No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语
PROMENE PREZIMENA JEVREJA – DEO PRVIPrvi od popisa promena prezimena jevreja. Kada bude završen, dodaćemo i vezanu dokumentaciju, i par rečenica na tu temu.

Do tada pogledajte ovo:

Antolić u Jadrović
Auslander, Auslender u Andrić
Bačić u Mihajlović
Bašić u Munić
Sterli u Lančić
Baumgartner u Kertesz
Blauhorn u Rogović
Bogerović u Kovačević
Bosanac u Blagajski
Bulat u Lapčević
Carević u Jagodić
Kokoš u Bilić
Choma u Choma – Dovski
Nemet u Filipović
Ćulum u Srbinović
Deneš u Verić
Deutsch u Petrović
Deutsch u Dajić
Diette u Mihaljević
Milutinović u Milošević
Ehrenfreund u Erić
Ertl u Ignjatović
Fišer u Magenheim
Fleisman u Mesić
Flieder u Jorgovanić
Zrnčić u Šimunić
Dungjerin u Gnjatić
Fukat u Marković
Futač u Kalinski
Gazibarić u Kejić
Gjaić u Matanić
Glucks u Gorski
Godinić u Cvetković
Golob u Colombo
Schnidersitz u Siderini
Rassevich u Rassevi
Pacovich u Pacuvio
Golub u Crkvenec
Grden u Brumec
Grunwald u Goranić
Hausknecht u Marjanović
Hirschmann u Horvatić
Hiršl u Horvat
Horvatić u Zorko
Hrvojević u Milošević
Jejteles u Jarosy
Jeličić u Lončarić
Juračić u Mišinski

Kelemen u Janković
Klein u Gorski
Kohn u Kremen
Kokoš u Bilić
Kos u Prelošnjak
Košmerl u Mikulčić
Krauterbkut u krajanski
Križanc u Gittler
Krulc (Krulac) u Hradil
Kucelj u Milosavić
Luha u Mernatović
Marton u Erić
Mates u Grujić
Medved u Agnezović
Mianich u Miani
Mikin (Mikini) u Deželić
Moses u Marić
Moses u Mose
Muha u Blažković
Muha u Josipović
Muha u Otoić
Mulac u Jadranić
Negojević u Čolić
Nemec u Stojanović
Neuman u Novačić
Nikl u Vulaković
Pavetić u Diebalo
Otujao u Ružić
Patek u Lesić
Paulović u Pavlović
Pavlić u Pogačić
Pichelmajer u Kralj
Pitoljan u Klić
Pollak u Poljanić
Poljokan u Safarić
Popović oženio Hahn
Potočki u Mlinarić
Abraham Levi u Aleksa Simić
Aron Neufeld u Alfred
Goldfinger u Bosnić
Grunfeld u Grivek
Haim Montiljo u James
Jozef Mevorak u Jusuf
Kohn u Korenić
Leon Goldschmit u Rešad
Lowy u Levi
Poljokan u Levi
Reich u Gudelj
Schwarz u Crnetić

Eisenštein u Gvozdić
Klein u Malinović
Schwarz u Daničić
Steiner u Kovesi
Stern Štern u Nedić, Ilić, Šarić
Weiss u Veljan
Zorka Delić u Marija Dasović
Rabenštein u Vranić
Kohn u Koharević ili Marić ili Kolarić
Goldberger u Galić ili Grgić ili Geić
Bluhweiss u Blis
Schlesinger u Slavetić
Divjak u Divić
Muk u Jadranić
Steiner u Goranin
Novak u Šužnjević
Rak u Radović
Puhina u Puškarec
Resz u Res-Koritić
Rot u Miskolczy, von Miskolcz
Rukavina u Mažuran
Schlesinger u Stanić
Schmaltz u Jakovčić
Schmidt Šmit u Orlović
Schon u Savin
Sohr u Weinberger
Sonjarić u Senjarić
Spevan u Grabušnik
Hajnić u Štrucelj
Spitzer u Siljković
Svinjarević u Dragić
Šestak (Sestak) u Vrbanec
Šimić u Kljajić
Todorović u Lazić
Tramšek u Janić
Trgovac u Puškarić
Ukinović u Martin
Virag u Ružić
Vuk u Vitković
Nogić u Petrović
Weiss u Vinski
Wolf u Vuk
Zrmiš u Sigur
Živaković-Odak u Lovrić
Živoder u Borić
Mendel Kraus u Ivanović
Blanka Dohan u Blanka Kulenović u Bedrija Kulenović

 


 

PROMENE PREZIMENA JEVREJA – DEO DRUGI

 

PRIMER 1) KAKO JEVREJI MENJAJU SVOJE IME I PREZIME
JAKOB AUSLENDER – JAKŠA ANDRIĆ 

Jakob Auslender, sin Davida i Gizele Auslender iz Ivankova, rođen 10.12.1901. godine, studirao i završio Medicinski fakultet u Beču, i bio je lekar u Vinkovcima. Godine 1928. oženio je Margaretu/Gretu Mandl, rođenu 10.12.1902. godine u Beču. Imali su ćerku jediniciu Elizabeth (Lizel), rođenu 23.03.1930. godine. Cela porodica je 19.11.1940. godine prešla u katoličku veru. Neposredno pred slom stare Jugoslavije, 12.03.1941. godine, Dr. Jakob Auslender sa porodicom, promenio je prezime u Andrić. Te godine je Dr. Jakob Auslender imao je ordinaciju u Aleksandrovoj ulici 19, i telefonsku liniju broj 70.

Nakon uspostave NDH Dr. Jakša Andrić poslat je u Bosnu zbog lečenja endemskog sifilisa. Kada se vratio iz Bosne biva uhapšen, ali nakon nekoliko meseci je pušten. Zatim je radio u Borovu kao lekar u istoimenoj fabrici. 1950. godine prelazi u Osijek gde radi u ambulanti Jugoslovenskih železnica. Umro je u Osijeku nesrećnim slučajem 21.10.1976. godine i sahranjen je u grobu svojih roditelja (Davida i Gizele Auslender) u Vinkovcima.
Dr. Jakša Andrić bio je poslednji Jevrej koji je sahranjen na Vinkovačkom jevrejskom groblju.

 

PRIMER 2) KAKO JEVREJI MENJAJU SVOJE IME I PREZIME
ABRAHAM LEVI – ALEKSA SIMIĆ

Sin pokojnog Mihajla Levija, limara, i pokojne Sofije, rođene Montijas, radnice u Fabrici duvana u Banja Luci, sa stanom u ulici Afganovoj/Husedžinovića 7.

Završio je Prvu mušku narodnu osnovnu školu u Banja Luci. Često je bio bez posla. Pripadao je omladinskoj grupi „Ćorava partija“. Bio je član RKD Pelagić i URSS-a. Pre Drugog svetskog rata radio je u Beogradu. U partizane je otišao 1942. godine. Demobilisan je kao oficir JA. U ustaškom logoru ubijeni su mu majka Sofija i braća Dudo i Miko Levi.

Pod imenom i prezimenom Aleksa Simić u Beogradu je 17. jula 1949. godine zaključio brak sa Darinkom Misaljević iz Beograda.

 

PRIMER 3) KAKO JEVREJI MENJAJU SVOJE IME I PREZIME

Bosnić Maks (Žepče 31.01.1889. – Brazil?), privatni preduzetnik. Sin Samuela i Neli rođ. Goldfinger (Zemun 9.05.1895.). Njegov deda Wilhelm Weiner (Sigebovar 1820. – Brod 1896.) jedan je od prvih Židova naseljenih u Brodu. Roditelji su bili trgovci. Od 1919. direktor je u DI Slavonije u Salvonskom Brodu, nasledivši Aleksandra Erhmanna. Bio je pokrovitelj fudbalskog kluba Marsonia i njegov predsednik 1920. godine. Finansirao je izgradnju fudbalskog stadiona, hipodroma u Brodu, magacina veslačkog kluba Sava i teniskih igrališta u Pilarevoj ulici. Prvi je predsednik aerokluba Naša krila (1934), član uprave Aerokluba i član Brodkog ogranka Rotary kluba (1935). Godine 1935. bio je i član Gradskog predstavništva.Od 20. septembra 1914. oženjen je Olgom, rođenom Samlaić, ćerkom Henrika Samlaića i Fany Kohn. Imali su ćerku Nadu Leu (rođenu u Brodu 6.03.1918.). Živeli su u vili u Badalićevoj ulici br.13. Godine 1924. menja prezime u Bosnić. Dana 11.05. 1940. zapisnički je konstatovano da je sa suprugom i detetom primljen u zavičajne knjige opštine Beograd. Iz Beograda je emigrirao u Brazil.

PRIMER 4) KAKO JEVREJI MENJAJU SVOJE IME I PREZIME

Haim – James (Bijeljina 24.04.1907. – San Miguel de Alende 7.08.1987.) Sin ugostitelja Moše i domaćice Rifke (rođene Montiljo), slikar, muralista i profesor. Završio je gimnaziju u Tuzli.

Kao činovnik Javne berze rada  u Tuzli, biva uhapšen decembra 1932. Državni sud za zaštitu države u Beogradu osudio ga je na kaznu robije u trajanju od 18 meseci i na gubitak svih ljudskih prava u trajanju od 5 godina.

Već u ranom detinjstvu pokazivao je izrazitu sklonost ka slikanju. Njegov nesvakidašnji talenat prepoznao je i podsticao profesor likovnog u Tuzlanskoj gimnaziji Mihail Timčišin.

Na poziv sestre Erne Englender, koja je živela u Holivudu, Haim odlazi 1939. u Los Anđeles. Radio je u jednom od crtačkih studija Volta Diznija. Po dobijanju američkog državljanstva, promenio je ime u James.

Nakon završetka Drugog svetskog rata vratio se slikarstvu. Upisao je Umetničku akademiju u Los Anđelesu i u 41. godini života završio je studije.

Od 1950. živi u Meksiku. Predavao je štafelajsko slikarstvo za napredne studenta i slikarstvo murala na Institutu Aljende, a zatim je postao šef katedre , i na kraju, dekan ovog instituta.

Jedan je od najpoznatijih „američko – meksičkih“ muralista. Izlagao je samostalno i aktivno učestvovao na brojnim kolektivnim izložbama. Dobitnik je više međunarodnih nagrada (kako i priliči njima).

PRIMER 5) KAKO JEVREJI MENJAJU SVOJE IME I PREZIME

Leon – Rešad Dr. (Darda 20.04.1893. – ?). Sin Mora Rosenzweiga i Ernestine Goldschmidt iz Batine. Diplomirao je u Gracu 14. jula 1922. i stekao zvanje doktora medicine.

U svojstvu privremenog sekundarnog lekara počeo je da radi 6. jula 1924. u Opštoj  javnoj fondacijskoj bolnici u Osijeku. Radio je u ovoj bolnici do 15. jula 1925.

U II reonu u Slavonskoj Orahovici, za potrebe lečenja državnih organa uprave kamenoloma i ribnjaka te šumske manipulacije, počeo je da radi 3. avgusta 1929. kao lekar po ugovoru.

Prešao je na islamsku veru 9. decembra 1938. i promenio ime u Rešad. Sa Marijom Stanislavom Taras sklopio je brak 21. decembra 1938. u Salvonskoj Orahovici. U braku nisu imali dece.

Zavičajno pravo dobio je u Slavonskoj Orahovici 2. septembra 1940.

Privatnu lekarsku praksu obavljao je u Slavonskoj Orahovici do 20. jula 1940.

Od 27. januara do 8. maja 1942. služio je u V bojnoj Vojne Krajine kao privatni lekar. Na lični zahtev, posle 11 godina privatne prakse u Slavonskoj Orahovici, zatražio je premeštaj u Zavod za suzbijanje endemskog sifilisa u Banja Luci. Rešenjem Ministarsvta zdravlja Z.broj: 65.078 – 1942 od 10. oktobra 1942. postavljen je za lekara nadničara i upućen na rad u Dom narodnog zdravlja u Bosanskoj Gradišci.

Za v.d Upravnika Doma narodnog zdravlja u Bosanskoj Gradišci postavljen je 30. jula 1943. Od 8. novembra 1943. radio je u Zavodu za suzbijanje endemskog sifilisa u Banja Luci. 

Zakletvu vernosti NDH, položio je u Banja Luci 21. marta 1944.

Šta se dalje dešavalo završetkom rata, šta su sve radili i kako su se ponašali „ljudi“ promenjenih imena, poznato nam je iz predhodnih tekstova.
 

PROMENE PREZIMENA JEVREJA – DEO TREĆI

 

PRIMER 1)  KAKO JEVREJI MENJAJU SVOJE IME I PREZIME I VERU

DR. Đorđe Petrović. kotarsko sudija i supruga Irina Deutsch, rođena 9. marta 1903. u Slavonskom Brodu, živeli u Starčevićevoj ulici br. 1. Irina je bila Židovka, ali je prešla na istočnoptavoslavnu veru, jer je Dr. Đorđe Petrović bio Srbin (HDA Ponova DKI 2313/1, 2313/2).

Irina Petrović je navodno izbegla iz tzv. Holokausta i nakon rata sa mužem živela do svoje smrti u Vinkovcima.

U porodici Petrović živela je i Jovanka Deutsch, Židovka, majka Irine, udate Petrović, koja je takođe prešla u pravoslavnu veru (HDA Ponova DKI 2261/4).

Nema podataka o njenom „stradanju“ u Holokaustu.

PRIMER 2)  KAKO JEVREJI MENJAJU SVOJE IME I PREZIME I VERU

Vatroslav Ignatz Slavko (rođ.27.08.1903), promenio je prezime u STANIĆ. kao i njegov brat Jakob Završio je Vinkovačku gimnaziju i Pravni fakultet.

Kao privatni administrativni službenik sa svojih 27 godina je 5.08.1930. Edit Zilzer, devojku od 21. godine, ćerku Josipa i Regine (rođ. Graf). Tada je živeo u Novom Sadu.

Slavko je počeo raditi u veletrgovini poljopriverdnih proizvoda „Žitar“ u Vinkovcima, od maja 1928. do decembra 1929. kada je prešao na rad u Trgovinsko – zanatsku i industrijsku komoru u Novom Sadu.

Nakon razvoda braka sa Edit Zilzer, Dr. Slavko Stanić oženio je 1938. godine Drinu Vezjak, rođenu 5.01.1907. u Cazinu, po rođenju rimokatolkinju koja je prešla na pravoslavnu veru. U Novom Sadu im se rodio im se 1939. sin Nenad, kršten u pravoslavnoj crkvi.

PRIMER 3)  KAKO JEVREJI MENJAJU SVOJE IME I PREZIME I VERU

Filip Schon rodio se 29.12.1879. u Vukovaru. U Vinkovcima je radio kao zanatlija kožar od 23.09.1908. prodavnica mu je bila pod arkadama u ulici Kraljice Marije br.3 (sada Jelačićeva ulica br.3). Godine 1911. Filip i brat radili su zajedno i imali telefonsku liniju br.70. Filipova supruga Ella bila je 1929. blagajnica Židovskog gospodskog dobrotvornog društva u Vinkovcima.

U junu 1941. Filip i suruga Ella živeli su u ulici Kraljice Marije br.3. Vrednost skladišta i robe procenjena im je na 200 000 dinara (HDA Ponova DKI 2325/2). U to vreme sinovi Egon i Maks-Makso nisu živeli sa roditeljima. Oba su sina promenila prezime u Savin.

U logor Jasenovac odvedeni su Filip (trgovac 58 godina) i supruga Ella (50 godina).

Sin Makso Savin (31 godina) pobegao je 1941. u Korčulu, a 1943. stupio u Partizane, ranjen na Pelješcu i prevezen u Bari. Nakon rata živeo je u Beogradu.

Zaplenjena imovina: 3 sobe nameštaja 20 000 dinara, veš i odela 30 000 dinara i kožarska radnja 300 000 dinara.

O Egonu Savinu u nekom od nastavaka.

PRIMER 4)  KAKO JEVREJI MENJAJU SVOJE IME I PREZIME I VERU

SCHMALZ (ŠMALC)
 
Jakob Schmalz, rođen 17.04.1866.u Vukovaru i supruga Roza, rođena Klein, živeli su u Kozarčevoj ulici br.39. Jakob je radio jao špediter za rođaka Hamburgera. Imali su ćerku Ethel , udatu za Žigu Kohna iz Županje, Gizelu, udatu za Adolfa Šniclera iz Sarajeva i Herminu koja se u svojoj 21. godini udala 18.10.1920. godine za trgovca Adolfa Sohra iz Otoka, i sina Vilima – Vilka.
 
Porodica Jakoba i Roze Schmalz živela je 1941. u Vinkovcima u ulici Kozarčeva 39. (HDA Ponova DKI, 23394).
 
Jakob Schmalz (65 godina) i supruga Roza (60 godina), odvedeni su u logor Jasenovac 1942. Oduzeta im je kuća u Kozarčevoj ulici vrednosti 150 000 dinara, i nameštaj, veš i odeća u vrednosti 45 000 dinara.
 
Sin Vilko. veterinar (30 godina), pobegao je u Gorski Kotar i prišao partizanima. Nakon rata bio je u Jugoslovenskoj armiji (ŽOS PŽF OL, 181.). Živi u Zagrebu. Prezime je pormenio u JAKOVČIĆ.

PRIMER 5)  KAKO JEVREJI MENJAJU SVOJE IME I PREZIME I VERU

Jakob (mlađi), sin Isaka Schlesingera, završio Vinkovačku gimnaziju i Pravni fakultet, radio kao Vinkovački advokat. Svoje nemačko prezime zamenio je u STANIĆ.

U svojoj 28. godini Jakog se oženio Malvinom Dežma, ćerkom Jakova i Ide (rođene Spitzer), rođene u Zemunu. Imala je 26 godina. Venčali su se 17.08.1920. u Vinkovcima. malvina je promenila svoje lično ime u NADA.

Godine 1935. Jakob Stanić imao je u svojoj advokatskoj kancelariji telefonsku liniju br.64, i PRIVATNU liniju br.54.

 


"Све велике истине почињу као светогрђа."

- Џорџ Бернард Шо


Palestine banner
Viva Palestina!

JEVREJSKA KONTROLA AMERIČKIH MEDIJA

ČINJENICE O HOLOKAUSTU
 DEO 1

Видеос    

Trinaesto pleme: Hazarsko carstvo i njegova ostavština
Artur Kestler

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

OSVETNICI

Фотографије  


The Founding Myths of Modern Israel
Israel Shahak: "Jewish History,
Jewish Religion"


ИЗРАЕЛ ОВЕ СТВАРИ ПОКУШАВА ДА САКРИЈЕ:
Ово су најмрачније тајне ИЗРАЕЛА!

Мајн кампф
Адолф Хитлер

JEVREJSKA KONTROLA BRITANSKIH MEDIJA

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

ČUDA (JEVREJSKOG) PRAZNIKA PASHA   

Down with Zio-Apartheid
Stop Jewish Apartheid!