No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语

КО ВЛАДА РУСИЈОМ?


ГОСПОДАРИ РУСИЈЕ У 1920. ГОДИНИ


Састав Савета народних комесара

1. Председник Савета – Уљанов (Лењин), Рус

2. Комесар за Спољне послове Чичерин (по матери Јеврејин), Рус

3. Комесар за послове националности, Џугашвили, Рус

4. Председник Вишег економског савета, Лурје (Ларин), Јерменин

5. Комесар за установљење, Шлихтер, Јеврејин

б. Комесар пољопривреде, Гритјан, Јерменин

7. Комесар Државне контроле, Ландер, Јеврејин

8. Комесар Војске и Морнарице, Бронштајн (Троцки), Јеврејин

9. Комесар државног ерара, Кауфман, Јеврејин

10. Комесар јавних радова, Шмит, Јеврејин

11. Комесар јавног снабдевања, Е. Лилина (Книгисен), Јеврејка

12. Комесар народне просвете, Луначарски, Рус

13. Комесар за вероисповест, Шпицмерг, Јеврејин

14. Народни комесар Апфелбаум (Зиновјев), Јеврејин

15. Комесар за јавну хигијену, Анвелт, Јеврејин

16. Комесар финансија, Гуковски, Јеврејин

17. Комесар печата, Коген (Володарски убијен), Јеврејин

18. Комесар за изборе, Радомиљски (Урицки убијен), Јеврејин

19. Комесар правде, Штајнберг, Јеврејин

20. Комесар за евакуацију, Фенигштајн, Јеврејин

21. Његови помоћници, Равич и Заславски, Јевреји


Укупно 22 члана: Руса 3, Јермена 2, Јевреја 17.

 

Војни комесаријат

1. Комесар Војске и Морнарице, Бронштајн (Троцки), Јеврејин

2. Председник револуционарног штаба Сев. Војске, Фишман, Јеврејин

3. Комесар Војно-судски 12. Армије, Ромм, Јеврејин

4. Политички комесар 12. Армије, Мејчик, Јеврејин

5. Политички комесар 4. Армије, Ливенсон, Јеврејин

б. Председник савета армије Западног фронта, Позерн, Јеврејин

7. Политички комесар Московског Војног Округа, Губелман, Јеврејин

8. Комесар Политички Витебскога Вој. Округа, Дејб, Јеврејин

9. Комесар за војну реквизицију града Слуцка, Калмановић, Латиш

10. Политички комесар Самарске дивизије, Бекман, Јеврејин

11. Војни комесар исте дивизије, Глузман, Јеврејин

12. Комесар реквизиционог одреда Московског Округа, Зузманович, Јеврејин

13. Председник Главног Москов. војног савета, Бронштајн (Троцки), Јеврејин

14. и 15. Његови помоћници, Гришфелд и Скљански, Јевреји

1б. и 17. Чланови истог савета: Шородак и Петч, Јевреји

18. Војни комесар московске области, Штајнхард,, Немац

19. Војни комесар московске области, Дулис, Латиш

20. Комесар школе пограничне трупе, Глајзер, Латиш

21. Политички комесар 15. дивизије Савета, Дзениc, Јеврејин

22. Политички комесар 15. дивизије Савета, Плонcки, Латиш

23. Комесар Војног савета кавкаских армија, Лехтинер, Јеврејин

24. – 25. Изванредни комесари Источног фронта, Бруно и Шилман, Јевреји

2б. – 28. Чланови Казанског Војног савета, Розенхолц, Мејхоф, Незенхолц, Јевреји

29. Командант Црвене Армије у Јароcлаву, Гекер, Јеврејин

30. Начелник Петроградеког војног комесаријата, Цајгер, Јеврејин

31. Политички комесар Петроградског војног округа, Гитиc, Јеврејин

32. Командант Западног фронта према Чехословачкој, Вацетиc, Латиш

33. Члан савета војне комуне, Лазимер, Јеврејин

34. Начелник војне комуне (бив. аустр. официр), Колман, Јеврејин

35. Начелник Московског војног округа, Бициc, Латиш

3б. Војни комесар Московског вој. округа, Метказ, Јеврејин

37. Начелник одбране Крима, Зак, Јеврејин

38. Командант курског фронта, Слузин, Јеврејин

39. Његов помоћник, Силберман, Јеврејин

40. Политички комесар Румунског фронта, Спиро, Јеврејин

41. Пуномоћник за преговоре о миру с Немачком, Давидович, Јеврејин

42. Кандидат, Шнеур, Латиш

43. Војник, Смидович, Јеврејин


Дакле од 43 члана: Руса 0, Латиша 8, Немаца 1, Јевреја 34.

 

Комесаријат унутрашњих послова

1. Народни комесар, Апфелбаум (Зиновјев), Јеврејин

2. Његов помоћник чрезвичајне комисије (Ч.К.а), Радомиљcки, Jеврејин
(Урицки), убијен од свога полит. друга

3. Начелник пропаганде, Голденрудин, Јеврејин

4. Председник економске комисије Петроградcке комуне, Ендер, Јеврејин

5. Потпредседник комисије за хигијену, Рудник, Jеврејин

б. Комесар за евакуацију избеглица, Фенигштајн, Јеврејин

7. Његов помоћник, Абрам Крахмал, Јеврејин

8. Комесар Петроградеког печата, Володарски (убијен), Јеврејин

9. Петроградеки градоначелник, Шнајдер, Јеврејин

10. Московски градоначелник, Минор, Јеврејин

11. Комесар Московског печата, Краcиков, Јеврејин

12 Комесар Петроградске полиције, Фејерман, Јеврејин

13. Начелник бироа за печате, Мартинсон, Јеврејин

14. Московски комесар јавне безбедности, Розентал, Јеврејин

 

Чланови Петроградске Чрезвичајне комисије "Ч.К."

15. Мејнкман, Јеврејин

16. Гилер, Јеврејин

17. Козловски, Пољак

18. Водел, Јеврејин

19. И. Размирович, Јеврејка

20. Ђесперов, Јерменин

21. Иселевич, Јеврејин

22. Красиков, Јеврејин

23. Бухан, Јерменин

24. Мербис, Латиш

25. Пајкис, Латиш

26. Анвелт, Немац

 

Чланови Савета Петроградске комуне

27. Зорке, Јеврејин

28. Радомиљски, Јеврејин

 

Чланови Московске Чрезвичајне Комисије "Ч. К."

29. Председник Дзержински, Пољак

30. Потпредседник Петерс, Латиш

31. Шкловски Jеврејин

32. Кнејфис, Јеврејин

33. Цејстин, Јеврејин

34. Размирович, Јеврејин

35 Кронберг, Јеврејин

3б. Хајкина, Јеврејка

37. Карсон, Латиш

38. Шауман, Латиш

39. Лентович, Јеврејин

40. Ривкин, Јеврејин

41. Антонов, Рус

42. Делафабр, Јеврејин

43. Циткин, Јеврејин

44. Е. Розмировић, Јеврејин

45. Свердлов, Јеврејин

46. Бизенски, Јеврејин

47. Бљумкин (убица грофа Мирбаха), Јеврејин

48. Александрович, Рус

49. Рајтенберг, Јеврејин

50. Финес, Јеврејин

51. Закс, Јеврејин

52. Јаков-Голдин, Јеврејин

53. Голперштајн, Јеврејин

54. Книгисен, Јеврејин

55. Лацис, Латиш

56. Дејбољ, Латиш

57. Сејзан, Јерменин

58. Дејбкин, Латиш

59. Начелник Таганрогског затвора Либерт, Јеврејин

60. Фогељ, Немац

61. Закис, Латиш

62. Шиленкус, Јеврејин

63. Јансон, Латиш

б4. Председник комисије Трубецког бастиона и Петропавловске тврђаве, Модел, Јеврејин

Свега 64 члана, од којих: Руса 2, Пољака 2, Јермена 3, Немаца 2, Латиша 10, Јевреја 45.

 

Комесаријат иностраних послова

1. Народни комесар, Чичерин (прогнан), Рус

2. Његови помоћници: Карахан, Јерменин

3.Фритче, Латиш

4. Директор пасошне експедиције, Марголин, Јеврејин

5. Консул у Берлину, Јофе, Јеврејин

б. Придодат консулату у Берлину (кажњен у 1919. год. као комесар Баварске Совјетске републике), Левин, Јеврејин

7. Начелник бироа штампе и информација при посланству у Берлину, Акселрод , Јеврејин

8. Изванредни пуномоћник у Паризу и Лондону, Бек, Јеврејин

9. Консул у Бечу и Лондону, Розенфелд (Камењев), Јеврејин

10. Посланик у Христијанији, Бејтлер, Јеврејин

11. Консул у Глазгову, Малкин, Јеврејин

12. Председник делегације за мир у Кијеву, Каин Раковски, Јеврејин

13. Његов помоћник, Мануилски, Јеврејин

14. Правни консул, Астшуб (Илсен), Јеврејин

15. Генерални консул у Кијеву, Гринбаум (Кшевинcки), Јеврејин

1б. Генерални консул у Одеси, А. Бек, Јеврејин

17. Консул у Америци, Мартенс, Немац


Дакле од 17 чланова: Руса 1 (па и њега су протерали), Јерменин 1, Латиш 1, Немац 1, Јевреја 13.
Комесаријат финансија

1. Први комесар (због сумњиве делатности био је протеран из Париза), Мержвински, Пољак

2. Његов помоћник, Дон-Соловеј, Јеврејин

3. Комесар, Исидор Гуковски, Јеврејин

4. Његов помоћник, И. Акcелрод, Јеврејин

5. Директор канцеларије, Закс (Гладнев), Јеврејин

б. Директор канцеларије Богољепов, Рус

7. Главни секретар, Хаскин, Јеврејин

8. Његов помоћник, Берта Хиневич, Јеврејка

9. Председник финансијског конгреса савета, Лацис, Латиш

10. Његов помоћник, Вејстман, Јеврејин

11. Комесар за ликвидацију руско-немачких рачуна, Фирстенберг (Ганецки), Јеврејин

12. Главни секретар његов, Коган, Јеврејин

13., 14. и 15. Администрација народних банака, Михелсон, Закс и Акселрод, Јевреји

1б. Садников, Рус

 

Финансијски агенти

17. У Берлину, Ландау, Јеврејин

18. У Копенхагену, Воровски, Јеврејин

19. У Штокхолму, Абрам Шнекман, Јеврејин

20. Главни ревизор народних банака, Кан, Јеврејин

21. Његов помоћник, Горенштајн, Јеврејин

22. Главни комесар за ликвидацију приватних банака, Анрик, Јеврејин

23. Његов помоћник, Мојсеј Ковш, Јеврејин

 

Чланови техничке комисије за ликвидацију приватних банака

24. Ељашевич, Јеврејин

25. Г. Хифтлих, Јеврејин

2б. А. Рогов, Јеврејин

27. Г. Лемерих, Јеврејин

28. А. Розенштајн, Јеврејин

29. А. План, Латиш


Дакле, од 29 чланова: Руса 2, Латиш 1, Пољак 1, Јевреја 25.

 

Комеcаријат правде

1. Народни комесар, И. Штајнберг, Јеврејин

2. Комесар касационог суда, Шредер, Јеврејин

3. Председник Московског револуционарног трибунала, И. Берман, Јеврејин

4. Комесар сената у Петрограду, Бер, Јеврејин

5. Председник врховне револуционарне комисије, Бронштајн (Троцки), Јеврејин

б. Председник иследничке комисије при револуционарном трибуналу, Блузман, Јеврејин

7. Судија тога трибунала, Легендорф, Јеврејин

8. Судија тога трибунала, Слуцки, Јеврејин

9. Прокурор трибунала, Фридкин, Јеврејин

10. Главни секретар конфиденционог одељења, Хајнбарк, Јеврејин

11. Главни секретар народне комуне, Ширвин, Јеврејин

12. Комесар за народну заштиту, Луцки, Јеврејин

 

Народни заштитници

13. Г. Антокољеки, Јеврејин

14. В. Аронович, Јеврејин

15. Р. Биcк, Јеврејин

1б. И. Бејер, Јеврејин

17. А. Гундар, Јеврејин

18. Г. Давидов, Јеврејин

19. Р. Каcтарјанц, Јерменин


Дакле, од 19 чланова: Руса 0, Јерменин 1, Јевреја 18.

 

Комесаријат за хигијену

1. Комесар, Дауге, Немац

2. Начелник Фармацеутског одељења, Рапопорт, Јеврејин

3. Његов помоћник, Фукc, Јеврејин

4. Директор комисије против венерич. болести, Вебер, Јеврејин

5. Директор комисије за заразне болести, Вољcон, Јеврејин


Дакле, од 5 чланова: Руса 0, Немац 1, Јевреја 4.

 


Комисија народне просвете

1. Народни комесар, Луначарски, Рус

2. Комесар Северне Области, Гринберг, Јеврејин

3. Председник комисије васпитног института, Г. Золотницки, Јеврејин

4. Начелник Муниципалне секције, Лурје, Јеврејин

5. Начелник Пластичког института, Штернберг, Јеврејин

б. Главни секретар комесаријата, М. Ајхенхолц, Јеврејин

7. Начелник позоришне секције (жена Камењева) 0.3. Розенфелд, Јеврејка

8. Њена помоћница, Зац, Јеврејка

9. Директор 2. департмана, Гројним, Јеврејин

 

Чланови професори социјалистичке академије наука

10. Рејснер, Немац

11. Фритче, Латиш

12. Гојхборк, Јеврејин

13. М. Покровски, Рус

14. Велтман, Јеврејин

15. Собељсон, Јеврејин

1б. Крупскаја, Јеврејка

17. Нахамлес Стеклов, Јеврејин

18. Стучка, Јеврејин

19. Немировски, Јеврејин

20. И. Раковски, Јеврејин

21. К. Р. Левин, Јеврејин

22. М. С. Ољшански, Јеврејин

23. 3. Р. Шетенбер, Јеврејин

24. Гурвич, Јеврејин

25. Лудберг, Јеврејин

2б. Ерберг, Јеврејин

27. Келтулон, Мађар

28. Гроссман (Рошчин), Јеврејин

29. Крачковски, Јеврејин

30. Урсинен, Финац

31. Тоно Сирола, Финац

32. Розин, Јеврејин

33. Данчевски, Јеврејин

34. Глејцер, Јеврејин

35. Голденрудин, Јеврејин

3б. Будин, Јеврејин

37. Карл Рапопорт, Јеврејин

38. Ротштајн, Јеврејин

39. Лурје, Јеврејин

40. Меринг, Немац

41. Газе, Јеврејин

 


Почасни чланови исте академије

42. Роза Луксембург, Јеврејка

43. Клара Цеткина, Јеврејка

 


Литературни биро Московског пролетаријата

44. Ајзенхолц, Јеврејин

45. Полански (Лебедев), Јеврејин

4б. Херсонскаја, Јеврејка

47. В. Зајцев, Јеврејин

48. Бреднер, Јеврејин

49. Ходасевич, Јеврејин

50. Шварц, Јеврејин

51. Директор 1. департмана, Познер, Јеврејин

52. Управитељ комесаријата, Aлтер, Јеврејин


Дакле, од 52 члана: Руса 2, Финца 2, Латиш 1, Мађар 1, Немаца 2, Јевреја 43.

 

Комесаријат за социјалну помоћ

1. Народни комесар, Е. Лилина (Книгиcен), Јеврејка

2. Директор, Паузнер, Јеврејин

3. Главни секретар, Е. Хелфман, Јеврејин

4. Помоћник секретара, Роза Хауфман, Јеврејка

5. Директор пензионог оделења, Левин, Јеврејин

6. Директор канцеларије, К. Ф. Розентал, Јеврејин


Дакле, од 6 чланова: cви су Јевреји.

 

Комеcаријат рада

1. Народни комесар, В. Шмит, Јеврејин

2. Његов помоћник, Радус (Зенкович), Јеврејин

3. Начелник комисије јавних наоружања, Јеврејин

4. Комесар за јавна наоружања, М. Велтман, Јеврејин

5. Његов помоћник, Кауфман, Немац

6. Главни секретар, Раскин, Јеврејин

7. Члан комесаријата, Кушнер, Јеврејин

8. Директор експлозивног одељења, Зарх, Јеврејин

Дакле, од 8 чланова: Руса 0, Немац 1, Јевреја 7.

 


Комисија за обнову града Јарославља

1. Председник, И Д. Тартаковски, Јеврејин

2. Главни агент, Исидор Заблудски, Јеврејин


Дакле, оба члана cу Јевреји."Све велике истине почињу као светогрђа."

- Џорџ Бернард Шо


Palestine banner
Viva Palestina!

JEVREJSKA KONTROLA AMERIČKIH MEDIJA

ČINJENICE O HOLOKAUSTU
 DEO 1

Видеос    

Trinaesto pleme: Hazarsko carstvo i njegova ostavština
Artur Kestler

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

OSVETNICI

Фотографије  


The Founding Myths of Modern Israel
Israel Shahak: "Jewish History,
Jewish Religion"


ИЗРАЕЛ ОВЕ СТВАРИ ПОКУШАВА ДА САКРИЈЕ:
Ово су најмрачније тајне ИЗРАЕЛА!

Мајн кампф
Адолф Хитлер

JEVREJSKA KONTROLA BRITANSKIH MEDIJA

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

ČUDA (JEVREJSKOG) PRAZNIKA PASHA   

Down with Zio-Apartheid
Stop Jewish Apartheid!