"Alla stora sanningar börjar som kätterier."
- GB Shaw

HOME


(Skrivelse från Sigbert Axelsson till JK)

Docent Sigbert Axelsson
UPPSALA UNIVERSITET
Teologiska Institutionen

Uppsala den 27 januari 1988

Till
Justitiekanslern
Box 2308
10317 Stockholm

Angående Judiska församlingens anmälan mot Radio Islam för att vara antisemitisk.


Igår skrev jag en inlaga till Justitiekanslern om Svante Hanssons inlaga, där han bl a påstår att jag är antisemit. Där påtalar jag den högst godtyckliga definition på "antisemitism" som Svante Hansson måste hålla sig med för at få mina ståndpunkter att bli antisemitiska. Idag ser jag att han riktar samma anklagelse mot andra personer som intervjuats i Radio Islam. Om det faktiskt är fler personer som anklagas på detta sätt, ser jag ett större sammanhang bakom anmälan. Judisk Krönika publicerade i höstas ett temanummer om vänstern och antisionismen, och JK:s poäng är den samma som Hanssons nämligen att kalla anti-sionister för anti-semiter utan att alls bry sig om personeras eller ståndpunkternas självdefinitioner. Hansson arbetar förmodligen så, att han å ena sidan kräver att man ska acceptera judarnas självdefinition som folk osv, en rimlig och bra hållning. Men å andra sidan vägrar han oss ideologiska demokrater, antisionister att få vår självdefinition respekterad. Det är ett debattknep som Jackie Jakubowski, Per Ahlmark, Svante Hansson m fl tillämpat i åratal, och det är intellektuellt mycket torftigt.

Som ett svar till de grova attackerna i Judisk Krönikas septembernummer sände jag in en artikel "Antisionism och Judisk Krönika" den 26 oktober 1987, vilken bifogas här. Den har JK ännu inte tagit in, tyvärr. Även den artikeln klargör min och många andras position, som är FN:s, den svenska regeringens osv.

I senaste numret av Judisk Krönika kallar Per Ahlmark mig m fl för "antijudiska grobianer". Hans språkbruk har ju sedan mycket länge haft en synnerligen grov och föga kulturell karaktär, så han är sig lik.

En annan av de judiska, sionistiska tidskrifterna, Menorah, har också på sistone kallat antisionister för antisemiter. Ernst Klein gör likadant i Expressen, då han bl a häromdagen kallade Sveriges Kinaambassadör, Ingmar Karlsson för antisemit.

Detta är en otillständig debatteknik, som inte kan accepteras. Det är samma slags skillnad mellan "jude" och "sionist" som mellan "ryss" och "kommunist" eller mellan "tysk" och "nazist". Man måste självklart kunna göra åtskillnad i sin vokabulär mellan person som människa och ideologen eller idébäraren.

Om det skulle vara på det jag förmodar utan att ha sett hela dossiern från Judiska församlingen, så försöker den med Svante Hanssons hjälp göra oss antisionister till antisemiter och därefter tas steget till hets mot folkgrupp. Detta är naturligtvis ett skamgrepp.

Det jag här påtalar kanske inte har så mycket med redaktionen för Radio Islam att göra, som ju utgår från islamiska ståndpunkter och perspektiv gentemot judiska och kristna. Men om Svante Hansson kan få mig att bli antisemit, då kan nog väldigt mycket bli rashets i hans ögon.

Med utmärkt högaktning

Sigbert Axelsson

(Brev inkom till JK den 30/1/1988)

Bilaga: Antisionism och Judisk Krönika, artikel 26 okt 1987Tillbaks till svenska huvudsidan

Till Radio Islams sidor på andra språk