French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Italian
Portugais
Spanish
Arabic
Suomi
Norsk
Danish
Romanian
Hungarian 

Israel och kärnvapen
Citat från Sveriges Radio, Studio Ett, P1, 2003-07-02

 

Vi ska börja tala om det som kallas Israels officiella hemlighet. Många anser att Israel har kärnvapen och nu har en brittisk dokumentär fått den israeliska regeringen att surna till ordentligt. Men vad vet man egentligen om Israels påstådda kärnvapenprogram?

Den israeliska regeringen har tagit strid med en av världens mest inflytelserika mediebolag. En TV-dokumentär från brittiska BBC som behandlar Israels kärnvapenkapacitet har lett till en bojkott av bolagets journalister. Talesmän för den israeliska regeringen har deklarerat att man inte kommer att ge BBC några intervjuer. Att arbetstillstånd kommer att utfärdas sparsamt och att journalisterna inte kommer att få hjälp vid vägspärrarna till de palestinska områdena.

 

Studio Etts reporter:

Den brittiska dokumentären som upprört Israel inleds med frågan:

Vilket land i Mellanöstern har inte deklarerat sitt innehav av nukleära vapen?

Samtidigt visas bilder av den israeliska kärnreaktorn Dimona i Negevöknen i södra Israel. Bilderna växlas. Nu visas det biologiska forskningsinstitutet. Reportern frågar:

Vilket land har inte deklarerat sin biologiska och kemiska kapacitet?

Den israeliska regeringens presschef Dennis Simon anser att BBC i dokumentären försökt att placera Israel i samma sällskap som totalitära länder som ondskans axelmakter, dvs Iran och Irak. Enligt honom har BBCs rapportering länge varit partisk och vinklat. Och när BBC dessutom sände dokumentären 'Israels hemliga vapen' i repris, ansåg regeringen att måttet var rågat. En rad åtgärder som kommer att försvåra arbetet för bolagets journalister i Israel och i de palestinska områdena deklarerades. Och det tills Israel anser att det finns full förståelse för den israeliska hållningen och BBC uppträder professionellt och balanserat, säger Simon. NN på BBC är den som producerat dokumentären. Och hon tycker att den israelsiska kritiken är helt obefogad och att dokumentären håller helt ut. Det är viktigt att visa att Israel faktiskt har kärnvapen och andra massförstörelsevapen säger hon. Hon tycker inte att de har placerat Israel i samma kategori som stater som Irak och Iran. De (BBC) tog upp ett ämne som debatteras i Mellanöstern och det var ju israeler själva som undrade i dokumentären över varför Israel har kärnvapen men inte ställs till svars på något sätt säger NN. När det gäller frågan om Israel har kärnvapen eller inte så har Israel aldrig offentligt medgivit att man har ett kärnvapenprogram. Ändå betraktas det som ett faktum, en offentlig hemlighet. Simon Peres strategi tycks ha varit att avskräcka fiender genom att vara vag. Och han har gång på gång upprepat att Israel inte kommer att vara först med att introducera kärnvapen i Mellanöstern. Israel har följaktligen inte undertecknat ickespridningsavtal. Och vapeninspektörer har därför inte heller granskat Israels kärnvapenkapacitet. Den kunskap som finns om Israels kärnvapenkapacitet bygger till stor del på uppgifter som den israeliska kärnvapenteknikern Mordechai Vanunu avslöjade för Sunday Times 1986. Vanunu lämnade fotografier och ritningar över kärnreaktoranläggningen Dimona i Negevöknen i södra israel till tidningen. Enligt Vanunu hade Israel över 100 stridsspetsar avsedda för roboten Jericho. Baserad på den informationen gjorde experter bedömningen att Israel hade världens 6:e största arsenal av kärnvapen. Efter avslöjandet höll sig Vanunu undan. Men han lurades fram från sitt gömställe av en kvinna som han träffade i London. Sindy som hon kallade sig övertalade honom att följa med henne till Rom. Där visade sig att hon var en agent för den israeliska underrättelsetjänsten Mossad och Vanunu kidnappades av andra israeliska agenter som drogade honom och förde honom tillbaka i båt till Israel. I Israel betraktas han av de flesta som en förrädare och spion. Själv säger han att han var orolig för att kriget med Libanon skulle trappas upp och leda till ett kärnvapenkrig. Därför tyckte han att allmänheten hade rätt att få veta att landet hade kärnvapen. Men flera människorättsorganisationer har engagerat sig i hans fall. Vanunu fängslades efter att en sluten rättegång om spioneri och landsförräderi hållits. Han dömdes till 18 års fängelse och sitter fortfarande fängslad. De första 12 åren av straffet hölls han isolerad för att han inte skulle kunna läck ytterligare information.

I BBC's dokumentär uppmärksammas också att Israel tystat Vanunu på ett sätt som avskräcker andra kritiker av den vaga offentliga hemligheten. På BBC berättar NN att hon blev något chockat över det hårda israeliska språkbruket och hotet att göra det svårt för reportrarna att jobba. Men hon tror inte att BBC kommer bli försiktigare med kritiska dokumentärer i framtiden. Hon gissar att stormen har blåst över om ett par veckor.

Det berättade Studio Etts reporter.

 

Ja, uppgifter om att Israel skulle ha kärnvapen kallas alltså för Israels offentliga hemlighet. Men vad vet man egentligen om Israels vapeninnehav?

NN, professor vid försvarshögskolan, har Israel massförstörelsevapen?

Det allmänna antagandet är ju detta i alla sammanställningar av vad det finns för vapen i världen osv. Även om ingen kan säga att det är exakt si och så många och de kan ha sådan styrka och åstadkomma den ena eller andra formen av skada. Men antagandet är nog att när Vanunu gjorde sitt avslöjande -84 då förmodar man nog att redan hade haft dem en tid. Det resonerades i samband med de krig som Israel varit inblandad i när man anfölls av arabstaterna 1973, att man redan då hade den här kapaciteten och att det var mycket nära denna eventuellt då skulle kommit till användning, om inte Israel i sista stund inte hade lyckas vända krigslyckan. Det såg ju ut som arabstaterna skulle kunna vinna ett krig. Men nu gjorde de inte det och det blev heller ingen kärnvapeninsats. Men som sagt, den offentliga hemligheten tror jag nog är ett grundantagande som man överhuvudtaget gör i de strategiska. Man utgår från att Israel har kärnvapen, ja.

Men hur tungt är bevisen från Vanunu som kom med avslöjandet inifrån?

Bedömningen är väl att Vanunu nog trots allt så att säga spillt sanningen och att exakt omfattning och hur man ska tolka vad han har sagt, det är ju nog en svårare fråga Men jag tror nog att man bör utgå från att det är på det här viset. Jag har inte hört någon annan egentligen som säger någonting annat bland de som diskuterar de här frågorna. Ett tag var det så att det resonerades om Israel inte hade kärnvapen men 30 minuter efter beslut skulle man kunna sätta ihop de komponenter som ingick i ett kärnvapen. Jag tror alltså att vi bör utgå från att detta är sant.

 

MM, forskare vid Utrikespolitiska Institutet, hur säkert skulle du säga att Israel har kärnvapen?

Jag kan inte vara säkrare än vad NN är och jag tycker kanske om jag får lägga till i analyser här att det viktiga för Israel det är just den här offentliga hemligheten. För den tvingar ju alla grannländerna ta med i sin försvarsplanering möjligheten att Israel har kärnvapen. Och en politik som så vitt jag förstår har varit utomordentligt framgångsrik och så framgångsrik faktiskt att de egentligen inte skulle behöva själva kärnvapnen. Och om man sen ser på det tekniska som NN nämnde här så om Israel har några kärnvapen och hur långt de ha kommit och i vilken mån de är sammansatta eller inte, så är de ju plutoniumbaserade. Och med jämna mellanrum måste plutoniumet reformeras eftersom det som kemikalie betraktat är ganska geggig företeelse. Och därför skulle väl jag föreställa mig att det här beredskap för sammansättning kanske inte är felaktig slutsats.

Hur då menar du?

Att man har delarna isär. Och sedan så om det nu skulle bli aktuellt med insatts, att man då snabbt sätter ihop dem.

Vad skulle poängen vara med det?

Därför att kan man ju hålla kontroll på det här plutoniumet som annars kommer att gegga till sig i kärnladdningarna så de inte kommer att explodera i det ögonblick det behövs i så fall. Men, får jag lägga till det, det är min bedömning att det är den offentliga hemligheten som är det viktiga. Därför att Israel kan ju inte rimligen sätta in kärnvapen i händelse av ett krig. Därför att det politiska klimatet i världen som de då skulle ha ställt till med, det kan ju inte gynna någon som helst målsättning som de kan ha.

Men vad skulle i så fall hända om Israel skulle säga att landet har kärnvapen?

Det ska man inte vänta sig att de gör, därför att det är den offentliga hemligheten har ju varit så framgångsrik och dessutom är det så att om de skulle göra t.ex. ett kärnvapenprov så skulle den amerikanska kongressen på grund av lagstiftning i Amerika dra in det militära stödet som jag tror uppgår nu till 2-3 miljarder dollar om året och det är en risk de inte kan ta.

Finns det något som skulle pekar på att Israel inte har kärnvapen?

Nej, det är ju deras poäng att det ska pekas på att de kanske har kärnvapen. Hur det sen i vekligheten är, det vet man ju inte. Men det spelar ingen roll. Jag skulle vilja säga så att om det skulle ha några skulle det inte spela någon roll heller eftersom de är oanvändbara så vitt jag begriper.

Vi ska först höra vad israelerna själva anser om att landet anses ha kärnvapen. Vi har med oss Cordelia Edvardson, som är Svenska Dagbladets korrespondent i Jerusalem, Cordelia, vad säger israelerna om den här uppfattningen att Israel har massförstörelsevapen?

Cordelia Edvardson : Ja, de säger väl samma som sagts förut, att det här är en offentlig hemlighet och det är ingen som blir så där alldeles förfärligt upprörd över det. Därför att för israelerna är det så att det står inte överst på prioriteringslistan.

Cordelia Edvardson: Därför de (israelerna) är ju ganska medvetna om att i varje fall denna förmodan, omvärldens förmodan, att Israel har kärnvapen och även biologiska och kemiska stridsmedel är en livförsäkring. Alltså Simon Peres har ju gång på gång, och även andra, sagt att vi kommer aldrig att vara de första som använder sådana stridsmedel, massförstöresle-stridsmedel i området. Men därmed har han ju inte sagt att om vi blir trängda mot väggen eller snarare mot havet och det är det sista som återstår, då kommer vi inte heller att använda det, det har han inte heller sagt.

 ...

 

Louis Farrakhan
Benjamin Franklin
Luther

Our weakness...
We must know that our weakness is Israel's and jew´s strength.The regimes that are in power in our countries are like dead bodies, our "leaders" are politically finished. Instead of stepping down in honor, they cling bitterly to power and try to drag their peoples along into the precipice. In the first place, we must conquer tyranny, decadence and corruption in our own hearts and in our countries! Instead of giving up, we must work seriously to create the economic, political, military and social conditions for the future victory of the Justice. The future belongs to the forces of Islam. The Hezbullah, Hamas and the Jihad are the Islamic response to the Zionist challenge. The Islam began in the 6th century as a cultural, and spiritual movement against the superpowers of that time. The military strength of the Islam grew as a consequence of its spiritual strength. Today, capitulating before the jewish arrogance is not a solution; it is betraying the future generations. If we can not create victory today, we muste not create defeat ourselves. The least We can do is to capitulate without resisting. Any "solution" violently extorted, any unjust "peace" (capitulation) will be rejected by the future generations. The only real solution of the Palestinian question lies in the return of the Palestinian people to their fatherland.

Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami -
Box 316 - 10126 Stockholm, SwedenPhone:+46708121240

Compose your letter online. -Write toRdio Islam (New Email address)
French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Italian
Portugais
Spanish
Arabic
Suomi
Norsk
Danish
Romanian
Hungarian

HOME