No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语


--- První česká stránka proti sionismu a historickým lžím ---
 

 
Historické zprávy a komentáře:

Útok na Pearl Harbor nepřekvapil

Roger A. Stolley


Historici se neustále dohadují nad tím, zda prezident Franklin Roosevelt věděl předem o tom, že se japonské vojsko chystalo odstartovat ničivý útok na U.S. Pacifickou flotilu v Pearle Harbor na Havaji 7. prosince 1941.

Pan Roger A. Stolley, bydlící v Salemu v Oregonu, má něco důležitého pro přidání k této diskusi. Následující esej, která vyšla poprvé v salemském deníku Statesman Journal 7. prosince 1991, předkládá vlastní informace potvrzující, že Roosevelt nejenomže předvídal japonský útok, ale výslovně nařídil, že nesmí být  udělány žádné kroky k jeho zabránění. (Esej pana Stolleye je přetištěna s laskavým svolením autora.)

John Toland, vítěz dějepisné Pulitzerovy ceny, který se účastnil v říjnu 1990 konference IHR ve Washingtonu DC, potvrdil, že Stolleyova esej "se zakládá na pravdě".

Každý rok se u výročí japonského útoku na Pearl Harbor 7.prosince 1941 rozhněvám nad podvodem spáchaným na americkém národu, že se jednalo o překvapující útok.

Možná to bylo překvapující pro americký národ, ale zajisté to nebylo překvapením pro prezidenta Franklina D. Roosevelta a několik vyvolených osob, které jej oklopovaly a nebo pro úředníky armádní zpravodajské služby pracující pod jeho přímými rozkazy.

Předtím jsem pracoval jako civilní zaměstnanec pro podplukovníka Clifforda M. Adrewa, bývalého důstojníka americké zpravodajské služby, který byl dočasně pomocným náčelníkem štábu vojenské zpravodajské služby, generálního štábu armády Spojených států.

Moje činnost s Adrewem skončila 15. května 1966, kdy kulka v jeho zátylku ukončila jeho život.

Při nejméně třech příležitostech v jeho domě v Tigardu (Oregon) se mi svěřil o historii jeho vojenského života a osobní spoluúčasti v akcích Roosevelta a dalších funkcionářů obklopujících útok na Pearl Harbor. Řekl:

Cokoliv vám nyní řeknu, budu popírat, že jsem kdy řekl. Ještě riskuji vojenský válečný soud pro vyzrazení informací. Americká veřejnost je úplně neznalá v těchto záležitostech dějících se v zákulisí na vrcholu americké vládní pozice a úřadů. Jestliže se budete pokoušet jím říct pravdu, nebudou vám věřit.

Pět lidí bylo přímo odpovědno za to, co se stalo v Pearl Harbor. Já jsem jeden z těch pěti... Věděli jsme předem dobře, že se Japonci chystají k útoku. Přinejmenším devět měsíců před japonským útokem na Pearl Harbor jsem byl přidělen k přípravám na něj.

Operoval jsem pod přímým rozkazem prezidenta Spojených států a bylo rozkázáno nedat zásadní informace zpravodajské služby týkající se místu pobytu japonské flotily našim velitelům na bitevním poli.

Rozluštili jsme japonský kód... Byly námi monitorovány všechny jejich komunikace několik měsíců před útokem... Byla lež, že jsme neměli přímou radiokomunikaci s Washingtonem, D.C.

Bylo to nejméně 48 hodin před útokem, když jsem osobně přijal nejtragičtější zprávu mého života, která byla přísně tajná a zakódovaná, kterou můj radista přinesl ke mně. Měl jsem kódovací tabulku a rozluštil jsem to. Základní text zprávy byl: "Japonci zaútočí v (přibližný čas). Nechystat obranu. Potřebujeme plnou podporu amerického národa ve válečné snaze pro nevyprovokovaný útok proti národu za účelem získání vyhlášení války."

Tato zpráva a mých 40 složek kartotéky přísně tajných informací o Pearl Harbor byly odebrány a spáleny mnou a dvěma dalšími svědky, důstojníky zpravodajské služby tak, aby parlamentní vyšetřování nemohlo získat pravdu pokud jde o to, co se skutečně stalo v Pearl Harbor.

Za národ Spojených států tehdy i nyní cítím smutek, za národ, který byl uveden v omyl zprávou, která byla velkou lží a tak svědomitě této lži věří.

Pearl Harbor je příkladem toho, jakou má malá skupina lidí kontrolující vládu sílu zničit životy, majetek a svobodu svých občanů. Jak může tento národ nebo jakýkoliv jiný národ přežít, když jeho voliči jsou neinformováni, že vláda skrývá pravdu označenou „přísně tajné“ a zničí jí.

Nejkompletnější a nejnovější shrnutí revisionistického pohledu, že Roosevelt předvídal útok proti americké flotile na Havaji, je Tolandova velmi úspěšná kniha Infamy: Pearl Harbor and its Aftermath (Hanba: Pearl Harbor a jeho následky (398 stránková kniha, ilustrovaná brožura, vydání je k dispozici u IHR za 8 USD plus poštovné.)

Nejlepší celkový pohled na pozadí osudného útoku patří mistrovské 425 stránkové práci od Georgea Morgensterna Pearl Harbor: The Story of the Secret War (Pearl Harbor: Příběh tajné války (v měkké vazbě, vydaní k dispozici u IHR za 14.95 USA plus poštovné.)

Pro další důkazy o Rooseveltově klamné a protiprávní kampani přivést pravděpodobně neutrální Spojené státy do války proti Japonsku a Německu viz "Roosevelt´s Secret Pre - War Plan to Bomb Japan" (Rooseveltuv tajný předválečný plán k bombordování Japonska)  zima 1991-92 Journal of Historical Review a "President Roosevelt's Campaign to Incite War in Europe" (Kampaň prezidenta Roosevelta podněcující válku v Evropě"), léto 1983 v Journal of Historical Review.  Zdroj: Přetištěno z The Journal of Historical Review, vol. 12, no. 1, strana. 119-121. IHR, PO Box 2739, Newport Beach, CA 92659, USA. předplatné pro ČR $60 na jeden rok.

Pro získání úplného katalogu Institute for Historical Review, s kompletní nabídkou a knih, audio a video kazet zašlete jeden dolar na adresu:


Institute For Historical Review
Post Office Box 2739
Newport Beach, California 92659
U.S.A


Všechny otázky a komentáře zasílejte na email Institute for Historical Review: ihr@ihr.org
website: www.ihr.org