Sionistiska tidskrifter

 
 

Index

Judisk Krönika

Menorah

Keren Kajemets tidskrift

Shalom över Israel/Löfteslandet

Israels vän

Judisk Tidskrift

 

 ***


Judisk Krönika

En tidskrift i sionismens tjänst

 
 

Omslag till tidskriften Judisk Krönika, nummer 6, 1997, som gör reklam för artikeln "Judar styr Hollywood - So what?" (se längst ner på omslaget).

 

Judisk Krönika är den svenska judenhetens främsta "kultur"-tidskrift. Som ni läsare sett så figurerar denna tidning ofta som en av våra källor för kartläggning av den judiska makten, och det är självklart eftersom denna tidning så glatt skryter om alla inflytelserika judar som har maktpositioner i det svenska samhället.

Judisk Krönika grundades redan 1932 av de litauisk-judiska bröderna Daniel och Simon Brick (f.ö. släkt med SVT Rapports Jane Brick).

Judisk Krönika är den sionistiska rörelsen tidskrift och bröderna Brick, hör till några av sionismens främsta förkämpar i detta land:

Daniel Brick (1903-1987), beskrivs i boken "Det judiska Stockholm" (sid. 52) som "förkämpen för sionism i Sverige" och på sid. 226, samma bok, berättas det hur "Daniel Brick, spelade en viktig roll för den judiska övervintringen. I förstadiet till den sionistiska information han spred i Judisk Krönika ingick planeringen av den nya staten Israel."

I sin dödsruna för Daniel Brick, publicerad på en helsida i Judisk Krönika, nr.2-1987, och signerad av representanterna från bl.a. de Judiska Församlingarna i Sverige, skriver man:

"Daniel Brick var under lång tid en förgrundsgestalt i det judisk-sionistiska livet i Sverige. År 1932 grundade han tidskriften Judisk Krönika. Den blev ett effektivt redskap i opinionsbildningen i Sverige för sionismen. Utan något ekonomiskt stöd från utomstående gav Daniel Brick oavbrutet ut tidskriften i 47 år och vann genom den såväl judiska som icke-judiska läsare för sionismens sak.

År 1979 övertogs Judisk Krönika av en tidskriftsstiftelse ansluten till de judiska församlingarna och fortsätter än idag att erinra om sin grundares bestående insats.

[...]

Vid sidan av sin journalistiska gärning stod Daniel Brick i ledningen för den sionistiska rörelsen i Sverige och representerade den på de sionistiska världskongresserna. När staten Israel grundades i maj 1948 utnämndes han till statens förste diplomatiske representant i Sverige."

Här avslöjas att Judisk Krönikas grundare "var under lång tid en förgrundsgestalt i det judisk-sionistiska livet i Sverige" som stod "i ledningen för den sionistiska rörelsen i Sverige och representerade den på de sionistiska världskongresserna" och t.o.m. blev staten Israels representant i Sverige.

Man konstaterar således att tidskriften Judisk Krönika "blev ett effektivt redskap i opinionsbildningen i Sverige för sionismen" varigenom Daniel Brick och hans politiska extremiströrelse "vann genom den såväl judiska som icke-judiska läsare för sionismens sak".

Och Expressen redaktören Carl-Adam Nycop skriver i boken "Det judiska Stockholm" (sid. 226):

"Annas [Riwkins] make, Daniel Brick, spelade en viktig roll för den judiska övervintringen. I förstadiet till den sionistiska information han spred i Judisk Krönika ingick planeringen av den nya staten Israel."

 

Jackie Jakubowski, Bertil Neuman och Tommy Ringart, skriver ett gemensam hyllningsbrev till Daniels broder Simon Brick (1901-1998), på hans 90-års dag (se Judisk Krönika, nr.3-1991), där de kallar Simon Brick för "en av de sionistiska föregångsmännen i Sverige".

Simon var dessutom ordföranden för den sionistiska organisationen Keren Kajemet Leisrael, den Judiska Nationalfonden.

 

 

Vi har här visat med citat från judiska källor att Judisk Krönikas grundare hör till "elit"skiktet bland de svenska sionisterna.

Då sionisterna har som taktik att försöka blanda om korten, och exempelvis när det gäller Judisk Krönika och diverse "kändisars" medverkan där, nedtona tidskriftens sionistiska profil, är det viktigt att även citera andra källor som bekräftar bilden av Judisk Krönika som ett instrument i sionismens tjänst.

Den judiske forskaren David Fischers doktorsavhandling "Judiskt liv - En undersökning bland medlemmar i Stockholms Judiska Församling", (Megilla Förlaget, Uppsala, 1996, sid. 39), skriver om 1948 då Israel skapades:

"[...] merparten av Sverige judar var positivt inställda till den zionistiska rörelsen, vars främsta tidskrift var Judisk Krönika."

Här kan vi läsa att den "zionistiska" rörelsens "främsta tidskrift" är Judisk Krönika.

 

Samme David Fischer - som ånjuter den Judiska Församlingens förtroende - skriver senare i en aktuell historisk bok om frimärken/post från det heliga landet där han kallar Judisk Krönika för en "sionistisk" tidskrift, svart på vitt.

 

Och den projudiska forskaren Karin Sjögren skriver i sin sammanfattning på svenska, till sin avhandling från 2001 vid Lunds Universitet med titeln "Judar i det svenska folkhemmet. Minne och identitet i Judisk krönika 1948–1958", där hon berättar hur:

"[...] Judisk krönika under 1950-talet intog en särställning som den svenska sionismens officiella publicistiska kanal för den politiska och allmänjudiska kulturkampen inte bara bland femtiotalets massmedier utan överhuvudtaget i en modern svensk judisk tradition [...]."

(Avhandlingen är publicerad på Brutus Östlings Bokförlag Symposion.)

Vi kan ge ytterligare överväldigande bevis för Judisk Krönika som megafon för sionismen i Sverige.

På ledarsidan av äldre nummer av Judisk Krönika står det uttryckligen att Judisk Krönika är organ för bl.a. de sionistiska organisationerna i Sverige! I äldre nummer från 1970- och 1980-talen kan man t.o.m. läsa på första uppslaget, där information om tidskriften presenteras, att "Judisk Krönika utges av Stiftelsen Judisk Krönika" där "stiftelsen" bl.a. består av supersionistiska organisationer som Zionistiska Federationen i Sverige, WIZO i Sverige, Keren Kajemet i Sverige, och Förenade Israelinsamlingen i Sverige (se exempelvis Judisk Krönika, nr.2-1982).

 

Ledarsidan till Judisk Krönika, nr.2-1979.
 

Sionistiska organisationer som Zionit - den Zionistiska Federationen i Sverige, och WIZO - den internationella sionistiska kvinnorganisationens svenska gren - har regelbundet annonsplats i Judisk Krönika, och artiklar i tidningen behandlar dessa organisationers verksamheter. 

En av tidningens framträdande redaktörer var under flera år var juden Roland Loefler, som efterträdde Daniel Brick som redaktör. Under några år på 1970-talet, innan Loefler blev chefredaktör för tidningen, var Loefler verksam som generalsekreterare för Zionistiska Federationen - Zionit - i Sverige. I en ledare för Judisk Krönika, nr. 2-1979, skriver Loefler om sin tidning Judisk Krönika:

"Vi har nu en representativ judisk rikstidning, som ges ut av en stiftelse bestående av de mosaiska församlingarna i Stockholm, Göteborg och Malmö samt de fyra större sionistiska riksorganisationerna."

Loefler har också varit chefredaktör för Förenade Israelinsamlingens tidskrift Menorah.

 

Judisk Krönika är också megafon för Israels propagandaorgan som Solidaritetskommittén för Israel och den mer sentida Svensk Israel-Information.

Den sionistiska organisationen Solidaritetskommittén för Israel har exempelvis en helsidesannons i Judisk Krönika, nr.1-1982, där man ber om "stöd för fortsatt informationsarbete om Israel", för att bemöta den "hatpropaganda" som "skadar Israels anseende" då Israel "blivit en internationell syndabock". Organisationen förespråkar i sin annons "Israels rätt att leva".

 

Annons i Judisk Krönika, nr.1-2/1971.

 

Således är inte Judisk Krönika, som den falskeligen utgör sig vara, en "kulturell" tidskrift, utan är också - och inte minst - en politisk tidskrift (eller snarare stridskrift) som framhärdar en viss politisk åskådning och ideologi - den sionistiska. Detta skall man ej förglömma och därför är de s.k. kulturjudarnas deltagande i denna tidning, ihop med en del icke-judiska opportunister och shabbez gojer (d.v.s. nyttiga idioter) också ett politiskt ställningstagande för sionismen och vad denna ideologi står för. 

 
  

Annons Judisk Krönika, nr.6-1978.

 

***

 

Israelagenten Jackie Jakubowski

 

För den som möjligen tänkte invända att det här kanske är en tidskrift gjord av Jackie Jakubowski, och en liten klick judar kring honom som inte är representativa för de svenska judarna kan det vara bra att veta att tidningen t.o.m. har sina redaktionella lokaler i den Judiska Församlingens församlingshus i Stockholm, och medlemskap i en judisk församling i Sverige gör att man får tidningen kostnadsfritt.

 

Den bästa karaktäristiken av den intrigante judiske redaktören Jackie Jakubowski, en man som verkar ha som hobby att ringa upp olikas antisionistiska dissidenter och kritiker och ställa hotfullt vinklade frågor, är den "Salt"-redaktören Jonas de Geer gjorde i sin ledare (sommaren 2000) då han kallas Jakubowski för en "obalanserad fanatiker". Ett omdöme som fick fanatikern Jakubowski att inleda en kampanj, via sina kanaler i Bonnier-pressens Expressen och DN mot den unge uppstudsige icke-juden - "gojen" - de Geer

 

  

Jackie Jakubowski, "PR-man" för Israel.

Jackie Jakubowski är en tvättäkta judisk rasist och åsiktsförtryckare. Han påstår sig vara flykting från "antisemitismen" i födelselandet Polen, och kom därför som "flykting" till Sverige 1970. Han påstår sig alltså ha varit i en en situation där man önskade beröva honom hans medborgerliga rättigheter och nedtrycka hans yttrandefrihet. Det intressanta är att se hur denne "flykting" Jakubowski i sin skrivargärning och med de aktioner han iscensätter, just har som huvudmål att - i sitt nya hemland Sverige, det land som öppat sin gräns och tagit emot honom - verka för att beskära de mest elementära rättigheterna hos de svenskar som är Jakubowskis politiska motståndare. En oerhörd fräckhet av det typisk judiska slaget.

Jakubowski vill införa ett totalitärt samhälle styrt av oskrivna judiska lagar där dissidenter skräms till tystnad och förgörs socialt och ekonomiskt.

Jackie Jakubowski är inget annat än en judisk propagandist som verkar för staten Israel bakom masken av "chefredaktör" och "kulturskribent".

I en artikel i Judisk Krönika, nr.2-1979, berättas om ett möte mellan "ett tiotal professionella judiska PR-män från åtta europeiska länder", ett möte som hölls i Köpenhamn 1979 för att diskutera "hur Israel framställs i massmedia i Europa" och där representanterna från Sverige angavs vara Jackie Jakubowski och Roland Loefler. Mötet hölls i regi av World Jewish Congress.

Således anger Judisk Krönika Jakubowski för att vara en "professionell judisk PR-man". Detta var innan Jakubowski blev Judisk Krönikas nye chefredaktör.

Jackie Jakubowski har också varit informationssekreterare för den proisraeliska propagandaorganisationen Solidaritetskommittén för Israel. I den sionistiska tidskriften Menorah, nr. 4-1988, berättas det i en artikel om Solidaritetskommittén och dess dåvarande sammansättning och styrelse, att "Jackie Jakubowski är informationssekreterare".

 

 

Jackie Jakubowski har också publicerat sin lilla avhandling "Jewish Identity in Sweden: From Mosaic Citizen to Zionist Jew" (1986), som f.ö. också i titeln illustrerar det Radio Islam talar om - nämligen de svenska judarnas identifikation med sionismen och dess Israel.

Jakubowski har också en tvillingsyster i de israeliska armén, vilket han själv avslöjar i is bok "Judiska prövningar och omprövningar" (Brombergs, 1992, sid. 6), där han talar om att: "[...] min tvillingsyster är officer i den israeliska armén, [...]."

Med detta i beaktande förstår man ytterligare Jakubowskis militanta sionism, då han t.o.m. har en nära anhörig i den judiska statens terroristiska militär.

Jakubowski samarbetar också med WIZO och han deltog som inbjuden talare med anförande i WIZO:s - den internationella sionistiska kvinnoorganisationens - PR-seminarium som hölls i december 1981 på Stockholms Judiska Center (se Judisk Krönika, nr.1-1982).

Och när Israel ligger risigt till, då åker Jackie ned till de sina för att visa sin solidaritet.

Jackie Jakubowski åkte 1991 med en delegation från judiska församlingen i Sverige till Israel under det s.k. Gulfkriget som en solidaritetsresa. Där träffade de bl.a. Israels premiärminister Yitzhak Shamir (se bild nedan), och Jakubowski redogör i en känslomässig ledare i Judisk Krönika, nr.2-1991, om denna resa och hur han och hans delegation:

"[...] mötte under en timme en ovanligt pratsam premiärminister Shamir, [...]."

I samma ledare talar Jakubowski om sin väckelseliknande upplevelse:

"Vi upplevde nämligen att vi blev en del av denna nation [i.e. Israel][...]."

"Vi [delegationen] upplevde, kanske starkare än någonsin tidigare, en känsla av tillhörighet i vårt folks historia och framtid. Vi bekräftade för oss själva att vår judiska identitet, vår samhörighet med Israel betyder något." 

Jakubowski går vidare in på sina sionistiska visioner:

"Det är inte heller ett mirakel som kommer att ordna bostäder, mat och arbete åt de hundratusentals nya israelerna. Det är ett mirakel nog att de fått lämna Sovjet och Etiopien efter år av kamp och förföljelse. Det måste till en ekonomisk uppoffring som staten Israels medborgare kommer att bära.

Men inte heller någon av oss, judar i disasporan, har rätt att undandra sig sitt ansvar! Att vara med om detta historiska projekt är ett uttryck för solidaritet med våra bröder och systrar som sökt och fått ett hem i Israel.

Men i första hand är det ett uttryck för solidaritet med sig själv. Ett bevis på att vår judiska identitet betyder något för oss, att vårt [Sic! Skall säker vara "vår"] samhörighet med Israel inte är en tom deklaration."

 

Jackie Jakubowski, Judisk Krönikas chefredaktör poserar på bild tillsammans med Israels blodsbesudlade premiärminister Yitzhak Shamir, under ett solidaritetsbesök i Israel under det pågående Gulfkriget, 1991. Terrorgruppledaren Shamir (från Stern-ligan) är bl.a. känd som den som beordrade mordet på den svenske FN-diplomaten Folke Bernadotte. Andra kända svenska judar som inte skäms för att ställa upp på bild tillsammans med Shamir är Morton Narrowe, dåvarande överrabbin i Stockholm samt Salomo Berlinger, Stockholms Judiska Församlings dåvarande ordförande.
Bild och bildtext taget från tidskriften Judisk Krönika, nr.2-1991.

 

Och i en ledare i Judisk Krönika, nr.2-1989, avslöjar Jakubowski, sin pro-Israelism (understrykningar av Radio Islam):

"Vårt stöd för och vår samhörighet med Israel fordrar att vi i dessa, kanske mest kritiska tider i hela konfliktens historia, tar ställning och uttalar vår mening.

Detta engagemang och denna öppenhet kan ske samtidigt som vi slår vakt om Israels intressen och är kritiska mot den svenska utrikespolitikens ensidighet eller massmedias obalanserade vinklingar." 

 

Helt i linje med Jakubowskis sionistiska åtaganden är han tillika medlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism.

Jackie Jakubowski donerar också pengar till sionistiska projekt i Israel. I nyårsnumret av Keren Kajemets tidskrift 1991 (8/9-1991) kunde man exempelvis se honom uppradas som en av donatorerna.

 

 

DN, 23/11-1996.

  

***

 

Övriga medarbetare på Judisk Krönika

 

Vi kommer här lite kortfattat nämna andra judar som gjort sig kända i den icke-judiska världen och som tillhör Judisk Krönika:

För nummer 2 av Judisk Krönika,1996, är Arne Lapidus gästredaktör för hela tidskriften, då Jackie Jakubowski är pappaledig (Jackie just fått sin son "Noa"). Lapidus skriver således också ledarkrönikan i detta nummer. Arne Lapidus är ingen annan än Bonnier-tidningen Expressens Israelkorrespondent. Därför är det klart intressant att se honom i rollen som temporär redaktör för denna sionistiska tidskrift. Under många år har Lapidus varit Judisk Krönikas medarbetare i Israel med regelbundna krönikor. Även Expressen-journalisten, judinna Christel Persson har skrivit i Judisk Krönika.

Och den ungerske juden Gabi Gleichmann var med i Judisk Krönikas redaktionskommitté (se exempelvis Judisk Krönika 1984) och 1985 var han ställföreträdande redaktör då Jakubowski var i USA. Gleichmann har även varit biträdande kulturredaktör på Expressen och ordförande för författarorganisationen Svenska PEN.

David Grossman är sedan länge verksam på Judisk Krönika. När tidningens ordinarie chefredaktör Jackie Jakubowski var tjänsteledig från Judisk Krönika 1985 för att studera i USA var det David Grossman som var tidningens ställföreträdande redaktör ihop med dåvarande Expressen-juden Gabi Gleichmann. Grossman var senare redaktör för Judisk Krönikas bilaga "Magasinet" och sedan slutet av 1990-talet tillhör han Judisk Krönikas redaktionskommitté. David Grossman har också bland vad judarna kallar hans "judiska meriter" (Judisk Krönika, nr.3-1985) arbetat på den Judiska Studentklubbens närradio, de sionistiska tidskrifterna Fred i Mellanöstern, Fokus samt Sovjets Judar-bulletinen. Under 1980-talet var Grossman teater- och filmreporter på Svenska Dagbladet och innan SvD var han journalist på tidningar som Se, Reportage och Expressen. På 1990-talet var han under en period chefredaktör för den lokala "Tidningen Södermalm" i Stockholm och under 2003 är han journalist på Bonnier-tidningen Stockholm City.

Dorotea Bromberg har också varit med i Judisk Krönikas redaktionskommitté (se Judisk Krönika 1984). Dorotea Bromberg är förläggare för Brombergs Förlag och dotter till den numera framlidne polske juden Adam Bromberg.

Den tidigare överrabbinen i Stockholm, Morton Narrowe, var också tidigare med i Judisk Krönikas redaktionskommitté (se Judisk Krönika 1984, 1985), vilket ånyo visar på de starka banden mellan sionismen och den judiska s.k. "religionen".

Den ungerske juden László Hámori (1911-1984, ursprungligen "Deszö Salamon") var under det tidiga 1980-talet med i Judisk Krönikas redaktionskommitté och han har också suttit i redaktionskommittén för Förenade Israelinsamlingens tidskrift "Menorah". László Hámori var skribent i bl.a. Svenska Dagbladet.

Jan-Erik Levy är en annan jude som tidigare var med i Judisk Krönikas redaktionskommitté (se Judisk Krönika 1984). Jan-Erik Levy var tidigare ansvarig utgivare för Judisk Krönika (1982), är verksam i Judiska Församlingen i Stockholm och medlem i World Jewish Congress. Likt Jakubowski är Levy också medlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism.

Harry Amster, tillhör Judisk Krönika och ingick i Judisk Krönikas redaktionskommitté (1982). Han är därutöver reporter i Svenska Dagbladet.

Lars Dencik, judisk professor i socialpsykologi, sitter som redaktionskommittén Judisk Krönika samt är regelbunden skribent i tidskriften.

Mikael Kamras, direktör och VD för Proventus samt ordförande i Stiftelsen Judisk Krönika (1998). Anknuten till det folkpartistiska Bertil Ohlin Institutet.

Awiwa Keller, judisk journalist på Dagens Nyheter, sitter också i redaktionskommittén för Judisk Krönika.

Monica Nagler, kulturjournalist vid Sveriges Radio. Medlem i Judisk Krönikas redaktionskommitté. F.d. ordförande för Svenska PEN. Gift med Gerald Nagler som är judisk ordförande för Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter.

Bertil Neuman, bakom "Kicki och Bertil Neumans fond". Styrelseledamot och ordföranden i Stiftelsen Judisk Krönika (1991). Far till Svenska Dagbladet-journalisten Ricki Neuman som brukar skriva i Judisk Krönika.

Tommy Ringart, f.d. redaktör för "Magasinet" i Judisk Krönika samt tidigare redaktör och ansvarig utgivare för den judiska närradion i Stockholm, Radio Shalom. Tommy är bror till TV-sportens Artur Ringart som numera är ordförande för Förenade Israelinsamlingen.

Robert Rock, numera avliden jude som var verksam på Svenska Dagbladet 1950-1985, bl.a. som ledarskribent. Rock tillhörde redaktionskommittén på Judisk Krönika och Förenade Israelinsamlingens tidskrift "Menorah". Rock var också chefredaktör för tidskriften Svensk Israelisk handel. Robert Rock tilldelades på den Zionistiska Federationens Jerusalempris 1994, (se Menorah, nr. 2-1994), ett pris just för särskilt aktiva sionister.

Sigvard Rubenowitz (född 1925), var 1992-1998 ordförande i Judiska Församlingen i Göteborg och även styrelseledamot i Judisk Krönika (1999). Rubenowitz var tidigare rektor vid Socialhögskolan i Göteborg 1969-1970 och är professor i tillämpad psykologi vid Göteborgs Universitet sedan 1970.

Hagge Geigert, den kände TV-profilen som under en lång tid hade en kolumn i Judisk Krönika där han skrev under rubriken "Hagges klagomur".

Kaj Schueler, jude och filmrecensent i Judisk Krönika. Därtill tidigare med i redaktionen för tidningen Moderna Tider (under juden Göran Rosenbergs ledning) och senare filmrecensent i Svenska Dagbladet.

Nina Solomin, sitter också i redaktionskommittén på Judisk Krönika. Solomin har också varit redaktör för Judisk Krönikas ungdomsbilaga "Mish Mash". Nina Solomin är kulturjournalist och litteraturkritiker på Svenska Dagbladet och på senare tid i Dagens Nyheter.

Benjamin Wolff, medlem av Judisk Krönikas redaktionskommitté och kusin till Rikard Wolff. Arbetar också som "dokumentärfilmare".

Peter Luthersson, tidigare kulturchef på Svenska Dagbladet, sitter sedan 2002 i Judisk Krönikas redaktionskommitté.

 

Utöver alla dessa namn finns det hundratals judar från vårt judiska etablissemang som förr eller senare figurerar i Judisk Krönika.

 

***

 

Medverkan i Judisk Krönika - att likställa med stöd för sionismen

 

Ett bra sätt att få en överblick över den judiska maffian i Sverige och dess medlöpare, nyttiga idioter och opportunister, får man genom regelbunden läsning av de judiska tidskrifterna, där Judisk Krönika är särskilt talande.

Som vi visat ovan är Judisk Krönika ingen neutral tidskrift. Precis som sionisterna gör ett nummer om Radio Islams medarbetare skulle börja skriva i s.k. "nynazistiska" skrifter , låter vi uppmärksamma olika kändisars medverkan i sionisttidskriften Judisk Krönika och ser deras medverkan som ett stöd för sionistideologin.

Det är våra fasta övertygelse, efter år av forskning kring ämnet och samlad erfarenhet, att det inte är en slump att vissa medlemmar av det svenska etablissemanget "råkar" skriva i just denna minoritetstidskrift.

Bara genom att ta ett slumpmässigt nummer av Judisk Krönika, i detta fall nummer 6, 1984, och se vilka som de avtackar för samarbete med tidskriften under detta år, så ser man flera namn från det svenska politiska och kulturella etablissemanget (markerade med röd text):

 

ETT STORT TACK TILL ALLA DE SOM MEDVERKAT I JUDISK KRÖNIKA UNDER 1984:

Max Adler, Per Ahlmark, Rachel Apelblat, Moshe Apelblat, Tobias Berggren, Boris Beltzikoff, Edgar Broufman, Mundek Braun, Georg Braun, Jerker Belvert, Anette Birnbaum, Anders J Carlberg, Sixten Chudi, Franz T Cohn, Ellen Dahlberg, Michael Druker, Eva Dickson, Lars Dencik, Berith Enk, Charlotte Ettlinger, Kaj Ettlinger, Kerstin Eklund, Georg Eisman, Alain Finkielkraut, Dan Fibert, Pål Friberg, Morris Fred, Dan Gordon, Berndt Fürst, Paul Fränkel, Margot Friedman, Stephen Farran-Lee, David Fischer, Gabi Gleichmann, Leon Gerson, Marianne D Goldman, David Grossman, Anita Gradin, Lars Gustafsson, Evelyn Gottlieb, Peter Guter, Kristian Gerner, Svante Hansson, Werner Hauser-Gronowitz, Anna Hirschfeld, Disa Håstad, Göran Holmberg, Stefan Jensen, Andres Küng, Danilo Kis, Hans W Levy, Jan-Erik Levy, Ingrid Lomfors, Erwin Leiser, Jörgen Lööf, Jörgen Lazar, Boris Lewinschal, Ivar Müller, Leif Nelson, Ricki Neuman, Renée Neuman, Morton Narrowe, Cynthia Ozick, Lena Posner, Salle Rytz, Robert Rock, Josef Ram, Helena Raber, Reuven Rubin, Tommy Ringart, Harry Rubinstein, Bertil M Rubinstein, Salomon Schulman, Josephine Siskind, Stefan Meisels, Theodor Soback, Leopold Sommerfelt, Josef Sendowski, Krister Stendahl, Frans Sved, David Schwarz, Tomas Z Sallmander, Mirjam Sterner-Carlberg, Sara Saks, Willmar Sauter, Judith Vogt, Jonas Widgren, Robert L Wolkoff, Jan Erik Wikström, Carl-Otto Werkelid, A BYehoshua

 

En mängd företag annonserar också i Judisk Krönika. Ofta kan dessa annonser härledas till judiskt inflytande i de berörda företagen.

I Judisk Krönika, nr.2-1996, annonsdelen, kan man finna helsidesannons för Björn Borg varor samt annonser för Stockholms Auktionsverk och Mc Donalds.

 

 

***

 

Thomas Nydahl är en författare som anges som icke-jude och som länge prostituerat sig för sionisterna då han bl.a. varit flitig skribent i Judisk Krönika i nästan 20 år.

Han såg dock att hans fortsatta medverkan i denna tidskrift skulle ses som ett stöd för den militaristiska och aggressiva sionismen och våren 2002, i samband med al Aqsa Intifadan och den israeliska terrorn, gjorde Nydahl plötsligt avbön från sina tidigare sionistiska villfarelser. En avbön där han skrev ett klart läsvärt öppet brev riktat till Judisk Krönikas chefredaktör Jackie Jakubowski och som publicerades i tidskriften Ordfront Magasin, nr. 4-2002, och som vi här återger i sin helhet.

I sitt brev anklagar Nydahl Jakubowski för att bl.a. "i allt högre grad gjort dig till talesman för den brutala ockupationen av Palestina" och varnar för att Judisk Krönika under Jakubowskis ledning är på väg att bli "ett krigshetsande organ för etniskt definierat hat".

 
 

Artikel från Judisk Krönika, nr.4-1998.

Den judiska familjen Bonnier ordnar fest för sionismens ledande tidskrift i Sverige - Judisk Krönika. Festen hölls hemma på förlagsfamiljen Bonniers lokaler i Nedre Manilla. Värdar var Eva Bonnier, VD för Albert Bonniers Förlag AB, samt Jeanette Bonnier, styrelseledamot i Bonnierkoncernen och ledamot i AB Kvällstidningen Expressen och Dagens Nyheter.

Kom ihåg den här artikeln nästa gång du hör någon från Israel-maffian i media lögnaktigt säga att "Bonniers inte är någon judisk familj längre".

Observera också närvaron av Svenska Akademie ledamoten Per Wästberg, officiellt döpt som kristen, men född av en judisk mor (klanen Hirsch).

Kom också ihåg att Judisk Krönikas chefredaktör, den polskfödde juden Jackie Jakubowski, har arbetat som "PR-man" för Israel.

 

 

 ***


Menorah
 

Förenade Israelinsamlingens tidskrift, Menorah, grundades 1971. Menorah är kvartalstidskrift och utges f.n. i ca 13.500 ex. Den skickas till medlemmar av de judiska församlingarna i Sverige, samtliga donatorer till organisationen och andra "Israelintresserade" i hela Sverige, samt i viss utsträckning till Danmark, Finland, Norge och andra länder. Medlemmar i Samfundet Sverige-Israel får tidskriften gratis, vilket i sig avslöjar denna tidskrifts koppling till denna sionistorganisation.

Menorah utgör också ett vapen i sionisternas propagandakrig, och man skryter med att den distribueras till opinionsbildare: "600 opinionsbildare får Menorah." (Se exempelvis "Menorah", nr.3-1999, sid. 27.)

Det speciella med Menorah är att dennas tidning förutom en del tomma artiklar om hur fantastiskt det är i Israel innehåller sida upp och ner med annonser för olika företag som genom dessa annonser ger sitt stöd för Israel.

Företag som Crescent, McDonald´s, Björn Borg, Kosta Boda.

I artikeln om hur Menorah mobiliserar stöd för Israel skriver vi mer om detta och listar upp några av de företag som figurerar i tidskriften med regelbundna annonser.

 

***

  

Bland kända sionister med nära band till tidskriften ses:

Allan Schulman, känd TV-producent (bl.a. "Hylands hörna"), var under många år Menorahs chefredaktör.

László Hámori, ungersk jude som bl.a. ingick i den judiska tidskriften Judisk Krönikas redaktionskommitté och som även suttit i redaktionskommittén för Menorah. Under en period föreståndare för den Judiska Församlingen i Stockholm. I den icke-judiska världen var Hámori känd som skribent i kultur och utrikespolitik på Svenska Dagbladets sidor.

Inga Gottfarb, en gammal judisk aktivist också aktiv i organisationerna Svenska Kommittén mot Antisemitism, Förenade Israelinsamlingen och Östersjöjudiskt Forum. Syster till den kände judisk advokaten Ragnar Gottfarb.

Göran Holmberg, f.d. ordförande för Samfundet Sverige-Israel. F.d. presschef på KF och ombudsman i kooperationens förhandlingsorganisation KFO. Mångårig krönikör i Menorah.

Roland Loefler, f.d. chefredaktör på Judisk Krönika och f.d. generalsekreterare för Zionistiska Federationen - Zionit - har också varit chefredaktör för tidskriften Menorah.

Renée Neuman, en judinna som skriver i Menorah men som även varit Israelkorrespondent för iDAG-Göteborgs-Tidningen och norska Arbeiderbladet.

Anders H. Pers, sionist och f.d. huvudredaktör och ansvarig utgivare av Vestmanlands Läns Tidning samt f.d. ordförande för Tidningarnas Telegrambyrå (TT), styrelseledamot i Sveriges tidningsutgivare (TU) och f.d. styrelseledamot i TV4. Anders H. Pers tillhör Menorah och är fr.o.m. nummer 3-1999, ansvarig för dess israelsektion - "Israeliana".

Enligt "Menorah", nr.2-1999, sid. 35:

"Med början i septembernumret kommer Anders H. Pers att medarbeta i Menorahs Israeliana. Anders, som bor i Hallstahammar utanför Västerås, har i många år varit redaktör för Vestmanlands Läns Tidning, där han fortsätter att skriva.

Vi välkomnar Anders till den nya journalistiska uppgiften."

Robert Rock, numera avliden jude som var verksam på Svenska Dagbladet 1950-1985, bl.a. som ledarskribent. Rock tillhörde redaktionskommittén på Judisk Krönika och skrev också som krönikör i Förenade Israelinsamlingens tidskrift Menorah, där han var medarbetare sedan 1971 och redaktionskommittémedlem. Rock var också chefredaktör för tidskriften Svensk Israelisk handel. Robert Rock tilldelades på den Zionistiska Federationens Jerusalempris 1994, (se Menorah, nr.2 1994), ett pris just för särskilt aktiva sionister.

Kristian Gerner, numera känd som forskare och professor i historia samt tidigare ordförande för Svenska Kommittén mot Antisemitism. På 1980-talet kunde man se Gerner skriva artiklar i denna sionistiska tidning, exempelvis i Menorah, nr.2-1984, där tidskriften f.ö. påpekar att Gerner "har en judisk mor", som en delförklaring till hans engagemang.

Willy Silberstein, judisk journalist som numera är känd som politisk reporter på Sveriges Radio P1 och Eko-redaktionen. Under 1980-talet satt denne Silberstein som redaktionskommittémedlem i Menorah ihop med fanatiska Israelanhängare som Hámori, Schulman och Rock. Silberstein skrev själv långa sionistiskt inspirerade artiklar i tidskriften under denna epok.

Fredrik Malm, "journalist" och ordförande i Liberala Ungdomsförbundet samt Expo-aktivist. Skriver en krönika i Menorah, nr.4-2002.

 

I Menorah, nr.1-1995, skryter man också om alla de kändisar som figurerat i tidskriften under åren:

"Och vilka medarbetare vi haft! Låt mig bara nämna några. Hemming Sten, Agne Hamrin, Einar Rimmerfors, Sven Gillsäter, Bernhard Tarschys, Per Ahlmark, Viveka Heyman, Samuel Sollerman, Anita Goldman, Willy Silberstein, Margaretha af Ugglas och ännu flera. Cordelia Edvardson var länge en flitig medarbetare. K G Arrbäck företrädde Samfundet Sverige-Israel på ett föredömligt sätt. Madeleine Pyk skrev två artiklar, "I Roms judiska kvarter" och "Israel i Paris", båda med utsökta illustrationer."

 

***


 
Keren Kajemets tidskrift
 

Omslaget till Keren Kajemets tidskrift för 27:e januari 1994.
Dåvarande statsministern Ingvar Carlsson med judisk kalott på huvudet i färd med att plantera träd i Israel.

Detta är tidskriften kopplad till den sionistiska organisationen Keren Kajemet Leisrael - KKL - "Trädplanteringsfonden" eller Judiska Nationalfonden. För att läsa mer om denna organisation hänvisar vi till det textavsnitt i översikten om de sionistiska/judiska organisationerna i Sverige.

I Keren Kajemets tidning publiceras annonser med namn på judar och sionistsympatisörer som donerat pengar till organisationen och därigenom förärats med framförallt trädplanteringar i det ockuperade Palestina.

Det är uppenbart när man ser dessa annonser att de utgör en del av en patetisk tävlan mellan de välburna judarna om vem som är mest "sionistisk".

 

 

Annons i Keren Kajemets tidskrift, 5:e februari 1996, med priserna för de olika planteringsalternativen. Resonemanget är; ju mer pengar man ger ju mer judiskt och sionistiskt man utmärker sig.

 

Annons för trädplantering i Israel för att hylla Dagens Nyheters Mellanöstern-journalist Agne Hamrin - "en Israels sanna vän".
Annonsen från Keren Kajemets tidskrift, nyårsnumret 1984.

 

***


Shalom över Israel/Löfteslandet
 

Shalom över Israel/Löfteslandet är skriftligt organ för organisationen med samma namn som vi skriver mer om i en sektion särskilt om denna judaiserade pseudokristna organisation.

I denna tidskrift fyller man sida upp och sida ner med propaganda om den gulliga judiska staten som är omringade av hotfulla blodtörstiga araber som är för onda för att förstå att den lilla judiska staten inget annat önskar än fred - "shalom" - och utveckling och välstånd för regionen.

Att Israel grundats som ett resultat av den etniska rensningen av hundratusentals palestinier från deras rättmätiga fädnersland skall araberna ignorera och acceptera, allt annat är enligt skribenterna på denna tidning bara uttryck för avundsjuka mot judar och den eviga "antisemitismen".

 

***


Israels Vän
 
 

 

Omslag till tidskriften "Israels Vän", nr. 2-2002.

Notera att man hänger sig åt judendomen och judisk symbolik, i detta fall med kalottbärande judar och den för judendomen så centrala "klagomuren" i Jerusalem. Man skriver här också:

"Israel behöver idag förbedjare och i förbönstjänsten kan vi alla delta."

Kristna skall alltså bedja för judestaten Israel, en rasist stat som diskriminerar kristna och alla andra icke-judar!

"Israels Vän" är en fanatiskt prosionistisk tidskrift utgiven av s.k. "kristna" sionister, kopplad till organisationen Israels Vänner (Evangeliska Israelmissionen) .

Det första numret av tidskriften kom ut redan 1927, således mer än 75 år av propagandaarbete i Sverige.

Tidskriften och dess redaktion stödjer reservationslöst staten Israel och man ger gladeligen insamlade pengar till sionistiska ändamål.

Nyttiga idioter i sionismens tjänst. "Kristna" från organisationen "Israels Vänner" lämnar över pengar de samlat till juden Ulf Cahn, generalsekreterare i Förenade Israelinsamlingen, som ser till att vidarebefordra dem till Israel för att befästa ockupationen av bl.a. kristna palestinier.

Bild och bildtext från "Israels Vän", nr. 4-1999.

 

***


Judisk Tidskrift
 

Den judiska tidskriften Judisk Tidskrift, är en numera nedlagd judisk tidning som förr var konkurrent till Judisk Krönika. De två judiska utgivarna Simon Aberstén och Marcus Ehrenpreis var kopplade till Judisk Tidskrift där Aberstén också skrev i Göteborgs-Posten och Ehrenpreis (1869-1951), var överrabbin i Stockholm fr.o.m. 1914 och sionistisk medarbetare med sionismens fadergestalt Theodor Herzl.

Hugo Valentin (1888-1963), var redaktör för Judisk Tidskrift sedan 1949. Valentin deltog 1933 i grundandet av Svenska Zionistförbundet och har bl.a. skrivit böcker som "De svenska judarnas historia" (1924),"Zionismen" (1933), "Antisemitismen i historisk och kritisk belysning" (1935), "Kampen om Palestina" (1940), "Zionismen som dröm och verklighet" (1950), "Antisemitismen, en fara för folk och individ" (1950) och slutligen "Judarna i Sverige" som kom ut när han dog.

 

***
 


Top      Index      Person-index      Home