No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语


--- První česká stránka proti sionismu a historickým lžím ---
 

 
Co řekli Washington a Franklin o židech


George Washington
(Z Citátů George Washingtona od A. A. Appleton & Co.):

Oni (židé) proti nám pracují mnohem efektivněji než nepřátelské armády. Jsou pro naší svobodu stokrát nebezpečnější a my jim v tom z velké části pomáháme... Můžeme jen litovat, že je každý stát už dávno nevyhnal jako škůdce společnosti a největší nepřátele amerického štěstí.”

George Washington

Benjamin Franklin
(Toto proroctví pronesl Benjamin Franklin v ”MALÉM ROZHOVORU KOLEM STOLU BĚHEM PŘESTÁVKY” na philadelphském zákonodárném shromáždění roku 1787. Ono sdělení bylo zapsáno v záznamníku Charlese Coteswortha Pinckneye, zástupce Jižní Karolíny.)

Plně souhlasím s generálem Washingtonem, že musíme chránit tento mladý národ před zákeřným vlivem a hlubokým nebezpečím. Tím nebezpečím, pánové, jsou židé.

V každé zemi, ve které se židé usadili ve větším množství, snížili její morální stav; znehodnotili její hospodářskou integritu; sami sebe odloučili a neasimilovali; vysmívali se a snažili se podkopávat křesťanské náboženství, na kterém tyto národy byly založeny; vybudovali stát ve státě; a když narazili na odpor, snažili se hostitelské země finančně zardousit jako v případě Španělska a Portugalska.

Víc než 1700 let naříkají židé na svůj smutný osud vyhnání z mateřské země, kterou nazývají Palestina. Ale pánové, když jim jí svět dával k neomezenému vlastnictví, okamžitě si našli nějaký důvod, aby se nemuseli vrátit. Proč ? Protože to jsou upíři a upíři nemohou žít mezi upíry. Nemohou žít jen mezi sebou. Musí žít na úkor křesťanů a jiných lidí, kteří nejsou jejich rasy. Pokud jim dovolíte přijít do Spojených států, tak tu v souladu se svou povahou budou mít za méně než 200 let takové obrovské zastoupení, že ovládnou a pohltí celou zemi a změní formu naší vlády, za kterou jsme my Američané prolévali svou krev, za kterou jsme obětovali své životy, majetek a riskovali svou svobodu.

Pokud je neodmítnete, budou naši potomci za méně než 200 let pracovat na polích, aby je zásobili, zatímco si oni budou mnout ruce v bankovních domech. Varuji vás, pánové, pokud neodmítnete židy jednou provždy, vaše děti vás budou priklínat i v hrobě.

Židé, pánové, jsou asiaté. Je jedno, kde se narodí a kolik generací jsou z Asie pryč. Oni se nikdy nezmění. Jejich myšlenky se nepřizpůsobí americkým, ani kdyby mezi námi žili deset generací. Leopard nemůže změnit své skvrny. Židé jsou asiaté, jsou hrozbou pro tuto zemi, pokud jim dovolíme do ní vstoupit a měli by být tímto zákonodárným shromážděním odmítnuti.”

Benjamin Franklin

Peter Styvesant
(Holandský guvernér v Americe ze 17. století)

„Židé, kteří sem přijeli, by tu skoro všichni rádi zůstali, ale dozvěděli jsme se, že by (se svou tradiční lichvou a nečestným obchodováním s křesťany) byli velmi nevítaní u nižších úřadů i u lidí, kteří k vám cítí nejvíce sympatií; úřad se také obává, že by se kvůli jejich současné chudobě mohli stát před příchodem zimy přítěží. Ve prospěch tohoto chudého, teprve se rozvíjejícího místa a země obecně považujeme za nejlepší přátelsky je požádat, aby odjeli; také se v této věci modlíme sami za sebe a za celou společnost, důstojný pane, aby nebylo dovoleno této prolhané rase – těmto nenáviděným nepřátelům a rouhačům Kristova jména – dále zamořovat a obtěžovat zdejší novou kolonii.“

Peter Styvesant
(Dopis amsterdamské komoře holandské západní indické společnosti z Nového Amsterodamu, 22.září 1654.)

Thomas Jefferson
(Americký státník 18. století)

Ačkoliv jsou židé tak rozptýlení, stále tvoří jeden národ žijící v cizí zemi.”

Thomas Jefferson 
(D. Boorstin, THE AMERICANS)


„Ti, kteří na zemi pracují, jsou národ vyvolený bohem, pokud vůbec nějaký vyvolený národ měl.“

Thomas Jefferson 
(POZNÁMKY Z VIRGINIE)