No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语
List otwarty do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Reprezentujemy grupę obywateli Izraela głęboko zaniepokojonych prowadzoną przez rząd naszego kraju polityką apartheidu i okupacji, a także udziałem, jaki w tej polityce mają państwa Unii Europejskiej. Korzystając z okazji, pragniemy pogratulować Polsce objęcia prezydencji Unii Europejskiej w lipcu 2011 roku i podkreślić odpowiedzialność płynącą z tej roli na arenie międzynarodowej.
Niedawno dowiedzieliśmy się o pierwszym wspólnym posiedzeniu rządów Izraela i Polski, jakie ma się odbyć w Jerozolimie 24 lutego. Dlatego zwracamy się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z apelem, aby Państwo Polskie wypełniło zobowiązania płynące z umów międzynarodowych, których jest sygnatariuszem, i stanęło na straży praw człowieka w Izraelu i Palestynie.
Działania rządu Izraela na okupowanych terytoriach palestyńskich i na terenie własnego kraju stanowią rażące naruszenie praw człowieka wyrażonych w następujących traktatach i konwencjach międzynarodowych:
Konwencja o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu (1976); Czwarta Konwencja Genewska (1949), art. 49, dotyczący przesiedlenia ludności cywilnej okupanta na okupowane terytorium; Prawo do życia, art. 6 Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (1966); Czwarta Konwencja Genewska (1949), art. 33, zakazujący stosowania kar zbiorowych i podejmowania środków odwetowych wobec ludności cywilnej, oraz art. 53 i 147, zakazujące niszczenia majątku prywatnego i publicznego nieusprawiedliwionego koniecznością wojskową.
Poczynania rządu Izraela, takie jak zakładanie nielegalnych osiedli na terytoriach palestyńskich czy nałożenie wojskowej i gospodarczej blokady na Strefę Gazy, naruszają fundamentalne zasady prawa międzynarodowego i liczne przepisy Unii Europejskiej. Nie można też nie wspomnieć o wielu operacjach wojskowych wymierzonych przeciwko cywilnej ludności i infrastrukturze, albo o dokonywanych przez Izrael pozaprawnych egzekucjach i bezprawnym wznoszeniu muru separacyjnego przebiegającego przez terytoria palestyńskie.
Mając na uwadze wszystkie te przykłady naruszania przez rząd Izraela prawa międzynarodowego i praw człowieka, oczekujemy od Państwa Polskiego, jako poważanego członka Unii Europejskiej, co następuje:
– Jednoznacznego oświadczenia, że Polska nie będzie współuczestniczyć w żadnych prowadzonych przez Izrael działaniach naruszających prawo międzynarodowe i prawa człowieka.
  • W szczególności oczekujemy, że Polska unieważni wszelkie umowy dotyczące handlu bronią między izraelską firmą Rafael a polską firmą Bumar, obejmujące produkcję pocisków „Spike”, których wojsko izraelskie używa przeciwko ludności cywilnej.
http://www.deagel.com/news/Spike-Missile-Deal-between-Israel-and-Poland-Contract-Signed_n000000180.aspx
http://www.mesko.com.pl/en/o-nas/informacje-o-firmie.html
http://www.altair.com.pl/nsp-spec-242
– Podjęcia działań zmierzających do ustanowienia w ramach Unii Europejskiej embarga na handel bronią między krajami UE a Izraelem, zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego.
– Wysłania do Izraela niezależnych obserwatorów, którzy będą monitorować przestrzeganie praw człowieka i przypadki ich naruszania przez Izrael na okupowanych terytoriach palestyńskich, w tym we Wschodniej Jerozolimie.
– Monitorowania wnoszonych pod obrady Knesetu projektów ustaw o charakterze rasistowskim oraz wyrażania stosownych protestów przeciwko przyjmowaniu takich ustaw przez Kneset.
– Unieważnienia wszelkich umów i zezwoleń na działanie na terytorium Polski udzielonych izraelskim podmiotom gospodarczym, które bezspornie naruszają prawo międzynarodowe przez sprzedaż towarów i usług w nielegalnych osiedlach na terenie okupowanej Palestyny oraz przez współudział w tworzeniu takich osiedli. Oczekujemy, że Państwo Polskie powstrzyma się przed podpisywaniem i wdrażaniem takich umów do czasu, kiedy przedsiębiorstwa te zaprzestaną materialnego i finansowego wspierania nielegalnej okupacji terytoriów palestyńskich. Do takich przedsiębiorstw należą:
  • Egged Mobilis, obsługuje komunikację autobusową w kilku miastach Polski; uczestniczy w budowie systemu kolei miejskiej w Jerozolimie; obsługuje komunikację autobusową między nielegalnymi osiedlami na okupowanym Zachodnim Brzegu.
  • Eden Springs Ltd, drugi co do wielkości dystrybutor wody butelkowanej w Polsce. Spółką-matką Eden Springs Ltd jest firma Mayanot Eden, która czerpie wodę między innymi ze źródła Salukia na okupowanych Wzgórzach Golan i posiada swoją rozlewnię w miejscowości Katzrin, tamże.
  • ASBUD, firma, której założycielami i większościowymi udziałowcami są izraelskie korporacje Asthrom, Shikun i Binui Group (holding budowlany HCH) oraz S.T.R. Development & Construction Group. ASBUD jest zarejestrowany w Polsce jako firma deweloperska i prowadzi projekty budowlane między innymi w Konstancinie, Tarchominie i Piasecznie.
§ Asthrom, dostawca materiałów budowlanych używanych przy konstrukcji izraelskich posterunków wojskowych („terminali”) na okupowanym Zachodnim Brzegu oraz deweloper osiedli mieszkaniowych bezprawnie wznoszonych w palestyńskiej części Jerozolimy. Firma ta jest większościowym udziałowcem kolei miejskiej (Light Rail Project) w Jerozolimie , która zapewni komunikację z osiedlami położonymi wokół Jerozolimy.
§ Firma Shikun i Binui rozbudowuje nielegalne osiedle Ramot w okupowanej Wschodniej Jerozolimie, a Solel Boneh, jej filia i podwykonawca projektu HCH, jest wymieniona na liście izraelskiego Ministerstwa Obrony jako dostawca materiałów budowlanych do budowy izraelskich posterunków wojskowych na okupowanym Zachodnim Brzegu.
http://en.shikunbinui.co.il/category/range_of_activities#{28DBD682-E827-4034-9DA0-54B1226E42C8}
Niektórzy z nas urodzili się w Polsce. Inni są potomkami polskich emigrantów. Jak rozumiemy, bieżąca polityka Rządu Polskiego względem Izraela jest w istotny sposób uwarunkowana historią polskich Żydów. Lekcja, której ta historia powinna uczyć, jest uniwersalna. Kiedy Izrael poddaje miliony istnień ludzkich niczym nie usprawiedliwionej przemocy i upokorzeniom, mówimy: Nie w naszym imieniu! Oczekujemy także, że kiedy Izrael dopuszcza się tych czynów, wśród głosów protestu zabrzmi także stanowczy głos z Polski.
Prosimy i apelujemy, aby Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie uchylał się od swoich zobowiązań!
Z poważaniem,
Prof. Rachel Giora
Shir Hever
Eytan Lerner
Ofer Neiman
Adv. Emily Schaeffer
W imieniu grupy
BOJKOT! Izraelskie Wsparcie Kampanii „Bojkot, Wycofanie Inwestycji i Sankcje (BDS)”
www.boycottisrael.info
Za: kampania-palestyna.pl"Moim zdaniem, Izrael jako „państwo żydowskie” stanowi zagrożenie nie tylko dla samego siebie i swoich mieszkańców, lecz także dla wszystkich żydów oraz ludności zamieszkującej Bliski Wschód i inne regiony."

- Prof. Izrael Shahak, "Żydowskie dzieje i religia".


Palestine banner
Viva Palestina!

Jedyną drogą prowadzenia wojny w sposób moralny jest droga żydowska: niszczyć miejsca święte. Zabijać mężczyzn, kobiety i dzieci

Mit “6 milionów”

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

Pożegnanie z Izraelem, cierniem Bliskiego Wschodu
Jack Bernstein

Fotografie 

Międzynarodowy Żyd    
Henry Ford


Talmud unmasked
Talmud obnażony

 Izraelska kontrola nad Stanami Zjednoczonymi
James Petras

Młodzi Izraelczycy rozrabiają w Polsce

Żydowski rasizm
Dr David Duke

Tematy Jeszcze Bardziej Niebezpieczne
Dr Dariusz Ratajczak

Moja Walka - Mein Kampf
Adolf Hitler

"Nie jestem Amerykaninem o wierze żydowskiej, ale Żydem. Jestem Amerykaninem. Byłem Amerykaninem przez 63 / 64 mojego życia, ale Żydem byłem przez 4000 lat."

- Rabin Stephen S Wise, prezydent Amerykańskiego i Światowego Kongresu Żydów


Poszukiwacze żydowskiego genu - Shlomo Sand


Wielka Encyklopedia Żydów

Ustami rabina: Syjonizm to afirmacja judaizmu
Gilad Atzmon

Mit Holocaustu
Robert Faurisson

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Erec Izrael Haszlema – biblijne granice Królestwa Izraela

Syjonizm w Ameryce
James Petras

The Founding Myths of Modern Israel
Izrael Shahak: "Żydowskie
dzieje i religia"

Wyznania szpiega: Sayanim
Victor Ostrovski i Claire Hoy

Reel Bad Arabs - Revealing the racist Jewish Hollywood propaganda

Żydowscy bojówkarze z Europy z misją w Izraelu
JDL - Jewish Defense League

Operacja Hasbara: przegrana bitwa - Jerzy Szygiel

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

Donald Tusk - Judeopolonia
Tusk - Judeopolonia


Syjonizm i III Rzesza - Mark Weber

Protokoly obrad medrcow Syjonu

Filmy wideo 

Talmud i mechanizmy obronne
Izrael Shahak

ADL: 80 mln „antysemitycznych” Amerykanów
Pastor Ted Pike

Żydowska Supremacja
Dr David Duke

Karykatury 

Aktyvizm! - Join the Fight!


Down with Zio-Apartheid
 Stop Jewish Apartheid!