Geen haat. Geen geweld.
Rassen? Alleen één Menselijk Ras
Samen winnen we. Alleen verliezen we.
Radio Islam
Kent Uw Vijand!
Geen tijd te verliezen. Handelt nu!
Morgen is het te laat!

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语


Hoe zal Israel zich gedragen als ze volledig kan doen wat ze wil? 


Gedrag van mensen (en van landen) wordt altijd gecontroleerd doordat men rekening houdt met repercussies. Alleen heel machtige mensen en landen hoeven zich daar niet aan te storen. 

Hoe zou Israel zich gedragen als het bereikt wat het joodsegeloof haar opdraagt  te doen: heerschappij over alle andere landen. Wat kunnen we dan van haar verwachten. Om het antwoord te vinden moeten we de naar haar 'overtuigingen' kijken, zoals de Israelische journalst Yossi Gurvitz hieronder doet. 

Maar we kunnen ook kijken wat de joodse heersers zoals deden als ze zich onbedreigd voelden: Wat deed Mordechai in het boek Esther. Wat deden de joden als Arendar in de 300 jaar dat ze Polen, Litouwen en de Ukraïne beheerden. Wat deden de communistische joodse Cheka leiders en commissars met de Russen tussen 1917 en 1945. Wat doet Israel met zijn verschillende soorten bewoners. De antwoorden vind U elkders op deze blog. Eerst de overtuigingen die met het joodse geloof mee komen: 

Hieronder een interview met Israelische activist en journalist Yossi Gurvitz.


 

Wanneer Israël machtig zal zijn

Nu weten we allemaal wat volgens de rabbijn de oorsprong van het jodendom is: Mozes gaf de Thora aan de oudsten, de oudsten gaven de Thora aan de profeten, enz., en zo kwam dat in de Talmoed terecht zonder één wijziging.
Het centrale motief van het Joodse begrip van de geschiedenis is dat er geen wijzigingen (in de religie) zijn. Met andere woorden, wat de rabbijnen nu zeggen zijn slechts kleine verfijningen van wat de rabbi's in de tijd van de 'ouderlingen' zeiden -de tijd van de Misjna en de Talmoed.
Nu, allereerst, het probleem met deze versie van de geschiedenis is dat die volledig ongegrond is. En ten tweede, dat het een paar historische problemen oplevert, en deze historische problemen blijven tot op de dag bestaan, als gevolg van het feit dat het jodendom als religie in de tijd bevroren lijkt voor de laatste 1800 jaar.

[1 min.]

De bron van het jodendom is NIET de Bijbel. Dit in tegenstelling tot wat algemeen wordt onderwezen op seculiere scholen. (Het rabbijnse Jodendom, zoals in de Talmoed omschreven.)
De bron van het jodendom is de Talmoed. De mensen die de Talmoed samen schreven zijn degenen die besloten welke boeken zou worden opgenomen in de Bijbelse canon. Wat ze er niet in wilden, kwam er niet in.
Dus  terwijl de katholieke kerk de boeken van de Makkabeeën in hun canon op namen, daar heeft het jodendom boeken niet behouden. In feite is alleen de Griekse versie van die boeken  bewaard.
Of er ooit Hebreeuwse of Arameese versies van de boeken van de Maccabeeen waren is een interessante vraag, maar alleen het christendom bewaarde hen.
Het boek van Judith. Het boek van Tobias. Vele andere boeken die voornamelijk gaan over de Joden in de diaspora, hebben de Joodse bijbelse canon ‘niet gehaald’, en werden alleen bewaard door het christendom.
Het Jodendom zoals dat was vòòr de komst van het ‘Rabbijnse Jodendom’ is zo goed als gewist uit de geschiedenis. Met andere woorden, er is niet genoeg informatie om te weten wat er toen gebeurde.

[2 min.]

We weten dat er Sadduceeërs waren, en Farizeeërs - de Farizeeërs zijn de Rabbijnse Joden - er waren Essenen - we weten helemaal niets over hen ( Essenen en Sadudeeërs. nvdr), en de reden dat we niets over hen weten is absoluut omdat, wanneer de Farizeeën van hen wonnen ze die volken gewoon uit de geschiedenis lieten verdwijnen. De Farizeeën hebben meer dan 10 religieuze feestdagen om hun overwinningen op de Sadduceeën te vieren.
Dus je moet een fragment informate afleiden uit een ander stukje informatie, dus je kunt zeggen: "Misschien was het zus" of "Misschien was het zo" - het is onmogelijk om te weten wat er echt is gebeurd.
Wat we wel weten is dit: al van helemaal bij het begin is het Rabbijnse Jodendom een jodendom dat mensen haat.
Het definieert alleen Joden als mensen - alleen religieuze Joden zijn mensen.
OK, laten we dit heel precies zeggen.
De enige volwaardige mensen zijn: religieuze Joden die man zijn.
En verder is iedereen ‘een andere‘, anders dan een volwaardig mens.
Er zijn wel niveauverschillen tussen die ‘anderen’.
De 'andere' moet terzijde worden geschoven, of, in extreme gevallen, worden vernietigd.

[3 min.]

De Rabbijnse Joodse wet verbiedt niet - oke, dat is niet juist ....
de Rabbijnse Joodse wet verbiedt het doden van een niet-Jood,
maar wie dat doet wordt er niet voor gestraft.
Met andere woorden, als je een Jood dood maakt, of zelfs een Joodse vrouw, of zelfs de slaaf van een Jood-  dan wordt je daar voor gestraft. Je zou kunnen worden geëxecuteerd, maar het kan ook zijn dat je een boete moet betalen. Ze hadden geen gevangenissen toen.
Het orthodoxe jodendom heeft de slavernij trouwens nooit afgeschaft.
Maar als je een niet-jood vermoord, dan ben je wel schuldig, maar er is geen straf.
God zal je straffen. En dat is - hoe zal ik het zeggen - een beetje problematisch.
Als je zegt dat iets een misdaad is, maar er is geen straf voor het plegen, dan is het niet echt een misdaad.  

[4 min.]

Dat is de Talmoed.
Wanneer je kijkt naar schrijvers die later de Heilige Boeken vertaalden in leefregels, vooral de Shulhan Aroech, dan wordt er al een stapje verder gegaan. Dan schrijft men al dat er situaties zijn waarin u een niet-Jood kan doden zonder straf te verdienen.   
Natuurlijk, het is geschreven in de 16e eeuw, na de verdrijving van alle Joden uit Spanje [in 1492 CE], dus moet hij dat wat hij wil zeggen in codetaal schrijven. Hij noemt ze "afgoden-dienaars".
Maar zoals we weten waren er geen heidenen meer over in dat deel van de wereld op dat moment in de tijd- niet in Europa en niet in de islamitische wereld.
Dus hij noemt hen dan wel 'heidenen' of andere soortgelijke termen, maar iedereen weet wie hij bedoelt: de niet-joden (goyim) .
Het bontst word het gemaakt, naar mijn mening, door Maimonides, die een verordening uit geeft die zegt dat
-        het is toegestaan om seksuele gemeenschap met een 3-jarig meisje te hebben.
Dat is toch wel heel bijzonder.
-        En ten tweede verordent hij dat als een Jood een drie jaar oud niet-joods meisje verkracht, dat dan het meisje moet worden gedood.

[5 min.]

Zij wordt gestraft, niet hij, omdat ze hem verleid tot zonde.
En om deze reden moet je haar behandelen als een dier dat belemmeringen op het pad van een mens legt, en hij citeert een dichtregel over een stier of iets dergelijks.
De rabbijnen weten dat deze delen van de religie die anti-mensheid zijn, die discriminerend zijn voor niet-joden - een probleem voor hen vormen.
Want als ze proberen om die regels uit te voeren, dab zijn een aantal regels zeer onaangenaam, zoals dat drie-jarig meisje waar we het net over hadden - als ze proberen om die regels uit te voeren, dan zal er een pogrom zijn.
Dus om pogroms als gevolg van die Talmud-regels te vermijden, zegt de Talmoed dat de werkelijkheid twee varianten kent.  
De tweede variant heet "Darkei Shalom" ofwel ‘De vreedzame manier’ [Peaceful Ways].
Met andere woorden: "De Echte Religieuze Wet is zo. Dit is hoe je zou moeten handelen." "Echter, omdat het zou leiden tot een enorme puinhoop, en mensen zullen sterven, moet je volgens het princiepe van de 'De vreedzame manier' leven, en niet volgens de Echte Wet.

[6 min.]

Nu, hoe lang blijft "De vreedzame manier" van toepassing? Net zo lang als de andere situatie niet bestaat, dus tot "Wanneer Israël Machtig is". Dat is wanneer er een joodse regime heerst.
Het is onafhankelijk, en het is genadeloos, het kan doen wat het wil.
Als Israel Machtig is, dan is het gedaan met ‘de vreedzame manier’ en ga je terug naar de letter van de wet. Geen "vreedzame manieren" meer, niks van dat alles.

Nu, als je denkt aan de joodse geschiedenis, dan worden vaak de Hasmonische Oorlogen genoemd. Dat was een van de weinige perioden dat joden wapens hanteerden. Dan spreekt men over wat de Hasmonieten gedaan hebeen tegenover de hellenistische Joden. (Joden die de Griekse cultuur deels hadden overgenomen). Ze hebben die (half grieks geworden ) joden vernietigd. Uit doen sterven. Een kleine genocide. En ik herinner mensen daar vaak aan, elke keer al Chanoeka voorbij komt. Maar daar bleef het niet bij. Ze begonnen met een campagne van plundering en verovering, en in de eerste 20 jaar van hun veroveringstochten zouden ze overal waar ze kwamen de lokale tempels te vernietigen. 

[7 min.]

Het werd verboden voor een volk dat ondewr joods bestuur leefde, om een heidense tempel te hebben. Daar hebben we het over. Ze dwongen ook de Endomites om stot het jodendom te bekeren op straffe van de dood. Het was gedwongen bekering. Iets dat de Spaanse Inquisitie later ook deed. Ze namen mensen en vertelde hen "Of je bent dood, of je bekeert je tot het  Jodendom". En daarna is het alleen maar erger geworden. Als religieuze zionisten nu naar de werkelijkheid kijken, zeggen zij: "We hebben een land. We hebben wapens. We hebben een Joodse leger. Dat is 2000 jaar lang niet zo geweest." Dit betekent dat God wil dat wij aan de voorwaarden gaan voldoen voor de terugkeer van de Messias, dat God wil dat wij de tempel  bouwen."
Maar de Talmoed stelt een aantal voorwaarden ten aanzien van ‘de komst van de Messias’, en die zien ze over het hoofd. Ze kijken weer naar Maimonides.

[8 min.]

En Maimonides zegt: "Er is geen verschil tussen onze tijd en de tijd van de Messias, behalve dat dan de andere landen ondergeschikt zullen zijn aan Israel." Met andere woorden, het enige verschil tussen de tijd van Maimonides - hij stierf in 1204 - en de tijd van de Messias (die dus nog moet komen), is de kwestie van ondergeschiktheid. Zijn de Joden ondergeschikt aan "koninkrijken", aan andere landen? Of zijn  andere landen ondergeschikt aan Israel?

En dat is hoe Maimonides zijn Boek der Koningen begint. Hij legt uit wat de regels zijn voor een koning. Wat een koning kan doen. Het gaat uit van de overtuiging dat er een koning kan zijn. Je hoeft niet eerst een tempel hebben. God hoeft niet uit de hemel neer te dalden en  iemand aan te wijzen en te zeggen: "Dat is de Messias". Men kan een koning hebben en als hij overwint, dan is hij ook de Messias. En dan kijk je naar wat religieuze zionisten met deze teksten van Maimonides doen. Ze willen een Messias. Ze willen hem nu. ......

[9 min.]

Er moeten zuiveringen komen. De Religieuze wet verbiedt contact met niet-joden.
Natuurlijk, de Kosher- wetten verbieden U om samen met hen te eten.
Andere wetten verbieden U om hen eerlijk te behandelen.
Het is verboden om een verloren voorwerp terug te geven aan een niet-Jood - behalve om 'de vrede te bewaren'. Het is niet verboden om te stelen van een niet Jood- zolang het de geen kwalijke gevolgen heeft voor de’vrede’.

Je kunt niet 'hallo' tegen hen zeggen -tenzij er geen alternatief is. En zo voort en zo voort.

Er zijn allerlei verbodsbepalingen die volledig krankjorum zijn, die zijn gebaseerd op een religie van wraak. Religieuze zionisten hebben een ernstig probleem met het feit dat er hier niet-joden zijn. Het Land van Israël hoort alleen voor Joden te zijn.

Gek genoeg zouden ze best samen met de moslims overweg moeten kunnen, als we niet betrokken waren bij een militair conflict met hen. Omdat volgens het jodendom de moslims zijn heidenen zijn.

[10 min.]

Moslims geloven in een God. Ze hebben geen afgoden, hebben ze geen beelden hebben, niks van dat alles.  
Dus, ironisch genoeg, konden de joden het  tijdens de Middeleeuwen beter met moslims vinden dan met de christenen.
Maar wat kun je doen? We veroverden een gebied dat voornamelijk wordt bewoond door moslims, en de moslims vechten terug - dus de verzachtende omstandigheden dat ze geen ‘heidenen’ zijn, gelden niet meer. En kijk, nu beginnen ze al te praten over genocide. Nu is er het boek "Torat Hamelech" ofwel ‘The King’s Torah’, waarin staat dat je kinderen kan doden als er een reden is om te geloven dat ze later, als ze groot zijn, de joden schade zouden kunnen berokkenen.
Nu, als je de hele familie van iemand vermoord en alleen hem in leven laat, zal  hij inderdeaad een reden hebben om schade te veroorzaken. Als je zijn land gestolen hebt, veranderde en hem in een vluchtelingenkamp deed belanden, en hem naar Jordanië of Libanon liet vluchten - zal hij inderdaad redenen hebben om kwaad te veroorzaken. Veel mensen zeiden dat de argumenten van het boek niet overeenstemmen met de religieuze wet, en zo verder en zo voort - maar niemand heeft de zaak echt grondig geanalyseerd. En het is geen wonder dat het een bestseller werd.

[11 min.]

In Jeruzalem hebben studenten die op religieuze scholen zitten een verwerpelijke gewoonte: ze plassen of poepen op kerken. Als je er heen gaat en praat met personeel van de kerk, dan hoor je het bij elke kerk. Spugen op geestelijken op straat is iets dat regelmatig gebeurt. Als de priester de moed heeft om die persoon terug te slaan, of hem een tik geeft of iets dergelijks, dan wordt hij stilletjes afgevoerd. Ze annuleren zijn verblijfsvergunning voor Israel. Wilt u een pogrom veroorzaken (moord op christenen, in dit geval), dan hoef je alleen te zeggen dat er een "dreiging van christlijke zendelingen" is.(~)  En vanuit dat perspectief bezien zal het christendom, dat de historische aartsvijand van het jodendom is, een serieuze opdonder gaan krijgen zodra de religieuze zionisten aan de macht zijn. De christelijke fundamentalisten die hen geld sturen begrijpen blijkbaar niet met wie ze te maken hebben.
Maar weet je, die vijandschap tussen Christenen en Joden is een ziekte waar ze beiden schade van hebben. (*)(~) Hier ben ik onzeker van de vertaling.
(*) Letterlijk Zegt Gurvitz: But you know, it’s really a case of “a pox (de pokken, de plaag) on both your houses”. (uit Shakespeare’s Romeo en Julia) (Betekenis)