"Alla stora sanningar börjar som kätterier."- GB Shaw
HOME

Att med stöd av relevanta citat kritisera den bibliska och politiska judendomen och sionismen är inte förtal eller hets mot den judiska folkgruppen, lika litet som kritik av Islam skulle vara "hets" mot alla muslimer eller kritik av kristendomen skulle vara "hets" mot alla kristna som människor eller samhällsmedborgare.

Om Sverige på allvar skulle förbjuda rasistiska organisationer enligt FN:s konvention mot rasdiskriminering (som Sverige formellt anslutit sig till), uppstår för sionisterna och de judiska församlingarna i Sverige (som vill stoppa Radio Islam) en mycket delikat situation. FN:s generalförsamling antog nämligen den 10 november 1975 en resolution 3379 (XXX) där det heter att "sionism är en form av rasism och rasdiskriminering". Palestinierna (muslimer och kristna) är offer för den judiska rasismen i dagens Israel.Att judendomens rasism har relevans idag det har grundligt påvisats av den israeliske professorn och medborgarrättskämpen Israel Shahak i den israeliska tidningen Haaretz den 27 november 1971:"Israel är en rasistisk stat, där man återgår till förlegade religiösa grundsatser om att judarna utgör mänsklighetens elit som har rätt att göra andra folk till sina slavar, eftersom en jude i slavtillstånd aldrig skulle kunna ägna sig själv åt Gud i kraft av sin så kallade utvaldhet." Så mycket utöver detta har vi inte sagt i Radio Islam - resten är så gott som uteslutande citat och dokumentärt material från sionismens och judendomens källor.


Äntligen: en svensk som har vågat tala ut
och, i Falu Kuriren (6/11-96), skriva följande svar
på Jakubowskis artikel i samma tidning (28/10-96):

Även judarna
måste lära av historien!


Det som skedde under nazitiden blir oförståeligt om man som förklaring ständigt får höra att judarna är änglar och tyskarna ondsinta!

Jackie Jakubowski påminner oss om de ohyggliga utrotningsläger som nazisterna inrättade för sin "slutgiltiga lösning på judefrågan" och om den ofattbara ignorans som den tyska befolkningen och omvärlden visade.

Tidigare vänner och grannar övergav judarna och lät dem interneras och dödas. Hans avsikt att "ständigt påminna om nazismens brott" ty "de som inte lär av historien är dömd att leva den på nytt".

Det är rätt, vi behöver bli påminda om de ohyggliga rasistiska brott som begåtts.

Hur är det då med judarna själva?

Lär de av sin historia?

Kan de förstå sin egen skuld i det klimat som skapats omkring dem?

Kan de se att de i sina utrymmeskrav, både i diasporan och kring Israel, liknar nazisterna?

Kan de förstå den reaktion de i förlängningen åstadkommer då de breder ut sig i press, tv, radio, underhållningsbranschen, på film och på andra arenor i sitt självförhärligande och sin uttalade brist på självkritik?

Lär de av historien eller är det bara vi andra som ska lära? Och i så fall av vem?

Av oss krävs att vi inte ska vara rasister. Jag vet således inte om jag är kaukasier eller arier eller något annat.

Ingen har heller ställt frågan.

Om jag frågar: "Är du jude?" är det ingen som frågar vad jag är av för sort.

En jude vet redan vad jag är; nämligen icke jude.

Därmed blir jag en slags statist i Guds verk där de själva är satta att spela de ledande rollerna.

Detta är förmodligen så självklart för dem att de inte kan förstå den provokation som förhållningssättet innebär.

De flesta judar är medvetna om sin identitet (gäller även för konvertiter), sin samhörighet med den ende gudens utvalda folk. Närmare än så kan man väl inte komma rasism?

Ty vad blir vi övriga då hänförda till för sort?

Vad är vi värda i judarnas ögon?

Det som skedde i Tyskland var att judarna konfronterades med ett annat folk, som likaså ansåg sig vara utvalt, inte av någon Gud men väl av Historien.

Om judarna, som i Tyskland får rasisterna till motståndare, kan detta ses som en frukt av att de själva uppför sig som sådana.

Ofta föreligger så stor likhet mellan stridande kontrahenter att de båda (vllket de sällan förmår) kan se sin egen spegelbild i motparten.

Med sin aristokratiska, avståndstagande inställning kan de knappast räkna med någon allmän sympati från oss övriga, icke utvalda (Såvida det inte är olidligt synd om dem förstås, vilket de ständigt framhåller att det är).

Det finns förklaringar till varför judar under lång tid, i många lander har varit illa sedda. Nämner man sådant, riskerar man dock att bli beskylld för att vara rasist eller antisemit.

Men omgivningens hat mot judarna blir obegripligt om man i historieböcker och i massmedia inte får veta vad judarna gjorde för att skapa detta hat.

Hatet fanns ju innan nazisterna kom till makten, inte bara hos tyska folket och det har knappats uppstått för att judarna en gång dödade Jesus.

Jag efterlyser en judisk självkritisk analys av vad det är hos judarna som retar andra folk.

Jag vill inte att historien ska upprepa sig.

Alla bör lära av historien även judarna.

Det är ju bara halva sanningen att judarna blev övergivna.

Den andra halvsanningen är att judarna aldrig ville införlivas med tyskarna.

Avståndstagandet var således ömsesidigt.

Det är inte alls otroligt att judarnas hävdande av sin egenart starkt bidrog till 30-talets rasism och därmed nazisternas framgång.

Vad tror du Jackie Jakubowski, varför är ni inte älskade av alla? ....

Det måste för övrigt kännas märkligt för er att så många i vår omvärld dyrkar er Gud samtidigt som ni vet att han egentligen bara står på er sida.

Inte underligt att ni ser ner på oss som så grundligt köpt er världsbild och kasserat våra egna förfäders.

Det är inte underligt om ni anser er förmer eftersom omvärlden gett er så stor betydelse.

"Den som inte lär av historien är dömd att leva den på nytt". Så sant. Det gäller oss alla.

Vad har judarna lärt sig av historien?

Att Gud var tvungen att låta nazisterna mörda sex miljoner av sitt egendomsfolk för att resten skulle få återse Israel?

Kanske Hitler å sin sida kunde tacka judarna, eller snarare hatet de skapade, för att han och nazisterna kom till makten.

Vad vet jag?

Guds vägar äro outgrundliga och stora segrar kräver ofta stora offer.

Mats Ericsson, MockfjärdNågra valda ämnen:
Judarnas växande makt i Sverige
Radio Islam
anser
Lumphandlaren
"Bonniers"
Varför dömdes
Ahmed Rami?
Fån bluff
till Fakta
Radio Islams
Uppslagsverk
Demaskerad
Judendomen
Vad är
Revisionism?
Hat som
"religion"
Ahmed Ramis
böcker
Från ghetton till
Riddarhuset
Fr
"Stockholmskonferensen"
om
"förintelsen"

Fakta
istället för propaganda

Ett falskt vittne:
skojaren Elie Wiesel

RevisionismenUpprop


Islam

USA´s Rulers:
They Are All Jews!

Jewish Power
in Russia

Farrakhan´s Speech
Jewish Racism

The Ideology
Behind Massacres

Islam and democracy

La tragédie marocaine