"Alla stora sanningar börjar som kätterier."(Georg Bernard Shaw)

HOME


( följande intervju med Ahmed Rami publicerades i tidningen Nordland )

"

Vilka är det som styr Sverige?

***

Massmedia har kallat Rami både "rasist" och "anti-semit" men vem är han egentligen?

***

Bakom medias hårda ord döljer sig en invandrare vars mål är att lögnen om "förintelsen" ska komma ut i ljuset och att alla ska kunna uttrycka sina åsikter...

***

Ahmed Rami är född i en berbstam i Atlasbergen, södra Marocko. Vid fem års ålder flyttade han för att börja arbeta i Casablanca. Han jobbade tills han själv valde att börja studera, och 1963 blev han gymnasielärare på en skola i Casablanca. Under tiden som student vid lärarhögskolan kämpade han i ett marockanskt socialistiskt parti (UNFP), mot Marockos kung Hassan. Rami märkte snart att det inte fanns någon demokrati då han flera gånger blev arresterad och torterad i samband med demonstrationer.

- Man kunde inte arbeta demokratiskt, berättar Rami och på grund av detta började han söka andra vägar för att störta regimen i Marocko. Han kom fram till att det enda möjliga för att skapa någon förändring i Marocko var att göra en statskupp. För att få den militära kunskapen som krävdes blev han år 1966 militär. Två år senare var han officer. Snart började han organisera små hemliga celler som en förberedelse för statskuppen.

Det första försöket till statskupp gjordes 1971 men misslyckades. Rami hade själv inte deltagit direkt i själva kuppen så denna gång klarade han sig från att bli upptäckt. Tillsammans med en kamrat, som sedan blev försvarsminister, började han planera för nästa statskupp, vilken genomfördes 1972. Denna gång skulle de tvinga kung Hassans flygplan att landa då han kom tillbaka från ett besök i Frankrike. Genom Ramis position inom det militära avsåg de att skicka tre attackflygplan för att få ner kungens plan vid en militärbas. Där skulle kungen ställas inför rätta, monarkin skulle därefter avskaffas i Marocko och ersättas med en demokratisk islamisk republik.

Även detta försök misslyckades. Rami blev denna gång avslöjad på grund av hans direkt medverkan i dokument och på kassettband som skulle läsas respektive spelas upp i radion efter statskuppen.

- När man ska genomföra en statskupp planerar man för att lyckas, berättar Rami, men samtidigt, fortsätter han, när det gäller att lyckas och att misslyckas är det en mycket liten marginal.

Rami och hans kamrater hade inte räknat med att misslyckas så Rami hade inga planer på att fly, men lyckades ändå ta sig till Atlasbergen där han grundade en gerilla. Denna gjorde en del misslyckade attacker. Efter en tid fick Ahmed Rami magsår och beslöt sig då för att lämna Marocko.

Rami kom till Sverige 1973. Då medierna fick veta att en av kuppledarna levde - alla andra som deltog i försöket var döda - blev han intervjuad av en mängd internationella och svenska tidningar och TV-program.

- Då jag med våld försökt att störta monarkin i Marocko hyllades jag som en hjälte av de svenska medierna, och Olof Palme bjöd mig på middag. Jag blev erbjuden att gå med i SSU - jag var ju fortfarande ung - vilket jag också gjorde. Inom SSU arbetade jag bland annat i Uppsala med Anna Lindh.

- Men då jag 20 år efteråt kritiserade - endast verbalt - den judiska makten i Sverige dömdes jag till sex månaders fängelse. Då upptäckte jag att läget i Sverige var detsamma som i Marocko. I Marocko får man kritisera allt och alla men inte de som har makten; kungen. Här i Sverige får man också kritisera allt och alla men inte de som har makten.

Rami anser att enda skillnaden mellan yttrandefriheten i Sverige och Marocko är att i Sverige så låtsas de styrande att det existerar någon form av demokrati.


Jag berättar för Rami att det säkerligen är en del av Nordlands läsare som kommer att reagera då jag intervjuar en invandrare.

Rami börjar då med att berätta att de flesta utlänningarna i Sverige inte är flyktingar.

- Det är de svenska makthavarna själva som tagit hit dem. De kom inte genom Arlanda med våld. När jag var här i Sverige och Socialdemokraterna var vid makten kom det många från t. ex. Chile - tusentals - och eftersom chilenarna var "socialister" öppnades dörrarna på Arlanda. De är ju röster för det socialdemokratiska partiet. Högern såg chilenarna som en förlust eftersom de skulle komma att rösta på Socialdemokraterna. Då högern var vid makten importerade de assyrierna som betraktades som "höger"!.

Plötsligt upptäckte man att 60 000 assyrier kom in genom Arlanda! Rami menar att det yttersta ansvaret för situationen vi har i Sverige inte främst beror på invandrarna själva, utan den "svenska" myndigheten. Och då ställer man sig frågan:

Vilka är det egentligen som styr Sverige?

- Jag har kommit fram till att den sionistiska maffian har total makt i Sverige, det är en fruktansvärd ockupation. Sverige har fallit, kapitulerat, utan att ett enda skott avlossats.

- Men det är inte den sionistiska maffian som avancerar sina positioner, det är vi som retirerar! Jag tror att deras makt i Sverige egentligen bygger på vår svaghet! Det räcker egentligen att jobba för att bli aktiva medborgare och utöva våra rättigheter för att försvaga deras makt, anser Rami.

Rami berättar även att ända sedan han kom till Sverige har han kämpat för landet. Hans yttersta önskan är att Sverige ska styras av svenskar och inte av de judiska krafter som styr landet idag.

När Rami upptäckte vanstyret i landet skrev han ett par artiklar och insändare om maktfördelning och även palestiniernas situation i det av judarna ockuperade Palestina och skickade dem till olika tidningar. Inte helt oväntat refuserades samtliga. Detta fick Rami att börja studera hur inte bara media var uppbyggt utan hela Sverige. En del kanske upptäcker hur det ligger till i Sverige men det är inte många som gör något åt saken. Detta till skillnad från Rami;

- Jag hade ingen miljon, inget kapital men jag bestämde mig för att jag skulle göra vad jag kunde. Därför grundade jag Radio Islam. Jag tänkte att Radio Islam skulle vara för alla "svartlistade" människor, för allt tabubelagt. Alla frågor ska kunna öppet och fritt diskuteras, alla politiska ideologier och åsikter måste kunna hävdas i en öppen och fri debatt. Därför grundade jag Radio Islam.

- Kampen är inte mellan svenskar och icke-svenskar eller mellan Islam och Västvärlden. USA, den enda supermakten som leder världen idag är totalt ockuperad av den judiska makten. Kampen är mellan det goda och det onda! Mellan hela mänskligheten och den sionistiska makten! Det finns "svenskar" som har makt i Sverige, som arbetar mot Sverige. De som har makten har lyckats dupera den allmänna opinionen. Egentligen är jag mer svensk än 90 procent av svenskarna, för jag kämpar för att befria Sverige. Jag tillhör en kategori av människor - frihetskämparna - som finns i alla länder. Jag har kämpat i Sverige eftersom jag såg att Sverige var ett ockuperat land. Jag såg att Sverige var på väg att förintas som nation.

- Svenskarna har rätt att befria sitt land, svenskarna har rätt att bekämpa maktkoncentration och att kräva: Sverige åt svenskarna!

- Skillnaden mellan Palestina och Sverige är att i Palestina är det "mekanisk" militär ockupation och eftersom palestinierna är medvetna om den judiska ockupationen så har de ett uppbyggt aktivt immunförsvar. I Sverige är det en total "kemisk" ockupation - politisk, ideologisk, kulturell - och det svenska immunförsvaret har försvunnit i den svenska organismen. Det är en sorts cancer! Svenskarna är inte ens medvetna om ockupationen!

Jag påpekade för Rami - som själv är troende muslim - att islam är ett hot mot hela Europa, både när det gäller kultur- och befolkningsmässigt. Han avvisar med bestämdhet detta hot och påstår:

- Hotet som hotar alla kulturer idag är inte islam, det är den judiska dekadens Hollywood "kultur". Coca-cola-kultur och dess "fotbalesering" av den allmäna opinionen i alla länder.

- Deras propaganda hjärntvättar och det enda som är legitimt i dagens media är sionistisk nationalism och judisk rasism! De menar att svensk nationalism är fult men att vara jude ska man vara stolt över!

- Det är inte några så kallade "fundamentalistiska" muslimer eller några skinheads som hotar världsfreden; det är Israel med dess över tvåhundra atombomber. Tro mig, de här bomberna är inte bara gjorda för palestinier eller araber utan även i första hand kommer att användas mot Europa, mot Tyskland, mot Sverige... i judiska framtida utpressningar.

Enligt Ahmed Rami kämpar inte de, av massmedia populärt kallade, muslimska fundamentalisterna [Rami föredrar att kalla dem "islamister"] - för att sprida islams budskap utan enbart defensivt för att stoppa ockupationen av deras hemländer eller bekämpa orättvisa samhällssystem.

- Precis som nationalister här, är islamisterna för en befrielse, endera från en intern eller israelisk ockupation. Rami berättar vidare att hela USA har förvandlats till en judisk bananrebuplik och judarna utnyttjar denna supermakts styrka utan konkurrens.


Trots att vi har vissa saker gemensamt, som kampen mot sionismen, så är det som skiljer oss större. Rami, som är berb, tar totalt avstånd från rasbiologi och hävdar att dessa idéer hör hemma på 20-talet.

- Rasbiologi är en judisk rasistisk produkt. Judendomen är grunden till alla rasistiska ideologier, påstår Rami som om rasbiologi skulle vara något rasistiskt. Rami anser istället att vi ska arbeta som franska Front National och dess ledare Le Pen. Le Pen har i Frankrike tagit hjälp av muslimerna i sin kamp mot sionismen och har sagt, adresserat till de franska makthavarna: "Ni säger att ni älskar muslimerna här, men ni bombar deras hemländer. Vi har inget emot muslimerna - så länge de är i sina hemländer."

Ahmed Rami ser inte ljust på muslimernas framtid, han påpekar att muslimer utrotas över hela världen; i Tjetjenien, i Palestina, i Libyen... Han tar upp att judiska statsmän massakrerar araber för att vinna röster från det egna folket i Israel. Rami anser att islam idag inte utgör något hot mot något annat land eller folk. Muslimerna kan inte ens försvara sig defensivt i t.ex. Palestina eller i Irak! De flesta muslimer har, enligt Rami, blivit förstörda, hjärntvättade och bedövade av den judiska dominansen och dess Hollywood-"kultur".

- Muslimerna får all "information" och indoktrinering från judiska medier, sionistiska propagandan och den judiska Hollywood-kulturen. Det kanske är en promille av den arabiska ungdomen som är riktigt religiösa muslimer. Det finns säkert fler svenskar som är mer troende och ärligt utövar sin religion eller sin ideologi.

Rami berättar att det kanske finns 200 000 judar i Sverige men, eftersom det görs allt som står i sionisternas makt för att lögnen om "förintelsen" ska leva vidare, försöker de alltid underdriva antalet levande judar och överdriva antalet "förintade".

- När man säger att det finns 8 000 judar i Sverige menar man dem som är medlemmar i "församlingen", men det kanske bara är en procent som är betalade medlemmar.

Rami jämför detta med troende, riktigt ärligt troende, muslimer som han påstår uppgår till mindre än 1 procent av de som kallas "muslimer" i Sverige!

- Många kallar sig "muslimer" men de är inte det i religionens riktiga mening. De är "fredags" (söndags) "muslimer". Om de var riktiga muslimer skulle de inte låta sig totalt besegras och förödmjukas av sionisterna och styras av bidragare, sionistlakejer och dårar! Vårt största uppgift idag är just att förvandla kvantitet till kvalitet. Att utöva Jihaad-plikten (dvs den religiösa plikten att göra, i handling, motstånd mot orättvisan och dekadensen) är den enda sättet idag att utöva sin islam. Hizbullahs och Hamas´ mujahidin (frihetskämpar) är de endast riktiga muslimer idag. Resten utövar hyckleriet som en ny "religion"! Medan sionisterna underdriver sina antal i Sverige (för att få "gottgörelser" "bidrag") överdriver vissa "muslimska" hycklare och bidragare antal muslimer i landet för att få "förenings bidrag"! Svenska systemet skapades av idealister och utnyttjas idag av vissa materialister och bedragare.

- En gång ringde jag till frikyrkorådet och frågade dem om de kunde skicka mig uppgifter på bidrag - skattemedel - som lämnats ut till olika församlingar.

Rami fick en komplett lista och lade märke till att en herre vid namn Levy (jude) var ansvarig för utdelandet av pengar till olika "frikyrkliga" trossamfund. Rami fann att det bland annat fanns en "islamisk" "organisation" som påstod att den hade 60 000 medlemmar!!!

- Det var en bluff, det var bedrägeri, påstår Rami som tror att "organisationen" max hade 100 betalande medlemmar, och det vet den här Levy men han ger ändå ut pengarna som hållhake för att köpa dennna "förenings" stöd till Israel och fördömmande mot den palestinska motståndsrörelsen!

Senare kan man läsa i Judisk Krönika och andra judiska tidningar, berättar Rami empiristiskt, att ledarna för denna "muslimska" "trossamfund" tar avstånd från Rami, från Hamas och uttrycker sitt stöd för den judiska ockupationen i Palestina! Sionisterna köper alltså stöd och pro-sionistiska åsikter med skattepengar av lågstående politiskt prostituerade "araber" som säljer ut sig.

- För mig är en muslim en som kämpar för det goda, som tar ställning för rättvisan. Men en "muslim" som går och fördömer Hamas, (det islamiska motstånd mot den judiska ockupationen i Palestina) säger Rami kan inte vara muslim!

Rami har även undersökt vilka som stödjer byggandet av en moské i Uppsala och har kommit fram till att de som stödjer detta med debattartiklar i den proisraeliska tidningen "Upsala Nya Tidning" skriver "debattartiklar" är judar, inte muslimer!

- Det finns fler judar i Uppsala än muslimer men sionisterna har ingen synagoga där, trotts att de har gott om pengar och hela den svenska staten skulle genast "ställa upp" för byggandet av en synagogan om de bara önskar... Men sionisterna är smarta. De vill inte bygga någon synagoga för de vet att i de här stämningarna av rasism som råder idag, skulle en synagoga bara göra det värre. Den skulle ses som en "provokation" och utgöra en måltavla. Det är bättre att ha makt utan att synas!

Sionisterna vill helt enkelt inte ge oss - Nordlands läsare och alla andra som kämpar för sanningen - konkreta bevis på deras existens. De vill att vi ska tro att de bara är några få stackare som överlevt "förintelsen". Då låter de istället muslimerna få ta smällen, istället för att själva komma i dålig dager.

Övertygelsen att alla har rätt att uttrycka sin åsikt är stark hos Rami och han påpekar att det är många svenskar som tar ställning i kampen som pågår mellan Israel och den islamska världen. Det finns många svenskar som - inte för att de stödjer muslimer utan för att de stödjer rättvisan - väljer sida. Hade rättvisan funnits på judarnas sida hade de kunnat stödja judar, men då de i Palestina-frågan upptäcker att det är palestinierna som är offren, stödjer de istället dem. Folk tar ställning för rättvisan, inte mot någon annan folkgrupp, utan mot det onda.

- Jag stödjer Palestina, jag är inte palestinier. Jag stödjer med hela mitt hjärta Tyskland, jag är inte tysk.

- Det var en katastrof för arabvärlden att Tyskland förlorade kriget. Nederlaget för Tyskland var ett nederlag för oss muslimer. Jag kämpar för att svenskar ska ha samma rättigheter i Sverige som judarna. Jag strävar inte efter förföljelse av judar; jag kämpar för allas rättigheter!

Rami berättar vidare att han arbetar för samförstånd, vänskap och goda relationer mellan den islamska världen och Sverige men påpekar att om han hade haft makten i Marocko så skulle han välkomna alla muslimer från världens alla hörn att bosätta sig i Marocko. Han säger till och med att han skulle finansiera deras återkomst.

- Hade vi en bra regering skulle vi inte behövt exportera våra problem till er.

Rami har i vått och torrt alltid försvarat det Tredje Riket och stått upp emot lögnerna som kastas mot nationalsocialismen. Innan vi började fördjupa oss i detta förklarade Rami att judendomen för honom inte är en ras eftersom det finns vita, gula och svarta judar och dessutom har de inte samma kultur eller språk.

- Judendomen är en sorts politisk och ekonomisk maffia, en sorts frimurarorden. Det är en grupp som samlas för att försvara vissa privilegier, en sorts rasism kamouflerad som "religion"!

Rami berättar att den bästa definitionen på vad judendomen är står judarna själva, Talmud och den judiska Biblen för. När Rami under en radiosändning återgav juden Karl Marx´ definition av judendomen blev han fälld för "hets mot folkgrupp" och dömd till sex månaders fängelse!

-Detta, trots att hela judendomen och hela sionismen utgör i teori och i handling ren och verklig hets mot folkgrupp.

- Judarna själva är offer för denna barbariska rasistiska lära. Det skulle behövas ett institut där man hjälper dem, tycker Rami. Det finns ju institut för att avprogrammera Hare Krishna-medlemmar.

Under ett av sina radioprogram sade han på skämt att han hade bildat ett institut för att hjälpa judar som hade drabbats av judendomen.

Men det var ingen som hörde av sig...

- Sionismen är en ond och kriminell ideologi. Jag tycker att sionismen, som innefattar planen att erövra ett annat folks land, Palestina, och förtrycka folket som bor där, är kriminell. Jag betraktar sionismen som hets mot folkgrupp.

- Man kan vara mot moderater eller socialdemokrater, berättar Rami, men fortfarande betraktas som människa. Men då man kritiserar sionismen tar man ifrån dig - i den judiska mediapropagandan - alla dina mänskliga rättigheter!

För den som vill förstå problematiken utgör "Mein Kampf" och även "Sion Vises protokoll" två viktiga böcker, enligt Rami.

- Jag tycker att Hitler är den enda europeiska ledaren som på riktigt har förstått vad det handlar om. Hitler försökte även göra en radikal lösning; att befria Europa! Inte genom att utrota judarna - som den judiska propagandan bluffar - utan genom att samla dem på Madagaskar. Judarna kände eller känner ju ingen samhörighet med de europeiska folken. Men England hade kontroll över området kring Madagaskar så det gick inte. Då försökte Hitler driva dem österut i väntan på krigets slut och därför finns koncentrationslägrena i öst, berättar Rami.

Rami tycker dock att även detta var fel, att fördriva folk från Madagaskar för att ge plats åt judarna.

- Hitler tänkte då bilda en judisk stat i Asien. Det är alltså möjligt, att om sionisterna inte hade startat andra världskriget, så skulle de ha kunnat få en judisk stat utan att en mängd palestinier skulle få betala för det?

- Kriget var inte mellan Tyskland och de allierade utan mellan Tyskland och den sionistiska världsmaffian. Mellan det goda och det onda.

- Sionismen är en sjukdom. Eftersom sionisterna utgör ej en ras eller folkgrupp kunde de egentligen leva som medborgare där de bor, men de känner sig ju som främlingar i "förskingring". De föraktar andra människor som bor i landet.

Rami har läst nästan alla av Hitlers skrifter och sökt igenom mängder av dokument från det Tredje Riket och har inte funnit något som påstår att nationalsocialisterna hade till syfte att utrota judarna.

- Det har däremot nämnts klart och tydligt att Hitler hade som plan att driva judarna österut eller att flytta dem till Madagaskar.

- I många dokument står det tydligt att judarna ska samlas i öst i väntan på att kriget ska ta slut. Sedan ska de bilda en stat, endera på Madagaskar eller i öst. Till skillnad från lögnerna om förintelsen av judar fanns det däremot konkreta judiska planer på att utrota tyskar.

-"Alla de folk, som Herren, din Gud, ger i din hand, skall du utrota. Du skall inte visa dem någon skonsamhet!" (Orden är hämtade från den judiska Bibeln (Gamla Testamentet), närmare bestämt 5. Mosebok 7. kapitlet), och det finns många fler uttalanden av det slaget i den "heliga" skriften, till exempel i Psaltaren, den judiska församlingens sång- och bönbok.

- Troligen har innehållet i denna "uppbyggliga" skrift inspirerat åtskilliga judar med politiskt inflytande även i vår tid. Redan innan president Franklin Roosevelt hade lyckats manövrera in USA i 2:a världskriget, i några fall ett par tre år före krigsutbrottet, gjordes från det hållet många anmärkningsvärda uttalanden. Här följer några exempel.

-"Efter nästa krig kommer det inte att finnas något Tyskland mer. På en från Paris given signal kommer Frankrikes och Belgiens liksom Tjeckoslovakiens folk att sätta sig i rörelse för att rikta ett dödligt slag mot den tyska kolossen. De kommer att skilda Preussen och Bayern från varandra och slå sönder livet i dessa stater." ("The Youngstown Jewish Times", Ohio, den I april 1936). "Folken kommer till den nödvändiga insikten, att Nazityskland förtjänar att utrotas från folkens familj. " ("The American Hebrew", den 30 april 1937).

- I mars 1941, alltså åtta månader före USA:s inträde i kriget, utkom den judiske ordföranden för "Amerikas Fredsförbund", Theodore Nathan Kaufman, en nära vän till Franklin Roosevelt och hans hustru Eleanore, med boken "Germany must perish" ("Tyskland måste forgås"). I sin bok kräver "fredsvännen" Kaufman, att alla tyskar skall tvångssteriliseras (!), för att det tyska folket därigenom skall dö ut!

-"Det här är det tyska folkets krig", skrev Kaufman, "och Hitler kan inte mer förebrås för det än förre tyske kejsaren för det förra kriget eller Bismarck för det ännu tidigare. Dessa män var varken anstiftare eller ledare för Tysklands krig mot världen. De var endast spegelbilder för det tyska folkets Lystnad efter erövringar och massmord"

Rami säger:

- Jag tror att Hitlers misstag var att han var för human i kriget mot sina grymma fiender. Det var ett babariskt krig (vem har tillverkat och använt atomvapen i kriget?) och han var för human. Om man jämför med hur judarna behandlades i Auschwitz, så behandlas inte palestinierna bättre idag - utan krig - under den långvariga 50 års judiska ockupationen i Palestina.

Rami berättar om nobelpristagaren Elie Wiesel som själv har sagt att han blev opererad i Auschwitz av en judisk läkare, och när ryssarna var på väg för att ockupera lägret så fick judarna i lägret att välja om de ville följa med tyskarna eller om de tillsammans med proviant ville invänta ryssarna. Elie Wiesel och hans far valde att följa med tyskarna. Varför följde Wiesel med tyskarna och varför tillät tyskarna en jude att operera Elie Wiesel om de skulle ha haft en plan på att utrota judarna?

- "Förintelsen" är en efterkonstruktion för att somliga ska få så mycket pengar som möjligt.

Vad är det värsta, mest fantasirika, du har läst om Auschwitz eller något annat läger?

- Oj, det är så många fräckheter. Eftersom det nu gäller att få pengar, det är flera hundratusentals judar som får månadslön av Tyskland, måste varje jude ha sin egen historia och sin egen saga.

- En del säger att när de kom till Auschwitz så kände de lukten av gas, och man vet att Zyklon B är luktfri. Rami berättar att den så kallade förintelsen har blivit en del av den judiska mytologin och snart kommer det att bli ett kapitel i Talmud! Och därför går det inte att rationellt diskutera "förintelsen". Allt är helt enkelt sagor och överdrifter. Antalet judar i hela det område som Hitler besatt var inte mer än tre miljoner! Och av dessa tre miljoner flydde väldigt många till bland annat USA innan Hitler ockuperade dessa områden.

- Hur skulle han då ha kunnat komma över sex miljoner?

När det gäller själva gaskamrarna så har det aldrig funnits några bevis på deras existens. Det enda "bevis" som har visats, enligt Rami, var en "gaskammare" i Dachau. Denna "gaskammare" är ett litet rum med ventilation och mellan dörren och golvet är det tio centimeter avstånd.

- Från 1945 har det funnits en skylt på väggen i denna lilla duschrum där det står "Här är en gaskammare" men då de 1960 upptäckte att denna "gaskammare" var för skandalös så lade de till meningen "men den har aldrig använts som gaskammare".

Rami vill poängtera att revisionisterna inte förnekar existens av koncentrationsläger, men de förnekar att koncentrationslägren skulle vara förintelseläger.

- Jag tycker att alla egenskaper och misstag som den sionistiska makten tillskriver Hitler egentligen är det den sionistiska makten utövar idag. Så länge sionisterna har makten över folket genom bland annat media kommer lögnen om "förintelsen" att "överleva" vidare.

- Därför är det bra att ni svenskar organiserar alternativ media.

Rami bläddrar lite i ett äldre nummer av Nordland och säger att han tycker layouten är mycket bra men enligt honom bör vi skriva mer om dagens problem som arbetslöshet, förtryck etc och hoppa över rasfrågan.

Han uppmanar skribenterna att forska mer om vilka som står bakom storföretagen, vilka som sitter i styrelsen, vilka som är de största ägarna. Och han säger även att vi inte ska bli förvånade om vi upptäcker att majoriteten är judar! Han uppmanar oss att ge ut böcker, ordna samlingslokaler, starta studiecirklar...

Rami bedriver själv studiecirklar och har gjort det sedan lång tid tillbaka. De tar mest upp den så kallade förintelsen men även Israels makt idag. Den som vill ha mer information är välkommen att ringa Radio Islam på telefonnummer: 08 - 649 83 16.

Rami tror att vi kan göra en bra insats för pluralism, demokrati och frihet i Sverige och mot den judiska maktkoncentationen, eftersom det finns ett tomrum när det gäller en verklig opposition och andra berikande alternativ till den sterila dominerande judaiserade media och kulturmonopol. Han påpekar att det är viktigt att vi driver vår kamp på ett intelligent och förnuftigt sätt.

- När den sionistiska makten vill ge ett dåligt ansikte till er kamp går de inte och intervjuar dig eller Faurisson. De tar en förvirrad ung alkoholist, ger honom några öl och bjuder honom - för "intervju"- till Auschwitz (!), precis som TV 4 gjorde för ett par år sedan.

- Om Nordland stoppas bör tidningen gå under jorden, allt är legitimt i er kamp för att befria Sverige. Om någon försöker stoppa er så är det er medborgerliga rättighet och skyldighet att bekämpa dem som försöker stoppa er.

- I dagens Sverige finns det brist på yttrandefrihet genom en massa förbud och ni nationella ska se till att vi i framtiden får ett bättre Sverige, en bättre och friare värld. Ni ska inte ses som det hot som media presenterar er utan som en räddning.

- Varenda nationell organisation som inte har kampen mot sionismen inskrivet i sina stadgar är ingen nationell organisation.

-Varje nationellt parti eller organisation måste ha redan i sina stadgar som målsättning att bekämpa den sionistiska ockupationen av Sverige.

Du som vill veta mer om Radio Islam eller är intresserad av att komma i kontakt med Ahmed Rami kan skriva till:

Radio Islam, Box 316, 101 26 Stockholm.

Peter Andersson

"