No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语
Holokaust – mity, fakty, fałsz, propaganda – kto tu mąci? – druga strona opowieści o super zagładzie Żydów

Czy kiedykolwiek dowiemy się, jaka jest prawda?
Otrzymałem, dzięki znajomemu entuzjaście „Najwyższego Czasu”, poniższe podsumowanie argumentów „rewizjonistów” kwestionujących super-zagładę Żydów z terenów Europy Środkowej w latach 1942-44. Te argumenty przedstawił już raz publicznie historyk z Wrocławia Tomasz Gabiś na łamach „Stańczyka” nr 29/1996 i 30/1997.
Ponieważ dane zawarte w jego tekście wydały mi się wręcz absurdalne (np. według danych przytaczanych przez Gabisia, w „komorze gazowej” w Oświęcimiu, o wymiarach 7 x 30 x 2,5 m miano za jednym „posiedzeniem” gazować 2-3 tysiące Żydów!), więc w bibliotece PAU w Krakowie sięgnąłem do oficjalnych danych, podanych przez Trybunał w Norymberdze dla sądzenia zbrodni hitlerowskich po II Wojnie Światowej. No i rzeczywiście wynika z tych danych, spisanych symbolicznie po angielsku, że Żydzi by dać się zagazować, potrafili „zagęszczać się” do 15 osób na metr kwadratowy. Aż się dziwię, że nie poumierali oni w tym ścisku z braku tlenu jeszcze przed dostawą niezbędnego do holocaustu Cyklonu B w granulkach! (Pamiętajmy, że i w Jedwabnym 1600 Żydów też potrafiło się wtłoczyć do stodoły o powierzchni 100 metrów kwadratowych!)
Niektórzy moi znajomi mówią, że Polakom nie wolno kwestionować holokaustu, bo jak wyjdzie na wierzch, że Niemcy nie zabili 6 milionów Żydów, to ci Niemcy będą mieli pretekst do odebrania Polsce Ziem Zachodnich. Ja twierdzę, że pomimo zakazów w Unii Europejskiej (patrz niedawne aresztowanie Dawida Irwinga, procesy Ernesta Zundela czy Gemara Germana), trzeba się starać ujawniać prawdę o kłamstwach „Aliantów”.
Niezadługo wszystkim będzie przecież wiadomo to, o czym ja już słyszałem 35 lat temu od Żydów w USA, że to Polacy zorganizowali holokaust i że aby im to umożliwić Hitler swe obozy eksterminacji umiejscowił na terenach Polski!
POSŁUCHAJMY DRUGIEJ STRONY
Imperium kłamstwa – budownictwo potęgi Żydów zawadą w rozwoju gojów.

Prawda czyni wolnym66 pytań i odpowiedzi
–1– Jakie dowody istnieją na to, że narodowi socjaliści Niemiec zabili sześć milionów Żydów?
Ż a d n e. Wszystko, co mamy, to powojenne zeznania przeważnie pojedynczych „ocaleńców”. Zeznania te są sprzeczne i niewielu mówi, że byli świadkami jakiegoś „gazowania”.
Nie ma współczesnych dokumentów czy twardych dowodów, np. krematoriów zdolnych do usunięcia milionów zwłok, usypisk popiołów, „ludzkiego mydła”, abażurów do lamp wykonanych z ludzkiej skóry i nie ma też demograficznych statystyk potwierdzających istnienie „planu zagłady”.
–2– Jakie dowody istnieją na to, że Żydzi nie byli eksterminowani przez Niemców?
Kolosalne badania sądowe, demograficzne, analityczne i porównawcze udowodniły nierealność liczby „sześciu milionów”. Powtarzanie tej liczby jest nieodpowiedzialnym wyolbrzymieniem.
–3– Czy Simon Wiesenthal stwierdził na piśmie, że „nie było obozów zagłady na ziemi niemieckiej”?
Tak. Osławiany „łowca nazistów” stwierdził to w „Stars and Stripes” z 24 stycznia 1993. On również twierdził, że „gazowanie” Żydów miało miejsce. . . w Polsce.
–4– Jeżeli Dachau znajdowało się w Niemczech i nawet Wiesenthal stwierdził, że to nie był obóz zagłady, to dlaczego wielu amerykańskich weteranów wojny powiada, że to był obóz zagłady?
Po zajęciu Dachau przez Aliantów oprowadzano żołnierzy po obozie i pokazywano im budynek rzekomo będący „komorą gazową”. Media informacji powszechnie kontynuują rozpowszechnianie fałszywej pogłoski, że Dachau był obozem „gazowania”.
–5– Co zaś o Oświęcimiu? Czy istnieją dowody na to, że tam istniały komory gazowe używane do zabijania ludzi?
Nie. W 1948 jedno pomieszczenie zostało „zrekonstruowane” przez czerwonych Polaków tak, aby ono wyglądało na „komorę gazową”. Zdemaskował to brytyjski historyk David Irving, wyszperawszy dokumenty.
Inżynier Fred Leuchter, czołowy ekspert konstrukcji komór gazowych dla skazańców w USA, zbadał po upadku komunizmu wskazywane instalacje i orzekł: twierdzenie jakoby instalacje te były lub mogły być użyte do egzekucji jest „absurdem”. Inni eksperci stwierdzili to samo.
–6– Jeżeli Oświęcim nie był „obozem śmierci”, to jakie było jego przeznaczenie?
Był on centrum internowania stanowiąc część gigantycznego rejonu produkcji paliwa syntetycznego. Więźniowie byli siłą roboczą.
–7– Kto założył pierwsze obozy koncentracyjne?
Brytyjczycy podczas Boer War (1899-1902) w Południowej Afryce. Oni sami nazywali je concentration camps. Brytyjczycy trzymali tam kobiety i dzieci Afrykanerów. Około 30.000 zmarło w tym piekle na ziemi, które było okropniejsze od niemieckich obozów koncentracyjnych Drugiej Wojny Światowej.
–8– Czym różniły się niemieckie obozy koncentracyjne od amerykańskich obozów „przemieszczenia” („relocation” camps), w których Japończycy-Amerykanie byli internowani podczas II Wojny Światowej?
Jedyną istotną różnicą było to, że podstawą internowania osób przez Niemców było rzeczywiste lub domniemane zagrożenie niemieckiego wysiłku wojennego, podczas gdy administracja Roosevelta internowała własnych obywateli wyłącznie na podstawie rasy.
–9– Dlaczego rząd niemiecki internował Żydów w obozach?
Rząd uważał Żydów za bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa narodowego. W 1917 Żydzi przeprowadzili w Rosji bolszewicki pucz nazywany rewolucją; w 1918 próbowali go w Niemczech; w 1920 Żyd Trocki wyruszył z Armią Czerwoną na zajęcie Niemiec, powstrzymany przez przedmurze chrześcijaństwa, Polskę, w
Cudzie Nad Wisłą; w 1933 Żydzi wypowiedzieli Niemcom wojnę i założyli handlową blokadę w świecie; itd.
Jednak nie tylko Żydzi, lecz Niemcy i wszystkie osoby utożsamiane z ryzykiem bezpieczeństwa były zagrożone internowaniem.
–10– Jakie wrogie kroki podjęło żydostwo światowe przeciwko Niemcom już w 1933 roku?
W marcu 1933 międzynarodowe żydostwo wypowiedziało Niemcom wojnę i zaczęło bojkot towarów niemieckich, który w 1939 całkowicie zdławił eksport niemiecki.
–11– Czy Żydzi całego świata „wypowiedzieli wojnę Niemcom”?
Judea declares war on GermanyTak. Doniosły o tym gazety w całym świecie, np. 24 marca 1933 roku „London Daily Express” umieścił tekst wypowiedzenia na pierwszej stronie pod wielkimi literami: „Judea wypowiada wojnę Niemcom”.
–12– Było to przed czy po tym jak zaczęły się pogłoski o „obozach śmierci”?
Było to na lata przed pojawieniem się radiowej dywersji wiadomościami o „obozach śmierci”, które zaczęto rozgłaszać dopiero w 1941-1942.
–13– Któremu narodowi przypada palma pierwszeństwa w masowym zabijaniu cywilów bombardowaniem?
Brytyjczykom – 11 maja 1940 roku.
–14– Ile „komór gazowych” znajdowało się w Oświęcimiu?
Ani jedna.
–15– Ilu Żydów żyło na terenach zajętych przez Niemców podczas wojny?
Mniej niż sześć milionów.
–16– Jeżeli europejscy Żydzi nie zostali zgładzeni przez narodowych socjalistów, to co stało się z nimi?
Setki tysięcy, przypuszczalnie półtora miliona, zmarło z różnych przyczyn.
Część emigrowała do Palestyny, Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Po wojnie były miliony Żydów w Europie, ale ich masy wywędrowały.
–17– Ilu Żydów uciekło lub zostało ewakuowanych w głąb Związku Sowieckiego?
Ponad dwa miliony uciekło lub zostało ewakuowanych przez Sowietów w latach 1941-1942. Ci więc nigdy nie dostali się pod okupację niemiecką.
–18– Ilu Żydów emigrowało z Europy przed wojną, plasując się poza zasięgiem Niemiec?
Może z milion (nie włączając tych wchłoniętych przez Sowietów).
–19– Skoro Oświęcim nie był obozem zagłady, to dlaczego jego komendant, Rudolf Hoess, zeznał, że był?
Dlatego, że brytyjska policja wojskowa torturowała Hoessa. Wyjawił to później jeden z „rozpytujących” go oficerów dochodzeniowych.
–20– Czy istnieją dowody na rutynę Amerykanów, Brytyjczyków i Sowietów w wymuszaniu „wyznań” od więźniów torturami na potrzeby procesów pokazowych w Norymberdze i gdzie indziej?
Tak. Tortury były powszechnie stosowane dla fabrykacji fałszywych „dowodów” dla pokazowych procesów norymberskich i innych powojennych pseudo-prawnych procesów „zbrodni wojennych”.
–21– Jakie korzyści przynosi Żydom opowieść o „holocauście” obecnie?
Pomaga ona chronić Żydów jako grupę od krytycyzmu.Jako swego rodzaju świecka religia napędza ona Żydów strachem przed gojami do podporządkowania się ich przywódcom, zbierania pieniędzy i uzasadniania „pomocy” dla „Izraela” w Palestynie i Żydów z Sowietów.
–22– Jakie korzyści przynosi ona „Izraelowi”?
Uzasadnia ona miliardy dolarów na „reparacje” wypłacane po dziś dzień przez Niemcy „Izraelowi” i wielu indywidualnym „ocaleńcom”. Używana ona jest przez syjonistyczno-izraelskie lobby dla dyktowania proizraelskiej polityki zagranicznej USA na Bliskim Wschodzie i wymuszania od amerykańskich podatników płacenia „Izraelowi” „pomocy” wynoszącej miliardy dolarów rocznie, których suma wynosiła w roku 2002 ponad 3 tryliony dolarów tylko od USA.
–23– Jaki użytek czyni z niej chrześcijańskie duchowieństwo?
Ono ślepo i usłużnie kojarzy „holocaust” z prześladowaniami prawdziwych Żydów ze Starego Testamentu, chociaż dzisiejsi „wybrańcy”, nazywający siebie Żydami, wymyślili mit o prześladowaniu, by zbić kasę na gojach i zawładnąć światem.
–24– Jakie korzyści przynosiła ona Żydo-Sowietom?
Odwracała uwagę od sowieckiego zagrażania wojną, największego w historii ludobójstwa, okrucieństw wobec opozycji i ujarzmienia narodów przed, podczas i po II Wojnie Światowej.
–25– Jakie korzyści przynosi ona Wielkiej Brytanii?
Te same, co przynosiła Sowietom.
–26– Czy istnieje chociażby jeden dowód na to, że Hitler wydal rozkaz eksterminacji Żydów?
Nie.
–27– Jakiego gazu używano w obozach niemieckich w okresie wojny?
Gaz wodorocjankowy z cyklonu B, tj. komercjalny środek do dezynfekcji (na bakterie) i dezynsekcji (na robactwo) stosowany w całej Europie. Wykadzano nim również hale gimnastyczne szkół, sale estradowe i inne schroniska zatłoczone przez uciekinierów niemieckich ze wschodu z końcem wojny. Wojenna
generacja Polaków to pamięta.Cyklon B Dees
–28– W jakim celu produkowano cyklon B?
Dla tępienia bakterii i rozsadników tyfusu: pcheł i innego robactwa w odzieży i pomieszczeniach przez wykadzenie.
–29– Czy był to produkt odpowiedni do masowej eksterminacji?
Nie. Gdyby narodowi socjaliści chcieli truć ludzi gazem, użyliby wiele efektywniejszych, tańszych i poręczniejszych produktów. Mieli ich cały arsenał w magazynach. Cyklon odkadza powoli. Jego procedura jest skomplikowana, wymaga noszenia masek przeciwgazowych i zatrudnienia wyszkolonych i licencjonowanych techników a nie przypadkowo dobranych więźniów.
–30– Ile czasu potrzeba na przewietrzenie pomieszczeń po odkadzeniu cyklonem B?
Normalnie około 20 godzin.
–31– Komendant Oświęcimia Hoess „zeznał”, że jego ludzie wchodzili do „komór gazowych”, żeby usunąć zwłoki w dziesięć minut po śmierci ofiar. Jak można to wytłumaczyć?
Tego wytłumaczyć się nie da. Gdyby oni uczynili, jak ponoć miał powiedzieć Hoess, to spotkałby ich ten sam los, co „zagazowanych”.
–32– Hoess powiedział w swoim „zeznaniu”, że jego ludzie palili papierosy, gdy wyciągali zwłoki z komór gazowych w dziesięć minut po gazowaniu. Czyż cyklon B nie jest wybuchowy?
Tak. Wyznanie Hoessa jest oczywiście fałszywe.
–33– Jaka dokładnie była procedura, którą narodowi socjaliści rzekomo używali, by eksterminować Żydów?
W opowiadaniach „świadków” lista metod, którymi rzekomo miano uśmiercić miliony osób, rozciąga się od wrzucania kanistrów przez otwór w suficie, lub wpuszczania gazu rurami do pryszniców, po „komory parowe” i „elektryzującą” maszynerię.
–34– Jak można było utrzymać w tajemnicy program eksterminacji przed tymi, którzy byli wyznaczeni na zabicie?
Nie można by było utrzymać go w tajemnicy, co także dowodzi, że nie było gazowania. Opowieści o eksterminacji rozpuściła aliancka propaganda radiowa mająca na celu zastraszenie ludności komunikatami o okrucieństwach.
–35– Skoro Żydzi wyznaczeni na egzekucję wiedzieli zawczasu o swoim losie, to dlaczego współdziałali z Niemcami bez oporu?
Oni nie organizowali ruchu oporu, ponieważ nie wierzyli, by istniał zamiar masowego zgładzenia ich.
–36– Ilu mniej więcej Żydów zmarło w obozach koncentracyjnych?
Z kompetentnych szacowań wynika, że 300.000 do 500.000.
–37– Jak oni zmarli?
Głównie od epidemii tyfusu, które siały spustoszenie w niszczonej wojną Europie, jak i od głodu i braku lekarstw podczas ostatnich miesięcy konfliktu, gdy wszystkie drogi i koleje były zbombardowane przez Aliantów.
–38– Co to jest tyfus?
Choroba ta pojawia się zwykle tam, gdzie wiele ludzi jest ścieśnionych w niesanitarnych warunkach. Przenoszą ją wszy gnieżdżące się we włosach i odzieży.
Ironiczna wymowę ma fakt, że gdyby Niemcy dowieźli więcej cyklonu B, więcej Żydów przetrwałoby obozy.
–39– Jaka jest różnica między sześcioma milionami a 300.000 Żydów zmarłych podczas II Wojny Światowej?
5.700.000.
–40– Niektórzy ocaleńcy z „obozów śmierci” powiadają, że widzieli, jak zwłoki wrzucano do dołów i palono. Ile paliwa potrzeba by na to zużyć?
O wiele więcej aniżeli było w zasięgu Niemców. Podczas wojny Niemcy cierpieli na brak paliwa. Było ono reglamentowane i każdy musiał stosować się do akcji oszczędzania.
Nadmierne zużycie symbolizował „Kohlenklau” („złodziej węgla”) malowany na murach, w gazetach, przypominany w radio i w kinach. Ciężarówki napędzano Holtzgas-em (gazem z drewna).
Nowoczesne myśliwce odrzutowe nie mogły startować przeciwko bombowcom, bo zużywały za wiele benzyny. Admirał Doenitz nie wysłał okrętów po uciekinierów z Prus i Pomorza, bo flocie brakowało paliwa.
–41– Czy zwłoki mogą palić się w dołach?
Nie. Nie jest możliwym, aby ludzkie zwłoki mogły być całkowicie zdezintegrowane przez płomienie w dołach, a to głównie z braku dostępu tlenu.
–42– Bezkrytyczni historycy „holocaustu” twierdzą, że narodowi socjaliści mogli kremować zwłoki w dziesięciu minutach. Ile czasu wymaga spalenie jednych zwłok według ekspertów obsługi krematoriów?
Około półtora godziny, lecz większe kości wymagają dodatkowego procesu.
radar_dees–43– Dlaczego niemieckie obozy koncentracyjne miały piece krematoryjne?
Aby zadysponować zwłokami zmarłych więźniów w sposób efektywny i sanitarny.
–44– Przypuść, że wszystkie krematoria we wszystkich obozach na terenach niemieckich pracowały ze stuprocentową wydajnością przez cały okres ich istnienia podczas wojny, to ile zwłok mogłyby one skremować?
Około 430.600.
–45– Czy piec krematoryjny może funkcjonować przez 100 procent czasu?
Nie. Przeważnie poniżej pięćdziesięciu procent na dobę (krócej niż 12 godzin na dzień). Przy intensywnym użyciu piece krematoryjne muszą być czyszczone dokładnie i regularnie.
–46– Ile popiołu zostaje po skremowanych zwłokach?
Po zmieleniu kości mniej więcej pełne pudełko do butów.
–47– Jeśli narodowi socjaliści skremowali sześć milionów ludzi,
to co stało się z popiołami?
Otóż to wciąż pozostaje do „wyjaśnienia”. Sześć milionów zwłok pozostawiłoby wiele ton popiołu, lecz nie ma śladu nawet po małych wysypiskach.
–48– Czy alianckie, wojenne, lotnicze zdjęcia zwiadowcze Oświęcimia (zrobione podczas okresu rzekomo maksymalnego działania „komór gazowych” i krematoriów) wykazują dowody eksterminacji?
Nie, wręcz przeciwnie, zdjęcia nie pokazują nawet kurzawki, a co dopiero wielkich dymów, które – według teoretyków „holocaustu” – miały ciągle unosić się nad obozem. Nie ma też na tych zdjęciach „otwartych dołów”, gdzie by palono zwłoki.
–49– Jakie było główne postanowienie niemieckiego „Prawa Norymberskiego” z 1935 roku?
Zabraniało ono małżeństw i seksualnego obcowania Niemców z Żydami, było one podobne do obecnego prawa w Izraelu.
–50– Czy zaistniał precedens Prawa Norymberskiego w Stanach Zjednoczonych?
Na wiele lat przed Trzecią Rzeszą Hitlera większość stanów USA zabraniała małżeństw między osobami o różnych rasach.
–51– O czym raportował Międzynarodowy Czerwony Krzyż w kwestii „holocaustu”?
W oficjalnym raporcie z wizyty delegacji MCK w Oświęcimiu we wrześniu 1944 czytamy, że internowanym dostarczano paczki i że pogłosek o komorach gazowych nie potwierdzono.
–52– Jaka była rola Watykanu podczas gdy sześć milionów Żydów rzekomo eksterminowano?
Gdyby istniał plan eksterminacji, Watykan z pewnością byłby w stanie dowiedzieć się o tym. Ale że takiego planu nie było, Watykan nie mógł wypowiadać się przeciwko temu, czego nie było.
–53– Jaki dowód istnieje na to, ze Hitler wiedział o będącym w realizacji PROGRAMIE eksterminacji?
Żaden.
–54– Czy Syjoniści kolaborowali z Nazistami?
Już w 1933 roku rząd Hitlera podpisał umowę z Syjonistami zezwalającą Żydom na emigrację z Niemiec do Palestyny i zabranie z sobą wielkich sum kapitału.
–55– Jak zmarła Anna Frank?
Przetrwawszy internowanie w Oświęcimiu, zaraziła się tyfusem w Bergen-Belsen na kilka tygodni przed końcem wojny. Ona nie była zagazowana.
–56– Czy pamiętnik Anny Frank jest prawdziwy?
Nie. Dowody skompilowane przez filologa francuskiego, dr Roberta Faurissona, wykazały, że jest to literackie fałszerstwo. [Stąd wziął się dowcip, że zostały one napisane długopisem.]
–57– Co można stwierdzić o znanych fotografiach i zdjęciach
filmowych wykonanych w wyzwolonych niemieckich obozach ukazujących sterty wychudzonych zwłok? Czy są one sfałszowane?
ernst_deesFotografie można sfałszować, ale o wiele łatwiej dodać do nich zwodnicze podpisy i komentarze do odpowiednio zestawionych zdjęć lub sklejonych kawałków filmu.
[Za „żydokomuny” Polacy potrafili łatwo oprzeć się propagandzie, np. nazywając stalinowskie gazetki ścienne: „pic i fotomontaż”, natomiast politructwo „holocaustowe” jest oparte na doświadczeniach i naukach armii psychologów, socjologów i speców od psychotechnicznych sposobów oddziaływania na masy społeczeństw.]
Sterty wychudzonych zwłok NIE DOWODZĄ, że ci ludzie zostali „zagazowani” lub umyślnie wygłodzeni. Byli oni tragicznymi ofiarami szerzących się epidemii lub wygłodzenia spowodowanych brakiem dowozu żywności i lekarstw do obozów z końcem wojny.
–58– Kto wynalazł nazwę: „genocide” ?
Raphael Lemkin, Żyd w Polsce, w książce wydanej w 1944 roku.
–59– Czy takie filmy jak „Schindler’s List” lub „Winds of War” są dokumentami?
Nie. Takie filmy są udramatyzowaną fikcją luźno i dowolnie związaną z historią. Niestety, zbyt wiele ludzi daje się pasywnie i bezkrytycznie unieść rozrywkowej części przeżycia w ciemnicy kinowej, popadając w bierność
i biorąc spreparowaną iluzję za lustrzane odbicie historii. [Podczas okupacji niemieckiej warszawianie umieli bronić się przed propagandą, ukuli hasło: „Tylko świnie siedzą w kinie”.]
–60– Ile książek zaprzeczyło niektórym aspektom standardowego mitu „holocaustowego”?
Tuziny. Liczba ich rośnie.
–61– Co stało się, gdy Institute for Historical Review w Kaliforni zaoferował 50.000 dolarów temu kto udowodni, że Żydzi byli gazowani w Oświęcimiu?
Nikt nie przedstawił żadnego dowodu na tę ofertę, lecz były oświęcimski internowany Mel Mermelstein wytoczył proces przeciwko Instytutowi z roszczeniem o 17 milionów dolarów. Żyd ten utrzymywał, iż oferta nagrody sprowadziła nań bezsenność, na czym ucierpiały jego geszefty i stanowiła ona „obelżywe zaprzeczenie bezspornego faktu” [„injurious denial of established fact”].
–62– A co o nazywaniu antysemitami i neonazistami tych, co ośmielają się powątpiewać w „holocaustowe” opowieści?
Nie istnieje merytoryczna współzależność między zaprzeczaniem „holocaustowych” opowieści a „”antysemityzmem” czy „neonazizmem”.
Szkalowania używa się, gdy trzeba odwrócić uwagę od faktów i rzetelnych argumentów. (Najlepsza obrona to atak.) Naukowcy, badacze, którzy zaprzeczają opowieściom „holocaustowym” są ludźmi wszelakich przekonań, o różnym etniczno-religijnym pochodzeniu, włącznie z żydowskim.
Coraz więcej akademików żydowskich przyznaje o t w a r c i e, że nie ma dowodów na „holocaustowe” opowieści.
–63– Co stało się z historykami „rewizjonistycznymi”, którzy poddali w wątpliwość „holocaustowe” opowieści?
Poddano ich kampanii oszczerstw i pomówień, pozbawiono emerytur, zniszczono ich dobytek lub pobito.
–64– Czy Institute for Historical Review ucierpiał z powodu aktów zemsty za jego usiłowania utrzymania prawa wolności słowa i wolności nauki?
Instytut został zbombardowany trzy razy. Raz został całkowicie zniszczony przez kryminalne podpalenie. Wielokrotnie grożono pracownikom przez telefon zabójstwem. W mediach stosunek do Instytutu jest generalnie wrogi.
–65– Dlaczego jest tak mało wzmianek w mediach o rewizjonistycznych badaniach historycznych?
Ze względów politycznych Establishment nie chce dopuścić do dogłębnej dyskusji o faktach dotyczących „holocaustowych” opowieści.
–66– Gdzie można dowiedzieć się więcej o „drugiej stronie” opowieści o „holocauście” i o faktach dotyczących innych aspektów II Wojny Światowej?
W Instytucie dla Przeglądu Historycznego, Institute for Historical Review.
Mit Holocaustu – Robert Faurisson
Źródło
Ciekawe materiały rewizjonistyczne znajdziesz na:
stopsyjonizmowi.wordpress.com
Holokaust, Mowa nienawiści i Czy Niemcy byli tak głupi?
Prawda za bramami Auschwitz 1/6:
LINK
David Cole in Auschwitz:
https://www.youtube.com/watch?v=tPkSuuWkdpA
David Cole Interviews Dr. Franciszek Piper, Director, Auschwitz State Museum
Transcript:
http://www.vho.org/GB/c/DC/gcgvcole.html
http://www.holocaustdenialvideos.com/

Czy w Auschwitz istniały ludobójcze komory gazowe?


Treblinka nie była obozem zagłady tylko stacją tranzytową:


Holokaust bez cenzury:


Oświęcim. Wyrok sądu – 300 tys. ofiar – nie 4 miliony!


Sześć milionów żydów – 1915–1938:


Alicja w Krainie Holodziwow"Moim zdaniem, Izrael jako „państwo żydowskie” stanowi zagrożenie nie tylko dla samego siebie i swoich mieszkańców, lecz także dla wszystkich żydów oraz ludności zamieszkującej Bliski Wschód i inne regiony."

- Prof. Izrael Shahak, "Żydowskie dzieje i religia".


Palestine banner
Viva Palestina!

Jedyną drogą prowadzenia wojny w sposób moralny jest droga żydowska: niszczyć miejsca święte. Zabijać mężczyzn, kobiety i dzieci

Mit “6 milionów”

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

Pożegnanie z Izraelem, cierniem Bliskiego Wschodu
Jack Bernstein

Fotografie 

Międzynarodowy Żyd    
Henry Ford


Talmud unmasked
Talmud obnażony

 Izraelska kontrola nad Stanami Zjednoczonymi
James Petras

Młodzi Izraelczycy rozrabiają w Polsce

Żydowski rasizm
Dr David Duke

Tematy Jeszcze Bardziej Niebezpieczne
Dr Dariusz Ratajczak

Moja Walka - Mein Kampf
Adolf Hitler

"Nie jestem Amerykaninem o wierze żydowskiej, ale Żydem. Jestem Amerykaninem. Byłem Amerykaninem przez 63 / 64 mojego życia, ale Żydem byłem przez 4000 lat."

- Rabin Stephen S Wise, prezydent Amerykańskiego i Światowego Kongresu Żydów


Poszukiwacze żydowskiego genu - Shlomo Sand


Wielka Encyklopedia Żydów

Ustami rabina: Syjonizm to afirmacja judaizmu
Gilad Atzmon

Mit Holocaustu
Robert Faurisson

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Erec Izrael Haszlema – biblijne granice Królestwa Izraela

Syjonizm w Ameryce
James Petras

The Founding Myths of Modern Israel
Izrael Shahak: "Żydowskie
dzieje i religia"

Wyznania szpiega: Sayanim
Victor Ostrovski i Claire Hoy

Reel Bad Arabs - Revealing the racist Jewish Hollywood propaganda

Żydowscy bojówkarze z Europy z misją w Izraelu
JDL - Jewish Defense League

Operacja Hasbara: przegrana bitwa - Jerzy Szygiel

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

Donald Tusk - Judeopolonia
Tusk - Judeopolonia


Syjonizm i III Rzesza - Mark Weber

Protokoly obrad medrcow Syjonu

Filmy wideo 

Talmud i mechanizmy obronne
Izrael Shahak

ADL: 80 mln „antysemitycznych” Amerykanów
Pastor Ted Pike

Żydowska Supremacja
Dr David Duke

Karykatury 

Aktyvizm! - Join the Fight!


Down with Zio-Apartheid
 Stop Jewish Apartheid!