"Alla stora sanningar börjar som kätterier."(GB Shaw)
HOME
Debatt

"Svenska"(?) regeringen:

för judenheten, mot Islam ?

 

För att "bekämpa" Radio Islam har "regeringen" startat en statlig (!) hemsida om "förintelsen"!!

Så "farlig" anses Radio Islam numera, av en viss grupp, att man tog av maskerna och att självaste "svenska" regeringen blev dess motståndare!

Ingen annan debatör eller opinionsbildare i Sverige har blivit taget på så stort allvar som Radio Islam.

Regeringens handelsminister, juden Leif Pagrotsky, är numera den som leder (istället för en dialog) en rabiat inskränk "monologigk" judisk propaganda mot Radio Islam från självaste Kanslihuset Rosenbad, där regeringen har sina arbetslokaler. Till sin hjälp har Pagrotsky anlitat juden Henrik Backner och juden Stefan Bruchfelt som båda är hängivna och aktiva medlemmar av den judiska "Svenska kommitén mot antisemitism" som i vekligheten är en rasistisk israelisk kamporganisation som stödjer en ockupations makt.

Radio Islam som en gång började som en uppstickarradio har verkligen lyckats vinna respekt för sitt agerande genom att bemötas på så hög nivå.

Allas förhoppning är nu, att regeringen med sådana "kompetenta" krafter bakom sig på ett sakligt och utförligt sätt skall kunna bemöta de FAKTA som Radio Islam presenterar, så att allmänheten kan vinna tilltro till regeringens förmodade önskan att på ett trovärdigt sätt hantera de sakfrågor som berörs. Endast genom att bemöta påståenden med väl underbyggda fakta - och inte med den vanliga slitna judiska propagandan - kan Radio Islams motståndare vinna anhängare. Allmänt förtal och svepande anklagelser om antisemitism går inte längre hem hos svenska folket och hos alla oss invandrare. Vi vill ha kött på benen

Men vi undrar också varför det just är de judiska intressen som mobiliserar den svenska regeringen så till den grad att man engagerar hela Rosenbad och den svenska staten som måste ha massor att göra, för att ägna sin dyrbara tid åt att ordna en judisk kampanj mot Radio Islam. Alla vi som kommer från förra Jugoslavien vill också ha en dialog med regeringen.Skall vi tvingas först öppna en radio och ifrågasätta "förintelsen" för att bli intressanta? Förresten varför stavar man "förintelsen" med stort F i Sverig?. Vilka krafter ligger bakom den stavningsreformen? Men det kanske kanslihuset nu kan svara på.

Radio Islam måste gratuleras till denna framgång som ingen av oss andra invandrare någonsin kommer att ha. Regeringen anslog 15 miljoner till Pagrotskys propagandakampanj mot Radio Islam! Har det någonsin förekommit i Sveriges historia att så mycket pengar tagits från skattemedel för att statligt bemöta åsikter som en viss intressegrupp inte gillar? Tänka sig om 15 miljoner istället gått till sjukvård eller åldringsvård. Men när det gäller den judiska sektorn, då finns alltid det pengar.

Dragan M.???

Ska en historieskrivning vara statlig, "lagstiftas fram" till lagparagrafer eller forskas fram...?

_________________________________

Ett påstående som behöver polisens skydd kan man misstänka är en myt !

_____________________

Historia eller dogm ?!

There is no business like Shoah- business !

_____

Har staten erövrats och ockuperats av en viss maffia ?

Ska staten vara neutral mellan olika intressegrupperna i samhället, eller ska den verka enbart för en viss grupp och för en viss "historieskrivning? Ska regeringen och Rosenbad syssla med historieskrivning och anställa EN oficiell "historiker" ("saningsdepartementet") och driva en statlig propagandisk hemsida om "levande historia" ? Har regeringen den konstitutionella befogenheten till detta.

???FAKTA

istället för judisk

propaganda


1 - Vad menas med "förintelsen" i den sionistiska propagandan?

2 - Hur gynnar förintelsepropagandan staten Israel?

Bl a genom de miljarder och åter miljarder som Israel (ett internationellt socialfall) har pressat ur Tyskland i form av "skadestånd". Förintelsen används också av den judiska lobbyn i USA för att kontrollera USA:s utrikespolitik så att det gynnar Israel på bästa sätt. Det s k "Gulfkriget" är ett bra exempel på detta.

3 - På vilket sätt har det gynnat kommunisterna som deltar i Holocaust-propagandan?

Det har dolt deras egna enorma förbrytelser mot mänskligheten.

4 - På vilket sätt har det gynnat de allierade?

På samma sätt som det har gynnat Sovjetunionen. Det har dolt deras brott mot mänskliga rättigheter i Europa, i Arabvärlden, i Afrika och i Asien (bl a atombomben över Hiroshima och Nagasaki).

5 - Vad är revisionismen?

Revisionismen är en historieforskningsskola som, i ljuset av nya eller förbisedda fakta, omprövar vedertagna uppfattningar och - efter vetenskapliga historieforskningar - har kommit fram till att den officiella gängse versionen av andra världskrigets historia är en fortsättning av de allierades krigspropaganda mot Tyskland och en del av den sionistiska propagandan för att legitimera den judiska ockupationen i Palestina och att tyskarna sökte en definitiv lösning på judefrågan genom emigration, om det är möjligt, genom evakuering om det är nödvändigt, och att tyskarna inte har haft en plan för att fysiskt utrota judarna och att de aldrig har använt gaskammare eller gasbilar för avlivning av människor.

6 - Vad är rasism?

Rasism enligt gängse definition är föreställningen att en vis "ras" eller ett visst folk anses eller anser sig vara överlägsna andra "raser" eller folk och i kraft därav tar sig rätten eller anspråken att dels särskilja sig från dem, dels härska över dem. I judendomen möter vi denna rasism i tron på att judarna - eller Israels folk - är ett av Herren eller Gud utvalt folk, i Torah, judendomens lag och lära (2 Mos. 19:5), med rätt att särskilja sig från andra folk, fördriva och även förinta dem (5 Mos. 6:10-19, 7:1-3, 16-24; 20:10-17). Denna judendomens rasism har tillämpats av sionismen vid den judiska erövringen av Palestina och tillämpas av sionismen vid den judiska erövringen av Palestina och tillämpas alltfort gentemot palestinierna i den judiska staten Israel, vilket även öppet erkänts av prof Israel Shahak, grundaren av Förbundet for Mänskliga Rättigheter i Israel, bl a i dennes skrift "The Jewish religion and its attitude to non-Jews" (Khamsin). Det är emot denna judiska rasism som revisionisterna och Radio Islam protesterar. Nazismen besegrades under andra världskriget, är död sedan 50 år och utgör idag ingen politisk maktfaktor.
Det är sionismen, dess Israel med över 200 atombomber, dess rasism och ockupationen av Palestina som utgör dagens verkliga "nynazism" och antisemitism!

7 -Är de som ifrågasätter Förintelsen nynazister och antisemiter?

Detta är ett trick för att dra uppmärksamheten från de fakta och tungt vägande argument som revisionisterna presenterar. Det finns revisionister av alla raser, politiska och religiösa uppfattningar. Judar som Burg och Lilienthal, svarta som Farrakhan, kristna som Lang, vänstersocialister som Paul Rassinier, konservativa, liberaler, socialdemokrater, muslimer, etc. Revisionismen är ingen ideologi, det är en opolitisk vetenskaplig forskningsmetod som t ex matematik!

8 - Varför hyllar man, i det sionistiska etablissemanget och dess medier, Salman Rushdies åsikter och "yttrandefrihet" medan man föföljer Faurisson och Ahmed Rami och vägrar de yttrandefriheten?

Enligt den sionistiska oskrivna "lagen" så får det finnas oliktänkande och dissidenter, men inte när det gäller judendomen och dess Holocaust- propaganda. Förtal, angrepp och rasism mot Islam och muslimer kallas av sionisterna kritik och hyllas i yttrandefrihetens namn (om Faurisson hade ifrågasatt den muslimska historieskrivningen om kolonialismen skulle han ha fått priser och utmärkelser som Rushdie. Och tänk om Rushdie hade angripit sionismen och judendomen i sin bok!?), medan legitim politisk kritik mot sionismen och judendomen i Palestinafrågan kallas rasism och kriminaliseras.

9 - Vad är antisemitism?

Enligt den nyutkomna Stora Svenska Ordboken är det rasistisk fientlighet mot semiter (dvs folk som talar ett semitiskt språk som t ex araber, palestinier och judar) enbart på grundval av att de har en viss etnisk bakgrund. Denna form - som alla andra former av rasism - är motbjudande och förkastlig. Sionismen (som ockuperar, diskriminerar araber och palestinier och tar ifrån dem deras mänskliga och nationella rättigheter och priviligierar judarna och ger dom vissa rättigheter enbart p g a att de är judar) detta är antisemitism och sionisterna är därför rasistiska antisemiter.

10 - Vad är "hets mot folkgrupp"?

Det är en uppmaning till någon form av förföljelse mot en viss folkgrupp, som sionismen utgör mot palestinierna.

11 -Varför dömdes Ahmed Rami till fängelse?

För att bl.a., i Radio Islam, ha citerat Karl Marx' år 1844 publicerade uppsats "Om Judefrågan" (där Marx, själv jude, kritiserar judendomen som Rushdie idag kritiserar Islam!) trots att tidskriften Judisk Krönika och Clarté tidigare publicerat samma citat; och för att ha citerat en svensk socialdemokrat, Arthur Engberg, som själv citerades av BBG Montgomery i sin bok "Närmare stormcentrum".

12 - Vad är Radio Islams budskap?

Det är att verka mot den judiska ockupationen och för en demokratisk stat i Palestina där (som i Sverige) judar, kristna, ateister, och muslimer skall ha samma rättigheter och skyldigheter.

13 -Vad är sionismens budskap?

Det är att skapa en judisk stat i palestiniernas land genom att ockupera, förtrycka, fördriva och förinta det palestinska folket.

14 - Vad är skillnaden mellan Radio Islam och antisemiterna?

Radio Islam tycker att judarna är medborgare i de länder där de bor och ska ha samma rättigheter och skyldigheter som alla andra medborgare. En svensk jude t ex är svensk och har ingen rätt till Palestina. Detta, medan antisemiterna och sionisterna är överens om att judarna är främmande (i förskingring) i de länder där de bor och att det bör flytta till Palestina.

15 - Vad är skillnaden mellan judendomen och sionismen?

Judendomen är den judiska nationalismen förvandlad till "religion" (som om man förvandlar svenskheten till en religion, "svenskdom"). Sionismen är judendomens politiska verkställande rörelse. För palestinierna är skillnaden mellan judendomen och sionismen som skillnaden mellan snickaren och hans hammare: ingen sionism utan judedomen och inget Israel utan sionismen.

16 - Var 2:a världskriget ett krig mellan det goda och det onda?

Nej! Det var ett krig mellan onda rasistiska imperialistiska makter. Hitler utförde i Europa vad de allierade utförde mot indianer, araber, afrikaner, japaner, asiater och som sionisterna planerade att utföra i Palesina!

17 - Har sionisterna samarbetat med nazisterna under 2:a världskriget?

Den judiska terrororganisationen Irgun Zwai Leumi erbjöd 1941 nazisterna ett vapenbrödraskap p g a gemensamma ideologiska och politiska band och intressen. Två ledare inom denna terrorgrupp blev senare Israels premiärministrar: Menachem Begin och Yitzhak Shamir! Deta samarbete fortsätter idag mellan Israel och Sydafrika.
Beträffande gravskändningarna i Stockholm kan man exempelvis hänvisa till skändningarna av judiska gravar i Carpentras 1990 i Frankrike. Där anhölls senare två - judiska - ungdomar som skyldiga.
Och det är sionisterna som propagandistiskt utnyttjar dessa motbjudande ritualer mot politiska motståndare.

19 - Vad kan man lära sig från 2:a världskrigets historia?

Det är att inte upprepa de misstag och brott som man tillskriver Hitler och nazismen, d v s rasism, erövringspolitik, expansionism etc... Men idag, framför våra ögon, utövar Israel, Serbien, Sydafrika, med hyckleri, och kamouflerad under skicklig propaganda, samma ideologi, politik och krig som man tillskriver nazismen under 2:a världskriget. Därför säger Robert Faurisson: "Sanningen är att Hitler, som person, liksom hans idéer och politik, är mig lika obehagliga som Napoleon Bonapartes, det är bara det, att jag vägrar godta segrarens propaganda som beskriver Napoleon som Ogre och Hitler som Satan." Sionisterna driver idag, mot sina politiska motståndare, ett politiskt och intellektuellt terroristiskt "tredje världskrig" och kamouflerar detta med en massmedial fixering och indoktrineringspropaganda om andra världskriget för att skydda sig från all kritik och legitimera den idag pågående förintelsen som förs mot det palestinska folket. Det som har skett under andra världskriget går inte att göras ogjort, men det som sker idag kan vi påverka och rätta till.

19 - Vem har grundat revisionismen?

Paul Rassinier (1906-1967), f d deporterad motståndsman mot den nazistiska ockupationen i Frankrike, f d socialistisk deputerad, förföljd och dömd i domstol efter en sionistisk hetskampanj mot honom. Professor Robert Faurisson blev den ledande revisionisten i Frankrike tillsammans med Pierre Guillaume, maoist och vänsteraktivist och journalist. Professor Robert Faurisson är en oberoende, opolitisk vetenskapsman, men i de senaste valen röstade han i Frankrike på socialisterna och under andra världskriget var han antinazist och mot Laval som var nazisternas man i det ockuperade Frankrike.

20 - Finns det några prominenta vittnen till förintelsen?

Ett exempel på historieförfalskningar och på hur många f d koncentrationslägerfångar handskas med "sanningen" när de offentligt framträder som "vittnen till förintelsen" framgår av den franske katolske prästen abbé Renards uttalande till Paul Rassinier. De hade båda varit fångar samtidigt under kriget i det tyska koncentrationslägret Buchenwald. Efter kriget utgav abbé Renard en bok om sina upplevelser i Buchenwald, där han bl a skrev: "Jag har sett tusentals och åter tusentals människor gå in i duschrummen där gasen istället för vatten strömmade ned och kvävde dem till döds." Detta föranledde Rassinier att personligen uppsöka sin f d medfånge abbé Renard - det var i början av år 1947 - och erinra honom om att det ju var allmänt bekant bland fångarna i Buchenwald att där inte förekom några gaskammare för massavlivning av människor.
"Visst", svarade abbén, "men det är ju här dock en fråga om en litterär vändning, en fras, ett gängse uttryckssätt, och då saknar det ju all betydelse att dessa saker inte har förekommit." (Från Rassiniers bok "Le mensonge d'Ulysse").

Mållös av häpnad (över hur denna andens gudsman, så fullständigt obekymrat, ansåg sig ha rätt att ljuga) kunde Rassinier inte göra annat än diskret ta avsked från abbén. På sådana "vittnesmål" - som abbé Renards - har man byggt mycket av 2:a världskrigets historieskrivning! Och då förstår man rädslan för den vetenskapliga forskningen!

Ett annat exempel är: Elie Wiesel: Nobels fredspristagare, professionellt vittne som åker från land till land och berättar om Auschwitz - "jag är ett levande bevis"; han var i Auschwitz med sin far. På 50-talet skrev han en mycket tjock bok på jiddish. I boken, med titeln "La nuit" - i fransk översättning - finns inget, absolut inget om gaskammare. Han säger i boken: att i Auschwitz brukade tyskarna bränna judarna levande, och speciellt spädbarn, i jättelika eldar. I slutet av boken skriver han att, under senare delen av 1944 (lägret intogs av ryska trupper den 20:e januari 1945; han var då c:a 15 år) skulle han genomgå en operation (Vi har fått höra att tyskarna i Auschwitz brukade döda unga och gamla personer samt personer som var sjuka). Hur kommer det sig då att det fanns ett sjukhus för fångarna i ett förintelseläger? Den unge Wiesel fick alltså, i detta s.k "utrotningslägret", vita sjukhuskläder och opererades. Senare sade tyskarna: "Några av er som är sjuka, konvalescenter, har samma rätt att stanna och kommer då att ha läkare med er, när ryssarna kommer." Och Elie Wiesel berättar att han och hans far kunde välja att gå med tyskarna, som antas vara "bödlar", eller stanna och vänta på "befriarna" - ryssarna. Far och son bestämde sig för att gå med tyskarna, inte att vänta på ryssarna. Hur förklarar ni det? Den frågan ska ni ställa till Elie Wiesel. Det intressanta är att när Wiesels bok översattes nyligen tyska, så översattes, på alla ställen där det omnämndes, ordet "krematorieugnar" med ordet "gaskammare"!! Wiesel är inte en "överlevande" men en f d fånge. Han är ett levande bevis på att förintelsen inte ägde rum.

21 - Vad säger revisionisterna?

Detta är vad revisionisterna säger:

 

22 - Historien bör forskas fram och bevisas, inte lagstiftas!!

Historikern - och även elever, studenter, journalister och forskare - bör vetenskapligt kritiskt efterforska noggrant sanningshalten i alla fakta.
Denna metod har lett till berömda ifrågasättanden och revideringar: * under första världskriget försäkrade man att tyskarna högg händerna av små belgiska barn och i särskilda "likfabriker" gjorde tvål eller gödningsämnen av stupade franska och brittiska soldater. Några år senare övergav man dessa myter;

 

Även när det gäller andra världskriget så har de flesta officiella historiker, på senare år, övergivit vissa trosföreställningar:

Tack vare revideringsmetoden (revisionismen) se vet de idag att dokument har förfalskats, att vittnen framfört lösa rykten utan sanningshalt och att bekännelser framtvingats under utpressning och tortyr.

 23 - Hur stort antal personer har dött i Auschwitz enligt de "officiella" källorna?

8 000 000

enligt ett dokument från franska staten (Office desrecherches des crimes de guerre)

5 000 000

enligt tidningen Le Monde (20 april 1978)

4 000 000

enligt monumentet i Auschwitz (nedmonterat 1990)

3 000 000

enligt Auschwitzkommendanten Höss'"bekännelser"

2 000 000

enligt Bonniers Lexikon, del I, Sthlm 1964, sid. 966

1 600 000

enligt Yehuda Bauer chef för Institutet för judisk nutidshistoria i Jerusalem

1 433 000

enligt tidningen Le Monde (1 september 1989)

1 250 000

enligt R Hilberg (i sin bok "The Destruction of the European Jews" - 1988)

1 100 000

enligt "uppskattningar" i Le Monde (19 Juli 1990)

850 000

enligt Gerald Reitlinger (författare till boken "The Final Solution" - utgiven 1953

74 000

enligt de nyligen av Gorbatjov frisläppta sovjetiska beslagtagna tyska arkiven

* Vilken av de ovan exempelvis angivna motsägelsefulla siffror ska officiellt lagstiftas och förbjudas att ifrågasättas och vilken ska förbjudas som "missaktning" och "hets mot folkgrupp"?

Sionisterna vill förbjuda revisionismen i Sverige, d v s forskning (ifrågasättandet) av sionisternas propagandaversion av andra världskrigets historia.

 24 - Hur många människor dog under andra världskriget?

C:a 60 miljoner människor.


25 - Hur många judar dog då i de nazistiska koncentrationslägren?

Enligt före krigets judisk officiell statistik så fanns INTE, i de länderna som Hitler ockuperade i Europa, mer än tre miljoner judar. Och majoriten av dem flydde från dessa länder redan före ockupationen. Man vet med säkerhet att c:a 2 miljoner judar flydde österut, bl a till det mini-Israel, Birobidjan, som Stalin skapade redan 1936.

Auschwitzmuséet har 1990 monterat ned sitt monument; där det stod att 4 miljoner skall ha dött i detta läger. Sionistiska källor har gått med på att sänka siffran till 1 200 000 (!). Denna "sänkning" på c:a 2.8 miljoner (!) kommer inte att påverka den heliga siffran på 6 miljoner dödade judar!

Av över 60 000 000 människor (icke judar) som har dött i 2:a världs kriget räknar revisionisterna med att högst c:a 200 000 judar skall ha dött i samtliga koncentrationsläger p g a umbäranden i form av överarbete, sjukdomar, köld, svält och i vissa fall arkebuseringar p g a brott mot krigets militära krigslagar.

26 - Hur många judiska soldater dödades under 2:a världskriget?

Det finns ingen officiell statistik, men flera judiska författare har hävdat att flera hundratusentals soldater kämpade som soldater i Röda Armén. Dessa i kriget stupade soldater räknas idag i den judiska propagandan som "gasade".!

27 - Hur många judar dog av ålderssvaghet eller sjukdom under 2:a världskriget?

Det finns ingen officiell statistik på det. De alla är införda i statistiken över de "gasade".


28 - Hur många judar dödades i de allierades bombanfall under 2:a världskriget?

Det finns ingen statistik eftersom de är alla är införda - i statistiken - som "gasade".

29 - Hur många judar omkom i de tyska koncentrationslägren inalles?

Som mest 200 00030 - Hur omkom de?

Många omkom i tyfusepidemier. En del omkom också av undernäring och brist på medicinsk vård under de kaotiska förhållanden som rådde i krigets slutskede.

31 - Vad är det för skillnad mellan 200 000 judar och de påstådda sex miljoner judar?

Skillnaden är 5 800 000. Skillnaden är det som skiljer sanningen från propagandan. Dessutom blev ingen, som sionistpropagandan påstår, avsiktligt "förintade" enbart för att personen är jude.

32 - Är filmer som "Schindlers List", "Förintelsen" och "Krigets Vindar" dokumentära?

Nej, de är propagandans fantasiprodukter som presenterats på ett sådant sätt att folk skall uppfatta dem som fakta.


33 - Finns den bevis för att den s k "industriella massutrotningen" av judarna har ägt rum?

Inga skriftliga dokument om order från Hitler eller planer på utrotning har hittats i de tyska arkiven. Inga bevis har funnits t ex i form av askberg, krematorieugnar kapabla att klara av detta. Inga riktiga bevis på att gaskammare har existerat i koncentrationslägren har funnits, och ingen trovärdig demografisk statistik.
Vad Hitler däremot gav order om är en "territoriell slutgiltig lösning" på vad nazisterna såg som den s k "Judiska frågan". I sin önskan att skapa ett "Judenrein" Tredje Rike, står det ordagrant i de tyska dokumenten att detta skall ske via immigration, och evakuering av judarna, främst österut - mot Sovjet.

Vid Wannsee-konferensen i januari 1942, som medierna ofta refererar till som det tillfälle då judeutrotningsplanerna skall ha debatterats mellan de högre nazistiska ledarna, står det intet i konferensens protokoll om en utrotningsplan.34 - Varför deporterades judarna från hela Europa till dessa läger?

Revisionisterna säger att alla tyska koncentrationsläger - även i Polen - var koncentrations- och arbetsläger och inte förintelseläger.

Att nazisterna deporterade judarna från hela Europa till dessa läger är:

 

 35 - Har nazisterna förstört alla dokument som kunde utgöra bevis mot dem i krigets slutskede?

Den nazistiska maktapparaten lämnade efter sig 100-tals ton dokument. Tyskarna påstås ofta med pedantisk noggrannhet dokumentera allt de gör. 10 000-tals SS-män och byråkrater skulle ha varit inblandade och skulle kunna vittna idag.

36 - Ljuger alla vittnen som berättar om koncentrationslägren?

Sionistiska propandister LJUGER. Propagandans offer vet inte, men de TROR (! ) på "gaskammare". Troende människor ljuger inte: de tror! Vad vissa av de s k "överlevande" vittnar om, speciellt de som besöker skolor, är om umbäranden i koncentrationslägren liknande palestiniernas idag ( och i över 50 år!9 under den judiska ockupationen i Palestina.

Vittnesmålen om gasningar motsäger varandra om antalet offer i gaskammaren, varifrån gasen leddes in i gaskammaren, hur lång tid det tog tills den verkat, vad som sedan skedde med liken o s v. Vittnen i Nürnbergrättegången har inte korsförhörts och de har tillåts säga de största orimligheter utan att deras trovärdighet ifrågasätts.

37 - Har de officiella" historikerna själva reviderat 2:a världskrigets historia?

Ja! Ända fram till 1960 påstods det att det har funnits "gaskammare" i koncentrationslägren i Tyskland och Österrike. Tusentals "överlevande" hade vittnat om gasningar, tyska officerare hade "bekänt" och avrättats efter Nürnberg-rättegången för att de har "gasat" ihjäl människorna i dessa läger. Men plötsligt, 1960, erkände de allierade själva att alla dessa vittnesmål och bekännelser var falska och att det aldrig har funnits några "gaskammare" i dessa läger! Den byggnad som i åratal förevisats för turisterna i Auschwitz som skall föreställa en "äkta gaskammare" för kemisk massutrotning av människor, är sedan 1988 erkänd som en "rekonstruktion". Detta sedan Fred Leuchter, USA:s främste expert på gaskammare, i den första tekniska och kemiska undersökningen någonsin av de utpekade utrymmena i Auschwitz, bekräftat att de tekniskt inte skulle ha kunnat fungera som gaskammare.

Auschwitzmuséet beställde en egen kemisk undersökning för att försöka motbevisa vad Leuchter kom fram till 1988. Denna s k "Krakow-rapporten" bekräftar bara vad Leuchter konstaterat.

Lüftl-rapporten, författad av chefen för österikes ingenjörskammare, och Max Planck Institutets i Tyskland utredning bekräftat den fysiska och tekniska omöjligheten bakom förintelselitteratörenas påståenden om Auschwitz och andra lägers "gaskammare".

I vissa stater i USA används idag gaskammare för att avrätta dödsdömda. När man studerar USA:s gaskammare kommer man fram till att gaskammaren är en mycket komplicerad metod.

Följande betingelser krävs för att ett rum skall fungera som en avlivningskammare:

 

 

 

- I Auschwitz påstådda s k "gaskamrar" saknas alla dessa tekniska anordningar. Krema 1-"gaskammaren" har t o m en glasfönsterföresedd trädörr. Avståndet mellan dörrarna och golvet är 10 cm. Tyskarna är inga tekniska idioter!!

38 - Cyklon B är ett avlusningpreparat. Kan det användas för att avliva människor?

Cyanväte, som är huvudkomponenten i Cyklon B, används i gaskammare för avrättning av en dödsdömd person i dagens USA. Cyklon B är däremot ett insektsbekämpningsmedel i pelletform som har den egenska- pen att den långsamt avger sina dödliga ångor. Detta är av stor vikt för Cyklon B:s stora succé som insektsbekämpningsmedel.

Man måste vara något av en teknisk idiot för att tro att detta preparat kan användas för att döda miljoner människor.

Detta pga:

 

 

 

De tyska instruktionsböckerna för användning av Cyklon B understryker att minst 20 timmars vädring av de gasade utrymmena krävs innan tekniskt utbildad personal med gasmask kan gå in.


39 -Auschwitz' kommendant Höss påstår i sin, under tortyr avgivna, "bekännelse" att gasningen tog 20 minuter och att hans män gick direkt in i gaskammaren utan gasmask, och började ("medan de rökte och åt smörgåsar"!) flytta ut liken, endast 10 minuter efter gasningen?

Detta är ett exempel på några av orimligheterna i Höss' s k "bekännelse". Efter 20 minuter skulle ingen av offren vara döda. Skulle de mot all logik ändå vara det, hade Höss'mannar inte överlevt i gaskammaren efter så kort ventilation och utan gasmasker. Märk att de även skall ha ätit mat i anslutning till hanterandet av de cyanväteimpregnerade kropparna! Att de även rökte, som Höss påstår, är med tanke på explosionsrisken helt vansinnigt - luftfickor, bland liken, med den nödvändiga explosiva volymfördelningen luft/gas (6-41% v/v) skulle kunna antändas. Höss talar även i sin "bekännelse" om ett koncentrationsläger - Wolzec - som aldrig existerade. Att Höss blev torterad av judiska förhörsledare i brittisk uniform bekräftas av den brittiske förhörsledaren Bernard Clarke (se Rupert Butler - "Legions of Death", 1983, s. 235), samt i Höss' "bekännelse-skrift" "Kommendant i Auschwitz" (s. 145).

40 - Har judar även mördats med dieselavgaser?

I lägren Treblinka, Sobibor och Belzec:

Först talades i propagandan om ångkammare (!) och elektriska bad där man sänkte ned de som skulle mördas. Efter det talades det istället om dieselavgas-kammare. Men även detta är en omöjlighet: dieselavgaser har en alldeles för låg halt av CO och en alldeles för hög O2-halt. De dödsdömdas utandningsluft skulle, om de var tätt sammanpressade i kammaren, berikas med O2 från avgaserna. Detta skulle ironiskt nog förlänga fångarnas kamp inför en kvävningsdöd.

41 - Ljög SS-officiern Kurt Gerstein när han beskriver mycket detaljerat en gasning med dieselgaser i förintelselägret Belzec?

Kurt Gerstein säger ordagrannt: att 7-800 fångar pressades in i den 25 m2 stora "gaskammaren" - dvs c:a 30 personer/m2(!), att gasningen bara tog 32 minuter för att verkställa uppdraget, att ett 35-40 meter högt berg med skor tornade upp sig vid lägret och att inalles 25 miljoner människor skall ha gasats ihjäl av nazisterna. Hans vittnesmål är uppenbart falskt. Det judiska huvudvittnet Reder från Belzec är värre; han talar om 750 personer i en 16 m2 stor "gaskammare" och att 3 000 000 skall ha mördats bara i Belzec.

42 - Krematorieugnarna, vad fyllde de för funktion?

Krematorieugnarna finns och används idag även i Sverige och har använts också under 2:a världskriget för att bränna döda kroppar och för att förhindra epidemier som kan spridas genom grundvattnet om man begraver besmittade kroppar. Deras existens i koncentrationslägren är i sig inget bevis på något kriminellt. En tysk krematorieugn kunde bränna en kropp åt gången, gick på kol/koks och krävde c:a 2 timmar för att bränna en kropp och regelbunden rengöring samt tidvis nedkylning. Att hävda, som förintelselitteratörerna gör, att man enbart i Auschwitz skulle ha kremerat 7000 kroppar per dag är totalt orimligt och omöjligt!

43 - Har även många lik bränts i öppna gropar?

Det är omöjligt att bränna upp lik på detta sätt för det går inte att generera tillräcklig hetta i öppna gropar. De 6 m djupa gropar som omnämns i Auschwitz skulle inte ha gått att använda p g a att träskmarkerna i området gör detta omöjligt. På de flygfoton över Auschwitz 1944, då "avlivandet" skall ha pågått som mest, syns ingen bolmande rök från krematoriernas skorstenar som man påstått och inga "köer" till de påstådda gaskamrarna.

44 - De bilder som visas i medierna och i filmer utgör inte de bevis på att "förintelsen" ägt rum?

Förintelsepropagandister använder sig oftast av autentiska bilder som förses med propagandistiskt konstruerade passande bildtexter. Likhögar (med döda tyska kvinnor och barn från terrorbombningarna av Dresden, Hamburg och Berlin) har presenterats som mördade judar. De högar med utmärglade lik som ofta visas, dog av epidemier och härstammar från läger i Tyskland (Bergen-Belsen), där det är idag allmänt känt att det inte fanns några gaskammare. I krigets kaotiska slutskede ledde de allierades massbombningar, av kommunikationsnäten, till att försörjnings- linjerna till koncentrationslägren bröt samman. De utmärglade kropparna är från de människor som föll offer för svält och sjukdomar, vilka p g a brist på bl a Cyklon B, spreds fritt bland de internerade.