No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语
Dziesięć wielkich medialnych kłamstw o Izraelu

Belgijski dziennikarz i autor, Michel Collon, w książce „Izrael, let’s talk about it” (Izrael, porozmawiajmy o nim), ostro skrytykował europejskie media za dziesiątki lat „okłamywania” ludzi w celu wspierania Izraela.
Collon wyliczył „10 wielkich kłamstw” promowanych przez zachodnie media po to, by „uzasadnić istnienie i działania Izraela”, co w zwięzły sposób przedstawiamy poniżej:
Pierwsze kłamstwo – Izrael ustanowiono jako reakcję na masakrę Żydów w II wojnie światowej. To wyobrażenie jest całkowicie fałszywe. Faktycznie Izrael to dominujący projekt zaaprobowany na Pierwszym Kongresie Syjonistycznym w Bazylei, Szwajcaria, w 1897 roku, kiedy to nacjonalistyczni Żydzi zdecydowali się okupować Palestynę.
Drugie kłamstwo – uzasadnienie ustanowienia i usankcjonowanie Izraela jest takie, że Żydzi powracają na ziemię swoich przodków, skąd wypędzono ich w 70 AD. To jest bajka. Rozmawiałem ze słynnym izraelskim historykiem Szlomo Sandem i innymi historykami i oni są pewni, że nie było „exodusu,” wobec czego „powrót” nie ma żadnego znaczenia. Naród mieszkający w Palestynie nie opuścił swojej ziemi w czasach starożytnych.
Tak naprawdę potomkowie Żydów mieszkających w Palestynie są narodem mieszkającym obecnie w Palestynie. Ci którzy twierdzą, że chcą wracać na swoje ziemie, pochodzą z zachodniej i wschodniej Europy i północnej Afryki.
Sand mówi, że nie ma żydowskiego narodu. Żydzi nie mają wspólnej historii, języka czy kultury. Ich jedyną wspólną rzeczą jest religia, a religia nie tworzy narodu.
Trzecie kłamstwo – kiedy żydowscy imigranci okupowali Palestynę, była ona krajem pustym i niezamieszkanym.
Jednakże są dokumenty i dowody na to, że w XIX wieku produkty rolne z Palestyny eksportowano do różnych krajów, łącznie z Francją.
Czwarte kłamstwo – ludzie mówią, że Palestyńczycy opuścili swój kraj z własnej woli.
To następne kłamstwo, w które wierzyło wiele osób, łącznie ze mną. Do czasu, kiedy historycy tacy jak Benny Morris i Ilan Pappe powiedzieli, że Palestyńczycy zostali wypędzeni i ekspatriowani ze swojej ziemi przy użyciu siły i terroru.
Piąte kłamstwo – mówią, że Izrael dzisiaj jest jedyną demokracją na Środkowym Wschodzie i powinien być chroniony; jest „rządem prawa.”
Ale według mnie nie tylko nie jest rządem prawa, lecz jest jedynym reżimem bez określonych prawem terytorium i granic. Wszystkie kraje na świecie mają konstytucję, która definiuje ich granice, ale żadna z tych rzeczy nie odnosi się do Izraela. Izrael jest ekspansjonistycznym projektem nie znającym granic, a jego prawo jest całkowicie rasistowskie, zgodnie z którym Izrael jest krajem dla Żydów, a jego nie-żydowscy obywatele nie są uważani za ludzi. Takie prawo jest sprzeczne z demokracją.
Szóste kłamstwo – mówią, że Stany Zjednoczone próbują chronić demokrację na Środkowym Wschodzie chroniąc Izrael. Ale my wiemy, że amerykańska pomoc finansowa dla Izraela wynosi 3 miliardy USD rocznie. Pieniądze te używane są na bombardowanie sąsiednich krajów Izraela.
Ale Ameryce nie zależy na ustanowieniu demokracji na Środkowym Wschodzie; zależy jej na niczym nie zakłócanych dostawach ropy.
Siódme kłamstwo – udają, że Stany Zjednoczone chcą porozumienia między Izraelem i Palestyną.
To całkowicie mylne i kłamliwe. Były szef Polityki Zagranicznej UE Javier Solana powiedział do Izraela: „jesteście XXI wiekiem Unii Europejskiej.” Europejski przemysł zbrojeniowy współpracuje z izraelskim i wspiera go finansowo. Ale kiedy Palestyńczycy wybrali swój rząd, Europa nie rozpoznała go i tym samym dała Izraelowi zielone światło do ataku na Strefę Gazy.
Ósme kłamstwo – kiedy ktoś mówi o tych faktach oraz historii Izraela i Palestyny, kiedy ujawnia amerykańskie interesy, nazywany jest antysemitą po to, by go uciszyć.
Ale powinniśmy mówić, że kiedy krytykujemy Izrael, nie jest to ani rasizm ani antysemityzm. Krytykujemy rząd który nie wierzy w równość Żydów, chrześcijan i muzułmanów, oraz przez to niszczy pokój między wyznawcami różnych religii.
Dziewiąte kłamstwo – środki przekazu podają, że Palestyńczycy wywołują przemoc i terroryzm. My mówimy, że izraelska okupacja wojskowa to przemoc i polityka która ukradła ziemię i domy Palestyńczykom to przemoc.
Dziesiąte kłamstwo – sprawa często przywoływana, że nie ma sposobu na rozwiązanie tej sytuacji, oraz nie ma rozwiązania dla nienawiści i żalu wywoływanych przez Izrael i jego wspólników.
Ale jest rozwiązanie. Jedyną rzeczą, która może zatrzymać ten proces, to nacisk opinii publicznej na wspólników Izraela w USA, Europie i innych częściach świata, nacisk opinii publicznej na środki masowego przekazu, które powstrzymują się od powiedzenia prawdy o Izraelu, wykorzystywanie internetu czy innych środków komunikacji do publikacji prawdziwych wiadomości o Palestynie.


Tłumaczenie: Ola Gordon, drobne poprawki własne
Źródło: http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=132307&sectionid=351020202
Za: judeopolonia.wordpress.com

"Moim zdaniem, Izrael jako „państwo żydowskie” stanowi zagrożenie nie tylko dla samego siebie i swoich mieszkańców, lecz także dla wszystkich żydów oraz ludności zamieszkującej Bliski Wschód i inne regiony."

- Prof. Izrael Shahak, "Żydowskie dzieje i religia".


Palestine banner
Viva Palestina!

Jedyną drogą prowadzenia wojny w sposób moralny jest droga żydowska: niszczyć miejsca święte. Zabijać mężczyzn, kobiety i dzieci

Mit “6 milionów”

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

Pożegnanie z Izraelem, cierniem Bliskiego Wschodu
Jack Bernstein

Fotografie 

Międzynarodowy Żyd    
Henry Ford


Talmud unmasked
Talmud obnażony

 Izraelska kontrola nad Stanami Zjednoczonymi
James Petras

Młodzi Izraelczycy rozrabiają w Polsce

Żydowski rasizm
Dr David Duke

Tematy Jeszcze Bardziej Niebezpieczne
Dr Dariusz Ratajczak

Moja Walka - Mein Kampf
Adolf Hitler

"Nie jestem Amerykaninem o wierze żydowskiej, ale Żydem. Jestem Amerykaninem. Byłem Amerykaninem przez 63 / 64 mojego życia, ale Żydem byłem przez 4000 lat."

- Rabin Stephen S Wise, prezydent Amerykańskiego i Światowego Kongresu Żydów


Poszukiwacze żydowskiego genu - Shlomo Sand


Wielka Encyklopedia Żydów

Ustami rabina: Syjonizm to afirmacja judaizmu
Gilad Atzmon

Mit Holocaustu
Robert Faurisson

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Erec Izrael Haszlema – biblijne granice Królestwa Izraela

Syjonizm w Ameryce
James Petras

The Founding Myths of Modern Israel
Izrael Shahak: "Żydowskie
dzieje i religia"

Wyznania szpiega: Sayanim
Victor Ostrovski i Claire Hoy

Reel Bad Arabs - Revealing the racist Jewish Hollywood propaganda

Żydowscy bojówkarze z Europy z misją w Izraelu
JDL - Jewish Defense League

Operacja Hasbara: przegrana bitwa - Jerzy Szygiel

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

Donald Tusk - Judeopolonia
Tusk - Judeopolonia


Syjonizm i III Rzesza - Mark Weber

Protokoly obrad medrcow Syjonu

Filmy wideo 

Talmud i mechanizmy obronne
Izrael Shahak

ADL: 80 mln „antysemitycznych” Amerykanów
Pastor Ted Pike

Żydowska Supremacja
Dr David Duke

Karykatury 

Aktyvizm! - Join the Fight!


Down with Zio-Apartheid
 Stop Jewish Apartheid!