No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语

Antysemicka ADL


Keith Johnson, 9.12.2010


George Orwell w swoim klasyku SF „1984” ukuł wyrażenie ‚mowa podwójna’, czyli doublespeak. Według Wikipedii mowa podwójna to zwrot, który umyślnie kamufluje, zniekształca lub odwraca znaczenie słów. Niektóre przykłady z książki:

Wojna to pokój
Wolność to niewolnictwo
Ignorancja to siła

Z pewnością zmieniliśmy się w tego rodzaju społeczeństwo, z organizacjami jak ADL, działającymi w taki sposób, jak Ministerstwo Prawdy działa w książce. Oba stosują podwójną mowę jako część swojego modus operandi, by rozpowszechniać kłamstwa i zniekształcać rzeczywistość.

Najnowszy przykład tej techniki znajdujemy dzięki uprzejmości szefa ADL, Abrahama Foxmana, który potępił ostatnio byłą dziennikarkę Białego Domu, Helen Thomas, za wypowiedzi w przemówieniu, jakie wygłosiła do grupy arabsko-amerykańskich studentów na Uniwersytecie Dearborn w ubiegły czwartek. W przemówieniu Thomas dokonała prawdziwej oceny politycznej rzeczywistości dominującej w naszym społeczeństwie.

„Jesteśmy własnością propagandystów przeciwko Arabom. Nie mam żadnych wątpliwości w tej sprawie. Kongres, Biały Dom i Hollywood, Wall Street, są własnością syjonistów. Według mnie to prawda. Oni robią to, co im każą… Jesteśmy popychani w złym kierunku w każdą stronę.”

Foxman skomentował to w następujący sposób:

„Helen Thomas wyraźnie, jednoznacznie ujawniła się jako wulgarny antysemita. Jej sugestia, że syjoniści kontrolują rząd, finanse i Hollywood jest niczym innym jak klasyczną, ogrodową odmianą antysemityzmu. Jest to smutny ostatni rozdział znakomitej kariery. W przeciwieństwie do jej poprzednich, spontanicznych uwag do kamery, te słowa były przemyślane i świadome. Pokazują głębokie i obsesyjne uprzedzenie.”

Jak się to podoba? Mamy tu białego człowieka – pochodzącego z rodziny wschodnich Europejczyków – który nazywa Semitkę antysemitką. Jeśli to nie jest mową podwójną, to nie wiem, co nią jest.

Zgadza się. Helen Thomas jest prawdziwą, najprawdziwszą Semitką. Jest z pochodzenia Libanką, co czyni ją arabską Semitką.

Nawet dzisiaj, większość słowników wyraz ‚Semita’ definiuje jako: członek grupy ludów posługujących się językiem semickim Bliskiego Wschodu i północnej Afryki, należą do nich Arabowie, Aramejczycy, Babilończycy, Kartagińczycy, Etiopczycy, Hebrajczycy i Fenicjanie.

Czy Foxman jest Semitą? Nie jestem pewien. Wiemy, że pochodzi z polskiej rodziny i urodził się w mieście należącym kiedyś do Polski, obecnie leży w Republice Białoruskiej we Wschodniej Europie. Oto co mówi jego oficjalna biografia na witrynie ADL:

„Urodzony w Polsce w 1940 roku, Foxman został ocalony z holokaustu przez polską nianię, katoliczkę, która go ochrzciła i wychowywała jako katolika w czasie wojny. Jego rodzice przeżyli wojnę, ale stracił 14 członków rodziny.”

To raczej nie czyni go Semitą – według naszej definicji naukowej – chyba że, oczywiście, jest coś w jego pochodzeniu, o czym nie wiemy. Czy jego pochodzenie można wywieść z Bliskiego Wschodu, albo czy jego przodkowie pochodzą z równin południowej Rosji i Gór Kaukazu, gdzie wielu żydowskich Polaków jest często powiązanych z Chazarami z Azji Centralnej, którzy przeszli na judaizm w późnych latach VII i wczesnych VIII wieku?

Choć wychowany jako katolik, teraz identyfikuje się z judaizmem. Ale judaizm nie robi z człowieka Semity. Judaizm robi cię Żydem, scientologia robi cię scientologiem, chrześcijaństwo robi cię chrześcijaninem. Mówimy tu o systemie wierzeń, a nie genetyce.

Oczywiście wielu judaistów się z tym nie zgodzi. Twierdzą oni, że o żydowskości decyduje pochodzenie genetyczne, które można prześledzić do legendarnego Abrahama ze Starego Testamentu. Nawet twierdzą, że pewne badania genetyczne udowodniły, że jest to fakt naukowy. Ale te badania sponsorowane są przez judaistów, pisane przez judaistów, i są prowadzone w żydowskich instytucjach. Ich prace publikowane są pod dezinformującymi tytułami, którymi sugerują się ignoranccy dziennikarze i propagują wnioski, do których nie doszliby na podstawie prawdziwych badań. Ani jedne badania nie mogły znaleźć genu unikalnego dla Żydów. Powodem tego jest to, że żadne dwie osoby nie mają wspólnego genomu ludzkiego, oprócz par identycznych bliźniąt. Badania te są pełne błędów i zniekształceń w wykorzystywaniu danych nie pasujących do teorii, którą chcą udowodnić.

Mimo to wielu judaistów twierdzi, że są bezpośrednimi potomkami narodu żydowskiego, który otrzymał Torę na Synaju. Twierdzą, że ich wygnanie z „Ziemi Obiecanej” wystawiło ich na trwającą 2000 lat wędrówkę przez większość świata, i że udało im się zachować to kluczowe pochodzenie rodowe, które łączy ich z dziećmi Abrahama.

Izraelski historyk Szlomo Sand, autor książki The Invention of the Jewish People [Wymysł żydowskiego narodu], przeprowadził dokładne badania i obalił niektóre z szeroko  propagowanych mitów wspierających żydowską diasporę. Jego badanie poparte jest wynikami odkryć archeologicznych – po trzęsieniu ziemi w latach 1980 – dyskredytującymi m.in. wielki exodus w XIII wieku pne.

„Mojżesz nie mógł wyprowadzić Hebrajczyków z Egiptu do Ziemi Obiecanej z tego powodu, że Ziemia Obiecana w tym czasie była egipskim terytorium. I nie ma żadnego śladu ani buntu niewolników przeciwko imperium faraonów, ani nagłego podboju Kanaanu przez osoby z zewnątrz.

Nie ma też ani śladu ani pamięci o wspaniałym królestwie Dawida i Salomona. Ostatnie odkrycia wskazują na istnienie w owym czasie dwóch małych królestw: silniejszego Izraela i Judah, przyszłej Judei. Cała ludność Judy nie poszła na wygnanie w VI wieku pne., lecz tylko jej elity polityczne i intelektualne były zmuszone do osiedlenia się w Babilonii. To decydujące spotkanie z perską religią zrodziło żydowski monoteizm.

Następnie pojawia się sprawa wygnania w 70 AD. Nie było prawdziwych badań o tym punkcie zwrotnym w żydowskiej historii, przyczynie diaspory. A to z prostego powodu: Rzymianie nigdy nie wygnali żadnego narodu z jakiegokolwiek miejsca na wschodnim wybrzeżu M. Śródziemnego. Oprócz zniewolonych jeńców, ludność Judei przetrwała na swojej ziemi, nawet po zniszczeniu drugiej świątyni. Niektórzy nawrócili się na chrześcijaństwo w IV wieku, podczas gdy większość z nich przyjęła islam w VII wieku podczas arabskiego podboju.”

Jak widać, można obszernie sugerować, iż wielu ludzi mówiących o sobie jako Semitach, robi to błędnie. Ale, oczywiście, wciąż używamy określenia Semita według standardu akademickiego. Jeżeli zdefiniujemy Semitę w kontekście antysemityzmu, otrzymamy zupełnie inną historię.

Co to jest antysemityzm? Według witryny ADL jest to:

„Przekonanie bądź zachowanie wrogie Żydom tylko dlatego, że są Żydami. Może przybrać na przykład formę nauk religijnych, które głoszą niższość Żydów, lub politycznych prób izolacji, opresji, albo szkodzenia im w inny sposób. Może również obejmować uprzedzenia lub stereotypowe poglądy odnośnie Żydów”.

Dwaj europejscy pisarze z końca XIX wieku, Wilhelm Marr i Heinrich Von Treitschke, są tymi, którym przypisuje się stosowanie wyrazu antysemita ekskluzywnie do Żydów. Ale ja odrzucam ten pogląd. Czy mi wolno to robić, czy też muszę zaakceptować założenia dwóch samozwańczych antysemitów?

Nie wiem co o tym myślisz, ale ja wolę używać wyrazu Semita w odniesieniu do szerszej grupy ludów posługujących się językiem semickim z Bliskiego Wschodu i Afryki północnej, łącznie z Arabami, Aramejczykami, Babilończykami, Kartagińczykami, Etiopczykami, Hebrajczykami i Fenicjanami.

Jeśli chcesz poznać moją definicję antysemityzmu, skieruję cię tam, gdzie robi się to wobec ludu Gazy. To jest antysemityzm na sterydach.

Użyłbym również terminu antysemityzm wobec rosnącej islamofobii tutaj w USA i w częściach Europy.

Wojna iracka była antysemicka, tak jak wojna w Afganistanie, jak również ta planowana przeciwko narodowi Iranu.

ADL jest antysemicka. Kiedy ogłoszono plany budowy muzułmańskiego ośrodka społecznego w pobliżu strefy zero, Abe Foxman był mu przeciwny. Niektórzy krytykowali starego Abe za hipokryzję. I choć niedawno próbował naprawić wizerunek ADL potępiając pewne działania podjęte wobec muzułmanów, nadal podsyca ogień rasizmu i bigoterii (za kulisami), pozwalając swojej grupie na to, by była sprzymierzona z takimi organizacjami jak „Kwestie Bezpieczeństwa Rodziny” (FSM), zaciekle anty-islamską grupą, która propaguje kłamstwa i napędza strach i nienawiść wobec muzułmanów.

[…] Gdybyśmy przyjęli definicję antysemityzmu ADL i zamienili wyraz ‚Żydzi’ na ‚muzułmanie’, okazałoby się, że FSM odpowiada bardzo dobrze tym kryteriom. Spróbujmy. Co to jest antysemityzm?

„Przekonanie bądź zachowanie wrogie muzułmanom tylko dlatego, że są muzułmanami. Może przybrać na przykład formę nauk religijnych, które głoszą niższość muzułmanów, lub politycznych prób izolacji, opresji, albo szkodzenia im w inny sposób. Może również obejmować uprzedzenia lub stereotypowe poglądy odnośnie muzułmanów”.

Dowód na ich antysemityzm? Spójrzmy na poniższe fragmenty z artykułów z witryny FSM:

Z artykułu „Co to jest islam?”

„Islam jest kompleksową totalitarną formą niewolnictwa. Jest przeciwieństwem wolności. Sama jego nazwa, islam, oznacza posłuszeństwo lub poddanie się. Wierny swej nazwie, islam dąży do zniewolenia ciała ludzkości, jak również zniewolenia jej umysłu. To bezdyskusyjne poddanie się islamowi wymaga indywidualnego jak i społecznego wyrzeczenia się wielu podstawowych i głęboko cenionych praw człowieka.”

„Islam nie jest religią, ale szkodliwym cierniem; dlatego musimy tworzyć prawo do walki z tym niepożądanym cierniem rosnącym jak grzyby po deszczu na naszych podwórkach. Jeśli islam nie będzie kontrolowany, grzyby te wkrótce rozkwitną i staną się grzybowymi chmurami.”

Z artykułu „Islamofobia czy proste nieporozumienie?

„Problem, z jakim mamy do czynienia w meczecie i gdzie indziej, nie jest rodzaju umiarkowany islam kontra wersja ekstremalna lub wypaczona. Problem leży w fundamentalnym charakterze samego islamu. Przeczytaj Koran, posłuchaj imamów. Nie trzeba być selektywnym we fragmentach, jakie się wybierze, staraj się po prostu zrozumieć, co Koran nakazuje wiernym. Każdy, kto wciąż ma po tym wątpliwości, niech obejrzy taśmy z milionami dziko radujących się muzułmanów od Kairu po Londyn po atakach z 11 września.”

Z artykułu Dlaczego kobieta przechodzi na islam?”

„… jak mówią liczne autobiografie muzułmańskich kobiet, religia zakazuje wszystkiego, co jest przyjemne   („haram” lub zakazane). Nie ma żucia gumy, nie ma jazdy na rowerze, nie ma makijażu, nie ma jedzenia w miejscu publicznym, nie ma malowanych paznokci, nie ma zwierząt, nie ma pytań, i oczywiście, nie ma odpowiedzi. Dla wielu kobiet muzułmańskich, jest chęć dochodzenia do niezależności, jak tylko osiągnie się dorosłość.”

„Ogólnie rzecz ujmując, islam przechodzi w ekstremizm, represje wobec kobiet, nierówność, i brutalność taką jak kamienowanie cudzołożników. Jednak konwertyci odnoszą się do staromodnych wartości rodzinnych i gościnności, wartości, które zostały zniszczone na Zachodzie. Dla wielu islam jest drogą ucieczki od kulturalnej degradacji społeczeństwa Zachodu.

Ale co konwertyci często mylą, to kultura i religia. Ciepło rodzinne nie jest tym samym co wymóg religijnego posłuszeństwa”.

To tylko przykłady. Jest ich o wiele więcej. Chcę wam rzucić wyzwanie zapoznania się z ich stroną i znalezienia co najmniej jednego artykułu sympatyzującego z muzułmanami.

Jaki jest więc związek ADL z tą grupą? Cóż, wiceprezesem FSM jest Linda G. Cohen, która jest również w zarządzie ADL w Nowym Meksyku.

Nic dziwnego, że nie znajdziesz tej organizacji wymienionej wśród wielu radykalnych prawicowych grup monitorowanych przez Southern Poverty Law Center.

Więc kim są prawdziwi antysemici? Myślę, że wszystko zależy od tego, kogo spytamy.

Niestety, mnie nikt nie pyta.
Tłumaczenie: Ola Gordon, korekta własna

http://theuglytruth.wordpress.com/2010/12/09/the-anti-semitic-adl/


"Moim zdaniem, Izrael jako „państwo żydowskie” stanowi zagrożenie nie tylko dla samego siebie i swoich mieszkańców, lecz także dla wszystkich żydów oraz ludności zamieszkującej Bliski Wschód i inne regiony."

- Prof. Izrael Shahak, "Żydowskie dzieje i religia".


Palestine banner
Viva Palestina!

Jedyną drogą prowadzenia wojny w sposób moralny jest droga żydowska: niszczyć miejsca święte. Zabijać mężczyzn, kobiety i dzieci

Mit “6 milionów”

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

Pożegnanie z Izraelem, cierniem Bliskiego Wschodu
Jack Bernstein

Fotografie 

Międzynarodowy Żyd    
Henry Ford


Talmud unmasked
Talmud obnażony

 Izraelska kontrola nad Stanami Zjednoczonymi
James Petras

Młodzi Izraelczycy rozrabiają w Polsce

Żydowski rasizm
Dr David Duke

Tematy Jeszcze Bardziej Niebezpieczne
Dr Dariusz Ratajczak

Moja Walka - Mein Kampf
Adolf Hitler

"Nie jestem Amerykaninem o wierze żydowskiej, ale Żydem. Jestem Amerykaninem. Byłem Amerykaninem przez 63 / 64 mojego życia, ale Żydem byłem przez 4000 lat."

- Rabin Stephen S Wise, prezydent Amerykańskiego i Światowego Kongresu Żydów


Poszukiwacze żydowskiego genu - Shlomo Sand


Wielka Encyklopedia Żydów

Ustami rabina: Syjonizm to afirmacja judaizmu
Gilad Atzmon

Mit Holocaustu
Robert Faurisson

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Erec Izrael Haszlema – biblijne granice Królestwa Izraela

Syjonizm w Ameryce
James Petras

The Founding Myths of Modern Israel
Izrael Shahak: "Żydowskie
dzieje i religia"

Wyznania szpiega: Sayanim
Victor Ostrovski i Claire Hoy

Reel Bad Arabs - Revealing the racist Jewish Hollywood propaganda

Żydowscy bojówkarze z Europy z misją w Izraelu
JDL - Jewish Defense League

Operacja Hasbara: przegrana bitwa - Jerzy Szygiel

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

Donald Tusk - Judeopolonia
Tusk - Judeopolonia


Syjonizm i III Rzesza - Mark Weber

Protokoly obrad medrcow Syjonu

Filmy wideo 

Talmud i mechanizmy obronne
Izrael Shahak

ADL: 80 mln „antysemitycznych” Amerykanów
Pastor Ted Pike

Żydowska Supremacja
Dr David Duke

Karykatury 

Aktyvizm! - Join the Fight!


Down with Zio-Apartheid
 Stop Jewish Apartheid!