Letter to Radio Islam


OM
Den judiska Bibeln
Gamla Testamentet
Mikael Wiehes modiga ord

I söndags förmiddag (19/9-99) slog jag på burken. Det var visst något folkligt program om teologi apropå den kommande bibelöversättngen. Några präster och teologer, bland annat ärkebiskop K G Hammar, diskuterade fram och tillbaka.

Ärkesionisten Agneta Pleijel, som arbetat med att översätta Gamla Testamentet lovordade förstås den hebreiska skrift som hennes världsbild är upphängd på.

Mikael Wiehes roll i sammanhanget var att agera trubadur. Han spelade en del gitarrballader med bibliskt tema och vänsterorienterade förtecken.

Men vad som gjorde mig glatt överraskad var att Mikael inte nöjde sig med rollen som trubadur. Han blåste nämligen in en frisk bris över de unkna värderingarna som vanligen förs fram om Gamla Testamentet i svensk kulturdebatt och i svensk skolundervisning. Han började med att ta tag i lös tråd i diskussionen om en barnbok om GT, och fortsatte med att man inte utan vidare kan sätta dess berättelser i händerna på barn.

Sedan sade han det som andra också borde säga mycket mer om, nämligen att GT handlar mycket om hur "Guds utvalda folk " (och han menar förstås judarna) på gudomlig order massakrerar främmande folk, och hur stränga alla gudomliga påbud och straff är. Och inte nog med det, för sedan gick han över till att lovorda "Den strimma av hopp" som finns i bibeln, nämligen Jesus, dennes leverne och budskap.

En gammal marxist i TV-rutan lovordade alltså överraskande nog Jesus, som mycket ofta blivit förlöjligad av judiska konstnärer, både före och efter att judarna uppfunnit marxismen och kommunismen. Vad som var ännu mer glädjande var att han så öppenhjärtligt vågade kritisera den rasistiska gammaltestamentliga skriften, som alltför ofta får beröm.

Anna ErikssonOther letters to Radio Islam


Judendomen
Gamla Testamentet (GT) och Talmud utgör judendomens grundläggande fundament och innehåller de principer efter vilka dagens judar lever efter. Följande dokument uppmärksammar det hat och den rasism som genomsyrar dessa skrifter.

 

Judisk makt i SverigeForumCompose now your letter - to Radio Islam - online: Write to Radio Islam JEWISH "MEDIAS"
= The Jewish Propaganda

 

 

Help Radio Islam Now
No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Only one ennemy
Know Your enemy

Behind this Site is a group of freedom fighters from diffferent countries in support of Ahmed Rami's struggle against the Jewish occupation and domination in Palestine and in the rest of the world. You too are welcome as a freedom fighter. Email

Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam. | French | Russian | | Português | |Engelis| Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address: Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden. Phone: +46 - 708 - 121240, Email


Latest additions:
|
English|Svensk|French|German|Portug|Arabic|Russian|Italian|Spanish|Suomi|Danish
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.
HOME