No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语
Nowe rozkazy syjonistycznego lobby dla Obamy
 
Alan Hart – 16.12.2010


Po mianowaniu na szefa komitetu spraw zagranicznych Izby Reprezentantów, Howard Berman z Kalifornii powiedział The Forward: „Nawet zanim zostałem demokratą, byłem syjonistą”. Wprowadził pod głosowanie rezolucję 1734, która daje prezydentowi nowe rozkazy, opracowane przez AIPAC i uchwalone jednogłośnie 15 grudnia. Oto one:
  • mocno i jednoznacznie przeciwstawiać się każdej próbie uznania palestyńskiego państwa przez ONZ lub inne fora międzynarodowe
  • kontynuować sprzeciw wobec jednostronnej deklaracji palestyńskiego państwa
  • zapewnić, że Stany Zjednoczone odmówią uznania, legalności, lub jakiegokolwiek rodzaju wsparcia dla jednostronnie ogłoszonego ‚palestyńskiego państwa’ i nalegać na inne odpowiedzialne narody, by zrobiły to samo, i wyjaśnić, że taka jednostronna deklaracja stanowiłaby poważne naruszenie zasad leżących u podstaw porozumień z Oslo oraz procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie
  • potwierdzić, że Stany Zjednoczone zawetują każdą rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ w tej sprawie
  • prezydent i sekretarz stanu będą prowadzić wysiłki dyplomatyczne na wysokim szczeblu, aby zachęcić Unię Europejską i inne odpowiedzialne narody do zdecydowanego i jednoznacznego sprzeciwu wobec jednostronnej deklaracji państwa palestyńskiego i wszelkich prób uznania państwa palestyńskiego przez Narody Zjednoczone lub inne fora międzynarodowe
  • popierać rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego i osiągnięcie prawdziwego i trwałego pokoju w drodze bezpośrednich negocjacji między stronami.
Myślę, że istnieje możliwość, a nawet prawdopodobieństwo, że gdyby Amerykanie naprawdę wystąpili przeciwko syjonistom, preferencją liderów Izraela byłoby powiedzenie, by obecny amerykański prezydent (i cały świat) poszli do diabła. To, czy faktycznie by tak zrobili, zależałoby, jak sądzę, od  opinii Izraelczyków (Żydów) w tym czasie. Jeśli większość izraelskich Żydów nadal byłaby pod wpływem propagandy syjonistycznej jak obecnie, prawdopodobnie poparliby szaleńców, którzy im przewodzą.
Pytanie: dlaczego rezolucja Bermana wskazuje na panikę AIPACu?
Odpowiedź jest w moim ostatnim artykule „Ostatnia karta Obamy – czy nią zagra?” Powiedziałem w nim, że Obama nie musi honorować obietnic poczynionych Netanjahu, by uzyskać 90-dniowe zamrożenie budowy nielegalnych osiedli na okupowanym Zachodnim Brzegu, Obama jest wolny od prezydenckich praktyk wetowania rezolucji Rady Bezpieczeństwa, krytycznych wobec Izraela.
Myślę, że AIPAC napisał rezolucję 1734, a Berman szybko ją poddał pod głosowanie, gdyż boją się, że Obama rozważa poinstruowanie amerykańskiego ambasadora przy ONZ, że nie będzie więcej amerykańskich wet w Radzie Bezpieczeństwa odnośnie rezolucji krytycznych wobec Izraela i/lub wezwania do uznania palestyńskiego państwa w granicach sprzed wojny w 1967 roku.
Stąd pytanie czekające na odpowiedź: czy Obama podporządkuje się najnowszym rozkazom syjonistów?


Tłumaczenie/skrót: Ola Gordon, korekta własna
http://www.veteranstoday.com/2010/12/16/alan-hart-zionist-lobby%E2%80%99s-new-orders-for-obama/


"Moim zdaniem, Izrael jako „państwo żydowskie” stanowi zagrożenie nie tylko dla samego siebie i swoich mieszkańców, lecz także dla wszystkich żydów oraz ludności zamieszkującej Bliski Wschód i inne regiony."

- Prof. Izrael Shahak, "Żydowskie dzieje i religia".


Palestine banner
Viva Palestina!

Jedyną drogą prowadzenia wojny w sposób moralny jest droga żydowska: niszczyć miejsca święte. Zabijać mężczyzn, kobiety i dzieci

Mit “6 milionów”

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

Pożegnanie z Izraelem, cierniem Bliskiego Wschodu
Jack Bernstein

Fotografie 

Międzynarodowy Żyd    
Henry Ford


Talmud unmasked
Talmud obnażony

 Izraelska kontrola nad Stanami Zjednoczonymi
James Petras

Młodzi Izraelczycy rozrabiają w Polsce

Żydowski rasizm
Dr David Duke

Tematy Jeszcze Bardziej Niebezpieczne
Dr Dariusz Ratajczak

Moja Walka - Mein Kampf
Adolf Hitler

"Nie jestem Amerykaninem o wierze żydowskiej, ale Żydem. Jestem Amerykaninem. Byłem Amerykaninem przez 63 / 64 mojego życia, ale Żydem byłem przez 4000 lat."

- Rabin Stephen S Wise, prezydent Amerykańskiego i Światowego Kongresu Żydów


Poszukiwacze żydowskiego genu - Shlomo Sand


Wielka Encyklopedia Żydów

Ustami rabina: Syjonizm to afirmacja judaizmu
Gilad Atzmon

Mit Holocaustu
Robert Faurisson

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Erec Izrael Haszlema – biblijne granice Królestwa Izraela

Syjonizm w Ameryce
James Petras

The Founding Myths of Modern Israel
Izrael Shahak: "Żydowskie
dzieje i religia"

Wyznania szpiega: Sayanim
Victor Ostrovski i Claire Hoy

Reel Bad Arabs - Revealing the racist Jewish Hollywood propaganda

Żydowscy bojówkarze z Europy z misją w Izraelu
JDL - Jewish Defense League

Operacja Hasbara: przegrana bitwa - Jerzy Szygiel

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

Donald Tusk - Judeopolonia
Tusk - Judeopolonia


Syjonizm i III Rzesza - Mark Weber

Protokoly obrad medrcow Syjonu

Filmy wideo 

Talmud i mechanizmy obronne
Izrael Shahak

ADL: 80 mln „antysemitycznych” Amerykanów
Pastor Ted Pike

Żydowska Supremacja
Dr David Duke

Karykatury 

Aktyvizm! - Join the Fight!


Down with Zio-Apartheid
 Stop Jewish Apartheid!