No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语


Hvor russisk var den "russiske revolusjonen" og Sovjetunionen?Hvor russisk var den russiske revolusjonen og Sovjetunionen som kom ut av denne? Jeg tenker aller mest på perioden fra 1917 fram til 1937/38 da Stalin gjorde sine berømte utrenskninger. Vi tar en titt på de sentrale aktørene. Klikker du på navnet får du Wikipedia-lenken.Funksjon: Leder for den "russiske" revolusjonen i 1917 og leder for det sovjetiske kommunistregimet 1917-1924. Sentral ideolog og propagandist.


---Funksjon: Nestleder i den "russiske" revolusjonen i 1917 og spilte en ledende rolle, sammen med Lenin, i det massive folkemordet i Russland 1917-1922 der flere millioner russere ble utryddet. Trotsky holdt flere offisielle verv, bl.a. var han folkekommissær for utenriksspørsmål, folkekommissær for militæret og marinen, og det var han som grunnla Den røde armé og ble dens første leder.

Etnisitet: jøde.

---Funksjon: Spilte en sentral rolle i to revolusjoner; Oktoberrevolusjonen i 1917 og den mindre kjente Februarrevolusjonen samme år. Han var i en periode leder i bolsjevikpartiet og leder for Den utøvende sentralkomiteen. Med all sannsynlighet var han også en av de sentrale personene som stod bak mordet på tsarfamilien i 1918. Det er mulig Sverdlov var en like sentral og mektig figur som Trotsky, og spilte en like stor rolle i det massive folkemordet i Sovjetregimets oppstartsfase.

Etnisitet: jøde.

---Funksjon: Revolusjonær bolsjevik, medlem av bolsjevikenes sentralkomité og i en kort tid Sovjet-Russlands statssjef i 1917. I det siste året av Lenins liv 1923-1924 fungerte han som statsminister. Senere drept av Stalin.

Etnisitet: Wikipedia sier 1/2 jødisk. Andre sier 100% jøde.

---Funksjon: Ledende propagandist; Folkekommissær ansvarlig for opplysning, kultur og utdanning; jobbet med sensur. Wikipedia opplyser ikke om at han er jøde, men ta en titt på bildene av ham.

Etnisitet: sannsynlig jøde.

---Funksjon: Leder for Chekaen i St. Petersburg i 1918. Chekaen, som eksisterte overalt i Sovjet-Russland, var kjent for sin brutalitet. Han var også "People's Commissar of the North Commune."

Etnisitet: jøde.

---Funksjon: Smidovich spilte en sentral rolle i å hjelpe Russlands jøder på forskjellige måter. Det var han og Mikhail Kalinin som fant på at jødene skulle få en egen autonom region i USSR, og Smidovich har et bysamfunn i nettopp denne regionen oppkalt etter seg i dag.

Etnisitet: sannsynlig jøde.

---Funksjon: Medlem i bolsjevikpartiet helt fra 1903 og medlem i Sentralkomitéen etter revolusjonen. Journalist og historiker, og skrev mange bøker/kommentarer om de revolusjonære lederne.

Etnisitet: Wikipedia bekrefter ikke at han er jøde, men en bok Wikipedia bruker som kilde bekrefter det.

---
Funksjon: hans karriere var kort, da han døde i 1918, men han omtales som en hensynsløs terrorist. Deltok aktivt i revolusjonen. Ble valgt inn i Den russiske utøvende sentralkomiteen etter revolusjonen.

Etnisitet: jøde.

---Funksjon: Langvarig leder for Den kommunistiske Internasjonalen. Medlem i Sentralkomitéen og ansvarlig for administrasjonen av St. Petersburg. I 1918 kom han med følgende uttalelse: "To overcome our enemies we must have our own socialist militarism. We must carry along with us 90 million out of the 100 million of Soviet Russia's population. As for the rest, we have nothing to say to them. They must be annihilated."

Etnisitet:  jøde.

---Funksjon: I 1918 kommissær for Den røde armés propagandaavdeling og hadde i løpet av sin karriere en hel rekke sentrale posisjoner i Sovjetregimet. Han jobbet tett sammen med Stalin da Stalin kom til makten og han var en av nøkkelpersonene bak den menneskeskapte hungerskatastrofen i Ukraina på begynnelsen av 1930-tallet.

Etnisitet:  jøde.

---Dette var Lazars bror. Kaganovich-brødrene hadde ledende roller i alt som gikk på jordbruk, transport, industri og militær/våpenindustri. De jobbet med regimets infrastruktur og tok beslutninger som berørte millioner på millioner av mennesker. Mikhail ble skutt i 1941, godt mulig på ordre fra Stalin. På bildet over opplyses det om at Mikhail var luftfart-kommissær i 1938. Bildet er hentet fra denne boken. Wikipedialenke mangler, så jeg brukte en annen.

Etnisitet: jøde.

---Funksjon: Jobbet tett med Trotsky under revolusjonen og var blant de mest radikale bolsjevikene. Medlem i Sentralkomitéen og hadde mange viktige verv; han satt i redaksjonen for Pravda og jobbet også med utenrikspolitikk/diplomati.

Etnisitet:  jøde.

---Funksjon: Ekstremt aktiv kommunist og leder for Den kommunistiske Internasjonalen. Jobbet for kommunistisk revolusjon både i Tyskland, Sveits, Polen og Russland. Visekommissær for utenriksspørsmål.

Etnisitet:  jøde.

---Funksjon: leder for Cheka, GPU, OGPU og det øverste sovjetrådet for nasjonal økonomi. Brutal og blodtørstig psykopat.

Etnisitet: polakk med spesiell nese.

---Funksjon: .... "He was considered by the Soviet regime to be a representative of Soviet Jews." ... "He studied in a Chabad yeshiva where eighteen-year Semyon was ordained as a rabbi."

Etnisitet: med all sannsynlighet en jøde.

---Funksjon: Medlem i Sentralkomiteen, medlem i styret for Cheka, vise-folkekommissær for utenrikshandel og vise-folkekommissær for "Inspeksjon av arbeidere og bønder."

Etnisitet: armener med stor nese.

---Funksjon: sentral revolusjonsfigur i Ukraina. I 1919 fikk han ansvaret for den ukrainske matproduksjonen. Ansvaret for matproduksjonen i Sibir hadde han også. Han uttalte en gang at "10% av den den landlige befolkningen i Ukraina er overflødig."

Etnisitet: mulig jøde. Wikipedia sier tysk/ukrainsk. 

---Funksjon: Stalin var med helt fra starten som revolusjonær, og fra og med 1924 noen gang til 1953 var han Sovjetunionens diktator. Jeg tar ham med på denne listen fordi han ikke var etnisk russer, men georgier. Altså, i likhet med jødene, polakkene og andre som besatte storparten av de sovjetiske lederposisjonene kom han ikke fra den russiske majoriteten, men fra en minoritet.

Etnisitet: georgier.

---Funksjon: 1917-18 var han folkekommissær for justisspørsmål under bolsjevikregjeringen. Han var en leder for den jødiske territorialist-bevegelsen. Senere kom han i konflikt med bolsjevikene.

Etnisitet: jøde.

---Funksjon: finansminister i kommunistregimets tidlige fase. Robert Wilton i sin bok "Last days of the Romanovs" sier han er jøde. Emmanuilovich høres også passe jødisk ut, og han ser ganske jødisk ut.

Etnisitet: sannsynlig jøde.

---Funksjon: medlem i Den revolusjonære militære komitéen i St. Petersburg, men kom fra Estland og det var også der han hovedsakelig opererte for å lage kommunistisk styre der. Robert Wilton sier han er jøde. Han var ihvertfall ikke russer.

Etnisitet: estisk/sannsynlig jøde.

---


Funksjon: 1918-1928 var han arbeidskommissær (minister). Schmidt er ikke et russisk navn, så dette er en mulig jøde, eller tysker. Robert Wilton sier han er jøde. Bilde mangler. 

Etnisitet: sannsynlig jøde.

---


Funksjon: medlem i sentralkomitéen. Robert Wilton sier han er jøde og hadde ansvaret for flyktningespørsmål i Sovjet-Russland (den tidlige fasen). Wikipedia sier han jobbet spesielt med Hviterussland og Litauen. Fenigstein er et jødisk navn. Bilde mangler.

Etnisitet: svært sannsynlig jøde.

---Fra Latvia. Satt i to forskjellige komitéer for økonomisk planlegging for Sovjet-Russland.

Etnisitet: Latvisk. Selvsagt mulig jøde også.

---Funksjon: ble kalt "Kaukasus' Lenin" for sine militante revolusjonære aktiviteter der.

Etnisitet: armensk.

---Funksjon: særdeles brutal fyr som var med i Lenins personlige væpnede garde og i Chekaen, og det var Berzin som opprettet og styrte flere av de aller mest grusomme fangeleirene.

Etnisitet: latvisk, sies det. Han ser ikke typisk russisk ut. Mulig jøde.

---Funksjon: sies å være selve mannen som organiserte det beryktede Gulag-systemet. Vi kan si han var enda et hakk høyere opp i hierarkiet enn Berzin.

Etnisitet: tyrkisk jøde.

---Funksjon: grunnla Marx-Engels-instituttet og Kommunist-akademiet, og var svært aktiv med alt som hadde med kommunistisk propaganda og indoktrinering å gjøre, fram til sin død i 1938.

Etnisitet: jøde.

---Funksjon: internasjonal, og så og si uoffisiell, ambassadør for Sovjetregimet. I 1930 ble han utnevnt av Stalin til kommissær for utenriksspørsmål. Han gjorde en bra jobb, for i 1933 fikk han Roosevelt til å anerkjenne Sovjetunionen som en lovlig nasjon. Vel, kanskje det ikke skulle så mye til.

Etnisitet: jøde.

---Funksjon: ekstremt hatefull og destruktiv anti-goyim propagandist som var med å hjernevaske millioner av sovjetiske soldater til å massakrere, voldta og torturere store antall tyskere under og etter andre verdenskrig. Wikipedia-artikkelen er virkelig rosenrød i forhold til virkeligheten.

Etnisitet: jøde.

---Funksjon: kone til utenriksminister Molotov og en VIP i det sovjetiske politiske hierarkiet. Hun var med i Jewish Anti-Fascist Committee som ble startet av Stalin i 1942 for å suggerere den sovjetiske befolkningen til fiendtlighet og krig mot Tyskland.

Etnisitet: jøde.

---Funksjon: leder for bolsjevikene i Kiev, borgermester i Kiev, militærleder og mange andre funksjoner.

Etnisitet: jøde.

---Funksjon: kommunistisk historiker og journalist; redaktør for tidsskriftet Bezbozhnik ("Den gudløse," eller "Ateisten") og leder for organisasjonen Forbundet av militante ateister som arbeidet for å utrydde kristendommen og kirken i Russland/Sovjet.

Etnisitet: jøde.

---Funksjon: direktør for NKVD og innenriksminister under Stalin. Også sjef for GPU.

Etnisitet: jøde.

---Funksjon: ikke den aller skumleste jøden. Arkitekt som bygde svære ting. En slags Albert Speer under Stalin.

Etnisitet: jøde.

---Funksjon: deltok i revolusjonen og tok del i den russiske borgerkrigen og ble med tiden kanskje den største sovjetiske journalisten. 

Etnisitet: jøde.

---Funksjon: filmskaper som ble belønnet av Stalin for sine kommunistiske propagandafilmer. Fra 1949 direktør for Gorky-filmstudioet.

Etnisitet: jøde.

---Funksjon: en av fedrene til den sovjetiske hydrogenbomben.

Etnisitet: jøde.

---Funksjon: enda en jøde som lagde atombomber.

Etnisitet: jøde.

---Funksjon: enda en jøde som lagde atombomber. Han var visst den aller flinkeste.

Etnisitet: jøde.

---Funksjon: var med å organisere den første "russiske" revolusjonen i 1905 og senere var hun med på å organisere Den røde terroren på Krimhalvøya 1920-1921.

Etnisitet: jøde.

---Funksjon: Jeg siterer fra den israelske Ynetnews.com: "Many Jews sold their soul to the devil of the Communist revolution and have blood on their hands for eternity. We'll mention just one more: Leonid Reichman, head of the NKVD's special department and the organization's chief interrogator, who was a particularly cruel sadist." Enda et tilfelle da Wikipedia "glemmer" å si at en jøde er en jøde.

Etnisitet: jøde.

---


Poenget med denne artikkelen var å vise hvordan det knapt var russere i ledelsen for den russiske revolusjonen, eller for Sovjetunionen som kom ut av denne - men i hovedsak jøder og andre minoritetsfolk.

Jobben å dokumentere dette er ikke lett, for gode oversikter på dette området eksisterer egentlig ikke, og Wikipedia og lignende oppslagsverk gjør det ekstra vanskelig ved å ofte unnlate å nevne de aktuelle personenes (reelle) etnisitet, av årsaker man kan tenke seg ikke er helt tilfeldige.

Allikevel, så kan man bruke det stoffet som Wikipedia allerede har, sette det sammen, og da vise publikum at offisielle kilder på lang vei dokumenterer "konspirasjonsteorien" om at Sovjet var jødestyrt og at "revolusjonen" i praksis var et jødisk statskupp og slettes ingen russisk folkerevolusjon.

Artikkelen inneholder sikkert en og annen feil, men det er meningen at du skal sjekke ting videre selv, og således oppnå din egen forståelse. Som sagt: et stort område å forske på. En ting jeg vil poengtere helt på slutten - er at det virker definitivt for meg som at Sovjetunionen ble mer og mer russisk, og mindre jødisk, etter andre verdenskrig; noe som begynte allerede med Stalin 3-4 år før krigen, og som fortsatte med Khrustsjov etter Stalins død. Jeg leste forøvrig nylig i TBR at Stalin kan ha kvittet seg med så mange som 800 000 jøde-bolsjeviker. Dette må jo i så fall helt klart ha hatt betydning for Sovjets videre utvikling, noe jeg skriver om en annen gang.

---


Fra 1919, tror jeg: jødisk kommissærkontor i (noen) by i Russland.

Dette bildet skal vise Stalin til venstre, og Lazar Kaganovich til høyre. Begge iført jødedrakter .