No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语
Lista 200 izraelskich zbrodniarzy wojennych odpowiedzialnych za masakrę w Gazie
 
W internecie rozpowszechniana jest lista 200 izraelskich dowódców wojskowych, którzy brali udział w ofensywie przeciwko ludności cywilnej w Strefie Gazy w 2008-2009 r. Jak pisze źródło informacji, prawdopodobnie żołnierz armii izraelskiej, lista jest rezultatem pracy wielu osób, które wierzą, że ujawnienie nazwisk dowódców jest właściwym sposobem odwetu na państwowej armii. Ze względu na ryzyko, na jakie się naraża w Izraelu, autor lub autorzy listy nie chcą ujawniać swoich danych i proszą jedynie o jak najszersze publikowanie kopii listy.
Poniżej tekst oświadczenia opublikowanego wraz z listą, podpisanego „My”.
„Ujawnienie ludzi wymienionych na liście jest aktem odwetu. Ci ludzie są bezpośrednimi sprawcami, agentami państwa Izrael, którzy od grudnia 2008 do stycznia 2009 r. atakowali tysiące ludzi w oblężonej Strefie Gazy. Osoby wymienione na liście zajmowały stanowiska dowódców w czasie ataku, a więc nie tylko służyli morderczej machinie państwa, ale aktywnie zachęcali innych, by czynili to samo. Ci ludzie są osobiście odpowiedzialni. Są tu niscy rangą oficerowie polowi i najwyżej postawieni generałowie armii izraelskiej. Wszyscy w aktywny sposób uczestniczyli w ofensywie.
Wymieniając ich nazwiska, celowo zwracamy uwagę na osoby, a nie na struktury, w ramach których działają. Utożsamiamy ludzi z podejmowanymi przez nich działaniami. To tym właśnie osobom i innym, takim jak oni, musimy się sprzeciwić i wyrazić im nasz protest.
To piracka informacja. Zachęcamy ludzi do szukania podobnych informacji zarówno w sferze publicznej, jak i w szafach pancernych urzędników państwowych. To forma oporu, która może być podtrzymana na długą metę. Ten projekt dopiero się rozpoczął. Dołącz do listy własne informacje, tak by objęła wszystkich odpowiedzialnych.
Rozpowszechniaj to szeroko.”
Lista dostępna jest pod następującym adresem: cryptome.org/0002/israeli-war-criminals.zip
Lista bez zdjęć nadal jest w cache’u Google:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fBIoPMbVkWQJ:israeliwarcriminals.zzl.org/+israeliwarcriminals.zzl.org&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=us&client=firefox-a
Strona, na której została pierwotnie opublikowana lista, nie działa: israeliwarcriminals.zzl.org
Za: cia.bzzz.net
Inna lista izraelskich zbrodniarzy wojennych z Gazy dostępna jest na stronie:
artintifada.wordpress.com/2009/01/29/names-and-photos-of-israeli-war-criminals-in-gaza


"Moim zdaniem, Izrael jako „państwo żydowskie” stanowi zagrożenie nie tylko dla samego siebie i swoich mieszkańców, lecz także dla wszystkich żydów oraz ludności zamieszkującej Bliski Wschód i inne regiony."

- Prof. Izrael Shahak, "Żydowskie dzieje i religia".


Palestine banner
Viva Palestina!

Jedyną drogą prowadzenia wojny w sposób moralny jest droga żydowska: niszczyć miejsca święte. Zabijać mężczyzn, kobiety i dzieci

Mit “6 milionów”

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

Pożegnanie z Izraelem, cierniem Bliskiego Wschodu
Jack Bernstein

Fotografie 

Międzynarodowy Żyd    
Henry Ford


Talmud unmasked
Talmud obnażony

 Izraelska kontrola nad Stanami Zjednoczonymi
James Petras

Młodzi Izraelczycy rozrabiają w Polsce

Żydowski rasizm
Dr David Duke

Tematy Jeszcze Bardziej Niebezpieczne
Dr Dariusz Ratajczak

Moja Walka - Mein Kampf
Adolf Hitler

"Nie jestem Amerykaninem o wierze żydowskiej, ale Żydem. Jestem Amerykaninem. Byłem Amerykaninem przez 63 / 64 mojego życia, ale Żydem byłem przez 4000 lat."

- Rabin Stephen S Wise, prezydent Amerykańskiego i Światowego Kongresu Żydów


Poszukiwacze żydowskiego genu - Shlomo Sand


Wielka Encyklopedia Żydów

Ustami rabina: Syjonizm to afirmacja judaizmu
Gilad Atzmon

Mit Holocaustu
Robert Faurisson

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Erec Izrael Haszlema – biblijne granice Królestwa Izraela

Syjonizm w Ameryce
James Petras

The Founding Myths of Modern Israel
Izrael Shahak: "Żydowskie
dzieje i religia"

Wyznania szpiega: Sayanim
Victor Ostrovski i Claire Hoy

Reel Bad Arabs - Revealing the racist Jewish Hollywood propaganda

Żydowscy bojówkarze z Europy z misją w Izraelu
JDL - Jewish Defense League

Operacja Hasbara: przegrana bitwa - Jerzy Szygiel

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

Donald Tusk - Judeopolonia
Tusk - Judeopolonia


Syjonizm i III Rzesza - Mark Weber

Protokoly obrad medrcow Syjonu

Filmy wideo 

Talmud i mechanizmy obronne
Izrael Shahak

ADL: 80 mln „antysemitycznych” Amerykanów
Pastor Ted Pike

Żydowska Supremacja
Dr David Duke

Karykatury 

Aktyvizm! - Join the Fight!


Down with Zio-Apartheid
 Stop Jewish Apartheid!