No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语
Sondaż: Tylko 51% izraelskich żydów wierzy w równe prawa dla żydów i Arabów

Według raportu opublikowanego we wtorek, sporządzonego przez Instytut Izraelskiej Demokracji (Israel Democracy Institute – IDI), prawie połowa izraelskich żydów odmawia koegzystencji pomiędzy arabskimi i żydowskimi społecznościami w Izraelu. Tylko 51% spośród ankietowanych powiedziało, że izraelscy Arabowie i żydzi powinni mieć równe prawa.
Badanie pokazało, że 53% izraelskich żydów wierzy, że państwo ma prawo do “zachęcania” arabskich obywateli do emigracji z Izraela, a 55% powiedziało, że żydowskie miasta powinny otrzymywać więcej środków od rządu niż społeczności arabskie.
Dodatkowo, ponad 62% izraelskich żydów stwierdziło, że tak długo jak trwa “konflikt” izraelsko-palestyński, państwo nie powinno brać pod uwagę opinii izraelskich Arabów na temat polityki zagranicznej kraju.
Około 86% izraelskich żydów wierzy, że każda decyzja polityczna Knesetu odnośnie przyszłości Izraela musi być zatwierdzona przez żydowską większość. Tylko 50% ankietowanych uważa, że partie antysyjonistyczne powinny mieć pozwolenie na branie udziału w wyborach do Knesetu.
Jeśli chodzi o koezgystencję żydów i innych społeczności, badanie ujawniło, że prawie połowa ankietowanych izraelskich żydów wolałaby nie mieszkać obok arabskiego sąsiada; 25% uznało, że przeszkadzałaby im homoseksualna para za drzwiami obok, a dla 17% byłoby problemem posiadanie etiopskich sąsiadów.
Badanie podkreśliło, że występuje wysoka współzależność pomiędzy stopniem religijności a wierzeniem, że Arabowie powinni mieć inne prawa, ze specjalnym odniesieniem do rosyjskich żydowskich imigrantów, którzy, wedle sondażu, są najmniej liberalni wśród populacji Izraela.
Badanie, nazwane ‘Wskaźnikiem izraelskiej demokracji’, zostało przeprowadzone przez sześciu badaczy na ponad 1200 osobach w różnych sondażach opinii publicznej.
Raport w całości dostępny pod adresem:
http://www.idi.org.il/sites/english/SectionArchive/Documents/Auditing_Israeli_Democracy_2010.pdf
Za: http://www.imemc.org/article/60051

"Moim zdaniem, Izrael jako „państwo żydowskie” stanowi zagrożenie nie tylko dla samego siebie i swoich mieszkańców, lecz także dla wszystkich żydów oraz ludności zamieszkującej Bliski Wschód i inne regiony."

- Prof. Izrael Shahak, "Żydowskie dzieje i religia".


Palestine banner
Viva Palestina!

Jedyną drogą prowadzenia wojny w sposób moralny jest droga żydowska: niszczyć miejsca święte. Zabijać mężczyzn, kobiety i dzieci

Mit “6 milionów”

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

Pożegnanie z Izraelem, cierniem Bliskiego Wschodu
Jack Bernstein

Fotografie 

Międzynarodowy Żyd    
Henry Ford


Talmud unmasked
Talmud obnażony

 Izraelska kontrola nad Stanami Zjednoczonymi
James Petras

Młodzi Izraelczycy rozrabiają w Polsce

Żydowski rasizm
Dr David Duke

Tematy Jeszcze Bardziej Niebezpieczne
Dr Dariusz Ratajczak

Moja Walka - Mein Kampf
Adolf Hitler

"Nie jestem Amerykaninem o wierze żydowskiej, ale Żydem. Jestem Amerykaninem. Byłem Amerykaninem przez 63 / 64 mojego życia, ale Żydem byłem przez 4000 lat."

- Rabin Stephen S Wise, prezydent Amerykańskiego i Światowego Kongresu Żydów


Poszukiwacze żydowskiego genu - Shlomo Sand


Wielka Encyklopedia Żydów

Ustami rabina: Syjonizm to afirmacja judaizmu
Gilad Atzmon

Mit Holocaustu
Robert Faurisson

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Erec Izrael Haszlema – biblijne granice Królestwa Izraela

Syjonizm w Ameryce
James Petras

The Founding Myths of Modern Israel
Izrael Shahak: "Żydowskie
dzieje i religia"

Wyznania szpiega: Sayanim
Victor Ostrovski i Claire Hoy

Reel Bad Arabs - Revealing the racist Jewish Hollywood propaganda

Żydowscy bojówkarze z Europy z misją w Izraelu
JDL - Jewish Defense League

Operacja Hasbara: przegrana bitwa - Jerzy Szygiel

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

Donald Tusk - Judeopolonia
Tusk - Judeopolonia


Syjonizm i III Rzesza - Mark Weber

Protokoly obrad medrcow Syjonu

Filmy wideo 

Talmud i mechanizmy obronne
Izrael Shahak

ADL: 80 mln „antysemitycznych” Amerykanów
Pastor Ted Pike

Żydowska Supremacja
Dr David Duke

Karykatury 

Aktyvizm! - Join the Fight!


Down with Zio-Apartheid
 Stop Jewish Apartheid!