"Alla stora sanningar börjar som kätterier."
- GB Shaw

HOME 


Kritikkulturen


Culture of Critique-cover 

Det är omöjligt att förstå samtiden utan kunskap om den judiska rollen i de historiska processerna. Av den anledningen är professor Kevin MacDonalds verk oerhört viktiga – inte minst ”The Culture of Critique”, som behandlar några av 1900-talets judiskt dominerade ideologiska rörelser. En av rörelsernas gemensamma nämnare är att de syftade till att rasera traditionellt västerländska strukturer och traditioner på sätt som gynnade den judiska minoriteten.

Innehåll:

 1. Företal
 2. Kapitel 1: Judar och den radikala kritiken av den icke-judiska kulturen: inledning och teori
 3. Kapitel 2: Den boasianska skolan i antropologin
 4. Kapitel 3: Judar och vänstern
 5. Kapitel 4: Det judiska engagemanget i den psykoanalytiska rörelsen
 6. Kapitel 5: Frankfurtskolan för social forskning
 7. Kapitel 6: Den judiska kritiken av den icke-judiska kulturen: en repris
 8. Kapitel 7: Judisk inblandning i formandet av Förenta staternas invandringspolitik
 9. Kapitel 8: Slutsats: Vart går judendomen och Västerlandet?
 10. Förklaring av vissa i Kritikkulturen förekommande termer
 11. Om författaren

 

Om författaren

Kevin MacDonald är professor i psykologi vid California State University i Long Beach. Hans forskning har inriktats på att utarbeta evolutionära synsätt i historia och utvecklingspsykologi. Efter att ha uppnått Mastersgraden i evolutionsbiologi, förvärvade han doktorsgraden i biobeteendevetenskaper vid University of Connecticut för ett arbete om beteendeutveckling hos vargar. Därefter erhöll han ett stipendium vid University of Illinois för att utföra forskning om föräldrars och barns lek. Hans forskning har inriktas på att utarbeta evolutionära synsätt inom utvecklingspsykologin. Han har skrivit fyra böcker: Social and Personality Development: An Evolutionary Synthesis (NY: Plenum, 1988), A People that Shall Dwell Alone: Judaism as a Group Evolutionary Strategy (Westport, CT: Praeger 1994), Separation and Its Discontents: Toward an Evolutionary Theory of Anti-Semitism (Westport, CT 1998) och The Culture of Critique: An Evolutionary Analysis of Jewish Involvement in Twentieth-Century Intellectual and Political Movements (Westport, CT 1998), vilken här föreligger i svensk översättning.Tillbaks till svenska huvudsidan 

Till Radio Islams sidor på andra språk