No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语


Zajímavy dopis zidovského rabíhoV roce 1985 byl v kanadském Torontu souzen revizionisticky aktivista Ernst Zündel, puvodem z Nemecka a byl odsouzen k 15 mesícum do vezení na základe zákona zakazujícího "sírení falesnych informací", kvuli prodeji bookletu Richarda Harwooda "Did Six Million Really Die?". V knize z roku 1972 ten rozbor o poctu zidovskych obetí 2. svet. války Harwood udelal a to vyhradne na základe sionistickych a jinych zidovskych zdroju. Zcela vyloucil zdroje nemecké, aby predesel kritice.

Jiny historik, byl jeste? pred Harwoodem francouz Paul Rassinier, ktery sám poznal zivot vezne v nemeckém koncentracním tábore. Jako socialistického intelektuála a antinacistu ho nemuze nikdo obvinit z toho, ze by obhajoval Hitlera a národní socialismus. Az do svojí smrti v roce 1966 strávil Rassinier svoje poválecné roky obhajováním spravedlivosti a historické pravdy, vyzkumem, ktery vylozene odmítal mytus o sesti milionech a legendy o nacistickém démonismu.

S pomocí stovek stran plnych statistickych údaju v Le Drame des Juifs européens uzavírá profesor Rassinier, ze pocet zidovskych obetí behem druhé svetové války nemohl byt vyssí jak 1 200 000 a poznamenává, ze to nakonec uznalo za právoplatné i Svetové centrum soucastnych zidovskych dokumentací v Parízi. Avsak tento pocet povazuje za maximum a dává prednost spíse 896 892 obetí, které uverejnil ve svojí studii o tom samém problému zidovsky statistik Raul Hilberg.

Rassinier jiz tehdy poukazuje na to, ze stát Izrael i presto vsechno pozaduje odskodné za sest milionu, za kazdou jednu údajnou obet' 5 000 marek.

A co se tyce Izraele, Rassinier je presvedceny, ze mytus o sesti milionech je inspirovany ciste materiálním problémem. V Le Drame des Juifs européens (str. 31, 39) píse:

"...Je to jen jednoduchá otázka dolození úmerného poctu mrtvych tel, za které Nemecko platí Izraeli kazdy rok jako náhradu za krivdy, které mu nebyly ani morálne ani legálne spáchány, protoze kdyz se odehrály tito údajné ciny, neexistoval jeste zádny stát Izrael; takze se tu jedná o cisty a opovrzeníhodny materiální problém."

"Mozná zde muzu pripomenout, ze stát Izrael byl zalozen az v kvetnu 1948, a ze Zidé byli soucástí vsech státu krome Izraele. Chtel bych zduraznit rozmery toho podvodu; na jedné strane platí Nemecko Izraeli sumy, které jsou vypocítané na sesti milionech mrtvych, a na strane druhé, kdyz nejméne ctyri petiny z tech sesti milionu byly na konci války urcit? nazivu, Nemecko platí obrovské sumy jako náhradu obetem Hitlerovského Nemecka tem, kterí jsou jeste ve vsech zemích sveta nazivu a stejne i právoplatnym nárokovatelum tech, kterí zemreli, coz jednoduse znamená, ze Nemecko platí dvakrát."

A mnoho dalsích historiku se tím zabyvalo a zabyvá, v internetu je plno zdroju.

Pochopitelne ale neprichází v úvahu zádná verejná diskuse v masmédiích. Je kolem toho jenom hysterické mávání "holokaustovym obuskem" a pokrik o "popíracích holokaustu". Historici jsou kriminalizováni. To vse jen dokazuje, ze neco nekde porádne smrdí.mk 24.04.04