"Alla stora sanningar börjar som kätterier."
- GB Shaw

HOMETexten nedan kommer från siten nationell.nu. Den visar att det visar att det faktiskt finns nationalister och s.k. "nationella" i Sverige som inte har fallit i den av judarna gillrade fällan om islam och "terror" och istället försöker se vem som är den verklige terroristen. Vore det inte för judarnas stöld av Palestina skulle vi inte ha den pågående konflikten i Mellanöstern, inte krigen och massflykten från exempelvis Irak och Libyen, inte allt det hat och konflikter vi nu ser mellan muslimer och kristna.
För att förstå vad som inträffat måste man förstå grunden i den ideologi maskerad som "religion" som judendomen utgör, dess dogmer, dess rasism och dess krigiska strategier.


Den judiska påsken – vilken religion är egentligen mest krigisk, hatisk och mordisk?


Att anklaga islam för att vara något av en ”terrorreligion” har nästan blivit politiskt korrekt i delar av västvärlden. Högern i USA gör det. Högerpopulister i Europa gör det. Stora sajter som Avpixlat gör det. Däremot sägs det aldrig ett ont ord om judendomen. Inte ens mot deras högtider, som firar blodiga krig, etnisk kamp och massmord, eller folkmord, på icke-judar.

Den judiska påsken är ett sådant exempel. Men du vet troligen inte vad den handlar om, för den har ingenting med den kristna påsken att göra. Den judiska påsken heter ”pesach” på hebreiska, eller ”passover” på engeleska. Det betyder ”passera över” och syftar på Andra Mosebok 12:23, där Gud meddelar Moses att han kommer sända ut sin dödsängel för att mörda den förstfödde sonen i varje egyptiskt hem, men passera förbi de dörrar som insmorts med blod från ett lammoffer. Moses uppmanar därför judarna i Egypten att markera sina dörrar med blodet, vilket gör att de judiska gossebarnen överlever. Men de icke-judiska barnen struntar han i. De slaktas av den judiska guden!

Andra Mosebok 12:23:

Herren ska nämligen gå fram genom landet och döda egyptierna, men när han ser blodet på dörrposterna och övre dörrkarmen, ska han gå förbi det huset och inte tillåta Fördärvaren att gå in och döda den förstfödde.

Detta låter ju fullständigt sjukt. Och det är det såklart också. En gud som mördar tusentals små oskyldiga barn och bebisar! Judarna borde kanske fira påsken med följande deklaration istället: ”Vi tar avstånd från denna Gud! Vi vill aldrig ha nånting med honom att göra igen!” Men det gör man inte. Istället firar man händelsen och dyrkar guden!

Guds massmord på små egyptiska barn fick faraon att slutligen släppa judarna, som han hade som slavar i Egypten. Det är detta som är känt som uttåget ur Egypten, ”Exodus”. Moses och den judiska guden hade utsatt landet för tio fruktansvärda plågor, varav massmordet på barn var den sista. Christian Bale, som spelar Moses i Hollywood-filmen ”Exodus: Gods and kings”, menar helt korrekt att Moses var en blodtörstig ”terrorist”, något han fick äta upp i amerikanska media:

Här har vi alltså Gud, som beter sig som en sinnessjuk best när han gör bland det sjukaste som går att göra: mörda oskyldiga barn. Till sin hjälp har han Moses, den viktigaste profeten inom judendomen. Är detta förebilder att se upp till? Är detta en gud att tillbe? Att basera en religion på? Sajter som Avpixlat tjatar om att Muhammed var en mördare?! Vad var då inte Moses, och vad är då inte judarnas Gud? Denna gud lär knappast ställa upp på ”alla människors lika värde”!

Nu kommer säkert någon hävda att Moseböckerna även tillhör kristendomen. Sant, men ändå inte. Nationell.nu är inte en kristen sajt, och skulle inte tveka att framföra samma kritik om Moses varit en kristen, och det var kristna som leddes ut ur Egypten med en massmördares hjälp. Faktum är dock att Moseböckerna, Torahn, egentligen inte har någonting med kristendomen att göra. Den är till för judarna. Kristendomen existerade inte när böckerna skrevs ned. Moses var inte kristen. Han talade inte till kristna. Inte ens Jesus var kristen! Jesus var jude, han skulle inte ha en aning om vad dagens kristendom är för nåt! Han föddes, levde och dog som en jude, och hans riktiga och hebreiska namn var Yeshua! Han försökte aldrig skapa en ny religion, utan drev en judisk sekt bland andra judiska sekter. Den bibliska kristna Jesus är en efterkonstruktion som uppstod långt efter han ska ha levt. Det tvistas om hur och varför kristendomen – som vi känner den – över huvud taget uppstod.

En teori är att en romersk kejsarfamilj skapade religionen i ett försök att kontrollera och pacificera folken man lade under sig, framför allt de upproriska judarna, som fanatiskt slogs mot romarna (världens första terrorister var den judiska sekten seloterna, som år 66-70 drev på det stora judiska upproret mot romarriket då Jerusalem för en tid erövrades av judarna, ungefär vid samma tidpunkt anses evangelierna ha skrivits). Judarna var alltså makthavarnas fiender på den här tiden. Därför formade makten kristendomen till en märklig universell religion med en passiv och fredlig Messias som samtidigt fördömde de andra judarna (som påstods ha dödat Jesus och alltid ska betala för det etc.). Detta är dock helt absurt, eftersom Jesus själv var en rabbi, han hatade inte judarna – han var en hängiven jude in i döden! Romarna skrev nästan helt ut sig själva ur Nya testamentet, vilket också är helt absurt eftersom man var en massiv ockupationsmakt. Det vore som att berätta Iraks historia sedan 2003 utan att nämna USA:s ockupation!

Faktum är att det inte bestämdes vad kristendomen skulle vara för något förrän vid Första konciliet i Nicaea, som arrangerades av Konstantin den store, den romerske kejsare som kom att förändra hela världshistorien genom att sprida kristendomen. Historiker anser att även Konstantin såg kristendomen som ett maktvapen, och att hans uppenbarelse på himlen bara är en myt.

Däremot finns det många evangeliska kristna, framför allt i USA, som stödjer Israel. 1993 grundade Livets Ord i Sverige organisationen Operation Jabotinsky (efter den judiske terroristen Ze’ev/Vladimir Jabotinsky) för att hjälpa judar från tidigare Sovjetunionen att emigrera till Israel. Detta gör de för att de tror på Bibelns profetior:

Kristen sionism tolkar Uppenbarelseboken så att det judiska folket måste återförenas i Israel före Kristi återkomst, och att Israel måste återerövra de landområden man hade under biblisk tid. Den sekulära sionismen tolkas ur ett religiöst perspektiv som är nödvändigt för att uppenbarelsebokens profetior skall kunna tolkas och gå i uppfyllelse. Därför menar man att alla judar har en plikt att flytta till Israel, och uppmuntrar Israels ockupation av Västbanken och Gazaremsan, vilka anses ingå i Israel (Yeretz Jisroel) sådant det geografiskt beskrivs i Bibeln.

Någon annan kommer säkert påstå att detta bara är ett olyckligt undantag i judendomen. Men faktum är att Gamla testamentet genomsyras av judarnas etno-nationalistiska kamp och slakt av icke-judar! Och i fronten går deras Gud!

Efter uttåget ur Egypten, och judarnas 40-åriga vandring i öknen, kommer de fram till staden Jeriko. Knackar de snällt på porten? Inte direkt. De som bodde i staden, kanaaniterna, var livrädda för judarna, israeliterna, eftersom de på sin väg redan hade dödat andra folk. Gud gav judarna order om att gå runt staden i sex dagar, utan att säga något eller att anfalla. Främst gick stridsmännen, därefter sju präster bärandes var sin jubelbasun, sedan förbundsarken och sist i ledet resten av israeliterna. På den sjunde dagen gick de sju varv runt staden. Därefter blåste de judiska prästerna i sina jubelbasuner. När israeliterna hörde dessa höjde de upp ett stort härskri, och Jerikos murar föll. Judarna brände och dödade sedan allt och alla (barn, kvinnor och män!) som fanns i staden, förutom ludret Rahab, som hade varit deras spion, och hennes familj. Judarna leddes av Josua, som tagit över ledarrollen efter Moses.

Varför ville då judarna ha Jeriko? För det var Kanaans land, dagens Israel, som Jahve (deras Gud) hade lovat judarna!

Låt oss ta ytterligare några exempel:

I Domarboken i Gamla testamentet kan man läsa om Samson, eller Simson. Ja, han med håret. Samson var en domare i Israel och, efter ett löfte som hans mor givit Herrens ängel, en Guds ”nasir” från födseln, vilket innebar att han skulle leva helgat och avskiljt inför Gud. Simson är känd för sin fysiska styrka, som satt i det långa håret. Han var en judisk förkämpe som hamnade i konflikt filistéer, ett indoeuropeiskt folk och enligt bibeln judarnas fiender. Vid ett tillfälle slog han ihjäl tusen stycken filistéer bara med hjälp av en åsnekäke.

Simson blev kär i den förrädiska kvinnan Delila. Filistéerna fick henne att ta reda på Simsons hemlighet och förråda honom. När han somnat klippte hon av hans hår. Filistéerna stack ut Simsos ögon, fängslade honom och satte honom att sköta en sädeskvarn. Men när filistéerna höll en fest för sin gud Dagon, där tre tusen filistéer roade sig, hade Samsons hår växt ut igen. Simson tog tag om de båda mittenpelare som huset vilade på, raserade byggnaden och dödade allihopa inklusive sig själv. Massmord på massmord alltså!

En annan som slogs med och dödade filistéerna var David, som blev Kung Sauls efterträdare efter att han dödat jätten Goliat, filistéernas främste krigare, med en slunga. David är en av de viktigaste gestalterna i judarnas historia och var Israels andre kung. Han kom alltså till makten genom död, och var ingen direkt trevligt typ mot andra folk. I alla ammonitiska städer (ammoniterna förde ständiga krig mot israeliterna) sägs David ha tvingat ”ut invånarna att arbeta med sågar, järnhackor och järnyxor, och somliga satte han att slå tegel”, enligt Andra Samuelsboken 12:31. Han hade alltså sina egna slavar, precis som den egyptiska faraon hade judarna som slavar.

Men det värsta exemplet är kanske Purimfesten, som judarna vanligtvis firar i mars varje år. Purim kommer från Esters bok i Gamla testamentet. Berättelsen handlar om hur Haman, premiärminister under den persiska kungen Xerxes, försöker utrota judarna i Persiska riket. I Gamla testamentet kallas han också en ”agagit”, det vill säga avkomling av Agag, en kung av judarnas ärkefiende Amalek. Förintelsen av judarna förhindras dock av Ester, en judinna som gift sig med den persiska kungen Xerxes. Tack vare denna infiltration lyckas hon övertala Xerxes att rädda judarna, och istället döda Haman – och dennes tio söner. Xerxes utfärdar dessutom ett påbud som tillåter judarna att lyfta vapen, vilket de också gör – och dödar 75 000 perser. Det är detta som judarna firar under Purim.

Under festen äter judarna mat som symboliserar Hamans kroppsdelar, hamentash (Hamans öron), kreplach (dumplings fyllda med kött, som ska symbolisera Hamans slagna kött) samt de längre challah (vars flätor – enligt den judiska matsajten Mazornet – ska föreställa ”the long rope on which Haman was hanged”).

Judarna skriker, hånar och förbannar Hamans namn i synagogan under sin läsning av vad de kallar Megillah, eller Esters bok. Följande kan man läsa i Jerusalem Post i en artikel rubricerad ”How to Purim”, av Robin Treistman:

The reading of the Megillah can last anywhere from 20 minutes to an hour and a half. What factor causes the variance? Simply the reaction to the name “Haman.” If the crowd goes wild every time the name Haman is read (which happens in most services) the reading can get drawn out. The point of this custom is to “beat” or take revenge on Haman. We boo, hiss, beat, and curse Haman.

Så här kan det se ut:

I Jerusalem Post kan man också läsa om hur rabbiner fick 10 000 judiska barn i Israel att be för att Irans tidigare president Mahmoud Ahmadinejad (Iran var tidigare Persien) skulle gå samma öde till mötes som Haman.

Det var Purim som motiverade den amerikansk-israeliske läkaren och bosättaren Baruch Goldstein att massmörda 29 och skada ett hundratal palestinier vid Ibrahimimoskén i Hebron på Västbanken 1994. Goldsteins gravplats är numera ett pilgrimsmål för judar som firar massakern i Hebron. En inskription på graven lyder:

Till den heliga Baruch Goldstein, som gav sitt liv för det judiska folket, Toran och nationen Israel

Den inflytelserike rabbinen Shmuel Herzfeld skriver i sin analys av Esters bok att de flesta judiska rabbiner tolkar den som att judarna inte ska visa nåd mot icke-judiska fiender, utan istället döda dem i förebyggande syfte, och därmed korrigera det misstag Saul (judarnas första kung) gjorde när han lät Hamans förfäder Amalek överleva och istället tog byte av honom. Amalek ska alltid dödas och inget byte ska tas:

Most commentators understand the Purim story as correcting King Shaul’s failure to wipe out Amalek. The first king of Israel was Shaul the son of Kish. He was appointed king by the prophet, Shmuel. Shmuel commands him to wipe out Amalek—to kill all the people, as well as all the animals. Shmuel defeats Amalek, yet he shows mercy upon the King of Amalek, Agag, and allows him to live. In addition, he takes the best of the animals as booty. When Shmuel hears this he tells Shaul, “karah Hashem et mamlachut Yisrael me-alekha, God has torn away the Kingship of Israel from you.” Thus, Shaul loses the kingdom on account of the fact that he did not kill Agag and the Jews took the booty of Amalek.

Mordechai [Esters fosterfar och kusin, vår anm.] is a descendant of Shaul. He is Mordechai ben Yair…ben Kish, from the tribe of Benjamin. Mordechai does battle with Haman the Agagite, a descendant of King Agag. Mordechai defeats Haman and kills not only him, but also his ten sons. Mordechai shows no mercy upon Agag’s descendant Haman…

As most commentators explain, Mordechai fixes the damage done by Shaul’s sin. Where Shaul could not kill Agag, Mordechai kills Haman; where Shaul took the booty of Amalek, Mordechai does not allow the Jews to take the booty of Haman.

I psalm 137 sjunger judarna om den babyloniska fångenskapen. Psalmen är mest känd som låten ”Rivers Of Babylon” av Boney M. Vad Boney M:s låt inte innehåller är psalmens sista verser, för då hade den nog inte blivit lika populär. I verserna sjunger nämligen judarna om att mörda Babylons spädbarn genom att krossa deras skallar mot en klippa:

Du Babels dotter, dömd till undergång,
salig är den som får vedergälla dig
för allt vad du har gjort oss.
Salig är den som griper dina späda barn
och krossar dem mot klippan.

Talande för judendomen är också etnocentrismen, som inte bara visar sig i alla dessa nationalistiska krig, utan också genom uttryckliga fördömanden mot assimilation och rasblandning. Esra ledde judarna ut ur Babylon tillbaka till Jerusalem, där han framtvingade efterlevnad av Torahn och de judiska lagarna. Särskilt upprörd blev Esra av alla blandäktenskap judarna ingått under tiden i Babylon:

Ezra led a large body of exiles back to Jerusalem, where he discovered that Jewish men had been marrying non-Jewish women. He tore his garments in despair and confessed the sins of Israel before God, then braved the opposition of some of his own countrymen to purify the community by enforcing the dissolution of the sinful marriages.

Chanukka, som infaller vid jul, är ännu en judisk-nationalistisk högtid som firas till minne av mer krig – och mot assimilation med icke-judar. Så här skriver den judiska sajten Zipple:

That’s not to say that Chanukah isn’t important. After all, the eight-day holiday celebrates the Jewish military victory against the Syrians … Enderlying Chanukah is a theme just as central today as it was 2,000 years ago, the fight against assimilation. Today, just as then, Jews are well accepted; the Maccabees revolted not only against the ruling Syrians, but against the prevailing Jewish practice of hellenization.

Men är då detta aktuellt idag? Ja, det är det mycket aktuellt eftersom Israel bygger på alla dessa krigiska och hatiska berättelser! Israel är samma land som Gud gav till judarna i Gamla testamentet!

Benjamin Netanyahu använder Gamla testamentet för att motivera krig mot fredliga länder som Iran, som inte startat krig på hundratals år. Netanyahu har jämfört Iran med Haman, och uppmanar till krig mot landet. Ledande israeliska rabbiner liknar till och med Barack Obama vid Haman!

Så här lät det i Benjamin Netanyahus tal till den amerikanska kongressen i mars 2015:

We’re an ancient people. In our nearly 4,000 years of history, many have tried repeatedly to destroy the Jewish people. Tomorrow night, on the Jewish holiday of Purim, we’ll read the Book of Esther. We’ll read of a powerful Persian viceroy named Haman, who plotted to destroy the Jewish people some 2,500 years ago. But a courageous Jewish woman, Queen Esther, exposed the plot and gave for the Jewish people the right to defend themselves against their enemies. The plot was foiled. Our people were saved. Today the Jewish people face another attempt by yet another Persian potentate to destroy us. Iran’s Supreme Leader Ayatollah Khamenei spews the oldest hatred, the oldest hatred of anti-Semitism with the newest technology. He tweets that Israel must be annihilated — he tweets.

Det är Samson som David Ben-Gurion använde för att namnge Israels apokalyptiska kärnvapenplan, ”The Samson Option”, som går ut på att ta med sig alla andra länder in i döden om de israeliska judarna inte får som de vill.

Staten Israel bygger hela sin existens på judendomens sagor ur Torahn (Moseböckerna) och Tanach (Gamla testamentet). Besöker du israeliska museer, statsarkiv och heliga platser kommer du få se kartor som beskriver det bibliska Israel och få höra bibelns berättelser – som om det vore verklig historia! Men det är påhittade sagor. David existerade aldrig. Kung Salomon, Davids Son, existerade aldrig:

Det finns inga historiska källor oberoende av Bibeln som omnämner Salomo. Detta tyder på att han är en sagogestalt, eftersom 900-talet före Kristus är helt inom historisk tid och ledare för betydande nationer vid denna tid i mellanöstern alltid finns omnämnda i många olika skriftliga källor.

Israel kamouflerar sig som en demokrati, men är i praktiken en teokrati som följer samma budskap som i Gamla testamentet. Detta började redan innan och när staten grundades, då judarna fördrev hundratusentals palestinier i en medveten etnisk rensning. Nu återstår bara en bråkdel inuti i Israel (20 procent), vilket innebär att palestinierna aldrig kan få någon makt genom demokratiska val. Oj, vilken demokrati! Demokrati byggd på etnisk rensning av folket som redan bodde där i stor majoritet – för att de inte skulle få något inflytande! Även om alla palestinier röstade gemensamt, skulle de ändå bara uppnå 20 procent i parlamentet. Själva ordet teokrati härstammar från judarnas bibliska styre!

Haaretz skriver att Israel mer och mer är på väg in i en ”avgrund av teokrati”. The Jewish Daily Forward skriver att Israel snart är en fullödig ”teokrati”. Den judiske journalisten Gideon Levy kallar Israel för en ”semi-teokrati”. Han skriver:

It begins, of course, with the fact of our presence here. Among other things, it is based on theological reasoning. Abraham the Patriarch was here, so we are, too. He bought the Cave of the Patriarchs in Hebron, so we, too, are in Palestinian Hebron. People who are entirely secular also cite religious and biblical explanations for the connection between the Jewish people and the Land of Israel. We can’t even say whether Judaism is a religion or a nationality – and in any event, there is no other country in the Western world where religion has its holy iron grip on the state as it does in Israel.

Gamla testamentet handlar genomgående om hämnd, folk-/massmord och ras; det judiska folket och deras kamp mot andra, en kamp där judarna och deras Gud i slutändan alltid vinner och slaktar sina fiender, till och med kvinnor och små oskyldiga barn! Hela tiden matas läsaren med en svartvit bild, där judarnas motståndare utmålas som genuint onda (vilket inte stämmer, filistéerna var t.ex. ett utvecklat handelsfolk och inte grymma barbarer som Gamla testamentet framställer dem som) och aldrig får komma till tals. Detta kan liknas vid dagens kulturmarxistiska västvärld, där vita nationalister alltid utmålas som onda och aldrig egentligen får komma till tals. Vår värld präglas av samma lögnaktiga och svartvita bilda som i Gamla testamentet, där segraren skriver hela historien!

Det är denna religion som Avpixlat, SD och många andra höjer till skyarna – samtidigt som de ensidigt pekar ut islam som krigisk och mordisk!

Judendomen är en av de mest fanatiska och nationalistiska ideologier som existerar i världen idag. Men de makthavare, journalister, ”antirasister”, Expo-iter och vänstermänniskor som dag ut och dag in tjatar sig hesa om europeisk nationalism och ”nazismen” – en ideologi som i princip varit död sedan 1945 – vågar inte säga ett ont ord om judendomen! En liten klick vågar på sin höjd kritisera staten Israel, men bara med den räddhågade (och felaktiga) brasklappen att det inte har något med judendomen att göra – trots att Israel bygger på judendomen och Gamla testamentet! Namnet Israel kommer från Gamla testamentet och betyder ”att segra med Gud”!Tillbaks till svenska huvudsidan
Till Radio Islams sidor på andra språk