-French

-English

-Svenska

-Deutsch

-Russia

-Italian

-Portug

-Spanish

-Arabic

-Suomi

-Norsk
HOME

"Tragédie marocaine - Qui gouverne Le Maroc?"
Moroccan Tragedy - Who Runs Morocco?


Denna bok

Den 16 augusti 1972 genomfördes en militär revolt mot kung Hassan av Marocko. Det var den andra under loppet av ett år. På ett regeringsmöte, den 18 augusti 1972, förklarade kungen att "samtliga rvoltörerna nu var arresterade och ska avrättas". Kungen hade fel. En av männen bakom kuppen var på fri fot. Sedan 1973 befinner sig nämligen Ahmed Rami i Sverige där han fått politisk asyl. I Marocko är han dödsdömd i sin frånvaro. Han fortsätter sin kamp i Sverige mot andra "kungar"...som styr Landet. För att han inte känner någon högaktning för de fräcka och arroganta judiska makthavarna dömdes han, även i Sverige, för "missaktning mot den judiska folk grouppen"! Avsikten med denna självbiografi är inte enbart att berätta om Ahmed Rami och hans medverkan i händelserna i Marocko - en i och för sig viktig och spännande berättelse - utan att sätta in hans kamp i ett större sammanhang och spegla motsättningarna i Marocko, i den islamiska världen och även i Sverige med hjälp av Ahmeds öde.
Kultur Förlag

© Ahmed Rami, ISBN. 91-971094-l-X Kultur Förlag. Författarens adress:
Box 316, 101 26 Stockholm. Tel 0708121240. Boken kan beställas genom bokhandeln
eller genom att sätta in 180 kr på Pg Pg 488 90 62-8.

Ett liv
för frihet

Biografi
av

Ahmed Rami

ZIP

Index över boken
Ett liv för frihet

1 -
Förord

1a -
Ahmed Rami Intervjuas i Marocko!

1b - En motoriserad feodalism!

2 -
Det förflutna och framtiden

3 -
Atlasbergen

4 -
Stammen

5 -
Araberna

6 -
Hembyn och släkten

7 -
Jihad

8 -
Orättvisan

9 -
Revolutionsdagen

10-
Hembyn på kuppdagen

11-
Sista timmarna

12-
Casablanca

13-
Caiden och självständigheten

14-
Allt som vanligt i hembyn

15-
Kuppdagen

16-
Staden

17-
Nykolonialismen

18-
Casablanca igen

19-
Första revolten

20-
Oufkir

21-
Ben Barka

22-
Planer för en revolt

23-
Revoltens dag

24-
Misslyckad revolt

25-
Flykten

25a-
UD:s "hemliga" dokument om Rami

26-
Kungen är naken

27-
Varför militären

28-
Kolonialtiden

29-
Aktörerna och motivet

30-
Korruption och brott vid Hassans hov

31-
Den islamiska världen

32-
H.S. Nyberg om Islam

33-
Vad är Islam?

34-
I Sverige

35-
Kampen för demokrati gäller för Sverige

36-
Den judiska makten över massmedierna

37-
Yttrandefriheten i Väst - ett hyckleri

37jk-
Justitiekanslern eller judekasnslen?

38-
Recension av boken "Vad är Israel?"

39-
Han tar sionisterna på allvar

40-
Att lösa meningsmotsättningar

40a-
Frikänn Ahmed Rami! (Folket i Bild )

41-
Boken som avslöjar sionismen

42-
Protest inte hat

43-
Exempel på missaktning

44-
Missaktning

45-
Radio Islams motiv och avsikt

46-
Inför "rätta"

47-
Åtal mot min bok "Vad är Israel?"

48-
Ett polisförhör

49-
Är det brottsligt att informera?

50-
Sions kommande härlighet

51-
Om judendomen

52-
Upprop till Sveriges folk för yttrandefrihet!

ZIP


Ahmed Rami´s biograhie in other languages:
French
Russian
Português
Engelsk


Ahmed Ramis andra böcker:


Vad är
Israel?
101 fakta istället för
den judiska

lögnpropagandan
---Av Ahmed Rami.

ZIP


Israel
Falsk
Varudeklaration

Den Judiska myten
om rasen
-Av Ahmed Rami.

ZIP


Israels makt
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIPJudisk
häxprocess
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIP
Behind this homepage is a group of freedom fighters from diffferent countries
in support of Ahmed Rami's struggle against the Jewish occupation
and domination in Palestine and in the rest of the world.
You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240

HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as
long as Radio Islam where they are located is mentioned.