No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语
Nazistowskie SS finansowało powstającą izraelską armię
 
Dr Henry Makow – 18.12.2010
Medal wybity przez nazistów (Goebbels) upamiętniający syjonistyczną "przyjaźń". Nazizm i syjonizm to dwie strony tego samego medalu Illuminati
Wiedziałem, że syjoniści współpracowali z nazistami, ale nie wiedziałem o tym, że naziści faktycznie finansowali syjonistów!
Christopher Simpson w wydanej w 1988 roku książce „Blowback” (Niewypał) mówi, że zdobyte materiały SS dokumentowały tajne porozumienie między SS i Haganah, poprzednikiem Izraelskich Sił Obronnych. Sfinansowali co najmniej jednego dowódcę Haganah.
„Zgodnie z umową, Haganah mogła organizować obozy szkoleniowe dla żydowskiej młodzieży na terenie Niemiec. Ci młodzi ludzie, jak również pewni inni Żydzi wypędzeni w Niemiec przez nazistów, byli zachęcani do emigracji do Palestyny.
[Przywódca Haganah Feival] Polkes i Hagana w zamian zgodzili się na „przekazywanie SS materiałów wywiadowczych na temat spraw brytyjskich w Palestynie. Zdobyte niemieckie dokumenty twierdzą, że Polkes wierzył, że coraz bardziej brutalne nazistowskie prześladowania Żydów mogłyby być korzystne dla syjonistów, przynajmniej tymczasowo, wymuszając żydowską imigrację do Palestyny, oraz że jedynym źródłem dochodu dowódcy Haganah były tajne fundusze z SS.” (s. 252, podkreślenie autora)
Nie znam zakresu wsparcia nazistów, ale wątpię, czy był to jedyny przypadek.
Europejscy Żydzi zostali zdradzeni przez swoich syjonistycznych przywódców. Syjoniści współpracowali w holokauście w celu uzyskania poparcia dla żydowskiej ojczyzny. Każde inne przywództwo żydowskie było tłumione przez nazistów. Bez przywództwa, Żydzi szli na śmierć jak barany na rzeź.
Pędzenie baranów do Palestyny
Gdyby nie było Hitlera, syjoniści by go stworzyli. (może tak było) Mówią o tym liczby (Edwin Black, „The Transfer Agrement” [Umowa transferowa]). W 1927 roku około 15.000 z 550.000 niemieckich Żydów uważało się za syjonistów. To mniej niż 2%.
Ogromna większość niemieckich Żydów „zażarcie odrzucała syjonizm jako wroga wewnętrznego”. Oni byli Niemcami. 80.000 walczyło w okopach i 12.000 zginęło. „Nigdzie nie było tak szerokiej opozycji Żydów [wobec syjonizmu], pryncypialnej i zajadłej jak w Niemczech”, napisał syjonistyczny historyk.
W celu zmanipulowania Żydów na wyjazd do Palestyny, Niemcy musiały być wyposażone w rasistowską ideologię nacjonalistyczną taką jak syjonizm. W rzeczywistości, Julius Streicher i inni naziści przyznali, że ich ideologia „rasy panów” wzorowała się na judaizmie.
Przez ten fałszywy „konflikt”, syjonizm i nazizm były w stanie przyspieszyć cel Illuminati utworzenia prywatnej armii, służb specjalnych i arsenału nuklearnego w Izraelu. Oni również odbudują świątynię Salomona w przyszłej stolicy świata – Jerozolimie.
Żydzi byli zszokowani i oszukani. Teraz zbyt dużo zainwestowali w Izrael by przyznać się, że dali się nabrać.
Lekcje
Przeszłe cierpienia Żydów stanowią lekcję na dziś. Ich przywództwo zostało zawłaszczone przez masonów (tj. syjonizm jest zakonem masońskim) nastawionych na poświęcenie ich w przyspieszeniu realizacji wielkiego planu.
Takie jest dokładnie nasze stanowisko. Bankierzy wykorzystują dług, by nas wydziedziczyć i zniewolić. Bush, Obama i większość naszych przywódców to masoni Illuminati, którzy zgodzili się przyjąć biliony dolarów w „długu”.
Gdyby reprezentowali nas, to pozwoliliby na upadek banków (tak jak w Islandii) i zlikwidowali cały dług stworzony przez bankierów z powietrza.
Holokaust jest ostrzeżeniem dla nas wszystkich. Będziemy niewolnikami (lub gorzej) tak długo, jak będziemy akceptować fałszywych przywódców, czyli „wewnętrznego wroga”.


Tłumaczenie: Ola Gordon
http://www.henrymakow.com/israeli_haganah.html
Zobacz również: Żydzi ręka w rękę z Hitlerem

"Moim zdaniem, Izrael jako „państwo żydowskie” stanowi zagrożenie nie tylko dla samego siebie i swoich mieszkańców, lecz także dla wszystkich żydów oraz ludności zamieszkującej Bliski Wschód i inne regiony."

- Prof. Izrael Shahak, "Żydowskie dzieje i religia".


Palestine banner
Viva Palestina!

Jedyną drogą prowadzenia wojny w sposób moralny jest droga żydowska: niszczyć miejsca święte. Zabijać mężczyzn, kobiety i dzieci

Mit “6 milionów”

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

Pożegnanie z Izraelem, cierniem Bliskiego Wschodu
Jack Bernstein

Fotografie 

Międzynarodowy Żyd    
Henry Ford


Talmud unmasked
Talmud obnażony

 Izraelska kontrola nad Stanami Zjednoczonymi
James Petras

Młodzi Izraelczycy rozrabiają w Polsce

Żydowski rasizm
Dr David Duke

Tematy Jeszcze Bardziej Niebezpieczne
Dr Dariusz Ratajczak

Moja Walka - Mein Kampf
Adolf Hitler

"Nie jestem Amerykaninem o wierze żydowskiej, ale Żydem. Jestem Amerykaninem. Byłem Amerykaninem przez 63 / 64 mojego życia, ale Żydem byłem przez 4000 lat."

- Rabin Stephen S Wise, prezydent Amerykańskiego i Światowego Kongresu Żydów


Poszukiwacze żydowskiego genu - Shlomo Sand


Wielka Encyklopedia Żydów

Ustami rabina: Syjonizm to afirmacja judaizmu
Gilad Atzmon

Mit Holocaustu
Robert Faurisson

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Erec Izrael Haszlema – biblijne granice Królestwa Izraela

Syjonizm w Ameryce
James Petras

The Founding Myths of Modern Israel
Izrael Shahak: "Żydowskie
dzieje i religia"

Wyznania szpiega: Sayanim
Victor Ostrovski i Claire Hoy

Reel Bad Arabs - Revealing the racist Jewish Hollywood propaganda

Żydowscy bojówkarze z Europy z misją w Izraelu
JDL - Jewish Defense League

Operacja Hasbara: przegrana bitwa - Jerzy Szygiel

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

Donald Tusk - Judeopolonia
Tusk - Judeopolonia


Syjonizm i III Rzesza - Mark Weber

Protokoly obrad medrcow Syjonu

Filmy wideo 

Talmud i mechanizmy obronne
Izrael Shahak

ADL: 80 mln „antysemitycznych” Amerykanów
Pastor Ted Pike

Żydowska Supremacja
Dr David Duke

Karykatury 

Aktyvizm! - Join the Fight!


Down with Zio-Apartheid
 Stop Jewish Apartheid!