No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语


--- První česká stránka proti sionismu a historickým lžím ---
 

 
Projev na demonstraci za Ernesta Zündela

V Praze 28.10. 2005


VÁŽENÍ ÚČASTNÍCI, DÁMY A PÁNOVÉ,

dnes tu všichni stojíme spojeni jedním společným cílem, jedním posláním: vyjádřit svůj protest proti věznění politického vězně Ernsta Zündela.

ERNST ZÜNDEL BYL dva roky držen ve vazbě v Kanadě bez obvinění jako "hrozba pro národní bezpečnost". Nebylo mu ani dovoleno seznámit se s některými důkazy, protože byly označeny za tajné. Po deportaci do Německa mu bylo oznámeno, že čelí obvinění z popírání holocaustu, ale se spisem se ani on ani jeho advokát také dlouho nesměli seznámit. Je mu omezována pošta a kontakt se světem. To jsou jen některá práva, na které má podle Evropské úmluvy o lidských právech i podle německých zákonů nárok. Ale tato práva se v jeho případě nerespektují.

KDO JE ERNST Zündel a co udělal, že je tak nebezpečný? Okradl někoho? Zabil někoho? Nebo je to snad další z řady teroristů? Ne! Nic takového! Celý jeho zločin spočívá v tom, že šířil a publikoval své názory. Ano, pochybovat o jedné z dějinných pravd, která je v řadě zemí pro jistotu uzákoněná, to je v dnešních takzvaných demokraciích opravdový zločin. Záměrně říkám takzvaných, protože systém, ve kterém není zaručena svoboda slova a přesvědčení, je tyranií, ať už sám sebe nazývá jakkoliv.

VÝCHODNÍ EVROPA MÁ za sebou 40 let bolševického teroru. Tuto epochu jsme už považovali za překonanou, ale lidé jsou dnes opět zavíráni za svoje politické přesvědčení, případně za svůj pohled na určité historické události. Opět jsme svědky politických procesů. Názory se opět dělí na povolené a zakázané, schválené a neschválené, politicky přijatelné a nepřijatelné. A nemluvíme o žádné komunistické zemi obehnané ostnatým drátem, ani o žádné zemi třetího světa - mluvíme o zemích západního světa, které samy sebe označují za demokratické.

ERNST ZÜNDEL SE dopustil zločinu - vytrvale a soustavně popírá, že došlo k holocaustu. Ať už s tímto tvrzením souhlasíme nebo ne, jedno je jisté: pokud je jeho názor takový, má právo ho vyslovit! Svoboda projevu totiž musí být absolutní. Musí platit i pro názory zdánlivě bezcenné, škodlivé a hloupé. Pokud někdo bude tvrdit, že Země je placatá, můžeme se mu smát a označovat ho za blázna. Ale bude za to zavřen do vězení? To jistě ne. Názory Ernsta Zündela jsou prý stejně směšné a hloupé. Ovšem on za ně do vězení jít má.

VALNÁ ČÁST LIDÍ si bohužel vůbec neuvědomuje, jak se naše společnost každým dnem víc a víc přibližuje totalitě. Jde totiž o proces pozvolný a plíživý. Systém se snaží kontrolovat a špiclovat naše každodenní žití. V řadě západních zemí sedí v kriminálech političtí vězni. Stát nám svými zákony určuje, co je a co není pravda, co smíme a nesmíme říkat. Žijeme snad v době středověké inkvizice nebo v 50. letech budování socialismu? Ne! Toto je stav demokracie na počátku 21. století!

JESTLI V TAKOVÉ společnosti žít chceme, nebo nechceme, to záleží jen na nás. Záleží to na tom, jestli nebudeme k projevům zvůle státní moci nevšímaví a slepí. NEBUĎME LHOSTEJNÍ K osudu nevinného člověka v sousední zemi. I u nás existují tytéž totalitní paragrafy, za které jsou zavíráni političtí vězni v Německu. I u nás jsou některé názory a jejich šíření trestné. Proto musíme pozvednout svůj hlas. Toto není proces jednoho člověka nebo jednoho státu, toto je proces, který symbolizuje právo na svobodu slova pro celou západní civilizaci! Žít ve svobodné společnosti a přitom nesmět svobodně mluvit nelze. Buď svobodná společnost a svoboda slova, nebo nesvoboda slova a totalita. Nic mezi tím neexistuje.

DNES JE SOUZEN Zündel, zítra to můžete být vy a pozítří my všichni. Svoboda slova je naším právem. Boj za toto právo je naší povinností. Proto požadujeme okamžité propuštění politického vězně Ernsta Zündela a jeho plnou rehabilitaci.