No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语

Juutalainen opas ei-juutalaisten tappamisestaHiljattain juutalaiset ovat julkaisseet ei-juutalaisten tappamisoppaan. Oppaan ovat kirjoittaneet Israelissa ortodoksijuutalaiset rabbit Yitzhak Shapira ja Yossi (Yosef) Elitzur, ja oppaan nimi on Torat Hamelekh: Dinei Nefashot Bein Yisrael Le’Amim (Kuninkaan opetukset: Elämän ja kuoleman lait juutalaisten ja ei-juutalaisten välillä), 230 s. Shapira on Chabad-rabbi Yitzhak Ginzbergin oppilas.

Israelilainen sanomalehti Ma’ariv kuvaa teosta…

…oppaaksi kaikille niille, jotka pohtivat, onko välttämätöntä ja luvallista riistää henki joltakulta, joka ei ole juutalainen, ja jos on, niin missä tilanteessa.

Rabbikoulu (jeshiva), jossa Shapira opettaa, saa Israelin valtion rahoitusta.

Seuraavassa esitän otteita tästä juutalaisten oppaasta, lähteinä lähinnä seuraavat:

http://www.informationclearinghouse.info/article24006.htm

http://www.richardsilverstein.com/tikun_olam/2009/11/17/israeli-rabbi-who-endorses-goyicide-supported-by-state

“Missä tilanteessa hyvänsä, missä ei-juutalaisen läsnäolo vaarantaa juutalaisen hengen, ei-juutalainen voidaan tappaa, vaikka hän olisi oikeamielinen ei-juutalainen eikä lainkaan syyllinen siihen tilanteeseen, joka on syntynyt.

Jos ei-juutalainen auttaa juutalaisten murhaajaa ja aiheuttaa yhden kuoleman, hänet voidaan tappaa, ja missä tilanteessa hyvänsä, missä ei-juutalaisen läsnäolo aiheuttaa vaaraa juutalaisille, ei-juutalainen voidaan tappaa.

Vapautus (murhakiellosta) koskee myös tapauksia, joissa vainooja (= henkilö, joka pyrkii tappamaan) ei uhkaa tappaa suoraan vaan ainoastaan epäsuorasti.

Myös siviili, joka auttaa taistelijoita, katsotaan vainoojaksi, ja hänet voidaan tappaa. Jokainen, joka avustaa pahojen armeijaa jollakin tavalla, vahvistaa murhaajia ja hänet katsotaan vainoojaksi. Siviili, joka edistää sotaa, antaa kuninkaalle ja hänen sotilailleen voimaa jatkaa. Sen vuoksi jokainen meitä vastustavan valtion kansalainen, joka kannustaa taistelijoita tai ilmaisee tyydytystä heidän toimistaan, katsotaan vainoojaksi, ja hänet voidaan tappaa.

Esteet. – Pikkulapsia on usein tässä tilanteessa. He tukkivat läsnäolollaan (juutalaisten) pelastamistien, ja tekevät niin täysin tahtomattaan. Tästä huolimatta heidät voidaan tappaa, koska heidän läsnäolonsa auttaa murhaa. On perusteltua tappaa pikkulapsia, jos on selvää, että he kasvettuaan tulevat vahingoittamaan meitä, ja sellaisessa tilanteessa heitä voidaan vahingoittaa tarkoituksellisesti eikä ainoastaan taisteltaessa aikuisia vastaan.

Kun lähestymme ei-juutalaista, joka on rikkonut seitsemää nooalaista lakia vastaan (juutalaisten Talmudissaan koko ihmiskuntaa varten keksimät seitsemää lakia), ja tapamme hänet huolehtiaksemme siitä, että nämä seitsemän lakia pysyvät kunniassa, mitään kieltoa (so. tappamiskieltoa) ei ole rikottu.

Vihollisen lyömiseksi meidän täytyy toimia heitä kohtaan koston hengessä ja vastata heille samalla mitalla. – - Kosto on välttämätöntä, jotta sellainen pahuus ei kannattaisi. Sen vuoksi me joskus teemme julmia tekoja luodaksemme sopivan terrorin tasapainon.

Kansan päätös ei ole tarpeen pahan valtakunnan veren vuodattamiseksi. – - Myös hyökkäyksen kohteeksi joutuneen kansan yksittäiset kansalaiset voivat vahingoittaa heitä (ilman oikeuden päätöstä).

Uskonnollisesta laista olemme havainneet, että yleensä ei-juutalaisten pelätään vuodattavan juutalaista verta, ja sodassa tämä pelko voimistuu huomattavasti. Meidän tulee harkita jopa pikkulasten tappamista, jotka eivät ole rikkoneet seitsemää nooalaista lakia vastaan, sen tulevan vaaran vuoksi, joka koituu, jos heidän sallitaan kasvaa aikuisiksi, jotka ovat yhtä pahoja kuin heidän vanhempansa.

(Juutalaiset saavat) tappaa ne, jotka puheillaan heikentävät suvereniteettiamme.

(Vihollisen) johtajan lapsia voidaan vahingoittaa hänen painostamisekseen. Jos pahan hallitsijan lasten kimppuun käyminen saa aikaan sen, ettei hän toimi pahoin, heitä voidaan vahingoittaa.”