HOME


 Kurt Almqvist

Tage Lindbom och Kurt Almqvist

En svensk sufi

På Meckas heliga mark finns Abrahams fotspår, men i hjärtat finns spåren efter Allah själv.
Likväl som i templet i Mecka har hjärtat pelare.
Templets pelare äro gjorda av sten,
hjärtats av ädelstenar, av Visdomens ljus.


Ibn Ata Allah

Med det här citatet inleder Kurt Almqvist sin debutdiktsamling från 1945, "Vallfärd till mitten". De tankar som träder fram i dikterna är fröet till det som ska bli Almqvists livsverk, en vallfärd mot den inre, esoteriska dimensionen. Till hjärtats Kaaba.

 

 Kurt Almqvist
"Vallfärd till mitten", 1945
"Gryningen är pärlemor", 1959
"Himmelsstegen", 1986
"Ordet är dig nära", 1994


 

Tage Lindbom
Tage Lindbom


Ivan Aguéli 


 

 


H.S. Nyberg


Adolf Hitler 


Ahmed Rami


HOME