No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语
Prawne uzasadnienie ataków na gojów
Fragment artykułu Atak nuklearny fałszywej flagi na USA uzasadniony… „Królewską Torą”
Tłumaczyła: Ola Gordon

Konserwatywne interpretacje żydowskiego prawa, obecnie wykorzystywane do przesiedlenia Palestyńczyków a nawet całkowitego usunięcia gojów z terenu większej Palestyny i przyległych obszarów, od dawna były używane, by uzasadnić działania takie jak atak na USS Liberty, bombardowanie amerykańskich placówek w Egipcie, oraz, nie tak otwarcie, ataki terrorystyczne „fałszywej flagi” przypisywane muzułmanom i wykonane przez izraelskie służby bezpieczeństwa. Rabini Icchak Szapira i Josef Elitzur, postrzegani jako etyczne sumienie rządu Netanjahu, jak mówi Jonathan Cook, przyjęli następujące stanowisko:
Królewska Tora, izraelski bestseller usprawiedliwia terror
„W 230-stronicowej książce Szapira i jego współautor, rabin Josef Elitzur (Królewska Tora, obecnie izraelski bestseller) twierdzą, że prawo żydowskie pozwala na mordowanie gojów w przeróżnych okolicznościach. Piszą, że żydzi maja prawo mordować gojów w każdej sytuacji zagrożenia życia żyda ze strony „nie-żyda”, nawet jeśli goj „nie jest winien powstałej sytuacji”.
Książka sankcjonuje mordy nie-żydowskich dzieci i niemowląt: „Jest uzasadnienie mordowania dzieci jeśli jest jasne, że one dorosną i zrobią nam krzywdę, i w takiej sytuacji mogą być zamordowane umyślnie, a nie tylko w walce z dorosłymi.”
Rabini sugerują, że krzywdzenie dzieci nie-żydowskich przywódców jest uzasadnione, jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że to spowoduje nacisk na nich w celu zmiany poglądów. Autorzy bronią również „okrutnych czynów w celu stworzenia odpowiedniej równowagi terroru” i traktowania wszystkich członków „wrogiego narodu” jako celów odwetu, nawet kiedy nie biorą bezpośredniego udziału we wrogich działaniach.” (terror fałszywej flagi)
To uzasadnienie pozwala na użycie uśmiercającej siły przeciwko chrześcijanom, jeśli ich śmierć przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa Izraela, nawet przez korzyści ekonomiczne. A zatem, gdyby atak taki jak 11 września doprowadził Amerykanów do toczenia wojen przeciwko wrogom Izraela, lub, jak w przypadku Afganistanu, gdyby izraelskie firmy miały skorzystać z handlu bronią lub narkotykami, każda śmiertelna ofiara gojów, bez względu na ich niewinność, będzie usprawiedliwiona żydowskim prawem zapisanym w Torze.

Pakalert – 3.08.2010
pakalertpress.com"Moim zdaniem, Izrael jako „państwo żydowskie” stanowi zagrożenie nie tylko dla samego siebie i swoich mieszkańców, lecz także dla wszystkich żydów oraz ludności zamieszkującej Bliski Wschód i inne regiony."

- Prof. Izrael Shahak, "Żydowskie dzieje i religia".


Palestine banner
Viva Palestina!

Jedyną drogą prowadzenia wojny w sposób moralny jest droga żydowska: niszczyć miejsca święte. Zabijać mężczyzn, kobiety i dzieci

Mit “6 milionów”

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

Pożegnanie z Izraelem, cierniem Bliskiego Wschodu
Jack Bernstein

Fotografie 

Międzynarodowy Żyd    
Henry Ford


Talmud unmasked
Talmud obnażony

 Izraelska kontrola nad Stanami Zjednoczonymi
James Petras

Młodzi Izraelczycy rozrabiają w Polsce

Żydowski rasizm
Dr David Duke

Tematy Jeszcze Bardziej Niebezpieczne
Dr Dariusz Ratajczak

Moja Walka - Mein Kampf
Adolf Hitler

"Nie jestem Amerykaninem o wierze żydowskiej, ale Żydem. Jestem Amerykaninem. Byłem Amerykaninem przez 63 / 64 mojego życia, ale Żydem byłem przez 4000 lat."

- Rabin Stephen S Wise, prezydent Amerykańskiego i Światowego Kongresu Żydów


Poszukiwacze żydowskiego genu - Shlomo Sand


Wielka Encyklopedia Żydów

Ustami rabina: Syjonizm to afirmacja judaizmu
Gilad Atzmon

Mit Holocaustu
Robert Faurisson

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Erec Izrael Haszlema – biblijne granice Królestwa Izraela

Syjonizm w Ameryce
James Petras

The Founding Myths of Modern Israel
Izrael Shahak: "Żydowskie
dzieje i religia"

Wyznania szpiega: Sayanim
Victor Ostrovski i Claire Hoy

Reel Bad Arabs - Revealing the racist Jewish Hollywood propaganda

Żydowscy bojówkarze z Europy z misją w Izraelu
JDL - Jewish Defense League

Operacja Hasbara: przegrana bitwa - Jerzy Szygiel

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

Donald Tusk - Judeopolonia
Tusk - Judeopolonia


Syjonizm i III Rzesza - Mark Weber

Protokoly obrad medrcow Syjonu

Filmy wideo 

Talmud i mechanizmy obronne
Izrael Shahak

ADL: 80 mln „antysemitycznych” Amerykanów
Pastor Ted Pike

Żydowska Supremacja
Dr David Duke

Karykatury 

Aktyvizm! - Join the Fight!


Down with Zio-Apartheid
 Stop Jewish Apartheid!