French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Italian
Portugais
Spanish
Arabic
Suomi
Norsk
Danish
Romanian
HungarianExempel på namn som författaren Alexander Solsjenitsyn talar om i sina böcker.

 

1. Lenin (Uljanov), Vladimir Iljitj (1870 - 1924). Den ryska kommunismens främste ideolog och sovjetstatens grundare. Före revolutionen förvisad till Sibirien, därefter i exil bl a i Schweiz. Återvände efter februarirevolutionen 1917 till Ryssland. Ett försök till statskupp misslyckades i juli samma år ("julikrisen") och Lenin tvingades fly, bl a höll han sig dold i Razliv. Efter oktoberrevolutionen 1917 ordförande i Folkkommissionernas råd (regerings-chef). Utsattes sommaren 1918 för pistolattentat, förövat av en medlem av socialistrevolutionärernas högerflygel, Fanny Kaplan. Händelsen utlöste den s k "röda terrorn" som en reaktion på "den vita terrorn" från regimens motståndare. I sitt testamente, som det sovjetiska kommunistpartiet sedermera ansåg sig kunna bortse ifrån, varnade Lenin för Stalin och föreslog, att denne skulle avlägsnas från samtliga maktpositioner.

2. Trotskij, Lev Davydovitj (1879-1940). Revolutionsveteran. Skapare av Röda armén. Utstöttes ur kommunistpartiet 1927 och förvisades. Utvisades ur Ryssland 1929. Mördad i Mexiko 1940. Finns med i Solsjenitsyns bok GULAG-arkipelagen.

3. Zinovjev (Apfelbaum), Grigorij Jevsjvitj (1883-1936). Återvände från exil till Ryssland tillsammans med Lenin. Höll kontakt med finansiären Parvus. 1918 blev han Petrogrands och nordvästra Rysslands verkliga diktator. Det var under hans ledning som terrorn 1918-1919 genomfördes. Finns med i Solsjenitsyns bok Lenin i Zürich.

4. Kamenev (Rosenfeld), Lev Borisovitj (1883-1936). Lenin hade mer förtroende för honom en någon annan. 1922 var han tillsammans med Rykov och Tsurupa en av dem som ersatte den insjuknade Lenin. Finns med i Solsjenitsyns bok Lenin i Zürich.

5. Sverdlov, Jakov Michajlovitj (1885-1919). Bolsjevikveteran. Ordf. i centrala exekutivkommitén och en av Lenins närmaste män. Finns med i Solsjenitsyns bok GULAG-arkipelagen, Fängelse-industrin.

6. Dzerzjinskij, Felix Edmundovitj (1877-1926). Bolsjevikveteran. Skapade 1917 tjekan, säkerhetstjänsten och blev dess förste ordförande. Finns med i Solsjenitsyns bok GULAG-arkipelagen, Dödsarbetslägren, Själen och taggtråden.

7. Stalin (Dzjugasjvili), Iosif (Josef) Vissarionovitj (1879-1953). Folkkommissarie för nationalitetsfrågor 1917-23. Kommunistpartiets generalsekreterare 1922. Segrare i den långvariga maktkampen efter Lenins död 1924, trots dennes rekommendationer till partiet att avlägsna Stalin från alla maktpositioner. Efter mordet på Leningrads partichef Kirov 1934 inledde Stalin en våldsam terrorkampanj, som framför allt riktade sig mot kommunistpartiets och röda arméns ledning. Solsjenitsyn antyder i Gulag-arkipelagen, att Stalin mördades av Berija. Den s k avstaliniseringen som inleddes strax efter Stalins död och sköt fart efter 20:e partikongressen 1956, avstannade kort tid efter Nikita Chrusjtjovs fall 1964 .

8. Bosjevikerna, anhängare av socialdemokratins vänsterflygel, som leddes av Lenin. Rörelsen fick sitt namn vid Andra Partikongressen 1903. Bolsjevikerna deltog i Februarirevolutionen men dominerade helt oktoberrevolutionen samma år, varigenom de grep makten.

9. Parvus (Helphand), Aleksandr (Izrail) Lazarevitj (1867-1924). Blev mycket förmögen. Tjänstgjorde som finansiell rådgivare åt turkiska och bulgariska regeringar när de inträdde i andra världskriget. Skickade under kommersiell täckmantel pengar till de ryska revolutionärerna. Finns med i Solsjenitsyns bok Lenin i Zürich.

10. Frenkel, Naftalij, f d affärsman. Senare NKVD-general. Finns med i Solsjenitsyns bok GULAG-arkipelagen, Dödsarbetslägren, Själen och taggtråden, svenska översättningen.

11. GULAG (Glavnoje Upravlenije Lagerej, Lägeröverstyrelsen) Avdelning inom inrikesministeriet MVD (tidigare NKVD) med det administrativa ansvaret för korrektionsarbetslägren och arbetskolonierna samt för dessas jordbruks- och industri-verksamhet

12. Volodarskij V (Moisej Goldstein psed) (1891-1918) I landsflyt. Vid återkomsten blev han bolsjevik. Mördad av en socialistrevolutionär den 20 juni 1918. Finns med i Solsjenitsyns bok Det röda hjulet, oktober 16, andra knuten.

13. Socialrevolutionärerna (SR "eséry"). Revolutionärt parti, bildat 1902 av populister (ledare bl a Viktor Tjernov och Nikolaj Avksentiejev). I partiets taktik ingick bl a terrormord på myndighetspersoner. En vänsterfraktion inom partiet stödde bolsjevikernas statskupp i oktober 1917 och bildade regering med dessa fram till freden i Brest-Litovsk i mars 1918. Vid de allmänna valen strax efter oktoberrevolutionen fick de mera moderata socialisterna, främst SR, 62 procent av rösterna. Den konstituerande församling upplöstes dock genom en bolsjevikkupp i januari 1918. SR-partiets förbjöds 1922.

14. Lourié, Michel (psed för Jurij Larin) (1882-1932), Bolsjevik sedan 1917, efter oktoberrevolutionen anställd på finans- och planerings-departimentet. Finns med i Solsjenitsyns bok Det röda hjulet, oktober 16, andra knuten.

15. Uritskij, Moisej Solomonovitj (1873-1918), revolutions-veteran. 1918 chef för tjekan, säkerhetstjänsten i Petrograd. Mördades av en socialistrevolutionär. Drev fram beslut om "den röda terrorn" mot bolsjevikregimens motståndare. Finns med i Solsjenitsyns bok GULAG-arkipelagen, Fängelse-industrin.

16. Semasjko, Nikolaj Aleksandrovitj (1874-1949). Umgicks flitigt med Lenin i Paris och Genève. Efter oktober-revolutionen blev han folkkommissarie för hälsovården. Finns med i Solsjenitsyns bok Lenin i Zürich.

17. Kaplan, Fanny (Dora) (1888-1918). Socialistrevolutionär terrorist. Begick sommaren 1918 pistolattentat mot Lenin. Avrättades i Lubjankafängelset den 3 september 1918. Finns med i Solsjenitsyns bok GULAG-arkipelagen, Döds-arbetslägren, Själen och taggtråden, svenska översättningen.

18. Februarirevolutionen, den 27 februari (12 mars enl. nya stilen) 1917 störtade tsarväldet. Efter några dagar bildades en provisorisk regering ledd av furst Lvov (senare Kerenskij) vilken störtades vid bolsjevikkuppen i oktober samma år ("oktoberrevolutionen").

19. Berman, Matvej. GULAG-chef. Byggnadschef vid Vita-havskanalen. Finns med i Solsjenitsyns bok GULAG-arkipelagen, Dödsarbetslägren, Själen och taggtråden. Sid 78, svenska översättningen.

20. Kogan, Lazar, (Koganovitj, Lazar Moisejevitj) f 1893 En av Stalins förtrogna. OGPU-styrkornas vice befälhavare. Finns med i Solsjenitsyns bok GULAG-arkipelagen, Dödsarbetslägren, Själen och taggtråden.

21. Vitahavskanalen, kanal mellan Vita havet och sjön Onega (förbindelse till Leningrad), byggd av politiska fångar.

22. Jagoda, Genrich Grigorijevitj (1891-1938), 1924 vice GPU-chef, 1934-36 NKVD-chef. Finns med i Solsjenitsyns bok GULAG-arkipelagen, Dödsarbetslägren, Själen och taggtråden.

23. Rappaport, Jakov. Nämns i samband med Vitahavskanalen av Solsjenitsyn i boken GULAG-arkipelagen, Dödsarbetslägren, Själen och taggtråden. Sid 78 svenska översättningen.

24. Radek (Sobelsohn), Karl Bernardovitj (1885-1939). Åkte genom Tyskland i Lenins grupp. Stannade året 1917 ut i bolsjevikerna Utländska byrå i Stockholm. Finns med i Solsjenitsyns bok Lenin i Zürich.

25. Oktoberrevolutionen, bolsjevikernas maktövertagande och störtande av Provisoriska regeringen, inleddes den 7 november (25 oktober, gamla stilen) 1917. Jämte 1 maj var den 7 november den främsta helgen i f d Sovjetunionen.

26. Krimtatarerna, turkisk folkgrupp, som 1921 upprättade en s k autonom republik på Krim. Beskyllda för samarbete med tyskarna under andra världskriget deporterades österut den 18-19 maj 1944. Folkgruppen rehabiliterades formellt 1967 men har icke fått återvända till Krim.

27. Volgatyskarna. Huvudparten av volgatyskarna var ättlingar av tyska bönder, som på 1700-talet inbjöds som kolonister till Ryssland. 1924 bildades en volgatysk sovjet-republik. Efter det tyska överfallet på Sovjetunionen sommaren 1941 utfärdades ett dekret om bestraffningsåtgärder mot volgatyskarna, vilka beskylldes för att hjälpa Hitlertyskland. Hela den volgatyska befolkningen deporterades österut. 1964 rehabiliterades folkgruppen, men halvhjärtat.  

 

 


 

 
Les livres d´Ahmed Rami
Ahmed Rami´s Books:
ENGLISH

Morocco and revolution
DEUTSCH

Ein Leben für Freiheit
FRENCH

Révoltes: pourquoi et comment
PORTUGUÊ

Marrocos e Revolução
 Ahmed Ramis böcker:

Vad är
Israel?
101 fakta istället för
den judiska

lögnpropagandan
Av Ahmed Rami.

ZIP

Behandlar bl.a. judendomens historiska rötter, sionisternas sammarbete med det nazistiska Tyskland och en granskning av den bibliska judendomen. Oumbärlig källa för alla som vill förstå den långvariga Palestina-konflikten.
(Finns även på
tyska Deutsch)


Israels
makt
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIP

Om den judiska ockupationen i Sverige och dess makt över de svenska medierna och Sveriges ekonomi och de maffiametoder som används för att kontrollera det fria ordet.
(Finns även på
tyska Deutsch)


Ett liv
för frihet
(Självbiografi)
Av Ahmed Rami

ZIP

Om Ahmed Ramis roll i kampen för demokratin i Marocko och i Sverige och mot kung Hassan i Marocko; och om hans liv från hans uppväxt i Marocko fram till hans flykt till Sverige. På vägen får vi ta del av hans funderingar om Islam och om hur ett rättvist samhälle bör byggas.
(
franska en français och tyska Deutsch)


Judisk
häxprocess
i Sverige

Ahmed Rami

ZIP

Boken om den av judarna iscensatta rättegången då Ahmed Rami dömdes till 6 månaders fängelse för "missaktning av den judiska maffian". Den innehåller bl. a. de samtliga 18 åtalspunkterna som fälldes.
(Finns även på
tyska Deutsch)


Israel
Falsk
Varudeklaration
Den Judiska myten
om rasen
Av Ahmed Rami
ZIP

Ahmed Ramis senaste omfattande bok. Avslöjar Judendomens verkliga ansikte, dess myter och propaganda.


AHMED
berber-
pojken

Barnbok

Av
Ahmed Rami
Ahmed
berberpojken

(Barnbok)

Av
Ahmed Rami
ZIP

Berättelsen om berberpojken Ahmed bygger på händelser som har ägt rum i verkligheten i Ahmed Ramis barndom i Maocko.Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:
Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240
Andra böcker:


Förbjud Gamla Testamentet !
Av Ahmed Rami

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika lände till stöd för
Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen och herraväldet i Palestina
och i resten av världen. Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 
No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi

©
No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME