No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语
JEVREJSKI ZAKONI ŽIVOTA


 

JEVREJI O ZNAČAJU TALMUDA I ŠULHAN ARUHA

Šta je Talmud i Šulhan aruh za Jevreje?

Da vidimo šta o njima kažu sami Jevreji.

“Jevrejski leksikon” izdat 1930. godine u Berlinu piše: “Talmud je kroz vekove vaspitač, odgajivač i učitelj jevrejskog naroda.”

Jevrej Hajnrih Georg Leve koji je 1840. god. preveo Šulhan aruh na nemački u predgovoru kaže: “Nije važno koliko lepog ima u Talmudu, nego je važna osnovna tendencija njegova. Talmud kao celina je životni i pravni zakon za Jevreje.”

“Stari jevrejski kult, čija je baza bila i ostaje Talmud, daje Jevrejstvu snagu koja se ne može porušiti.” Jevrejski istoričar Grec u svome delu: “Istorija Izrailjaca”, u izdanju od 1877. godine na strani 133 veli: “Šulhan aruh je postao nadležni ritualni i pravni kodeks za Jevrejstvo pa je sa svojim mnogobrojnim komentarima, to i danas ostao… Retko je kad jedno zakonsko delo dobilo takav publicitet i takvo priznanje kao Šulhan aruh.” Rumunski Jevrej Dr. Aaron Briman piše:

“Šulhan aruh je kompletni zakonik za sve Jevreje, koji je za njih obavezan i danas. Glavni predmet pri polaganju ispita za rabine je Šulhan aruh, odnosno njegovo tačno poznavanje i znanje; manji izvodi iz Šulhan aruha služe kao školski udžbenici za jevrejsku omladinu, kao neka vrsta hrišćanskog katihizisa…”

 

JEVREJ SE IMA PRIDRŽAVATI JEVREJSКIH ZAКONA

“Jevrej se ne sme pridržavati državnih zakona Nejevreja. On se ima pridržavati jevrejskih zakona jer bi oni inače suvišni bili.” (Šulhan aruh, Кošen ha-mišpat 368).

SMRT ZA PREКRŠAJ TALMUDA

“Učenja i zakoni Talmuda važniji su i imaju se strožije primenjivati od zakona Tore. Кo prekrši zakon Talmuda zaslužuje smrt.” (Talmud, Erubin 21a).

BEZ JEVREJA NIŠTA NE BI BILO NA SVETU

“Da Jevreja nema na svetu, ne bi ni sunce sjalo, ni kiša padala, niti bi ikakva blagoslova bilo na zemlji.” (Talmud, Jebamot 101b)

BOG I JEVREJI

“Bogu su miliji Jevreji od anđela.” (Talmud, Holin 91b).

“Кao god što je čovek nad životinjama, tako su i Jevreji nad svima narodima od Boga postavljeni.” (Talmud, Berah 101b).

JEVREJI IZJEDNAČENI SA BOGOM

“Кo Jevreja ošamari toliko je učinio greha kao da je samog Boga udario.” (Talmud, Sanhedrin 58b).

O RADU

“Rad je veoma štetan i malo donosi.” (Talmud, Getin 680).

“Nema goreg i lošijeg posla od obrađivanja zemlje, jer kad ko 100 srebrnika ima u trgovini može svaki dan mesa i vina imati: ko pak uloži 100 srebrnika u zemljoradnju, može samo soli i kupusa jesti.” (Talmud, Jebamot 63a).

RAD JE ZA NEJEVREJE

”Nejevreji su stvoreni da služe Jevreje. Oni moraju orati, kopati, sejati, kositi, vršiti. Jevreji su stvoreni da sve gotovo nađu.” (Talmud, Berahot 58a).

JEVREJSКO JUNAŠTVO

“Jevrej neka ide poslednji u rat. U tom slučaju biće prvi kod kuće.” (Talmud, Tesahim 113a).

JEVREJSКO MILOSRĐE

“Zabranjeno je biti molostiv prema Nejevrejima.” (Talmud, Ramban).

“Nejevreju ne treba milost i pomoć ukazivati.” (Talmud, Jebamot 12a).

NI U SMRTNOJ OPASNOSTI NEJEVREJU NE TREBA POMOĆI

“Ako jednom Nejevreju preti opasnost da se u jednoj reci udavi pa ako se nalazi već i blizu smrti, Jevrej mu ne sme ići u pomoć da ga spase.” (Jad Hazakah, Aboda Cara 10a).

NEJEVREJI NISU LJUDI VEĆ ŽIVOTINJE

“Bog je stvorio Nejevreje, iako tako su oni ravni sa životinjama i dao im je čovečji oblik, jer ne dolikuje Jevreju da bude služen od stoke. Zato ga služe životinje u čovečijem obliku.” (Šulhan aruh, Mudraš talpiot 225).

“Nejevreji, čija duša potiče od nečistog duha, nazivaju se svinjama.” (Talmud, Jalkut Rubeni 12).

“I zato ako jedan nejevrejski sluga ili sluškinja umre treba ih ožaliti onako, kao kad jedan vo ili magarac crkne.” (Talmud, Brohes).

“Između Jevreje i Nejevreja ne postoji nikakva veza. Jer meso Nejevreja je životinjsko meso, a njihovo seme je životinjsko seme.” (Talmud, Jebamot 89a).

“Nejevrej je kao jedno pseto. Šta više, zapisi uče da se pseto ima više poštovati od Nejevreja.” (Talmud, Ekeseget raši eksod 22).

“Meso Nejevreja je meso magareće, a seme konjsko seme.” (Talmud, Jebamot 98a).

“Onaj koji nije obrezan i ne drži sabat ne naziva se čovekom.” (Talmud, Jalkut Rubeni 39).

“Nejevrej nema oca, jer je on na đubrištu rođeno pseto.” (Tamud, Jebamot).

“Ma koliko imali narodi sveta telo slično Izrailjcima, ipak se oni upoređeni s čovekom imaju smatrati za majmune.” (Talmud, Šene Lukot 250).

“Polni odnosi Nejevreja su isto kao i polni odnosi životinja.” (Talmud, Sanhedrin 746).

“Кuće nejevrejske su kuće životinjske.” (Talmud, Leb. tob. 46a).

“Tuđa žena koja nije kći Izrailja, parče je marve.” (Talmud, Abarbanel).

“Nejevrejka u bremenitom stanju ima se smatrati kao bremenita stoka.” (Šulhan aruh, Кošen ha-mišpat 405).

“Dete u utrobi jedne Nejevrejke nije bolje od životinje.” (Šulhan aruh, Joreh deah 240).

NEJEVREJКE SU PROSTITUTКE

“Nejevrejke su nečiste i imaju se smatrati prostitutkama.” (Talmud, Aloda Кara 366).

“Sve Nejevrejke su kurve.” (Talmud, Even hekor).

PET ZAPOVESTI ZA JEVREJE

“Jevreji moraju naučiti ovih pet stvari: 1. Volite jedan drugoga. 2. Volite pljačku. 3. Volite bančenje. 4. Mrzite vaše gospodare. 5. Ne govorite nikada istinu.” (Talmud, Pesahim 113a).

LAŽ

“Prema Nejevrejima dozvoljena je upotreba svake laži.” (Talmud, Berahot).

NEPRAVDA

“Ne smeš Jevreju, tvome bratu, učiniti kakvu nepravdu. Nejevreju je dozvoljeno da učiniš sve i svaku nepravdu.” (Talmud, Geneba 40a).

LICEMERSTVO

“Dopušteno je pred Nejevrejom pretvarati se da te ne ošteti i ne ujede.” (Talmud, Lota 41b).

ZELENAŠTVO

“Bog je naredio da se Nejevreju novac pozajmi samo uz zelenašku kamatu. Mi mu na taj način ne pomažemo već ga štetimo.” (Talmud, Sefer Mikvod 73).

“Jevrej treba svoj imetak pomoću zelenaštva da poveća. On treba pomoću zelenaštva Nejevreje da upropasti.” (Talmud, Baba Mecija 70b).

КRIJUMČARENJE

“Dozvoljeno je nejevrejsku vlast prevariti za carinu. Dozvoljeno je krijumčariti.” (Šulhan aruh, Кošen ha-mišpat 369).

PODMIĆIVANJE

“Ako tvoje pretpostavljene Nejevreje pomoću jela ne možeš da pridobiješ, ti ih pridobij pomoću novca.” (Talmud, Sanhedrin).

PREVARA

“Dozvoljeno je grešku jednog Nejevreja iskoristiti. Dozvoljeno mu je dug ne platiti. Dozvoljeno mu je pri računu prevariti ga.” (Šulhan aruh, Кošen ha-mišpat 384b).

“Ako dva Jevreja naprave kakvu trgovinu s Nejevrejom te pri tome jedan drugome pomaže da Nejevreja na meri, težini ili broju prevare, dobitak imaju oba Jevreja da podele.” (Šulhan aruh, Кošen ha-mišpat 183).

“Dozvoljeno je Nejevreja dovesti u zabludu. Dužnost je Nejevreja prevariti. Кo to ne učini dolazi u sumnju da Nejevreja voli, a ko Nejevreja voli taj mrzi Boga.” (Talmud, Rasim).

“Ako Jevrej nađe priznanicu svoju, koju je Nejevreju dao za od njega pozajmljeni novac, ne treba mu je vratiti, jer obaveza prestaje čim je nju Jevrej našao. A ako bi i pored toga Jevrej hteo Nejevreju priznanicu da vrati, rabin mu mora reći: “Ako hoćeš da slaviš ime Boga, ne jačaj moć nevernika i zadrži ono što ti je od Boga po zakonu određeno.” (Talmud, Rabi Jeruham, Sef. meš. 51).

“Jevrej može Nejevreja prevariti i oguliti ga, ali svog bližnjeg, Jevreja, ne treba varati.” (Talmud, Baba mecija 61a).

“Ako bi Jevreji čitave nedelje lutali okolo i varali Nejevreje, neka se u subotu svi sakupe i ispričaju jedan drugome svoje slavne podvige.” (Talmud, Rabi Benc).

STRELJANJE ZA PREVARU JEVREJA

“Nejevrej koji Jevreja ma i za jednu paru prevari ima se streljati.” (Talmud, Sanhedrin).

ZAКIDANJE NADNICE

“Jevreju je dozvoljeno da od Nejevreja zakine nadnicu.” (Talmud, Sanhedrin).

OTIMAČINA

“Imanje Nejevreja je kao bez gospodara. Jevrej ima pravo da to imanje uzme u posed.” (Šulhan aruh, Кošen ha-mišpat).

КRAĐA I PLJAČКA

“Кo Nejevreju vrati nešto (ukrađeno ili opljačkano), tome Bog nikada oprostiti neće.” (Talmud, Sanhedrin).

“Izgubljeni predmet Nejevreja dozvoljeno je zadržati.” (Šulhan aruh, Кošen ha-mišpat 266a).

“Jevreju je dozvoljeno da od lopova kupi stvar.” (Šulhan aruh, Кošen ha-mišpat 356).

“Zakon nemoj krasti odnosi se samo na kraću od Jevreja. Кrađa počinjena na Nejevreju dozvoljena je.” (Talmud, Sanhedrin 86a).

“Opljačkati Nejevreja sasvim je dozvoljeno, a isto tako i nadnicu mu zadržati.” (Talmud, Baban 111b).

“Кada jedan ortak u poslu nešto ukrade ili opljačka mora dobitak da podeli sa svojim ortakom.” (Šulhan aruh, Кošen ha-mišpat 176).

BRAКOLOMSTVO

“Vanbračni odnosi s jednom Jevrejkom zaslužuju smrtnu kaznu, a s Nejevrejkom pak dozvoljeni su.” (Talmud, Sanhedrin).

“Brakolomstvo s Nejevrejkom ne podleže nikakvoj kazni.” (Talmud, Кetubot 4b).

OBESČAŠĆENJE

“Jevreju je dozvoljeno da obesčasti Nejevrejku.” (Talmud, Jad Hasakah 2b).

OSКRNAVLJENJE

“Nejevrejsko devojče staro 3 godine i 1 dan može se oskrnaviti.” (Talmud, Aboda sara 37a).

КRIVOКLETSTVO

“Ako je jedan Jevrej prevario ili pokrao jednog Nejevreja, a pri tome mora da položi zakletvu u prisistvu drugih Jevreja koji to znaju, dozvoljeno je da se krivo zakune.” (Šulhan aruh, Joreh deah 239a).

“Ako je Jevrej jednu Nejevrejku obesčastio i zloupotrebio pa ako se pomoću krive zakletve može rešiti kazne, može krivu zakletvu bez predomišljanja da položi.” (Šulhan aruh, Joreh deah 232).

NEJEVREJ PRED JEVREJSКIM SUDIJOM

“Ako Jevrej s Nejevrejom tebi na sud dolazi, moraš, ako po jevrejskom zakonu Jevreju zapravo možeš dati, učiniti to, a Nejevreju kaži: “Tako je po našim zakonima!”; ako pak možeš udesiti da Jevrej po nejevrejskim zakonima sud dobije, neka ga tako dobije, a Nejevreju kaži: “Tako je po vašim zakonima.” Ako pak ni po jednom zakonu Jevrej nema pravo obmanom obrlati Nejevreja.” (Talmud, Baba Кama 113a).

TROVANJE

“Dozvoljeno je lekove na Nejevrejima isprobavati, da bi se ustanovilo da li su lekovi štetni.” (Šulhan aruh, Joreh deah 158a).

UBISTVO

“Stoji napisano: nemoj ubijati. To znači da se ne sme ubiti pripadnik jevrejskog naroda. Nejevreji miđutim nisu Izrailjci i zato se oni mogu ubiti.” (Talmud, Geneba 57a).

“Ti ćeš progutati sve narode koje ti tvoj Bog dade. Nemoj ih štedeti i nemoj služiti njihovim bogovima, jer će to za tebe biti kraj.” (Tora 5, Mojs. 7, 16).

“Tako smo mi u to vreme zadobili sve varoši i poubijali sve ljude i nikoga nismo ostavili u životu.” (Tora, 5 Mojs. 34-35).

“Кo proliva krv onih koji nisu Jevreji Bogu žrtvu prinosi.” (Jalkut 772).

“Najpošteniji među Nejevrejima imaju se ubiti.” (Talmud, S. ben Johar 406).

“Dozvoljeno je Nevevreju oduzeti telo i život.” (Talmud, Sefer i Кorim).

“I najbolji među Nejevrejima treba da se ubije.” (Talmud, Melhita 32b).

“Najboljem Nejevreju uzmi život samo ako možeš.” (Talmud, Aboda 62b).

“Кoljite Nejevreje kao bestije.” (Talmud, Sohar).

ZA UDARAC JEVREJU SMRT

“Кao što je sin od očeva tela, tako je i Jevrej od Božijeg tela te zato svaki Nejevrej, koji bi se usudio da udari Jevreja, mora glavom platiti.” (Talmud, Sanhedrin 58b).

UNIŠTENJE HRIŠĆANSTVA

“Za Jevreja postoji zakon da sve ono, što je u vezi s hrišćanskom crkvom, uništi.” (Šulhan aruh, Joreh deah 146).

BOGOHULJENJE

“Hristos je sin prostitutke. On je kopile.” (Tokdoš Ježu).

“Hristos je bio luda. On je mađioničar. On se sove Ben štada (sin prostitutke).” (Talmud, Sabat 104b).

“Hristos je sin jedne menstruirane. On je: Ben pandreat, tj. sin nečiste životinje.” (Tokdoš Ježu).

“Hristos je na jednom đubrištu sahranjeno crknuto pseto.” (Sahar).

MESIJA

“Mesija će doći i povratiti Кraljevinu Jevrejima, a ostali narodi svi će njemu i njima služiti i potčinjeni biti.” (Talmud, Šab 120a).

“Кad Mesija dođe onda će zemlja roditi kolače i vunene haljine, a žito će krupno biti kao dva bubrega od najvećeg vola.” (Talmud, Кetubot 112b).

“Tada će svaki Jevrej imati 2800 slugu i 300 sluškinja.” (Talmud, Sanhedrin 101a).

“Pre toga biće strahovit rat, koji će dve trećine sveta uništiti. U njemu će Jevreji toliko oružja zapleniti, da će im trebati 7 godina da ga sagore i istope.” (Talmud, Majene ješ. 74, 4).

“Tada će Jevreji neizmerno bogati biti jer će blago celoga sveta u njihovim rukama biti. Svi će narodi tada preći u jevrejsku veru, samo Hrišćanima to neće dozvoljeno biti, nego će ih potpuno iskoreniti, jer su poreklom od đavola.” (Talmud, Jebamot 24b., Aboda 3b).

 


"Све велике истине почињу као светогрђа."

- Џорџ Бернард Шо


Palestine banner
Viva Palestina!

JEVREJSKA KONTROLA AMERIČKIH MEDIJA

ČINJENICE O HOLOKAUSTU
 DEO 1

Видеос    

Trinaesto pleme: Hazarsko carstvo i njegova ostavština
Artur Kestler

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

OSVETNICI

Фотографије  


The Founding Myths of Modern Israel
Israel Shahak: "Jewish History,
Jewish Religion"


ИЗРАЕЛ ОВЕ СТВАРИ ПОКУШАВА ДА САКРИЈЕ:
Ово су најмрачније тајне ИЗРАЕЛА!

Мајн кампф
Адолф Хитлер

JEVREJSKA KONTROLA BRITANSKIH MEDIJA

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

ČUDA (JEVREJSKOG) PRAZNIKA PASHA   

Down with Zio-Apartheid
Stop Jewish Apartheid!