French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Italian
Portugais
Spanish
Arabic
Suomi
Norsk
Danish
Romanian
HungarianDen ryska journalisten
Valentin Prussakov intervjuas

av Ahmed Rami

 Från Radio Islams sänding den 1/11-1997

 

(Läs också Valentin Prussakovs intervju med Ahmed Rami i Pravda)

 

 

Vi sänder en intervju med Valentin Prussakov. Vi talade förra veckan om en rysk journalist som har utvisats från Ryssland för sina åsikter. Ryssland efter Glasnost och perestrojka har blivit mer och mer nu som i västvärlden där den judiska makten har makt och förföljer oliktänkande journalister. Under Sovjet-tiden det var också judar som styrde KGB, det var judar som var på toppen och hela den bolsjevistiska revolutionen var som bekant en judisk kupp mot det ryska folket. Och nu har den här journalisten som har blivit utvisad från sitt land, som heter Valentin Prussakov, har varit här i Stockholm i över tjugo dagar. Och jag vill bara nu ge honom ordet så att han kan själv tala lite till Radio Islams lyssnare.

Rami: Välkommen Valentin Prussakov till Radio Islam. Kan du berätta kortfattat vad är det som har hänt dig som gör att du är här i Stockholm?

Prussakov: De sista fem åren har jag bott i Moskva. Och jag har jobbat som korrespondent för tidningen som heter Pravda 5. Under alla dessa fem år har jag många gånger rest ut ur Ryssland och kommit tillbaka. Men det har hänt någonting i oktober månad (1997). Någonting som jag inte kunde förutse. Min tidning skickade mig till Bagdad för några dagar. När jag kom tillbaka fick jag veta att jag kan inte komma in i Ryssland utan att jag fick någon som helst förklaring varför. Trots att min fru, min dotter bor i Moskva och de är ryska medborgare. Istället för att tillåta mig komma till Ryssland, till min familj, mitt arbete, har jag blivit deporterad från Ryssland. Här ser vi ett faktum som bekräftar att det pågår fortfarande brott mot mänskliga rättigheter i Ryssland. De har inte tillåtit mig att träffa min familj. Det finns en riksdagsledamot, medlem av statsduman i Ryssland, och han har skickat förfrågan till utrikesministeriet. Och denna riksdagsledamot har fått ett svar som säger att Valentin Prussakov har sysslat med att sprida fascistisk propaganda.

Under Sovjet-tiden var jag aktiv deltagare i den demokratiska rörelsen och jag har varit emot kommunistisk regim. Jag har aldrig varit fascist och jag har aldrig påstått att fascism är just den ideologi som Ryssland behöver. Men jag anser personligen att den regim som finns i Ryssland nu det är verkligen en fascistisk regim. Demokrati det är när regeringen tar hänsyn till folkets mening och intressen. I dagens Ryssland är det en minoritet som härskar. Om man skulle genomföra en folkomröstning och fråga folk vad de tycker skulle 80 procent av befolkningen vara emot Jeltsin. Under hela sin tusenåriga historia har Ryssland aldrig varit så förnedrat som nu. Nej Jelstin har inte den verkliga makten. Han är en marionett, en docka. De människor som samlas kring Jeltsin de är icke-ryssar. Eftersom det är just en minoritet som styr Ryssland idag, då säger man ofta att den där Peristrojka det var en andra judisk revolution i Ryssland.

Rami: Var det en judisk revolution eller en judisk kupp?

Prussakov: Jag tror att du har rätt. Det var en judisk kupp. Eftersom när vi pratar om revolution då antar vi att det är stora massor av människor som deltar. Men här var det bara en liten minoritet som har deltagit. Alla förändringar har skett på grund av denna minoritet och till förmån för denna minoritet. Det är därför som stora folkmassor bara är offer.

Rami: Det förbereds nu i Ryssland en lag som skall förbjuda, som i västvärlden all kritik mot den judiska makten kamouflerat under namnet "lagen mot fascism". Jag märker en sak, att den här terminologin som används av makthavarna mot oppositionen, det är samma terminologi som användes av kommunister förut och även nu i olika länder mot sina motståndare.

Prussakov: Det är ju självklart. Jag har ju sagt att Jeltsin har varit kommunist och han förblir kommunist. När Jeltsin var partiboss i Jekaterinburg, det var den staden där tsaren mördades, har han gjort allt för att dölja det största brott som kommunisterna begått. Eftersom denna plats där tsaren mördades kunde vara en mycket viktig minnesplats för alla ryska patrioter. Och ni ska inte glömma att vår ryska tsar har mördats av utlänningar, icke-ryssar. Alltså man kan kalla Jeltsin för 100-procentig bolsjevik. En av de första viktiga lagar efter revolutionen, eller judiska kuppen, var lagen om antisemitism. Med hjälp av denna lag har miljoner ryssar blivit förintade de första åren efter kuppen. Och om man iakttar allt det som sker i Ryssland nu så är det mycket möjligt att samma sak kommer att ske igen. Västvärlden höll tyst de förta åren efter den judiska kuppen år 1917 och förmodligen kommer västvärlden att hålla tyst även nu. Västvärlden vill vara lydig mot Ryssland och bara på det sättet kan man förklara västvärldens politik gentemot Ryssland.

Rami: De som har makten i Ryssland idag döljer sig bakom synliga majoriteter. Man vet inte vem som bestämmer eftersom de döljer sig. Och även när du Valentin Prussakov utvisades har man inte gett er de riktiga orsakerna.

Prussakov: Men det är en helt vanlig sak i Ryssland. Det var precis likadant under kommunismens tid och det fortsätter under Jeltsins tid. Ingenting har förändrats. Och när det gäller mitt fall så ser jag att västvärlden vill inte märka vad som händer med enskilda individer som jag. Jag kan förstå att det pågår brott mot mänskliga rättigheter under Jeltsins tid i mycket större utsträckning i jämförelse med Bresjnevs tid. Västvärlden håller tyst eftersom Jeltsin har gjort en mycket nyttg sak för dem. Det vill säga han har förstört Ryssland.

Rami: Talmud är grunden till den judiska religionen. Enligt judendomen så är det bara judar som är människor. I de dominerande judiska massmedierna idag när man talar om mänskliga rättigheter så menar man bara judiska rättigheter. För de judiska massmedierna idag du Valentin Prussakov, du är inte en människa. Mänskliga rättigheter gäller inte dig. När Valentin Prussakov kom till Sverige här så ringde jag till TT. Den svenska nyhetsbyrån. Och de sa till mig, de hade beslutat att efter vad jag hade berättat för honom att om han var jude skulle de skriva om honom. Men eftersom han är inte jude då är det inte en intressant nyhet för dem.

Prussakov: Jag förstår det mycket väl eftersom om någon skulle försöka att utvisa en jude ur Ryssland eller ut ur något annat land, så skulle det bli mycket bråk runt det fallet. Det största problemet är att massmedierna finns hos judar i många, många olika länder i världen. Och så länge situation är sådan är det bara sådana nyheter som kommer fram, bara de som är bekväma för judar. Alltså världen går sådan väg att till slut antingen ska det vara riktiga judar eller konstgjorda judar. Och en sådan utveckling är just den riktiga fascismen egentligen.

Rami: När du kom till Sverige, den 10:e oktober [1997] så ringde jag till alla stora massmedier här i Sverige. Alla tidningar, radio, TV. Och jag har faxat till dem ett meddelande där jag berättar att en journalist har blivit utvisad från Ryssland för hans åsikter och att de har satt Valentin Prussakov en dygn i fängelse, i arrest på Moskvas flygplats och efter ett dygn tog den ryska polisen ifrån honom hans adressbok och satte honom på ett flygplan till Sverige. Och de har skilt honom från hans familj, rysk fru och ryska barn, så barnen frågar idag: Var är min pappa? Och att han är här idag utan pengar, utan bostad och han behöver solidaritet från sina svenska kollegor, journalister. Jag har ringt själv och talade med journalister i alla tidningar, radio och TV. Och alla har frågat samma fråga: Är han jude? När jag säger nej så svarar de: Vi är inte intresserade av den här nyheten. Jag förstår nu 100 000-tals ryssar som emigrerar till Israel och till USA och ljuger och påstår att de är judar bara för att få sina mänskliga rättigheter.

Prussakov: Det är också sant.

Rami: Däremot palestinier som är ifrån Palestina de får inte återvända till sitt land för att de är inte judar.

Prussakov: Jag är inte alls förvånad över det heller och jag kan förklara varför svensk eller judisk massmedia här i Stockholm är så tyst i mitt fall. Den judiska massmedian i Sverige stöder den judiska makten i Ryssland. Det är sanningen om mänskliga rättigheter. Talmud förverkligas i livet.

Rami: Du menar man talmudiserar det politiska livet över hela världen, i alla länder?

Prussakov: Jag har också studerat Talmud. Jag anser att man försöker tillämpa talmudiska lagar bara för judar. Enligt Talmud all makt i världen ska tillhöra judar bara. Mer än så, det står i Talmud att alla andra icke-judar har bara en mänsklig skepnad.

Rami: Du menar att icke-judar har bara mänskliga ansikten.

Prussakov: Mänskliga ansikten bara för att judarna skulle må bra av att omgås med gojer. Vi står på gränsen till den största och farligaste diktatur som någonsin har förekommit under mänsklighetens historia och om det har skrivits även av ryska författare. Dostojevskij under förra seklet, han sade att det är judar som ska förstöra Ryssland. Men samtidigt kan jag säga att jag har stor respekt för judar. Eftersom judar har ett mycket klart program framför sig och de följer detta program under flera 100 år. Samtidigt som alla andra folk har glömt sitt nationella värde, sin kultur och sin mening på jorden som nation. Och jag drar den slutsatsen att alla nationer ska i första hand döma sig själv för allt det som sker på jorden.

Rami: Men det finns inte någon annan nation i världen eller folk som har i sin heliga bok principen att och syftet att dominera andra folk. Så den enda ideologin i världen som har den här planen att dominera det är Talmud. Och där står att alla folk som inte vill lyda dig ska du utrota. Om alla folk har samma program som den judiska religionen har skulle det ha blivit kaos och krig mellan alla folk.

Prussakov: Det är absolut inte nödvändigt att alla andra folk skulle ha samma program. Varje folk har sitt program. Det är bara så att de måste följa sitt program. Problemet med andra nationer är att de har glömt sitt syfte, varför finns de på jorden och nationell mening. Och alla olika nationer har visat att de är beredda att följa främmande ideal, inte sina egna. Men judarna under 1000 år har alltid följt sitt ideal. Förmodligen ett mycket ont sådant men de har följt sitt ideal.

Rami: Men är det inte så att alltid små maffior är relativt, kvantitativt små. Men de är osynliga och mycket starka genom just att de är osynliga.

Prussakov: När det gäller det judiska folket, det är ett unikt folk men trots allt alla folk ska skylla sig själva i alla sådana problem.

Rami: Du menar alltså att varje folk har den situationen som de förtjänar?

Prussakov: Jag anser att jag inte har rätt att bedöma över alla andra folk men någon mån av sanningen finns i dina ord ja.

Rami: Men det betyder då att det är djungels lag, alltså djungels lag som ska råda och att de starka ska förinta de svaga.

Prussakov: Jag är emot djungels lag. Men det blev så, det är så att ett folk har lyckats att underkuva alla andra folk. Och vi är nästan framme när deras seger blir total. Men trots allt, jag är en troende människa och någonting ska hända som gör att det inte blir ett totalt världsherravälde. Allt det som sker med olika nationer nu i världen det är straff för de har förlorat själva sin nationella identitet.

Rami: Den judiska propagandan trycker mycket på att judar är intelligentare än andra. Och det betyder då att alla andra är idioter. Å andra sidan i den judiska religionen, grundprincipen i den judiska religionen säger att judarna är Herrens egendomsfolk, bättre än alla andra folk. Men bara den här principen utgör redan en provokation och en aggression och en hets mot andra folk.

Prussakov: Nu, jag tycker inte om att prata om religion, men eftersom vi nu berör det, judisk religion, den är en rasistisk religion. Det var en rysk präst som sa så här att tysk nationalsocialism har judiska rötter. Och det finns sanning i dessa ord eftersom judisk religion det är egentligen inte religion, det är ideologi för att bevara sin egen nation. De delar inte nation och religion.

Rami: De skiljer inte mellan nation och religion. Du menar att det är en stamreligion?

Prussakov: Det är inte religion, det är ideologi. Vi kan ta stora religioner som buddism, kristendom, islam. Dessa tre är stora universiella religioner. Det kanske finns bara en religon som är förknippad med som du sa stamreligion, det var japansk shitaism(?). Förmodligen på så sätt kan man förklara att det är bara dessa två folk som har framtiden.

Rami: Du säger om ryssarna eller fransmännen eller svenskarna skulle göra som judarna gör för att kamouflera denna nationalism.

Prussakov: Det är redan för sent att göra det. De är uppfostrade i kristendom. De kan inte göra det.

Rami: Jag säger bara för lyssnarna, tänk om Ryssland hade kallat sin nationalism, istället för att säga nationalism säga "ryskdom" eller "franskdom" eller "svenskdom".

Prussakov: Judendom det är inte religion. Det är rent nationalistisk ideologi.

Rami: Du menar alltså att alla de här rabbinerna de är egentligen nationalistiska maffioso och politiska ledare och inte religiösa.

Prussakov: Jag skulle kalla dem för partiarbetare, funktionärer. Och det är inte en tillfällighet att judarna har stött kommunisterna.

Rami: Du menar alltså att om de här rasisterna i Sydafrika var intelligenta de skulle de skulle ha utropat sitt apartheid och kalla det för en religion med präster.

Prussakov: Förmodligen, men det är en mycket svår fråga. Jag vet inte så mycket i denna konkreta fråga.

Rami: Det är så här jag sa också till många journalister att plus all denna politiska förföljelse som har drabbat så det är ändå en personlig tragedi. Han har inte idag ett öre, inga pengar, inga vänner, totalt isolerad och han vet inte hur blir framtiden. Och utanför Ryssland han kan inte utöva sin karriär som journalist eftersom han kan bara ryska.

Prussakov: Jag är mycket ledsen men det är så.

Rami: Och jag förstår också er pessimism i den här stämningen. Därför nu när det kommer till kritan Eftersom du är inte jude så har du inte fått någon solidaritet, någon hjälp från någon annan.

Prussakov: Jo det är så. Det bevisar bara vad den kristna världen är värd. Att kristendom är helt judaiserad och agerar precis så som judendomen vill. Och kristna de kallar sig bara så. Det finns ingen övertygelse och jag har förstått det just här i Sverige. Man kan kalla dem för söndagskristna. De går till kyrkan bara på söndagar och då börjar och slutar deras kristendom. Men i vardagliga livet de beter sig precis så som deras bossar vill. Och vi vet vem som är boss här.

Rami: Man brukar säga att judendomen har först skapat judendomen som ska lära sina anhängare att hata sina fiender och sen judendomen har skapat kristendomen som ska lära sina anhängare att älska sina fiender. De kompletterar varandra. Det vill säga judendomen behöver kristna som ska älska sina fiender, judendomen.

Prussakov: Jag håller med dig helt. Jag kan bara säga att det finns inte någon tysk fascism eller ryska fascism eller nationalism, det finns bara judisk imperialism och fascism. Och det är därför de skriker om vilken stor fara rysk fascism utgör eller tysk fascism eller nationalism utgör. De gör det för att dölja sin egen politik och deras mål är världsherravälde.

Rami: Jag har läst i någon fransk tidning att det är många rabbiner i Ryssland som gör mycket pengar på att sälja intyg till vanliga ryssar, som intygar att de är judar.

Prussakov: Jo det är sant och det har skrivits om det i ryska tidningar.

Rami: Och det är för att de skulle kunna åka och arbeta i Israel. Medan om judar vill komma till Sverige de behöver inte konvertera sig till kristendomen. Det är 1000-tals exempel som illustrerar den här judiska rasismen.

Prussakov: Varje människa har många, många exempel på det. Men vad kan man göra. Om ni inte vill böja er under den här nya världsordningen. Men föresten det är inte någon ny världsordning, det finns en gammal judisk världsordning, men goda människor oavsett religion, kristendom, islam, buddism, de ska förena sig. Men jag ser att istället för att förena sig i t ex arabiska länder de pågår ständigt kamp eller krig mellan varandra. Och det är kanske är extra bevis på att judarna kan styra olika folk som de vill. Om alla olika nationer inte kommer att förena sig då är det klart att vi får en sådan här hemsk diktatur och vi är precis nästan där. Men som troende människa trots allt tror jag att någonting ska hända och det aldrig blir av.

Rami: Idag i alla länder i hela världen det finns inte någon som inte påverkas av dessa massmedier, som inte har en TV-apparat eller någon transistorradio hemma. Och de som dominerar förmedling av nyheter och information...

Prussakov: I Ryssland patrioter uppmanas att stänga av TV och radio och det skulle vara mycket bra om patrioter i alla länder skulle göra likadant. För det som vi hör på TV och radio det är egentligen propaganda.

Rami: Men det är just att ingen demokrati, ingen frihet, ingen nationalism, ingen kultur kan fungera om folk blir desinformerade, manipulerade av i massmedierna förvrängda....

Prussakov: Men trots allt man måste väl göra någonting eller bara fortsätta att lyssna på radio och TV.   

  

 
Les livres d´Ahmed Rami
Ahmed Rami´s Books:
ENGLISH

Morocco and revolution
DEUTSCH

Ein Leben für Freiheit
FRENCH

Révoltes: pourquoi et comment
PORTUGUÊ

Marrocos e Revolução
 Ahmed Ramis böcker:

Vad är
Israel?
101 fakta istället för
den judiska

lögnpropagandan
Av Ahmed Rami.

ZIP

Behandlar bl.a. judendomens historiska rötter, sionisternas sammarbete med det nazistiska Tyskland och en granskning av den bibliska judendomen. Oumbärlig källa för alla som vill förstå den långvariga Palestina-konflikten.
(Finns även på
tyska Deutsch)


Israels
makt
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIP

Om den judiska ockupationen i Sverige och dess makt över de svenska medierna och Sveriges ekonomi och de maffiametoder som används för att kontrollera det fria ordet.
(Finns även på
tyska Deutsch)


Ett liv
för frihet
(Självbiografi)
Av Ahmed Rami

ZIP

Om Ahmed Ramis roll i kampen för demokratin i Marocko och i Sverige och mot kung Hassan i Marocko; och om hans liv från hans uppväxt i Marocko fram till hans flykt till Sverige. På vägen får vi ta del av hans funderingar om Islam och om hur ett rättvist samhälle bör byggas.
(
franska en français och tyska Deutsch)


Judisk
häxprocess
i Sverige

Ahmed Rami

ZIP

Boken om den av judarna iscensatta rättegången då Ahmed Rami dömdes till 6 månaders fängelse för "missaktning av den judiska maffian". Den innehåller bl. a. de samtliga 18 åtalspunkterna som fälldes.
(Finns även på
tyska Deutsch)


Israel
Falsk
Varudeklaration
Den Judiska myten
om rasen
Av Ahmed Rami
ZIP

Ahmed Ramis senaste omfattande bok. Avslöjar Judendomens verkliga ansikte, dess myter och propaganda.


AHMED
berber-
pojken

Barnbok

Av
Ahmed Rami
Ahmed
berberpojken

(Barnbok)

Av
Ahmed Rami
ZIP

Berättelsen om berberpojken Ahmed bygger på händelser som har ägt rum i verkligheten i Ahmed Ramis barndom i Maocko.Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:
Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240
Andra böcker:


Förbjud Gamla Testamentet !
Av Ahmed Rami

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika lände till stöd för
Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen och herraväldet i Palestina
och i resten av världen. Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 
No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi

©
No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME