-French

-English

-Svenska

-Deutsch

-Russia

-Italian

-Portug

-Spanish

-Arabic

-Suomi

-Norsk
HOME

Ett liv för frihet
biografi av
Ahmed Rami


(ZIP)
© Ahmed Rami, ISBN. 91-971094-l-X Kultur Förlag
. *
Författarens adress:
Box 316, 101 26 Stockholm. Tel 0708121240.
Boken kan beställas genom bokhandeln
eller genom att sätta in 180 kr på Pg Pg 488 90 62-8.
 

 

BOKEN SOM AVSLÖJAR SIONISMEN

 

"Radio Islam, ett närradioprogram i Stockholm som blivit omdebatterat i hela landet på grund av påstådd antisemitism, nazism och Gud vet vilka tillmälen som kommit den minst sagt modige utgivaren Ahmed Rami till del, har lyst upp den grå svenska bokmarknaden med en bok som är något av det mest intressanta som utgivits i Sverige inom avdelningen politisk litteratur de senaste åren. Boken, Vad är Israel?, (Kultur Förlag, Box 316,101 24 Stockholm 1) får aktualitet i ljuset av det folkmord som just nu äger rum i samband med intifadan, det palestinska uppror som på Västbanken med bestialisk och systematisk grymhet höljs i blod av "Mellanösterns enda demokrati".

Ahmed Rami är politisk flykting från Marocko. Han har som doktorand i statskunskap forskat i Palestinakonflikten, sionismen och nasserismen. Radio Islams sändningar startade i mars 1987. Flera gånger anmälda av judiska intressen och dess marionetter för "hets mot folkgrupp" har de dock - intill helt nyligen då man uppenbarligen bestämt sig för att sätta in en avgörande stöt - friats med en förvånansvärt vidsynt justitiekansler som främsta bundsförvant. Ahmed Rami har kunnat fortsätta att informera om konflikten, om fördrivningen av palestinierna från ett land som är deras, ockuperat av det judiska "herrefolket", av Gud och bibeln predestinerat att som herrens förlängda arm behärska och undertrycka en hednisk, barbarisk omvärld. Boken Vad är Israel? återger i stort vad som sänts under Radio Islams första arbetsår och informerar ingående om sionismens historia, det judiska inflytandet i Förenta Staterna, de för staten Israel legitimerande lögnerna och innehåller dessutom fullständiga utskrifter av intervjuer med Per Gahrton och Syster Marianne. Den senare får för sin medverkan löpa gatlopp i pressen, jagad av den svenska demokratins journalister, aldrig sena att springa ärenden åt mosaiska församlingen och nationalsocialismens numera mycket välmående "offer".

Några stickprov skall vi göra bland det myller av ovedersägliga fakta som boken Vad är Israel? formligen svämmar över av i en fascinerande variant av orientalisk historierevisionism. Ahmed Rami skriver i inledningen om det otillåtna, oanständiga, rentav brottsliga i att ifrågasätta sionismen: vi får agitera för vilka himlastormande läror vi önskar om vi har rågången till det tabubelagda klar för oss. Det fundamentala och riktiga i sionismen och staten Israel må lämnas ifred.

Dessa ting mår bäst av att höljas in i den allsmäktiga propagandan, emanerande från den judiska opinionsmaffia som i häpnadsväckande grad styr nyhetsförmedling och all världens politiska idéer och preferenser. Judarna är det utvalda folket, kritikern en djävul i människoklädnad, en "nazistisk judebödel" som måste oskadliggöras. Hur har, frågar sig Ahmed Rami, Israel kunnat skaffa sig denna position som den heligaste av kor bland världens länder? Sionismen är svaret. Dess grundpelare enligt den gammaltestamentliga tron är följande:

1. Judarna är Guds utvalda folk.

2. Judarna har rätt till allt land från Nilen till Eufrat - Storisrael. Moshe Dayan har yttrat att Israels gräns är dit Israels armé kan nå.

3. Judarna har rätt att döda, fördriva och förslava inom det utlovade landet. I Torah - de fem Moseböckerna - ges himmelsk sanktion för upphävandet av alla moraliska skrupler gentemot andra folk. I Jesaja, 60:onde kapitlet, heter det: "Ty det folk eller rike som ej vill tjäna dig skall förgås; ja, sådana folk skola i grund förgöras."

Sionismens anhängare är ofta okritiska och okunniga, men inser att en närmare analys skulle ge palestinierna rätt och detta vore katastrofalt för Israel. Ett indraget bistånd från USA medför ovillkorligen ekonomisk bankrutt, Israel sjunker med sin överdimensionerade krigsmakt likt Atlantis i havet. Därför är sionismen nödvändig. Därför måste dess belackare dränkas i en flodvåg av propaganda. Den är en världsomspännande ideologi som gör anspråk på judars lojalitet i alla länder. Den är kolonialistisk och imperialistisk då den trängt undan Palestinas ursprungliga invånare. Dess grepp om film- och TV-bolagen kan lätt konstateras - antalet produktioner, sentimentala och gråtmilda, med marterade judar i huvudroll efter huvudroll, är oräkneliga. Sionismen är en maffia eller ett frimureri vars primära syfte är att lära sitt folk att dess främsta lojalitet alltid är Israel. Det finns en uppsjö av föraktfulla uttalanden av sionistledare om palestinier, araber och muslimer. T ex har en inflytelserik israelisk tidning skrivit: "Islam är fienden till all fruktbar tanke, alla verkliga initiativ och alla produktiva idéer. Islam har inte åstadkommit något gott i det förflutna, och kommer aldrig heller att göra det i framtiden. Islam representerar mörk reaktion för hundratals miljoner mänskliga varelser."

Det redogörs vidare i boken för hur sionisterna lurade till sig Palestina under falska förespeglingar om ett "nationalhem" istället för en judisk stat; hur sionister organiserade Gulag i Sovjet och för myten om det eviga förföljda judiska folket. Ahmed Rami tecknar en bild av den judiske guden Jahve, som från sin grymma tron påbjuder sitt folk att i rasistiskt förakt krossa sina motståndare.

Ett omfattande kapitel ägnas den judiska lobbyn i USA. Den dirigerar USA:s politik i Mellanöstern, styr genom det för lobbyn förmånliga elektorssystemet valet av presidenter, biter med hjälp av sina män och kvinnor sig fast i varje del av den amerikanska förvaltningen och politiken. Jimmy Carter lär t ex ha varit helt snärjd i lobbyns garn utan minsta manöverutrymme i sin utrikespolitik. Lobbyn har grepp om arbetarnas såväl som om arbetsgivarnas organisationer, med sitt stora kontaktnät - 55000 medarbetare. 1987 händer få saker i USA och världen som inte kommer dess agenter till del. En svacka i inflytandet förekom endast under Eisenhower, hjälten från kriget som tvingade Israel till reträtt vid Suezkrisen - presidenten hotade att dra in all hjälp vilket fick effekt.

Vidare kartläggs Waldheimaffären och Ahmed Rami påpekar att kampanjen inte främst var avsedd att skada den kandiderande f d generalsekreteraren - man kände sedan gammalt till hans förflutna - den skulle istället skada Österrike. Landets Mellanösternpolitik hade länge upplevts som alltför arabvänlig, nu gavs man chansen att utmåla österrikarna som en samling obotliga gamla nazister. För mycket sagt att man lyckades...

Slutligen sammanställer Ahmed Rami det i boken framlagda materialet i vad han kallar "Bluffens sju pelare". De är följande:

1. Judarna har historisk rätt till Palestina

2 Alla judar är ett folk

3. Judarna har gudomlig rätt till Palestina

4 Israel är det enda trygga värnet mot antisemitismen

5. Israel är en demokrati

6. Israels arbetarparti är fredligt och fridsamt, alltid berett till dialog

7. Sionisterna accepterar judarnas lojalitet till de stater där de är medborgare utanför Israel.

Avslutningsvis: Ahmed Rami smular sönder argumenten i en övertygande framställning. Köp boken och stöd den sanningens röst som kommer från Radio Islam. Snart kan den ha tystnat!"

 

89/04/20


Föreg. sida

Nästa sida

Index

ZIP

Ahmed Rami´s biograhie in other languages:
French
Russian
Português
EngelskVad är
Israel?
101 fakta istället för
den judiska

lögnpropagandan
---Av Ahmed Rami.

ZIP


Israel
Falsk
Varudeklaration

Den Judiska myten
om rasen
-Av Ahmed Rami.

ZIP


Israels makt
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIPJudisk
häxprocess
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIP


Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika lände till stöd för
Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen och herraväldet i Palestina
och i resten av världen. Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 
No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi

©
No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME