"Alla stora sanningar börjar som kätterier."
- GB Shaw

HOME


Myten förklädd till historia och dess politiska utnyttjande

av Roger Garaudy

En av världshistoriens fördärvligaste myter är den om ett av Gud utvalt folk i Mellanöstern, en myt som redan på sin tid ansågs rättfärdiga både landrov och massakrer på befolkningen.

Det är denna myt, i vilken alltså ingick myten om ett åt det utvalda folket utlovat land, som i vår tid politiskt utnyttjats av sionisterna till det folkrättsligt orimliga upprättandet av staten Israel på palestiniernas bekostnad och med undertryckandet och diskrimineringen av dessa i deras eget land som oundviklig följd.

En annan - för sionisterna ekonomiskt och politiskt mycket lönsam - myt har varit den om "holocaust", d.v.s. den påstådda massavlivningen av 6 miljoner judar, huvudsakligen i nazistiska "gaskamrar".

Vi har sett, att den vid Nürnberg-rättegången officiellt fastslagna siffran på 4 miljoner döda i Auschwitz har reducerats till drygt 1 miljon, och även "auktoriteterna" har måst acceptera den revisionen och ändra på minnestavlorna över det påstådda brottet. På samma sätt har man tvingats medge, att någon massavlivning av fångar genom gasning i de inom Tyskland befintliga koncentrationslägren aldrig ägt rum.

Men samtidigt har man systematiskt ignorerat det uttryck, som så ofta förekommer i de hitlertyska texterna, nämligen det om den territoriella slutlösning på judeproblemet, som den tyska ledningen uppenbarligen avsåg att åstadkomma.

Lika godtyckligt har man fasthållit vid ohållbara vittnesmål, som till exempel den skriftliga förklaring från lägerkommendanten i Auschwitz, Rudolf Höss, som denne i verkligheten tvingades skriva under efter tre dagars misshandel och tortyr.

Slutligen har man vägrat att på ett vetenskapligt sätt och i offentlighetens ljus diskutera det tekniska expert-utlåtandet från Fred Leuchter, som efter noggranna inspektioner av alla tomter i Auschwitz, Birkenau och Majdanek kommit fram till att det omöjligen kan ha funnits några gaskammare för avrättning på dessa platser.

För att kunna upprätthålla och därigenom också fortsättningsvis politiskt utnyttja myten om "holocaust" har man - med stöd av lagar som strider mot allt vad åsikts- och yttrandefrihet heter - mot dess kritiker tillgripit rättsliga åtgärder och till och med utsatt dem för attentat. Det är för att bidra till etablerandet av den historiska sanningen, som jag skrivit denna bok.Tillbaks till Radio Islams Garaudy-arkiv

Tillbaks till index för utdrag från Roger Garaudys bok "Den israeliska politikens grundläggande myter"Tillbaks till svenska huvudsidan

Till Radio Islams sidor på andra språk