French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Italian
Portugais
Spanish
Arabic
Suomi
Norsk
Danish
Romanian
Hungarian


 

Behöver yttrandefriheten Berit Hedebys dödshjälp?

 

Berit Hedeby (DN Debatt 20/6 1991), som tycks vantrivas i Sverige. Är upprörd över att den svenska staten inte förbjuder mig att uttrycka mina åsikter, vilka hon djupt ogillar.

Självfallet begär ingen av Berit Hedeby att hon skall leva upp till Voltaires toleransprincip frän 1700 talet: "Jag hatar dina åsikter, men är bered att dö för din rätt att uttrycka dem." Men kanske kunde Berit Hedeby upphöra med sitt gläfsande intoleranta hat till mig och andra vilkas åsikter hon ogillar och erinra sig artikel 19 i FN:s deklarationer om de mänskliga fri och rättigheterna, där det heter: "Alla människor har rätt att tycka vad de vill och att framföra sin mening. De har rätt att ta emot dem och sprida dem på vilket sätt som helst och över alla gränser."

Men den gamla "hädelseparagrafen" kallas i dag "missaktning" och "hets mot folkgrupp". Den judiska rasismen kallas "den enda demokratin i Mellanöstern". Kritiken mot rasismen som utövas av judendomen, sionismen och Israel kallas rasism och antisemitism! Oskrivna sionistiska lagar tillämpas, inte enbart i Israel, utan även här i Sverige mot dissidenter och antisionister. Däremot kallas den florerande verkliga rasismen mot muslimer och araber "religions kritik". Är judendomen en religion eller en ras? Varför kallar man Rushides angrepp på islam religionskritik och inte "rasism"?

Hedeby stödjer den judiska rasismen och ockupationen i Palestina. Hon vänder om alla begrepp när hon kallar den legitima kampen mot sionismen för rasism.

Jag är dömd för 17 uttalanden. Men inget av dessa är rasistiskt. Domen talar över huvud taget inte om rasism. Har Hedeby, Bengt Göransson eller Jan Erik Wikström läst domen? Det räcker inte att man har spärrat in en dissident och författare i fängelse enbart för hans åsikter. Detta är att korsfästa Jesus och hylla Barrabas. Hedeby vill beröva mig utan dom och utan lag mina medborgerliga mänskliga rättigheter. Är yttrandefriheten i Sverige så sjuk att den behöver Hedebys dödshjälp?

Så några korrigeringar av Berit Hedebys sakfel:

1) Hon säger att "den franske professorn Robert Faurisson har dömts till upprepade fängelsestraff". Det är osant. Han har däremot dömts till varierande bötesbelopp (till de judiska organisationerna) flera gånger, men i ännu flera fall frikänts. Faurisson har aldrig suttit i fängelse. Men han har angripits fysiskt flera gånger av sionistiska terrorister.

2) Berit Hedeby påstår att jag dömts till sex månaders fängelse för "hets mot folkgrupp" enligt brottsbalken. Detta är fel. Jag har dömts för "missaktning av den judiska folkgruppen" genom att jag bl a har, citerat Karl Marx's (själv jude) åsikter om judendomen och genom att jag har ifrågasatt existensen av gaskamrarna. Är detta rasism? Vad är rasism? Vem är rasist?

Hedeby kallar mina åsikter för "rasistiska" när sanningen är att jag alltid protesterat mot just rasismen som bl a kommer till uttryck i det judiska Gamla testamentet (se t ex 5 Mos 7 kapitlet). Dessutom kan nämnas att FN:s generalförsamling 1975 antog en resolution att sionismen är "en form av rasism". Vill Berit Hedeby i likhet med Israel beteckna FN som "rasistiskt"?

När Berit Hedeby ondgör sig över att jag sprider "åsikten att Förintelsen är en myt" (är det rasism?) kan jag erinra henne om att Svea hovrätt uttryckligen förklarade att det är fullt lagligt att hysa olika åsikter om den s k förintelsen, också åsikten att det är en propagandamyt. För övrigt är det här inte fråga om mina personliga åsikter - om Hedeby vill förbjuda åsikter - utan om redovisningar av vissa forskningsresultat. Ska man förbjuda historieforskning? Berit Hedeby och hennes sionistiska åsiktsfränder (som drivit fram rättegången mot mig, i en modern häxprocess, och starkt påverkat den fällande domen) är inte ute efter att respektera den grundläggande demokratiska yttrande och åsiktsfriheten utan för att strypa den genom åsiktscensur.

Så snart de. blir offentligt emotsagda ropar de genast efter polis i stället för att försvara sig i sakfrågorna i en öppen och fri debatt. Frågan är varför våra massmedier inte ägnar sig åt att granska deras förehavanden och utpeka dem som frihetens och demokratins dödgrävare.

 

AHMED RAMI

 

DN 18/7 1991

  


 

 
Les livres d´Ahmed Rami
Ahmed Rami´s Books:
ENGLISH

Morocco and revolution
DEUTSCH

Ein Leben für Freiheit
FRENCH

Révoltes: pourquoi et comment
PORTUGUÊ

Marrocos e Revolução
 Ahmed Ramis böcker:

Vad är
Israel?
101 fakta istället för
den judiska

lögnpropagandan
Av Ahmed Rami.

ZIP

Behandlar bl.a. judendomens historiska rötter, sionisternas sammarbete med det nazistiska Tyskland och en granskning av den bibliska judendomen. Oumbärlig källa för alla som vill förstå den långvariga Palestina-konflikten.
(Finns även på
tyska Deutsch)


Israels
makt
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIP

Om den judiska ockupationen i Sverige och dess makt över de svenska medierna och Sveriges ekonomi och de maffiametoder som används för att kontrollera det fria ordet.
(Finns även på
tyska Deutsch)


Ett liv
för frihet
(Självbiografi)
Av Ahmed Rami

ZIP

Om Ahmed Ramis roll i kampen för demokratin i Marocko och i Sverige och mot kung Hassan i Marocko; och om hans liv från hans uppväxt i Marocko fram till hans flykt till Sverige. På vägen får vi ta del av hans funderingar om Islam och om hur ett rättvist samhälle bör byggas.
(
franska en français och tyska Deutsch)


Judisk
häxprocess
i Sverige

Ahmed Rami

ZIP

Boken om den av judarna iscensatta rättegången då Ahmed Rami dömdes till 6 månaders fängelse för "missaktning av den judiska maffian". Den innehåller bl. a. de samtliga 18 åtalspunkterna som fälldes.
(Finns även på
tyska Deutsch)


Israel
Falsk
Varudeklaration
Den Judiska myten
om rasen
Av Ahmed Rami
ZIP

Ahmed Ramis senaste omfattande bok. Avslöjar Judendomens verkliga ansikte, dess myter och propaganda.


AHMED
berber-
pojken

Barnbok

Av
Ahmed Rami
Ahmed
berberpojken

(Barnbok)

Av
Ahmed Rami
ZIP

Berättelsen om berberpojken Ahmed bygger på händelser som har ägt rum i verkligheten i Ahmed Ramis barndom i Maocko.Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:
Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240
Andra böcker:


Förbjud Gamla Testamentet !
Av Ahmed Rami

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika lände till stöd för
Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen och herraväldet i Palestina
och i resten av världen. Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 
No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi

©
No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME