No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语
Izrael próbował sprzedać głowice jądrowe rasistowskiemu reżimowi RPA

Tajne południowoafrykańskie dokumenty wskazują, że Izrael oferował RPA w okresie apartheidu zakup głowic nuklearnych. Jednocześnie jest to prawdopodobnie jeden z pierwszych ujawnionych publicznie materialnych dowodów, że państwo to posiada broń jądrową.
Oznaczone jako „ściśle tajne” sprawozdanie ze spotkania wysokich urzędników obu państw w 1975 roku zawiera informacje o tym, że ówczesny minister obrony RPA PW Botha poprosił o głowice ówczesnego ministra obrony Izraela, obecnego prezydenta Szymona Peresa, a ten w odpowiedzi zaoferował mu je w trzech rozmiarach. Dostojnicy podpisali szeroko zakrojone porozumienie, dotyczące współpracy militarnej pomiędzy oboma krajami. Jedno z postanowień stwierdzało, że samo istnienie tego porozumienia ma pozostać tajne.
Jak 24 maja doniósł guardian.co.uk, dokumenty odkrył amerykański naukowiec Sasha Polakow-Suransky w trakcie badań, które prowadził do książki na temat bliskich relacji między obydwoma krajami. Zawierają one dowody na to, że Izrael od dawna posiada broń nuklearną, choć oficjalnie tego nie potwierdza ani temu nie zaprzecza.
Izraelskie władze próbowały powstrzymać rząd RPA przed odtajnieniem dokumentów na prośbę Polakowa-Suransky’ego, zwłaszcza ich nagłośnienie będzie bez wątpienia kłopotliwe w trakcie zaplanowanych w najbliższych dniach w Nowym Jorku rozmów o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej na Bliskim Wschodzie. Rzecznik prasowy Peresa powiedział 24 maja, że raport jest bezpodstawny i nigdy nie było żadnych negocjacji pomiędzy dwoma krajami. Nie skomentował jednak autentyczności samych dokumentów.
Dokumenty południowoafrykańskie pokazują, że wojskowi z okresu apartheidu uważali, że pociski uzbrojone w głowice jądrowe będą stanowiły czynnik odstraszający i będą mogły służyć w przeprowadzeniu potencjalnych ataków na sąsiednie kraje. Jak pisze Polakow-Suransky w swojej właśnie opublikowanej w USA książce „The Unspoken Alliance: Israel’s secret alliance with apartheid South Africa” (Sojusz o którym się nie mówi: Tajny sojusz Izraela z RPA w czasie apartheidu), z dokumentów wynika, że obie strony spotkały się 31 marca 1975 roku. W spotkaniu brał udział między innymi szef sztabu wojsk RPA generał lejtnant RF Armstrong. Natychmiast sporządził on notatkę, w której wychwalał zalety z pozyskania pocisków Jericho od Izraela, pod warunkiem jednak, że zostaną wyposażone w głowice jądrowe.
Gdy 4 czerwca 1975 roku Peres i Botha ponownie spotkali się w Zurychu, by kontynuować rozmowy nad projektem, który otrzymał kryptonim „Chalet”, RPA nie była w stanie samodzielnie konstruować broni atomowej. Przedstawiciel Izraela ponownie potwierdził gotowość dostarczenia prawidłowego ładunku (the correct payload) w trzech rozmiarach. Ostatecznie do transakcji nie doszło, głównie ze względu na zbyt wysoki koszt. Poza tym nie wiadomo było, czy zostałaby ona zatwierdzona przez ówczesnego premiera Izraela.
RPA w końcu zbudowała własne bomby atomowe, choć być może z pomocą Izraela. Współpraca była kontynuowana w następnych latach, o czym świadczy choćby dostarczanie Izraelowi rudy uranu przez południowoafrykańskiego sojusznika.
Dokumenty potwierdzają zeznania byłego dowódcy marynarki wojennej RPA Dietera Gerhardta, który został w 1983 roku osadzony w więzieniu za szpiegostwo na rzecz ZSRR. Po upadku apartheidu i wyjściu na wolność Gerhardt opowiedział, że tajne porozumienie „Chalet” przewidywało uzbrojenie przez Izrael ośmiu pocisków Jericho w specjalne głowice, które nazwał bombami atomowymi. Jednak na ten punkt nie ma dowodów w dokumentach. Natomiast na kilka tygodni przed rzeczonym porozumieniem ministrowie obrony podpisali inne tajne porozumienie wojskowe, znane jako „Secment”. Ono także było tajne i zawierało postanowienie o zaprzeczaniu jego istnienia.
Istnienie izraelskiego programu nuklearnego zostało ujawnione w gazecie „The Sunday Times” w 1986 roku przez Mordechaja Vanunu, który dostarczył zdjęcia zrobione na terenie zakładów Dimona i szczegółowo opisał sam proces produkcji materiału nuklearnego, choć nie dostarczył dokumentacji.
Także dokumenty przejęte przez irańskich studentów okupujących ambasadę USA w Teheranie w 1979 roku ujawniły, że szach wyrażał zainteresowanie uzyskaniem pomocy Izraela w budowie broni jądrowej. Jednak dokumenty z RPA dowodzą, że Izrael był w stanie uzbroić pociski Jericho w głowice jądrowe.
Polakow-Suranski powiedział, że ministerstwo obrony Izraela próbowało zablokować mu dostęp do dokumentów, ale władze południowoafrykańskie zamazały tylko kilka linijek i przekazały mu je, nie przejmując się zbytnio tym, że ujawniają brudne tajemnice dawnego reżimu.

Jarosław Klebaniuk
lewica.pl/?id=21710https://www.youtube.com/watch?v=eVIWvnsUzNQ"Moim zdaniem, Izrael jako „państwo żydowskie” stanowi zagrożenie nie tylko dla samego siebie i swoich mieszkańców, lecz także dla wszystkich żydów oraz ludności zamieszkującej Bliski Wschód i inne regiony."

- Prof. Izrael Shahak, "Żydowskie dzieje i religia".


Palestine banner
Viva Palestina!

Jedyną drogą prowadzenia wojny w sposób moralny jest droga żydowska: niszczyć miejsca święte. Zabijać mężczyzn, kobiety i dzieci

Mit “6 milionów”

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

Pożegnanie z Izraelem, cierniem Bliskiego Wschodu
Jack Bernstein

Fotografie 

Międzynarodowy Żyd    
Henry Ford


Talmud unmasked
Talmud obnażony

 Izraelska kontrola nad Stanami Zjednoczonymi
James Petras

Młodzi Izraelczycy rozrabiają w Polsce

Żydowski rasizm
Dr David Duke

Tematy Jeszcze Bardziej Niebezpieczne
Dr Dariusz Ratajczak

Moja Walka - Mein Kampf
Adolf Hitler

"Nie jestem Amerykaninem o wierze żydowskiej, ale Żydem. Jestem Amerykaninem. Byłem Amerykaninem przez 63 / 64 mojego życia, ale Żydem byłem przez 4000 lat."

- Rabin Stephen S Wise, prezydent Amerykańskiego i Światowego Kongresu Żydów


Poszukiwacze żydowskiego genu - Shlomo Sand


Wielka Encyklopedia Żydów

Ustami rabina: Syjonizm to afirmacja judaizmu
Gilad Atzmon

Mit Holocaustu
Robert Faurisson

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Erec Izrael Haszlema – biblijne granice Królestwa Izraela

Syjonizm w Ameryce
James Petras

The Founding Myths of Modern Israel
Izrael Shahak: "Żydowskie
dzieje i religia"

Wyznania szpiega: Sayanim
Victor Ostrovski i Claire Hoy

Reel Bad Arabs - Revealing the racist Jewish Hollywood propaganda

Żydowscy bojówkarze z Europy z misją w Izraelu
JDL - Jewish Defense League

Operacja Hasbara: przegrana bitwa - Jerzy Szygiel

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

Donald Tusk - Judeopolonia
Tusk - Judeopolonia


Syjonizm i III Rzesza - Mark Weber

Protokoly obrad medrcow Syjonu

Filmy wideo 

Talmud i mechanizmy obronne
Izrael Shahak

ADL: 80 mln „antysemitycznych” Amerykanów
Pastor Ted Pike

Żydowska Supremacja
Dr David Duke

Karykatury 

Aktyvizm! - Join the Fight!


Down with Zio-Apartheid
 Stop Jewish Apartheid!