-French

-English

-Svenska

-Deutsch

-Russia

-Italian

-Portug

-Spanish

-Arabic

-Suomi

-Norsk
HOME

Ett liv för frihet
biografi av
Ahmed Rami


(ZIP)
© Ahmed Rami, ISBN. 91-971094-l-X Kultur Förlag
. *
Författarens adress:
Box 316, 101 26 Stockholm. Tel 0708121240.
Boken kan beställas genom bokhandeln
eller genom att sätta in 180 kr på Pg Pg 488 90 62-8.
 
JIHAD

"Jihad" betyder kamp. Det finns en misstolkning av ordet jihad i väst. Där tror man att det betyder "heligt krig". Men det är att förenkla saken. Ordet jihad kommer från "jahada" som betyder att anstränga sig. Jihad ingår som en plikt inom islam. Jihad är kampen mot det onda, mot det orättvisa; jihad är inte, som folk tror i väst, ett religionskrig utan en defensiv kamp för rättvisa, vilket inom islam är människans främsta plikt. Islam är rättvisans religion. Man ska anstränga sig. I islam talas om den "stora jihad" och den "lilla jihad". Den "stora jihad" är kampen mot det onda inom oss själva. Varje människa måste besegra det onda inom sig. Den lilla jihad är kampen mot det onda utanför oss själva, i samhället eller i världen. När fransmännen kom blev det den lilla jihad. Det onda, orättvisan, besegrade oss. Det blev en oerhörd besvikelse och en katastrof för alla i vårt område. Men folket gav inte upp utan motståndet fortsatte. Islam gav dem kraft och styrka pa samma sätt som den gör i dag i Afghanistan och i Palestina. Man gjorde motstånd med hjärtat mot kolonisationen. Det var en del av kolonialismen som drabbade hela den islamiska världen och som fortsätter i dag under olika former: indirekt, t ex i Marocko, och direkt i Afghanistan, Palestina och Libanon.

En "fqjih", en lärd religiös ledare, i Atlasbergen ledde 1936 1000 man i en attack mot en fransk förläggning. Gud ska hjälpa oss, sade han, vi behöver inga vapen. Fransmännen sköt förstås ihjäl dem eller tog dem till fånga. Folk förstod då att man inte kan kämpa mot erövrarna och kolonialisterna utan vapen. Folk hade bara gamla vapen: knivar, svärd och några gamla gevär. Teknologin kom med moderna, sofistikerade vapen. Den västerländska teknologin hade besegrat våra i det avseendet primitiva förhållanden, inte vår tro eller våra ideal. Hela Israels och västvärldens hegemoni och överlägsenhet bygger på denna teknologiska överlägsenhet över den islamiska världen och över hela tredje världen.

Innan fransmännen kom hade de 12 männen i "djamâa" haft hand om hela rättsväsendet i byn. Det fanns traditioner och regler i islam för allt. När männen hade bestämt något gick beskedet ut i byn som en muntlig kommuniké, från mun till mun. Inget skrevs ned på papper. Det var ett slags direktdemokrati av fria män och typiskt för berbersamhällena. Och det gick bra när byarna var isolerade och det inte fanns någon centralmakt. När fransmännen kom fick byråden, djamara, bara syssla med några rent praktiska frågor medan den reella makten och de stora juridiska problemen togs om hand av fransmännen. Det här vållade motstånd bland berberna som tyckte att fransmännen handlade mot islams lagar. Nu tog kolonialisterna hand om civilrättsliga och familjerättsliga frågor, vilka var mycket viktiga för byns invånare och vilka fransmännen inte kände bakgrunden till. Dessutom reagerade folket i byarna mot att fransmännen försökte splittra och skilja berber från araber. I Marocko finns det en viss skillnad mellan folk på landet och folk i städerna, men inte mellan berber och araber. För en marockansk "medelsvensson" är arab och muslim synonymer. Att vara arab utan att vara muslim är för honom obegripligt. Man far inte översätta Koranen eller be sin bön på berberiska. Arabiskan är islams språk och betraktas som ett heligt språk. Om min mor hittar något som är skrivet på arabiska på golvet, blir hon mycket upprörd eftersom ett helig språk inte får dras ned i smutsen. För henne betyder alltså "arab" "muslim".


Föreg. sida

Nästa sida

Index

ZIP

Abdel Krim Al Khattabi som ledde
Rif-revolutionen på 20-talet
mot fransmän och spanjorer.


Ahmed Rami´s biograhie in other languages:
French
Russian
Português
EngelskVad är
Israel?
101 fakta istället för
den judiska

lögnpropagandan
---Av Ahmed Rami.

ZIP


Israel
Falsk
Varudeklaration

Den Judiska myten
om rasen
-Av Ahmed Rami.

ZIP


Israels makt
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIPJudisk
häxprocess
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIP


Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika lände till stöd för
Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen och herraväldet i Palestina
och i resten av världen. Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 
No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi

©
No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME