i en svår situation inte för att någon hotar oss till livet, vi måste inte fly någonstans. Utan tvärtom. Vi är välkomna i det här samhället här. Vi har det bra i Sverige och det är egentligen det som är vårt problem, det är det som är hotet. För risken är att vi försvinner in i det här samhället istället och förlorar vår judiskhet."

- David Metzler, svensk jude, "Radio Shalom", 30/8, 1994


"Ingen ras har så hårdnackat och så framgångsrikt trotsat assimileringens faror och försåt som vi judar ... Därför är sannolikt ingen europeisk ras så ren som vår judiska."

- Louis D. Brandeis, rådgivare i judiska frågor till USA:s president Woodrow Wilson, medlem av USA:s högsta domstol och ledande amerikansk sionist i början av 1900-talet i sin bok The Jewish Problem and How to solve It, Zionist Organisation, New York 1919, sid.12


"För mig är katastrofen, i judendomen, idén om att vara utvald och vittne. Ingen vill höra oss predika universiell moral. Det är nonsens. Hela historien är en neuros."

- Yehoshua, israel och politisk författare, DN, 3/1, 1988


"På denna lilla plats finns representanter för alla raser, afrikanska negrer, amerikanska och kinesiska mongoler, semiter och arier i en enda röra och som beblandar sig med varandra. Varför framkallar hos mig denna halvt verkliga halvt overkliga bild en sådan vämjelse och avsky som något skamligt och dystert djuriskt."

- Maurice Samuel, judisk författare, om staden Taos i New Mexico i boken "I, the Jew", 1927


"Nationer med olika raser tycks ha en instinkt att motverka rasernas sammansmältning. Judarnas assimiliering i europeiska nationer kan inte utplåna den bristande känsla av frändskap mellan judarna och deras värdfolk. Som en sista utväg är den instinktiva känslan av brist på frändskap en hänvisning till energins bevarande. Därför kan inte denna grundläggande brist på frändskap mellan judar och icke-judar utplånas genom aldrig så stora och välmenande påtryckningar."

- Albert Einstein, i Solomon Goldmans bok Crisis and Decision, 1938


"Hela historien har hittills handlat om en ras- och klasskamp. Raskampen är det ursprungliga och primära, klasskampen är det sekundära. Denna raskamp har i världshistorien främst stått mellan två mot varandra konfronterande raser: arier och semiter."

- Moses Hess, den förste moderne sionisten i hans, år 1862, utgivna bok "Rom und Jerusalem". Det var juden Moses Hess som först lanserade begreppet nationalsocialism, förkortat till nazism


"Judarna är de verkliga blodhundarna och lögnarna, som inte bara har perverterat och förfalskat Den Heliga Skrift från början till slut, utan dessutom fortsatt med sina eländigt falska tolkningar därav. I sina talmudskolor lär de sig att bara hata de kristna och alla andra folk."

- Martin Luther, Om judarna och deras lögner


"Det är här fråga om ett religionssamfund med ett enhetligt biologiskt befolkningsunderlag. Enligt judisk uppfattning är och förblir en jude, som inte längre följer lagen, likafullt en jude. Att judendomen sålunda ger företräde åt det biologiska förklaras genom den judiska utkorelseläran, ty enligt bibelns vittnesbörd gäller utkorelsen Abrahams säd."

- Världens stora religioner - judendomen av idag, Bra Böcker AB, 1966, s. 120


"Judarna är en nation av rent blod, av en högt utvecklad känsla för familjens renhet och av djupt rotade dygder, som kommer till uttryck i ojämförligt överlägsen intelektuell verksamhet. Förbudet mot blandäktenskap med mindervärdiga främmande folk skapade förutsättningarna för dessa moraliska värden och intellektuella prestationer som inte får gå förlorade genom beblandning med lågtstående raser. Om en ras som är så högt begåvad skulle få möjligheter att än en gång utveckla sin ursprungliga kraft, skulle ingen kunna jämföras med vad den skulle åstadkomma."

- Martin Buber, judisk filosof, Jüdische Fragen/Jewish Questions, 1914, s. 17-18.


"Vad är judendomens världsliga grundlag? Det praktiska behovet, egennyttan.
Vilken är judens världsliga kult? Schackrandet. Vilken är hans världslige Gud? Pengarna.
Nåväl Frigörelsen från schackrandet och pengarna, alltså från den praktiska verkliga judendomen vore hela vår tids frigörelse."

- Karl Marx, son till en judisk rabbin, Om Judefrågan, bl.a. återgiven i Judisk Krönika, sept. 1987


"Det faktum är odisputabelt, att judarna kollektivt sett är sjuka och neurotiska. De judar som härav känner sig kränkta och ivrigt förnekar denna sanning är de största fienderna till deras egen ras, ty därmed söker de efter falska lösningar pä det judiska problemet."

- Ben Frommer, i tidskriften Jewish Call, Shanghai, maj, 1935


"Vi judar, vi förstörare, kommer alltid att vara de som river ned och förstör vad andra bygger upp."

- Maurice Samuel, You Gentiles, 1924

Judendomen: ett sjukdomskomplex. Citat från Wikiquote


Om antisemitismen


"Antisemitismen kan dokumenteras sedan 2 500 år tillbaka i tiden. Judarnas tro på en enda Gud var odräglig för hedningarna. Och allt sedan dess förbehåller vi judar oss ett privilegium. Vem som är antisemit, det bestämmer vi!"

- Hans W. Levy, judisk församlingsledare i Göteborg, GT, 22/1, 1989


"Jag förstår antisemitismen. Vi judar har som främlingar i olika nationer själva ådragit oss detta. I själva verket är antisemitismen en följd av den judiska emancipationen ... Antisemitismen kommer emellertid inte att skada judarna, jag anser att antisemitismen är en nyttig rörelse för den judiska karaktärsfostran."

- Theodor Herzl, Världssionismens förste ordförande, Tagebücher, Berlin 1922


"Antisemiterna kommer att vara våra mest pålitliga vänner och de antisemitiska länderna kommer att vara våra allierade."

- Theodor Herzl, sionismens grundare i sin dagbok, Patai, 1960, band I, s. 84


"Antisemitismen är judarnas räddande ängel, som kraftfullt sörjer för att judarna förblir judar. (...) Antisemiterna har skapat det judiska medvetandet hos många judar som inte vill vara judar."

- Leo Wertheimer, Der Judenhass und die Juden, 1918


"Den största faran för judendomen och den judiska enigheten är den bristande antisemitismen."

- Professor Jeshua Goldmann, vid den Världssionistiska Organisationens möte i Israel, 30/12, 1964, citerad i Israel - Traum und Wirklichkeit av Dr. Franz Scheidl, Wien, 1962, s. 18


"Man kan väl inte säga att endast antisemitismen har satt sionismen till världen, men åtminstone i Västeuropa är antisemitismen den starkaste agitatorn för sionismen, och antisemitismens undergång skulle också leda till sionismens undergång."

- A. Ruppin, Die Juden der Gegenwart, Jüdischer Verlag, Köln, 1911, s. 278


"När antisemitismen i dess klassiska mening försvinner medför detta visserligen en förbättring materiellt och politiskt för de judiska samfunden överallt i världen, men det har också en negativ inverkan på vårt interna liv. (...) Vårt folk vet att kämpa heroiskt i dåliga tider, men har ännu inte lärt sig att leva skapande i goda tider."

- Nahum Goldmann, New York Times, 24/7, 1958


"Antisemitism är om man särbehandlar, diskriminerar och förföljer människor enbart på den grundvalen att de har en viss etnisk bakgrund. Det har ingenting att göra med vilka åsikter man har om den judiska religionen. Jag måste ha rätt att vara kritisk mot den judiska religionen."

- Per Gahrton, intervjuad i Radio Islam, återgett i A. Ramis bok "Vad är Israel?"


"Om vi inte erkänner det berättigade i antisemitismen, förnekar vi det berättigade i vår egen judiska nationalism. Om vårt folk vill leva sitt eget nationella liv och är berättigade därtill, då är vårt folk en främmande kropp mitt ibland de nationer där det lever, en främmande statskropp som insisterar på sin egen särskilda nationella identitet. Det är därför rätt, att de omgivande folken bekämpar oss för deras nationella integritet ... Istället för att upprätta organisationer som bekämpar antisemiterna borde vi upprätta organisationer till försvar för våra vänner som önskar försvara våra rättigheter som nationella judar."

- Jacob Klatzkin, en av redaktörerna för Encyclopaedia Judaica ett uttalande 1925, återgivet i rabbinen Jakob Agus': The Meaning of Jewish History, vol II, sid. 425


"För sionisterna är liberalismen fienden liksom för nazismen; därav följer att sionismen bör ha mycket sympati och förståelse för nazismen."

- Herbert Sacher, en sionistisk journalist, i en anmälan av den tyska sionisten Gustav Krojankers bok "Zum Problem des Neuen Deutschen Nationalismus" i den judiska tidskriften Jewish Review, September 1932, utgiven i London


"Vi som lever här som en 'främmande ras' måste absolut respektera det tyska folkets rasmedvetande och intresse av att bevara sin ras ren ... Rasen är tveklöst ett mycket betydelsefullt, ja, avgörande element. Av 'Blut und Boden' (blod och ord) avgörs ett folks existens och dess prestationer."

- Ledande artikel i den sionistiska tidskriften Jüdische Rundschau den 4 augusti 1933


"Hitler kommer att glömmas om några år, men ett ståtligt och vackert monument över honom kommer att resas i Palestina. Framväxten av nazismen var något mycket välkommet för oss. Så många av våra tyska judar vacklade hit och dit, mellan assimileringens Scylla och den alltför flyktiga förtrogenhetens judendom Charybdis. Tusentals som syntes totalt förlorade för judenheten fördes tillbaka till fårahuset av Hitler, och för det är jag personligen honom mycket tacksam."

- Emil Ludwig, judisk författare av talrika historiska biografier efter det han övergått till sionismen - citatet är från den sionistiska författaren Meyer Steinglass' artikel "Emil Ludwig before the Judge" i American Jewish Times, april 1936, sid. 35


"Ja, vi (judiska) revisionister hyser stor beundran för Hitler. Hitler har räddat Tyskland. Utan honom skulle Tyskland ha gått under inom fyra år. Om han bara hade givit upp sin antisemitism, skulle vi ha gått med honom."

- Elis Lubrany, ledande judisk journalist inom sk. sionistisk revisionism, vars ledare var Vladimir Jabotinsky, Menachem Begins andlige fader, i den judiska tidskriften Die Weltbühne utgiven i Berlin den 31 maj 1932 under titeln "Hitler i Jerusalem"


"Hur sällsamt det än må förefalla, så står staten Israel i tacksamhetsskuld till de tolv år Hitlers "tusenåriga rike" varade, ty utan den nazistiska antisemitismens genomslagskraft skulle Förenta Nationerna aldrig ha kunnat driva igenom ett beslut till stöd för en judisk stat i det arabiska Palestina."

- Professor Bruno Blau, Der Staat Israel im Werden, Frankfurter Hefte, December, 1951


"Den kom tillbaka i svensk press på sommaren 1982; den öppet uttryckta motviljan mot judar. Kriget i Libanon skapade naturligtvis inte judehat men utlöste det. Antisemitism orsakas inte av judar; den är en sorts sjukdom bland många icke-judar."

- Per Ahlmark, Vänstern och Tyranniet, s. 94, 1994


"Om man hävdar att sionism är rasism utan att samtidigt påstå att amerikansk eller rysk nationalkänsla är rasism, är man antisemit. (...) Förr var de farligaste antisemiterna de som försökte göra Europa Judenrein, fritt från judar. Idag är ofta de farligaste antisemiterna de som försöker göra Mellersta Östern Judenstaatrein, fritt från en judisk stat."

- Per Ahlmark, Vänstern och Tyranniet, s. 93-94, 1994Om revisionismen


"Man får inte fråga sig hur, tekniskt sett, ett sådant massmord har varit möjligt. Det har varit tekniskt möjligt därför att det har ägt rum. (...) Man får inte och kan inte debattera om gaskamrarnas existens."

- uttalande av 34 franska historiker, publicerat i Le Monde, 21/2, 1979


"De flesta av oss har helt enkelt accepterat en allmänt etablerad version av vad som hände under nazismen.
En del sådana etablerade sanningar om historiska sanningar har visat sig vara myter. Människor med inflytande, även intellektuella, har fått många att tro på grova historieförfalskningar.
(...)
Varför kan då en endast måttligt historiekunnig person känna sig säker på att Förintelsen ägde rum. Det kunde ju röra sig om en myt.
(...)
Om endast en version av det historiska förloppet är tillåten, har folk inget starkt skäl att tro på dess sanningshalt. Ett påstående som behöver lagens skydd kan man misstänka är en myt."

- Svante Nycander, chefredaktör på Dagens Nyheter, DN, 18/4, 1992


"Om man inte får diskutera och ifrågasätta "förintelsen" så upphör den att vara ett historiskt faktum, då blir det som en dogm och överförs till den mytologiska sfären".

- Professor Jan Hjärpe, teolog och islamolog vid Lunds universitet, under rättegången mot Radio Islam


"Men jag tror att det vore mycket oklokt av judarna att inte tillåta även icke-judar att tala och skriva om Förintelsen, utan att bli misstänkliggjorda om de ser den i något annat ljus än vad judarna själva gör."

- Sven Lindqvist, DN, 7/5, 1992


"Källorna för studium av gaskamrarna är både sällsynta och tvivelaktiga. (...) I stort är allt vad man vet grundat på personliga berättelser, på de nazistiska bödlarnas bekännelser i rättegångar efter kriget, på överlevandes och åskådarnas minnen. Det gäller här vittnesmål som bör kritiskt och grundligt undersökas, eftersom de kan vara påverkade av subjektiva faktorer av stor komplexitet."

- Prof. Arno J. Mayer, Why Did the Heavens Not Darken?


"Med undantag för några inte särdeles värdefulla dokument, har rätten huvudsakligen förlitat sig på vittnenas berättelser för att kunna göra en rekonstruktion av de åtalades brott.
(...)
"Domstolen saknar nästan alla de informationsmöjligheter en vanlig mordrättegång har och som krävs för att kunna bilda sig en så verklighetstrogen bild av hur det verkligen förhöll sig vid tidpunkten för mordet. Man hade inte tillgång till några kroppar från offren, inga obduktionsrapporter, inga expertutlåtanden om dödsorsak och tidpunkt för död, inga kvarlämnade spår efter de skyldiga, inget mordvapnet...
(...)
"Endast i ett fåtal fall var det möjligt att bestyrka vittnesmålen."

- uttalande från domen (sid. 109) i den sk. Auschwitz-rättegången i Frankfurt, Tyskland, som hölls mellan 20 december 1963 och 20 augusti 1965


"En stor del av [överlevandes] personliga vittnesmål är otillförlitliga när det kommer till namn, platser och datum... De överlevande talar mest om sitt eget lidande. Samuel Gringauz, själv en överlevande, dömde i skarpa ordalag dessa personliga berättelser. I januari-numret av "Jewish Social Studies" 1950, kallade han dem för "judeocentriska, logocentriska och egocentriska". Enligt honom var de flesta av biografierna fulla av orimligt svammel, överdrifter, dramatiska effekter, amtörmässigt filosoferande, kvasi-lyrik, obekräftade rykten, snedvridningar och ursäktanden."

- Raul Hilberg, judisk förintelseexpert, intervjuad i "The Jerusalem Post" (internationella utgåvan), 28 juni, 1986, sid. 8


"Över hälften av de 20 000 vittnesmål från Holocaust-vittnen som arkiverats på Yad Vashem är "otillförlitliga" och har aldrig använts som bevis i rättegångar om nazistiska krigsförbrytelser, berättar direktören för Yad Vashem, Shmuel Krakowski, för The Jerusalem Post.

Krakowski sade att många vittnen p.g.a. en önskan att "vara en del av historien" kan ha låtit sin fantasi skena iväg. "Många har aldrig varit på de ställen där de påstår sig ha bevittnat illdåden, medans andra har förlitat sig på andrahands uppgifter de fått från bekanta eller främmande de träffat", enligt Krakowski.

"En stor del av vittnesmålen som finns arkiverade här, visade sig senare vara otillförlitliga, när plats- och datumangivelser inte kunde klara en historie-experts kritiska granskning"."

- Shmuel Krakowski, arkivchef på förintelsemuséet Yad Vashem i Israel, intervjuvad i artikeln "Tvivel om bevis från lägerfångar", "The Jerusalem Post", 17 augusti, 1986, sid. 1


"Den största delen av dokumentationen från dödlägren har samlats ihop av den polska regeringens undersökningskommission och den Centrala Kommissionen för Judisk Historia i Polen, genom att man förhört de överlevande som var i stånd att berätta, människor som oftast saknade utbildning.

Dessutom är den östeuropeiske juden av sin natur en retoriker, han älskar att uttrycka sig med utsirade liknelser. När ett vittne deklarerade att alla offren från fjärran väst anlände till dödlägret i sovvagnar, menade han egentligen att de kom i passagerarvagnar och inte i boskapsvagnar. Ibland kunde deras föreställningar förlora all trovärdighet, som när de beskrev matsmugglarna i gettot som män av enorm kroppsstorlek med fickor som gick från nacken ned till anklarna. Även läsare som inte är anstuckna av rasfördomar kan tycka att dessa historier är lite väl svår- smälta, och kanske vilja ropa ut: "Credat Judaeus Apella" (Översättarens anmärkning: "Låt juden Apella tro på det") och förpassa dessa berättelser till fablernas värd. Läsarna kan med rätta tro att de här har att göra med "orientala" vittnen, för vilka siffror och antal bara är inslag i retoriken. Även deras namn Sunschein, Zylberdukaten, (silverdukater) Rothbalsam (rött balsam) Salamander - verkar vara tagna från fantasins värld."

- Gerald Reitlinger, "The Final Solution", 1953, sid. 651


"Alla överlevande judar lyssnar till andras berättelser med lätt otålighet. En överlevande jude känner själv till händelser som är hundrafalt intressantare. - Är du klar? frågar han. - Jag har en bättre historia att berätta."

- Hanna Krall, citat från hennes bok "Existensbevis", återgivet i DN, 15/8, 1997


"Dessa personer (som ogrundat ljuger) är i själva verket många fler än man vanligen föreställer sig. Just ett sådant område som koncentrations- lägrens värld har faktiskt, tyvärr, för att stimulera fantasin hos sado- masochisterna utgjort ett enastående arbetsfält för dessa personer. Vi känner till mängder av mentalt störda personer, delvis bedragare eller galningar som har använt sig av en inbillad deportering. Vi känner till andra som verkligen deporterats - vilkas sjuka sinne bemödat sig att överträffa de redan monstruösa saker de sett eller hörts talas om. Det har till och med funnits förläggare som har tryckt några av dessa vidlyftigheter och mer eller mindre officiella kompilationer. Men det finns knappast någon ursäkt för förläggarna och kompilatörerna eftersom det skulle räcka med en mycket elementär undersökning för att avslöja bedrägeriet."

- Germaine Tillion, "Le système concentrationnaire allemand", "Revue d'histoire de la Deuxième Guerre Mondiale", juli 1954, sid 18, not 2


"Jag kände mig sliten mellan mitt samvete som historiker och de plikter det innebär och å andra sidan mitt medlemskap hos en grupp kamrater [fd. koncentrationslägerfångar], som jag djupt älskar, men som vägrar inse nödvändigheten av att behandla koncentrationslägrena som ett historiskt faktum i enlighet med vedertagna historiska metoder.

Jag förföljs av tanken, att om hundra år eller rentav om femtio kommer historikerna att utsätta andra världskrigets koncentrationsläger för sin undersökning och vad de då kommer att upptäcka:

Dokumentationen är alltigenom rutten. Å ena sidan finns det en ansenlig mängd fantasier och felaktigheter, som envetet upprepas särskilt i fråga om siffror, samt sammanblandningar och generaliseringar - och på den andra sidan mycket torra, kritiska studier, som demonsterar hur löjliga dessa överdrifter är.

Jag är rädd, att historikerna till sist kommer att säga, att själva koncentrationslägren måste ha varit en myt. Där finns en fara. Och den förföljer mig."

-Michel de Boüard, fd. professor och dekanus vid litterära fakulteten vid universitetet i Caen, Frankrike, under andra världskriget deporterad och i i tysk fångenskap i koncentrationslägret Mauthausen, medlem i Kommittén för andra världskrigets historia, "Ouest-France", 1-2/8, 1986


"Varken i Dachau eller Bergen-Belsen och inte heller i Buchenwald gasades judar och andra fångar. Gaskammaren i Dachau blev aldrig färdigställd och "satt i arbete". (...) Massutrotningen av judar med gas som började 1941/42 genomfördes på platser särskilt utvalda för ändamålet, med hjälp av installationer som var tekniskt anpassade för denna uppgift, framförallt i det ockuperade Polen (men ingenstans i det egentliga Tyskland)."

- Martin Broszat, Institutet för Nutidshistoria i München, "Die Zeit", 19/8, 1960


"Efter att ha undersökt allt material och samtliga platser i Auschwitz, Birkenau och Majdanek finner författaren till denna rapport att:

- Fred Leuchter, USAs ledande gaskammar- och avrättningsexpert, "Leuchter-rapporten", 1988


"Utan de tyska skadestånden, som började verka under tio första åren av statens existens, skulle Israel inte haft hälften av sin aktuella infrastruktur: alla tåg i Israel är tyska, elektriciteten är tysk, liksom en stor del av industrin - för att nu inte tala om de individuella pensioner, som utbetalats till de överlevande. Ännu idag mottar Israel årligen hundratals miljoner dollar i tyska pengar."

- Dr. Nahum Goldmann, judisk ledare och chef för både Världssionistiska Organisationen och Judiska Världskongressen, "Den judiska paradoxen", sid. 139


Blandat


"Det ligger mycket i själva det faktum att bolsjevismen är judisk och att så många judar är bolsjeviker, nämligen i det faktum att bolsjevismens ideal i så många avseenden överensstämmer med judendomens ädlaste ideal."

- Jewish Chronicle, London, december 1919


"Denna fruktansvärda katastrof - alltså bolsjevikrevolutionen i Ryssland - framkallades av en relativt liten klick yrkesrevolutionärer, av vilka flertalet var judar, som har plågat det olyckliga ryska folket under dess svaghetsperiod."

- Winston Churchill i ett tal i Dundee 24/9, 1921, återgett i London Illustrated News


"Vårt undre skikt proletariseras till omstörtare och bildar alla revolutionära partiers underofficerare och samtidigt växer vårt övre skikts fruktansvärda penningmakt."

- Theodor Herzl, sionismens grundare, Den Judiska Staten, 1896


"Det skulle inte vara en överdrift att säga att deras inflytande på den organiserade brottsligheten i Förenta Staterna under 1920- och 1930-talen konkurrerade med, om inte överträffade deras italienska motparter."

- The Jewish Almanac, Bantam Books, 1980, under rubriken "The Jewish Underworld: American Jewish Gangsters"


"Det finns en stor fara för Amerikas Förenta Stater mina herrar. Den faran är judarna. Mina herrar, i varje land där judarna bosatt sig har de sänkt den allmänna andliga nivån och försämrat hederligheten inom handeln. De har förblivit åtskilda och oassimilerbara. De har skapat en stat i staten, och i opposition försöker de strypa nationen till döds ekonomiskt som i Portugal och Spanien.

I över 700 år har de jämrat sig över sitt beklagansvärda öde - nämligen att de drivits ut från sitt moderland. Men, mina herrar, om den civilserade världen idag skulle ge dem Palestina och dess egndomar, skullle flertalet av dem genast hitta förevändningar för att inte bege sig dit. Varför? Därför att de är vampyrer. De kan inte existera uteslutande av sig själva, de måste leva bland de kristna och andra folk för att livnära sig av deras arbete.

Om de inte utesluts från Förenta Staterna genom konstitutionen, kommer de inom 100 år att strömma in i landet i så stort antal, att de kommer att härska över oss och förstöra oss och därmed förändra vårt styrelseskick, för vilket vi amerikaner har gjutit mycket blod och offrat liv, egendom och personlig frihet. De måste uteslutas genom konstitutioen, vår grundlag."

- Benjamin Franklin, amerikanske diplomat och vetenskapsman, inför USAs konstitutionella utskott år 1789


"USA har inte längre en regering av icke-judar, utan en administration, i vilken judarna i full utsträckning deltager i beslutsprocesser på alla nivåer. Kanske de delar av den judiska religiösa lagen, där det talas om 'styrelse av icke-judar' bör ses över, då termen är föråldrad i USA."

- Rabbinen för "Adath-Yisrael"-synagogan i Washington, Ma'Ariv, 2/9, 1994


"Det stora judiska inflytandet i Washington är inte begränsat till endast regeringen. I mediavärlden är en stor del av de framträdande personerna och många av dem, som producerar de populära TV-programmen, varma judar. En stor del av mediakorrespondenterna och tidningsutgivarna är judar, till på köpet varma sådana, som påverkas av sitt deltagande i närbelägna synagogor.
(...)
Men i detta sammanhang får vi inte glömma den judiska dominansen i Washingtons akademiska institutioner. I "det Nationella centret för medicin" är procenten av judiska forskare betydligt högre än deras andel av befolkningen. Vad gäller områden som försvar, vetenskap, filmindustri, konst och litteratur är det juidiska inflytandet enormt, vilket innebär en motsvarande ökning av den judiska makten."

- Avinoam Bar-Yosef, israelisk journalist, i artikeln "Judarna som styr vid Clintons hov", publicerad i den israeliska tidningen Ma'Ariv, 2/9, 1994


"Judar dominerar idag Hollywood liksom de gjorde i denna industris barndom. Judar dominerar som skådespelare, regissörer och producenter. Tom Turgend skriver i veckotidningen The Jewish Chronicle i London: "På det hela taget", försäkrar han, "är den judiska närvaron i Hollywood ett historiskt daktum här i livet och ytterst få människor finner detta på minsta sätt anmärkningsvärt utan man tar för självklart att det judiska inflytandet och de judiska karaktärerna nära nog helt dominerar inom filmindustrin."
(...)
Beträffande de säkra judar som nått den absoluta toppen nämner Turgend följande: Ted Ashley på filmbolaget Warner Bros., Gordon T. Stulberg på filmbolaget 20th Century Fox, Frank Rosenfelt och Dan Melnick vid filmbolaget Metro Goldwyn Meyer, David Begelman vid filmbolaget Columbia, Lev Wasserman och Jennings Lang vid filmbolaget Universal Pictures och Charles Bloudon och Robert Evans vid filmbolaget Paramount. Beträffande producenterna och regissörerna säger Turgend att "majoriteten är judisk, medan manusförfattarna är i praktiken en sluten judisk butik, där omkring 80 procent har det rätta medlemskapet"."

- Jewish Post & Opinion, 6/12, 1974


"Den samlade vikten av så mycket judar samlade i en av Amerikas lukrativaste och viktigaste industrier, ger judarna i Hollywood en stor politisk makt. De utgör en stor källa för finanisieringen av de Demokratiska valkandidaterna."

- Michael Medved, utdrag från artikeln "Jews Run Hollywood - So What?", publicerad i den amerikansk-judiska tidningen Moment Magazine, augusti 1996


"Men Baum medger att det rådde en "viss känslighet" i lojalitetsfrågan när president Bush i sitt tal den 12 september 1991 kallade judarna för "mäktiga politiska krafter".
- "Men vår reaktion präglades inte av fruktan. Det var vrede och indignation. Vi tvingade honom att be om ursäkt.""

- Phil Baum, biträdande direktör för American Jewish Congress, "Judisk Krönika", Nr 4-5, november 1992, sid. 23


"Det finns bara en makt som verkligen räknas: Den politiska påtryckningens makt. Vi judar är jordens mäktigaste folk, eftersom vi besitter denna makt, och vet hur man tillämpar den."

- "Jewish Daily Bulletin", 27/7, 1935


"Namnet Rothschild blev alltså allestädes närvarande och man anmärkte med all rätt att huset Rothschild hade spridits som ett nätverk över hela nationen, och det är inte förvånande att dess operationer på penningmarknaden var ständigt kännbar för varje regering i Europas alla stater."

- Moses Margoliuth, The History of the Jews in Great Britain, London 1951, volym II, s. 161


"Den centraleuropeiska kulturen var alltså i allt väsentligt en judisk kultur, en glittrande fernissa utan rötter i den omgivande sociala verkligheten. Och efter Hitler finns inte tillräckligt många judar kvar i Europa för att bära upp en europeisk kultur."

- Harry Schein, själv jude och väletablerad i det svenska etablissemanget, DN, 16/7, 1989


"Och detta är resultatet av en kamp, att på våra judiska huvuden har fallit den övernaturliga tyngden av femton seklers oerhörd förnedring, nära nog slaveri. Men den har inte krossat oss med sin samvetslösa tyngd - nej, långt därifrån! Vi har endast skrattat åt den mänskliga uppfinningsförmågan som förgäves försökt tillintetgöra oss...

Judar, judar, överallt judar! Har det någonsin inträffat att någon mer eller mindre märklig rörelse i Europa skulle ha ägt rum utan vår verksamma inblandning? Låt oss som exempel ta den ryska politiken, som hanteras med en sådan hemlighetsfullhet att hela Västeuropa bleknar av skräck inför den. Vem inspirerar den, vem leder den? Judarna! För närvarande förbereds i Tyskland en mäktig revolution som till sin natur liknar reformationen. Under vems täckmantel utförs den? Återigen under judens! Vem har bemäktigat sig och monopoliserat nästan alla professurer vid de tyska universiteten? Neander, grundläggaren av den spiritualistiska katolicismen, och Regius, professorn i religionslära vid Berlins universitet - är de inte båda två judar? Och Benary samma universitets stolthet, är inte även han jude? Och Weil, professorn vid universitetet i Heidelberg, är även han jude. Med ett ord, om man frågar: vilken beydelse har de tyska professorerna av judisk härkomst?, blir svaret: de är legio! Och sedan kom jag till Petersburg och blev mottagen av den ryska finansministern, greve Kankrin. Han var son till en litauisk jude...

I Spanien fick jag audiens hos ministern Mendizabal. Han var, liksom jag, son till en jude från den aragoniska provinsen. I Paris önskade jag höra ministerpresidentens mening, och för mina ögon framträdde en hjälte, en marskalk av Frankrike, som nära nog bestigit Portugals tron - med ett ord Soult, son till en fransk jude. Det förvånar er: hur då, Soult, jude? Otvivelaktigt jude, liksom flera andra av Napoleon I:s marskalkar med Massena i spetsen - Massena som av oss kallas Manassia...

Från Paris for jag till Berlin. Där skulle jag besöka en preussisk minister. Och denne minister var också jude...

Som ni ser styrs världen inte alls av de personer som är synliga på den politiska arenan, utan av dem som håller sig bakom kulisserna"... 

- Benjamin Disraëli-Beaconsfield, Storbritanniens judiske premiärminister under 1868 och 1874-80, citat från hans bok "Coningsby", 1844


"Judarna skall inta de ledande ställningarna, ty den goda försynen har i judarna skänkt Europa en ny andligt högtstående adelsras."

- Praktischer Idealismus, sidan 50


"Ja, vi judar har Makten. Vi kontrollerar verkligen massmedia och regeringar. Och vad ska du göra åt det? Jag får ett leende på läpparna, vid tanken på hur förbannad du blir över detta, din smutsiga arab, speciellt som inte ett skit kommer att ändra sig. Mycket nöje med er meningslösa kamp. Hälsningar Ed."

- Ed Shnekendorf, öppet inlägg i Radio Islam´s Online Forum, 8/5, 1997


För mer citat läs gärna den engelska citatsamlingen "What famous men have said about the Jews"Tillbaks till svenska huvudsidan

Till Radio Islams sidor på andra språk