"Alla stora sanningar börjar som kätterier."
- GB Shaw
HOME

Ett liv
för frihet
Självbiografi
Av Ahmed Rami

ZIP


Russian

French

English

Português

Deutsch

Följande artikel - i svensk översättning - publicerades på ryska i den stora ryska tidningen PRAVDA, den 15 juli 1997:

RADIO ISLAMS IDEALISM

Ahmed Rami

"Det går inte att köpa Ahmed Rami. Av den orsaken är han hatad... "

 

För över 25 år sedan beordrade kung Hassan II att den f.d. löjtnanten Ahmed Rami skulle spåras upp och föras till Marocko. Han hade deltagit i åtminstone två sammansvärjningar som syftade till att störta monarkin och upprätta en islamisk republik. Den marockanska säkerhetstjänsten har inte kunnat klara av det kungliga uppdraget.

I dag är denne sympatiske, ungdomlige och otroligt energiska person en av de mest populära personerna i Sverige, men samtidigt också en av de mest hatade. Hans politiska åsikter diskuteras i riksdagen och, som det sägs, även i regeringskretsar. Han har skrivit och gett ut fyra tjocka böcker. I dessa redogör han för, på ett övertygande sätt, att i Sverige, liksom överallt i Väst, är grunderna för det nationella livet underminerade, och att det styrs av människor som inte har någonting gemensamt med äkta demokrati utan strävar efter att förverkliga fientliga syften mot varje folk. Det är den beryktade "nya världsordningen". Rami, som idag är svensk medborgare, tröttnar aldrig på att upprepa detta i Radio Islams sändningar.

***

Det är begripligt att den här sortens åsikter inte gillas utan väcker, milt sagt, märkbar irritation inom "den mäktiga världen". För några år sedan åtalades han (en arab och hundraprocentig semit) för - antisemitism. Han dömdes till fängelse där han fick tillbringa ett halvår. Förvånansvärt är att han har befunnits vara den enda politiska fången i hela Sverige.

Trots allt är Ahmed Rami inte en bruten man och har på intet sätt förlorat modet. Fängelset har kanhända endast stärkt och övertygat honom om att han har rätt. Radio Islams sändningar fortsätter och den modige marockanen tänker inte avbryta kampen. För honom är det livsviktigt "att folk i alla länder verkligen borde få vara oberoende, och inte underordna sig den minoritet som tillskansat sig makten".


- Vad är då grunden för hans övertygelse? Vad är det som ger honom styrkan att säga högt det som majoriteten inte ens vågar tänka? Har han förstått mot vem han lyft handen, vem det är som han har utmanat? När jag träffade Ahmed Rami kunde jag självfallet inte låta bli att ställa honom dessa frågor.

"- Ända sedan min ungdom håller jag fast vid den socialistiska övertygelsen. Jag har alltid strävat efter jämlikhet och rättvisa, säger han. Av den orsaken anslöt jag mig till "Folklig Union" (UNFP), grundat av Ben-Barka, som sedermera mördades av hemliga polisen. Kung Hassan II har helt och hållet hans död på sitt samvete. Han styr landet med medeltida grymhet sedan flera decennier, och är huvudsakligen främmande makters skyddsling, främst Israels och Israels USA.

Ibland kan man höra att Marocko är en demokratisk monarki. Och med det menas en "judekrati". Man får kritisera vem som helst, bara inte dem som har den verkliga makten. De håller sig alltid i skymundan, och deras namn får överhuvud taget inte nämnas.

Kungen kan inte ta ett steg utan juden André Azoulay - en sionistisk rådgivare från Kanada. Azoulay och sådana som han bestämmer numera över Marockos statsangelägenheter. Utbildning, massmedia och hela samhällslivet bestäms av dessa herrar, och inte av marockanerna själva. De ger inriktningen och bestämmer vilka ideal som medborgarna bör vägledas av i sitt dagliga liv. Med säkerhet kan man säga att i detta arabland har vi den verkliga sionistiska censuren som kallas "demokrati". Därför kan det aldrig bli tal om en fri folklig vilja eller det fria ordet. För övrigt har min livserfarenhet övertygat mig om att situationen i andra länder inte är bättre...

I Sverige pågår "hjärntvätten" för fullt, och man tvingar på folk främmande antisvenska värderingar. Det är bara helt blinda och döva som inte kan lägga märke till detta. Den sionistiska intellektuella terrorismens och desinformationens verk är att folk förnekar existensen av en judisk makt men samtidigt är de livrädda för den! Med all rätt kan svenskarna vara stolta över sin höga levnadsstandard, men envist vägrar de att inse vad det är som tagits ifrån dem.

Makten över banker, massmedia och näringsliv ligger i händerna på en liten grupp av de "utvalda". All undervisning i skolor och universitet bedrivs på för minoriteten fördelaktigt sätt. Utöver detta tolkas nu historien, inklusive inte alltför avlägsna händelser, i minoritetens intresse. Men sanningen är en helt annan än den som visas på TV. Och vad är det för frihet, oberoende och demokrati, när makten tillhör en minoritet? Detta gäller även i Sverige.

I den förra regeringen innehades posten som samordningsminister - en mycket viktig post - av Jan Nygren, en representant för den etniska minoriteten. På intet sätt dolde han att han kände sig som herre över Sverige. Han publicerade - i Judisk Krönika - en artikel där han helt öppet och vältaligt skrev "Mitt judiska Sverige". Denna person hade mycket att säga till om när det gällde vem som skulle sitta i regeringen!

Nu är Nygren borta från regeringen, men i gengäld fick man, som statsministerns närmaste man, en annan av "de utvalda", en mycket rik spekulant, Leif Pagrotsky, i posten som biträdande finansminister. I dag är han dessutom utrikeshandelsminister och därmed en viktig representant för "den gyllene internationalen"."- Under vilken regering: socialdemokratisk eller högerregering märks det största inflytandet från denna minoritet?

"- Det spelar absolut ingen roll vilken regering landet har. Skillnaden mellan höger och vänster är av falsk karaktär. Det är ju faktiskt så att makten ägs av de som äger landets finansiella tillgångar och massmedierna. Jag säger rakt ut: I Sverige är alla politiska partier fullständigt judaiserade. Kampen står inte mellan höger och vänster, som okunnigt folk tror, utan mellan olika sionistiska klaner. De kämpar inte för landets bästa, utan för egen vinnings skull."- Finns det många i Sverige som har samma åsikter?

"-Nej, inte många. Som ni förstår under en så hård intellektuell, politisk och polisiär terrorism är det svårt för de flesta att prioritera civilkurage. Det är förmodligen den primitiva självbevarelsedriften som fungerar. Alla vill äta och dricka gott och bekymra sig så litet som möjligt. Men ändå så kommer det gensvar på Radio Islams sändningar. Jag får tiotals, om inte hundratals, brev däribland många från andra länder. Tack vare Internet har det blivit lättare att umgås och utbyta information. Jag hoppas att jag ska finna meningsfränder även i Ryssland. De nykläckta slavägarna fortsätter att frukta ert land trots att de har lyckats slå det i bitar."- Skulle ni inte vilja resa till Ryssland?

"- Jag tror att det skulle vara utomordentligt farligt. Hos er är kriminaliteten idag större än i USA. Enligt de uppgifter jag har så har många antisionister dött under egendomliga och dunkla omständigheter. Antingen har de dött under en vanlig läkarundersökning trots att de aldrig haft några problem med hälsan, eller så har de körts ihjäl av en bil, och en del har hittats hängda. I alla händelser så har man inte fått fast mördarna, eller rättare sagt, man har inte letat efter dem.

"Svenska" tidningar (och ni vet vem som äger eller styr dem ) skriver ständigt om ert land som en "fara" och ger en bild av att dagens Ryssland är ett paradis för maffian. Ert land har alltid varit och kommer att förbli det absolut största hotet mot "det lilla folket" som inte upphör att frukta Ryssland även om det nu verkar som om landet är besegrat och knappt förmår andas efter så många experiment av de utvalda "övermänniskorna". Jag drar den slutsatsen då jag läser de anti-ryska artiklarna, vilka fortsätter att dyka upp i den svenska pressen. En del av dem är skrivna av den i Sverige kände politikern Per Ahlmark. Och det är alldeles tydligt att det inte är en slump att Israel till hans ära har uppkallat en - på palestinsk stulen mark - nyplanterad skog efter honom. Ahlmark har även av den judiska fösamlingen i Danmark utnämnts till människa, "Ben Adam"!"- Är ni inte rädd att bo i Sverige? Ni har ju redan suttit bakom galler.

"- En troende människa har ingenting att frukta. Jag är van vid hot och just nu pågår en våldsam kampanj mot mig och Radio Islam. Men i Stockholm kan man än så länge säga det man tänker, även om man inte har alltför många anhängare. Mafiosos, all världens mafiosos, betraktar sig själva idag som segrare. Enligt deras synsätt är "spelet avgjort". Och det är klart, att den som säger sanningen inte kan känna sig säker någonstans. Bara i dag har jag fått ett brev med följande innehåll:

"Du ditt smutsiga, arabiska svin, vad är det du vill åstadkomma? Vi skrattar åt dina ynkliga ansträngningar. Vi njuter av att höra dina program efter en hela vodka "Absolut". Vi har hela världen i våra händer. Och när vi har lust, så kommer du att försvinna från jordens yta som en fluga, och ingen kommer att säga ett knyst, och inte heller lägga märke till ditt försvinnande.""- Men vad är det egentligen ni strävar efter?

-"Jag eftersträvar det som, enligt min åsikt, varje männniska borde eftersträva: frihet och rättvisa. I denna värld, skapad av Allah, ska ingen ha privilegier inklusive den sioistiska maffian som har skaffat sig omätlig makt och omätliga rikedomar genom lögner, bakslughet, bedrägerier och föraktliga lurendrejerier. I dag firar de den gränslösa, ändlösa Purim. Låt svenskar, ryssar, araber och andra folk få vara jämlika med dem som förklarat sig själv vara utvalda och förmer än alla andra folk!"

"Jag är muslim och det innebär att jag är emot alla privilegier särskilt de som är byggda enbart på makt och djungelns lag. Jag hoppas att jag uttryckt mig enkelt och klart, och att ni förstår vem det är som tycker illa om mina åsikter och det jag gör."


* * *

Någon skulle kanske kalla Ahmed Rami paranoiker eller en person med en fix idé. Jag själv ser honom som en person som tack vare sin exeptionella självuppoffring ännu inte slutgiltigt utplånat gränserna mellan ont och gott, sanning och lögn, frihet och slaveri. Man kan endast beklaga att dessa idealister - som Rami - blir allt färre i vår alltför pragmatiska värld där det är betydligt fördelaktigare att vara listig och anpassa sig än att vara sig själv.

Det går inte att köpa Ahmed Rami. Av den orsaken är han hatad och farlig för alla dem som förespråkar "den nya världsordningen" både i Sverige och långt utanför landets gränser.

 

Valentin Prussakov, Korrespondent för Pravda

 Original rysk text

Engelsk översättning
UD:s "hemliga" dokument
om Ahmed Rami ?


Motoriserad feodalism!
Av Ahmed Rami


Frikänn Ahmed Rami!
Folket i BiidPUBLICERAD PÅ FLASHBACK NEWS AGENCY #99, DEN 3/4/1998
Jan Axelsson
INTERVJUVAR
AHMED RAMI
Är Sverige ockuperat?


Förord

Redan 1997 planerade jag att göra en intervju med Ahmed Rami. Ännu mer aktuellt blev det efter Expressens uppmärksammanden kring Ahmed Rami och Radio Islam i vintras. Denna intervju är Ahmed Ramis version och syn. Jag har medvetet valt att inte kommentera Ahmed Ramis svar, och valt att publiceras samtliga svar i sin helhet. Egentligen borde någon motståndare (eXpo, Svenska Kommitten Mot Antisemitism etc.) fått kommentera svaren efteråt, men då ingen var intresserad så publicerar jag intervjun helt okommenterad. Den huvudsakliga orsaken till varför jag publ. denna intervju var för att samtliga artiklar och intervjuer med Rami i övrig media var oerhört vinklade och enbart skrivna från ett perspektiv. Jag påstpår inte att deras perspektiv skulle vara felaktigt, men att det är oerhört farligt om man bara tillåts höra och se den ena versionen av ett ämne. Slutligen. Många svar borde följas upp med följdfrågor, men för att inte göra intervjun allt för lång och utdragen, så har jag enbart fokuserat på de viktigaste frågorna. Har du åsikter i ämnet? Skicka då feedback till: fna@flashback.se

Jan Axelsson, Flashback1. Vad är Radio Islam ?

2. Anser du att det finns en sådan ockupation här i Sverige?

3. Och vilket är ditt vapen mot detta?

4. "Föreningen Förintelsens Överlevande" anmälde i vintras Radio Islamsnärradiosändningar till Justitiekanslern för yttrandefrihetsbrott (hets motfolkgrupp). Hur gick det, och hur ofta brukar ni bli anmälda?

5. Radio Islam har givit ut ett flertal böcker och som även de blivit anmälda. Kan du berätta lite mer om dessa böcker och vad anmälningarna har gällt.

6. Radio Islams hemsida blev 1997 polisanmäld. Vad har hänt sedan dess?

7. Radio Islams hemsida ligger idag hos den amerikanska Internetuppkopplaren CleverNet. Flera har kontaktat dem och försökt få sidan stoppad. Kan du ikorthet berätta vad som har hänt?

8. I FNA #95 publicerades två artiklar kallade "Så avslöjades Radio Islams medarbetare på Karolinksa Institutet" och"Expressen räddade Radio Islam". De handlade om hur Expressen uppmärksammat att Radio Islams hemsidor styrdes från Karolinska Institutet. Vilken är din uppfattning kring dessa artiklar och påståenden?

9. Personer som är emot revisionismen säger att det inte spelar någon roll hur många bevis *ni* får, ni kommer ändå att neka. Vad anser du som ett godtagbart bevis för att 6 miljoner judar gasades till döds under andra världskriget?

10. Vilket är det vanligaste missförståndet kring Radio Islam?

11. Expressen påstår återkommande att du ljugit dig in i landet på falskagrunder. Kommentar?

12. Hur uppfattas Radio Islam av övriga muslimer?

13. I en intervju i tidningen Nordland berättade du bl.a. att "Hitlers misstag var att han var för human". Kan du utveckla detta?

14. Du blev 1992 avsked från din arbetsplats som fransk-lärare. Din dåvarande chef Britt Händig berättade i SvD den 4 juni 1992 att detta enbart berodde på dina åsikter, då du enl. henne var 'en mycket duktig lärare som hon gärna ville ha kvar'. Har du stött på mycket problem pga. dina åsikter?

 

Alla ideologier, politiska partier och religioner tolererar idag existensen av en opposition, förutom judendomen. Hade jag skrivit en bok mot nazismen, mot Islam, mot Sverige, mot kapitalismen, eller mot kristendomen skulle jag inte avskedats från mitt arbete. När jag kom till Sverige, fick jag politisk asyl och hyllades i medierna som hjälte för att jag har försökt avrätta kungen och med våld försökt störta regimen i Marocko. Men när jag bara med ord här i Sverige kritiserat judendomen, så dömdes jag som en vulgär kriminel till 6 månaders fängelse, avskedades från mitt arbete och fick i praktiken yrkesförbud. Det är detta som kallas judisk demokrati.FAKTA
istället för judisk propaganda
Av Ahmed Rami


A. Principfrågan: Yttrandefrihet

Ska en historieskrivning "lagstiftas fram" till lagparagrafer eller forskas fram...?

Ett påstående som behöver polisens skydd kan man misstänka är en myt !

Har staten erövrats och ockuperats av en viss maffia ?

B-Sakfrågan:Fakta'

1 - Vad menas med "förintelsen" i den sionistiska propagandan?

2 - Hur gynnar förintelsepropagandan staten Israel?

3 - På vilket sätt har det gynnat kommunisterna som deltar i Holocaust-propagandan?

4 - På vilket sätt har det gynnat de allierade?

5 - Vad är revisionismen?

6 - Vad är rasism?

7 -Är de som ifrågasätter Förintelsen nynazister och antisemiter?

8 - Varför hyllar man, i det sionistiska etablissemanget och dess medier, Salman Rushdies åsikter och "yttrandefrihet" medan man föföljer Faurisson och Ahmed Rami och vägrar de yttrandefriheten?

9 - Vad är antisemitism?

10 - Vad är "hets mot folkgrupp"?

11 -Varför dömdes Ahmed Rami till fängelse?

12 - Vad är Radio Islams budskap?

13 -Vad är sionismens budskap?

14 - Vad är skillnaden mellan Radio Islam och antisemiterna?

15 - Vad är skillnaden mellan judendomen och sionismen?

16 - Var 2:a världskriget ett krig mellan det goda och det onda?

17 - Har sionisterna samarbetat med nazisterna under 2:a världskriget?

19 - Vad kan man lära sig från 2:a världskrigets historia?

19 - Vem har grundat revisionismen?

20 - Finns det några prominenta vittnen till förintelsen?

21 - Vad säger revisionisterna?

Detta är vad revisionisterna säger:

 

22 - Historien bör forskas fram och bevisas, inte lagstiftas!!

 

Även när det gäller andra världskriget så har de flesta officiella historiker, på senare år, övergivit vissa trosföreställningar:

Tack vare revideringsmetoden (revisionismen) se vet de idag att dokument har förfalskats, att vittnen framfört lösa rykten utan sanningshalt och att bekännelser framtvingats under utpressning och tortyr.


 23 - Hur många personer har dött i Auschwitz enligt de judiska "officiella" källorna?


8 000 000
enligt ett dokument från franska staten (Office desrecherches des crimes de guerre)
5 000 000
enligt tidningen Le Monde (20 april 1978)
4 000 000
enligt monumentet i Auschwitz (nedmonterat 1990)
3 000 000
enligt Auschwitzkommendanten Höss'"bekännelser"
2 000 000
enligt Bonniers Lexikon, del I, Sthlm 1964, sid. 966
1 600 000
enligt Yehuda Bauer chef för Institutet för judisk nutidshistoria i Jerusalem
1 433 000
enligt tidningen Le Monde (1 september 1989)
1 250 000
enligt R Hilberg (i sin bok "The Destruction of the European Jews" - 1988)
1 100 000
enligt "uppskattningar" i Le Monde (19 Juli 1990)
850 000
enligt Gerald Reitlinger (författare till boken "The Final Solution" - utgiven 1953
74 000
enligt de nyligen av Gorbatjov frisläppta sovjetiska beslagtagna tyska arkiven

Den judiska muséet i Auschwitz har 1990 monterat ned sitt monument där - sedan 2:a världs kriget - det stod att "4 miljoner har dött i detta läger" och sänkte "officiellt" (vilken hädelse!) denna siffra till 1 200 000 (!). (Men denna "sänkning" på c:a 2.8 miljoner (!) kommer inte att påverka den heliga siffran på 6 miljoner dödade judar!!!)


?
Vilken av de ovan exempelvis angivna motsägelsefulla siffror ska officiellt "lagstiftas" (och förbjudas att ifrågasättas) och vilken ska förbjudas som "missaktning" och "hets mot folkgrupp" ( och ska ifrågasättas)
?

!
Sanningen är att - i praktiken- Sionisterna vill förbjuda all forskning (kritisk granskning) av sionisternas propagandaversion av andra världskrigets historia.
!

 24 - Hur många människor dog under andra världskriget?

25 - Hur många judar dog i de nazistiska koncentrationslägren?

26 - Hur många judiska soldater dödades under 2:a världskriget?

27 - Hur många judar dog av ålderssvaghet eller sjukdom under 2:a världskriget?

29 - Hur många judar omkom i de tyska koncentrationslägren inalles?

30 - Hur omkom de?

31 - Vad är det för skillnad mellan 200 000 judar och de påstådda sex miljoner judar?

32 - Är filmer som "Schindlers List", "Förintelsen" och "Krigets Vindar" dokumentära?

33 - Finns den bevis för att den s k "industriella massutrotningen" av judarna har ägt rum?

 

34 - Varför deporterades judarna från hela Europa till dessa läger?

Nazisterna deporterade judarna från hela Europa till dessa läger :

35 - Har nazisterna förstört alla dokument som kunde utgöra bevis mot dem i krigets slutskede?

36 - Ljuger alla vittnen som berättar om koncentrationslägren?

 

 

 

 

38 - Cyklon B är ett avlusningpreparat. Kan det användas för att avliva människor?

Detta pga:

 

 

 

39 -Auschwitz' kommendant Höss påstår i sin, under tortyr avgivna, "bekännelse" att gasningen tog 20 minuter och att hans män gick direkt in i gaskammaren utan gasmask, och började ("medan de rökte och åt smörgåsar"!) flytta ut liken, endast 10 minuter efter gasningen?

40 - Har judar även mördats med dieselavgaser?

41 - Ljög SS-officiern Kurt Gerstein när han beskriver mycket detaljerat en gasning med dieselgaser i förintelselägret Belzec?42 - Krematorieugnarna, vad fyllde de för funktion?

43 - Har även många lik bränts i öppna gropar?

44 - De bilder som visas i medierna och i filmer utgör inte de bevis på att "förintelsen" ägt rum?


 
Les livres d´Ahmed Rami
Ahmed Rami´s Books:
ENGLISH

Morocco and revolution
DEUTSCH

Ein Leben für Freiheit
FRENCH

Révoltes: pourquoi et comment
PORTUGUÊ

Marrocos e Revolução
 
Ahmed Ramis böcker:

Vad är
Israel?
101 fakta istället för
den judiska

lögnpropagandan
Av Ahmed Rami.

ZIP

Behandlar bl.a. judendomens historiska rötter, sionisternas sammarbete med det nazistiska Tyskland och en granskning av den bibliska judendomen. Oumbärlig källa för alla som vill förstå den långvariga Palestina-konflikten.
(Finns även på
tyska Deutsch)


Israels
makt
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIP

Om den judiska ockupationen i Sverige och dess makt över de svenska medierna och Sveriges ekonomi och de maffiametoder som används för att kontrollera det fria ordet.
(Finns även på
tyska Deutsch)


Ett liv
för frihet
(Självbiografi)
Av Ahmed Rami

ZIP

Om Ahmed Ramis roll i kampen för demokratin i Marocko och i Sverige och mot kung Hassan i Marocko; och om hans liv från hans uppväxt i Marocko fram till hans flykt till Sverige. På vägen får vi ta del av hans funderingar om Islam och om hur ett rättvist samhälle bör byggas.
(
franska en français och tyska Deutsch)


Judisk
häxprocess
i Sverige

Ahmed Rami

ZIP

Boken om den av judarna iscensatta rättegången då Ahmed Rami dömdes till 6 månaders fängelse för "missaktning av den judiska maffian". Den innehåller bl. a. de samtliga 18 åtalspunkterna som fälldes.
(Finns även på
tyska Deutsch)


Israel
Falsk
Varudeklaration
Den Judiska myten
om rasen
Av Ahmed Rami
ZIP

Ahmed Ramis senaste omfattande bok. Avslöjar Judendomens verkliga ansikte, dess myter och propaganda.


AHMED
berber-
pojken

Barnbok

Av
Ahmed Rami
Ahmed
berberpojken

(Barnbok)

Av
Ahmed Rami
ZIP

Berättelsen om berberpojken Ahmed bygger på händelser som har ägt rum i verkligheten i Ahmed Ramis barndom i Maocko.Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:
Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240


 Förbjud Gamla Testamentet !
Av Ahmed Rami

 

Behind this homepage is a group of freedom fighters from diffferent countries
in support of Ahmed Rami's struggle against the Jewish occupation
and domination in Palestine and in the rest of the world.
You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240


Tillbaks till svenska huvudsidan

Till Radio Islams sidor på andra språk